Sunday, February 16, 2014

SOAL JAWAB AGAMA BAHAGIAN 127

Soal Jawab Agama Siri 127 (Najis Tahi CIcak, Adab Membaca A-Quran, Wanita Haid Membaca Al-Quran, Khunsa, Hadis Palsu Dan Samak Kulit Binatang)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Rabb sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Soal jawab Agama Siri 127 adalah membicangkan persoalan najis tahi cecak, adab membaca al-Quran, wanita haid boleh membaca al-Quran, kedudukan khunsa dalam Islam dan hadis palsu.(Siapa kenal dirinya maka kenal tuhannya) dan mensucikan kulit binatang.

911. Soalan :Adakah tahi cicak najis, ada ustaz membeitau saya tahi cicak yang kering tidak najis tetapi yang basah adalah najis,betul ke pendapat ni.

Bagaimana pula najis burung merpati yang kebisaannya banyak terdapat didalam masjid contoh masjid umawi dan masjid al-Azhar

Jawapan :

Tahi cicak dan tahi burung merpati termasuk umum al-balwa (perkara-perkara yang sulit dielakkan), maka ia dimaafkan syarak walaupun ia najis, tapi kerana ia sesuatu yang sulit dielakkan (umum al-balwa) maka ia termasuk najis-najis yang dimaafkan. Semua empat madzhab sepakat dalam hal ini. (Ref: Fiqh Islami wa Adillatuh karya Dr Prof Ustaz Wahbah az-Zuhaly, Syria, Jld 1) WA

Jikalau kita terpijak maka ia tidak membatalkan wuduk. Terpijak najis tidaklah termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan wuduk (al-Wajiz fi fiqhis sunnah wal kitabil aziz, Sheikh Abdul Azhim Badawi alKhalafi)

912. Soalan : Ustaz saya ada 3 soalan hendak ditanya iaitu :

Pertama : Bagaimanakah adab-adab membaca al-Quran, 

Kedua : Apakah wanita yang sedang haid boleh membaca Al Quran?

Ketiga : Apakah tanpa wuduk juga boleh membaca al-Quran? 

Terima kasih atas jawapannya. 

Jawapan.

Pertama : Diantara adab-adab membaca Al-Quran:

1. Membaca ta’awwudz (a’udzu billahi minasysyaithanirrajim).

Allah SWT berfirman:

(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (النحل:98)

Maksudnya : “Apabila kamu membaca al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.” (Surah An-Nahl (16) ayat 98)

2. Membaca Al-Quran dengan tartil (sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid).

Allah SWT berfirman:

(وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (المزمل:4)

Maksudnya : “Dan bacalah al-Quran itu dengan tartil.” (Surah al-Muzzammil ( 73) ayat 4)

3. Hendaklah dalam keadaan suci.

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر

Maksudnya : “Sungguh aku membenci jika aku berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci.” (Hadis Riwayat. Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syeikh Al-Albany)

4. Membersihkan mulut sebelum membaca Al-Quran dengan siwak atau berus gigi atau yang lain.

Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu berkata:

إن أفواهكم طرق للقرآن . فطيبوها بالسواك

“Sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan-jalan Al-Quran, maka wangikanlah mulut-mulut kalian dengan siwak.” (Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syeikh Al-Albany di Shahih Ibnu Majah 1/110-111).

5. Memilih tempat yang bersih.

6. Hendaknya merenungi apa yang terkandung di dalam al-Quran.

Allah SWT berfirman:

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) (النساء:82)

Maksudnya : “Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (Surah an-Nisa' (4) ayat 82)

7. Memohon rahmat Allah jika melewati ayat-ayat rahmat dan meminta perlindungan dari Allah daripada keburukan ketika melewati ayat-ayat azab.

Di dalam hadis Hudzaifah disebutkan bahawa suatu saat beliau solat malam bersama Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kemudian beliau menceritakan bagaimana Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam membaca Al-Quran ketika solat:

إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ

Maksudnya : “Jika melewati ayat yang di dalamnya ada tasbih (penyucian kepada Allah) maka baginda bertasbih, dan jika melewati ayat tentang permintaan maka baginda meminta, dan jika melewati ayat tentang memohon perlindungan maka baginda memohon perlindungan.” (Hadis Riwayat Muslim)

8. Tidak membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk.

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع

Maksudnya : “Kalau salah seorang dari kalian solat malam kemudian lisannya tidak boleh membaca Al-Quran dengan baik (kerana mengantuk) dan tidak tahu apa yang dikatakan maka hendaklah dia berbaring.” (Hadis Riwayat Muslim)

(Lihat pembahasan lebih luas di At-Tibyan fii Aadaab Hamalatil Quran, An-Nawawy, dan Al-Itqan fii ‘Ulumil Quran, As-Suyuthi (1/276-299), Al-Burhan fii ‘Ulumil Quran, Az-Zarkasyi (1/449-480).

Kedua : Para ulama berbeza pendapat tentang apakah wanita yang haid boleh membaca al-Quran atau tidak? Sebahagian ulama menyatakan diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid untuk membaca al-Quran kerana tidak adanya dalil yang sahih yang melarang.

Bahkan dalil menunjukkan bahawa wanita yang haid boleh membaca al-Quran, diantaranya sabda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha yang akan melakukan umrah akan tetapi datang haid:

ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي

Maksudnya : “Kemudian berhajilah, dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf dan solat.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, dari Jabir bin Abdillah)

Berkata Syeikh Al-Albany:

فيه دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحج وقد أباح لها أعمال الحاج كلها سوى الطواف والصلاة ولو كان يحرم عليها التلاوة أيضا لبين لها كما بين لها حكم الصلاة بل التلاوة أولى بالبيان لأنه لا نص على تحريمها عليها ولا إجماع بخلاف الصلاة فإذا نهاها عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول وهذا بين لا يخفى والحمد لله

“Hadis ini menunjukkan bolehnya wanita yang haid membaca al-Quran, kerana membaca al-Quran termasuk amalan yang paling utama dalam ibadah haji, dan Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wa sallam telah membolehkan bagi Aisyah semua amalan kecuali tawaf dan solat, dan seandainya haram baginya membaca al-Quran tentunya akan baginda terangkan sebagaimana baginda menerangkan hukum solat (ketika haid), bahkan hukum membaca al-Quran (ketika haid) lebih berhak untuk diterangkan kerana tidak adanya nash dan ijmak yang mengharamkan, berbeza dengan hukum solat (ketika haid). Kalau baginda Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam melarang Aisyah dari solat (ketika haid) dan tidak berbicara tentang hukum membaca al-Quran (ketika haid) ini menunjukkan bahwa membaca al-Quran ketika haid diperbolehkan, kerana mengakhirkan keterangan ketika diperlukan tidak diperbolehkan, sebagaimana hal ini ditetapkan dalam ilmu ushul fiqh, dan ini jelas tidak samar lagi, walhamdu lillah.” (Hajjatun Nabi hal:69). 

Wanita haid boleh membaca al-Quran tetapidilarang menyentuh mushhaf atau bagian dari mushhaf, dan ini adalah pendapat empat mazhab, Hanafiyyah (Al-Mabsuth 3/152), Malikiyyah (Mukhtashar Al-Khalil hal: 17-18), Syafi’iyyah (Al-Majmu’ 2/67), Hanabilah (Al-Mughny 1/137).

Mereka berdalil dengan firman Allah SWT.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة: 79)

Maksudnya : “Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci.” 

Sebagian ulama mengatakan bahawa yang dimaksud dengan mushaf yang kita dilarang menyentuhnya adalah termasuk kulitnya / sampulnya kerana dia masih bersama mushaf. Adapun memegang mushhaf dengan sesuatu yang tidak melekat dengan mushhaf (seperti sarung tangan dan yang sejenisnya) maka diperbolehkan.

Berkata Syeikh Bin Baz:

يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء ؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر ونحوه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك

“Boleh bagi wanita haid dan nifas untuk membaca al-Quran menurut pendapat yang lebih sahih dari 2 pendapat ulama, kerana tidak ada dalil yang melarang, namun tidak boleh menyentuh mushhaf, dan boleh memegangnya dengan penghalang seperti kain yang bersih atau selainnya, dan boleh juga memegang kertas yang ada tulisan al-Quran (dengan menggunakan penghalang) ketika diperlukan” (Fatawa Syeikh Bin Baz 24/344).

Ketiga: Yang lebih utama adalah membaca al-Quran dalam keadaan suci, dan boleh membacanya dalam keadaan tidak suci kerana hadas kecil.

Dan ini adalah kesepakatan para ulama.

Berkata Imam An-Nawawi:

أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الاصغر والأفضل أن يتوضأ لها

“Kaum muslimin telah bersepakat atas bolehnya membaca Al-Quran untuk orang yang tidak suci kerana hadas kecil, dan yang lebih utama hendaknya dia berwuduk.” (Al-Majmu’, An-Nawawy 2/163).

Diantara dalil yang menunjukan bolehnya membaca al-Quran tanpa berwuduk adalah hadis Ibnu Abbas ketika beliau bermalam di rumah ibu saudaranya Maimunah radhiyallahu ‘anha (isteri Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam), beliau berkata:

فنام رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الخواتم من سورة آل عمران

“Maka Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam tidur sampai ketika tiba tengah malam, atau sebelumnya atau sesudahnya, baginda bangun kemudian duduk dan mengusap muka dengan tangan baginda supaya tidak mengantuk, kemudian membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Ali Imran.” (Hadis Riwayat Bukhari)

Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam membaca Al-Quran setelah bangun tidur, sebelum baginda berwuduk.

Imam Al-Bukhari telah meletakkan hadis ini di beberapa bab di dalam kitab beliau (Shahih Al-Bukhary) diantaranya di bawah bab:

باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

“Bab Membaca Al-Quran setelah hadas dan selainnya”

Namun sekali lagi, tidak boleh bagi orang yang berhadas kecil menyentuh mushaf secara langsung.

Wallahu a’lam.

913. Soalan : Saya ada 3 soalan mengenai khunsa.

1. Adakah wuduk seorang lelaki terbatal bila bersentuhan kulit dengan pondan dan khunsa?
2. Adakah apa-apa perbezaan antara pondan dan khunsa?
3. Jika pondan sembahyang berjamaah, dalam saf manakah dia patut berada?

Jawapan:

1. Khunsa (Pondan)

Khunsa dari bahasa Arab bermaksud ‘lembut’. Dari sini timbulnya istilah kaum lembut, mak nyah atau pondan. Menurut kamus dewan, pondan ialah lelaki yg memiliki sifat perempuan atau sebaliknya (perempuan yg memiliki sifat lelaki). 

Menurut syarak: khunsa ialah seseorang yang diragui seksnya (jantinanya) sama ada kedua-dua alat kelamin, tiada langsung atau ada alat kelamin lelaki tapi batinnya perempuan atau sebaliknya. 

Menurut Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf, Fatwa Darul Ifta’, ada dua jenis khunsa: khunsa ghayr musykil (khunsa yg senang ditentukan kecenderungan seksnya) dan khunsa musykil (yang sukar ditentukan).

2. Jika khunsa yang ghayri musykil (yang sudah dikenal pasti jantinanya), maka status wuduk dan ibadahnya menyerupai kaum yg ditentukan (samada lelaki atau wanita). Contoh : Jika khunsa itu sudah disahkan perempuan, maka jika anda bermadzhab Syafi’iy, maka batallah wuduk jika bersentuhan dengannya.

3. Kedudukan mereka dalam solat: jumhur ulama menetapkan khunsa berada di barisan ke tiga selepas dewasa, kanak-kanak lelaki dan khunsa selepas itu baru wanita (alMughny, 2/42) Berdasarkan hadis umum dari Abu Daud, Sunan, 1/181 Wallahu a'lam.

914. Soalan : Apakah hadis yang bermaksud, " Siapa kenal dirinya maka kenal tuhannya." Adakah hadis ini hadis sahih ? Hadis selalu dibaca oleh orang-orang tarikat dan juga ramai penceramah menggunakan hadis ini. Bolehkah kita berpegang dengan hadis ini?

Jawapan:

Hadis ini dihukum sebagai palsu oleh para ulama hadis. Tidak boleh berpegang dengannya. Sesiapa yang membacanya tanpa diterangkan kepalsuannya, maka termasuk dalam golongan yang mengada-adakan pembohongan terhadap Nabi SAW.

Terdapat ramai yang berceramah serta berhujjah dengan menyebut bahawa perkataan tersebut adalah hadis Rasulullah SAW sedangkan keputusan para ulama terhadap perkataan ini membuktikan ia hadis yang palsu, antaranya:

-Kata Ibn Taimiyyah hadis ini palsu.

-Kata al-Nawawi: Ianya tidak thabit.

-Kata Abu al-Muzaffar bin al-Sam`ani: “Ianya bukan daripada Rasulullah SAW.

-Kata al-Sayuti menyebut: “Hadis ini tidak sahih”..

-Kata Al-`Allamah al-Fairuz Abadi, penulis al-Qamus: Ianya bukan daripada hadis-hadis Nabi SAW sekalipun kebanyakan orang menganggapnya hadis Nabi SAW. Tidak sahih sama sekali. Hanya diriwayatkan daripada Israiliyyat.”

(lihat: `Ali al-Qari, al-Masnu’ fi Ma’rifat al-Hadith al-Maudu’ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع, m.s.189, Riyadh: Maktab al-Rusyd/ Al-Jarrahi, Kasyf al-Khafa` 2/262/ Nasir al-Din al-Albani, Silsilah ad-Dha`ifah wa Al-Maudu`ah, 1/166 / dan lain-lain.)

915. Soalan : Bolehkan ustaz jelaskan perkara-perkara berikut :

1. Cara mensucikan kulit binatang , 

2. Bekas air yang dijilat anjing dan 

3. Mensucikan darah haid yang terkena kain.?

Jawapan : 

1. Menyucikan kulit bangkai (Bangkai adalah haiwan yang mati begitu saja tanpa melalui penyembelihan yang syar’i). dengan disamak.

Daripada Ibnu ‘Abbas radiallahu ‘anhuma, beliau berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

“Kulit bangkai apa saja yang telah disamak, maka ia telah suci.” (Hadis Riwayat An-Nasa’i no. 4241, At-Tirmizi no. 1728, Ibnu Majah no. 3609, Ad-Darimi dan Ahmad. Shaikh Al-Albani dalam Al Jami’ Ash Shogir wa Ziyadatuhu no. 4476 mengatakan bahawa hadis ini sahih.

Namun hadis di atas tidak berlaku umum. Perlu dibezakan antara:

[1] kulit bangkai yang jika haiwannya disembelih, ia menjadi halal, maka kulit bangkai tersebut boleh suci dengan disamak.

[2] kulit bangkai yang jika haiwannya disembelih tidak membuat haiwan tersebut halal (ertinya: haiwan tersebut haram dimakan), maka kulitnya tetap tidak boleh suci dengan disamak.

(Dalam masalah ini ada perbezaan pendapat ulama. Ada sebahagian ulama yang menganggap bahawa haiwan yang haram sekali pun jika kulitnya disamak tetap menjadikan kulitnya suci. Mereka berdalil dengan keumuman hadis tentang kulit yang disamak. Namun pendapat yang dipilih oleh Shaikh Muhammad bin Soleh Al Uthaimin itulah yang lebih tepat, sebagaimana alasan yang beliau sebutkan di atas.)

Inilah pendapat yang lebih kuat daripada pendapat ulama yang ada.

Contoh pertama: Kulit kambing yang mati dalam keadaan bangkai, misalnya kambing itu mati dilanggar dan tidak sempat disembelih, maka boleh menjadi suci dengan disamak.

Contoh kedua: Serigala adalah haiwan yang haram dimakan kerana termasuk haiwan buas. Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كُلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

“Setiap haiwan buas yang bertaring haram untuk dimakan.” (Hadis Riwayat Muslim no. 1933, dari Abu Hurairah).

Sekirannya serigala mati, lalu kulitnya diambil, walaupun kulit tadi disamak, kulit tersebut tetap tidak suci (najis). Alasannya, jika serigala tersebut disembelih, ia tidak boleh membuat haiwan tersebut jadi halal, maka jika kulit haiwan tersebut disamak, maka tidak membuat jadi suci. Kulit serigala ini masih tetap najis berbeza dengan kulit kambing tadi. Demikian penjelasan dari Al Faqih Shaikh Muhammad bin Soleh Al Uthaimin rahimahullah dengan perubahan teks.

[Lihat Fathu Dzil Jalaali wal Ikrom Syarh Bulughil Marom, Shaikh Muhammad bin Soleh Al ‘Uthaimin, 1/159, Madarul Wathon Lin Nasyr, cetakan pertama, tahun 1425 H]

2. Menyucikan bekas yang dijilat anjing

Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahawa Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ

Maksudnya ,“Cara menyucikan bekas di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dicuci sebanyak tujuh kali dan awalnya dengan tanah.” (Hadis Riwayat Muslim no. 279)

Sebagaiman diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah, mengenai cara membersihkan jilatan anjing ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang menyebut

 “سَبْع مَرَّات أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ”,

 iaitu tujuh kali dan awalnya dengan tanah. 

Shaikh Muhammad bin Soleh Al ‘Uthaimin rahimahullah menjelaskan bahawa yang dimaksud “pertamanya dengan tanah”  Mencampuri tanah dan air, lalu dilumuri pada bekas yang dijilat anjing. (Lihat Fathu Dzil Jalaali wal Ikrom Syarh Bulughil Marom, 1/95.)

3. Menyucikan pakaian yang terkena darah haid

Dari Asma’ binti Abi Bakr, beliau berkata, “Seorang wanita pernah mendatangi Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kemudian dia berkata,

إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ

“Di antara kami ada yang bajunya terkena darah haid. Apa yang mesti kami perbuat?”

Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab,

تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ

Maksudnya , “Buangkan darah haid dari pakaian tersebut kemudian kikislah kotoran yang masih tersisa dengan air, lalu cucilah. Kemudian solatlah dengannya.” (Hadis Riwayat Bukhari no. 227 dan Muslim no. 291)

Kalau masih ada bekas darah haid yang tertinggal setelah dibersihkan tadi, maka hal ini tidaklah mengapa.

Dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu berkata bahawa Khaulah binti Yasar berkata pada Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,

يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِى إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ. قَالَ « فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِى مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ ». قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ قَالَ « يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ »

“Wahai Rasulullah, aku hanya memiliki satu pakaian. Bagaimana ketika haid saya memakai  pakaian itu juga?”

Lantas Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda maksudnya, “Jika engkau telah suci, cucilah bahagian pakaianmu yang terkena darah lalu solatlah dengannya.”

Lalu Khaulah berujar lagi, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika kesannya (kesan darah) tidak hilang?”

Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab, “Air sudah cukup untuk (sudah menghilangkan najis tersebut), sehingga kesannya (kesan darah haidah) tidaklah membahayakanmu.”(Hadis Riwayat Ahmad. Shaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahawa hadis ini hasan.)

Jika wanita ingin membersihkan darah haid tersebut dengan menggunakan kayu sikat atau alat lainnya atau dengan menggunakan air dan sabun atau pembersih lainnya untuk menghilangkan darah haid tadi, maka ini lebih baik. (Lihat Sahih Fiqh Sunnah, Shaikh Abu Malik, 1/84, Al Maktabah At Taufiqiyah).  

Dalilnya adalah hadis Ummu Qais binti Mihshon, beliau mengatakan,

سَأَلْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِى الثَّوْبِ قَالَ « حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ».

“Aku bertanya pada Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam mengenai darah haid yang mengenai pakaian. Baginda menjawab, “Gosoklah dengan tulang dan cucilah dengan air dan sidr (sejenis tanaman)”.” (Abu Daud no. 363, An-Nasai no. 292, 395, dan Ahmad (6/355). Shaikh Al-Albani mengatakan bahawa hadis ini sahih.)No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML