Monday, January 6, 2014

SYIRIK KECIL DAN BESAR

Jauhilah Syirik Kepada Allah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Dosa yang paling besar disisi Allah SWT. adalah syirik kepada-Nya. Syirik terbahagi dua iaitu syirik besar (akbar) dan syirik kecil (tersembunyi). Allah SWT. tidak akan ampunkan dosa mereka yang mati dalam keadaan syirik kepada-Nya.

Firman Allah SWT. yang bermaksud : "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."
(Surah al-An'aam ayat 82)

Para sahabat Rasulullah keberatan dengan ayat ini, dan bertanya kepada baginda, "Hai Rsulullah, siapa orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri?". Maka, baginda menjawab, "Maksud ayat ini bukan begitu, tetapi maksudnya adalah syirik. Bukankah kalian mendengar petuah Luqman kepad anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah kerana sesungguhnya perbuatannya ini adalah dosa (kezaliman) besar."
(Hadis Riwayat Muttafaq alaih).

Sahabat yang dihormati,
Pertama : Syirik besar (akbar) adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. 

Misalnya dalam agama Kristian ada tuhan anak, tuhan emak dan tuhan bapak. Semua agama penyembah berhala, yang menjadikan patung-patung berhala sebagai perantaraan dengan Allah SWT. dan menganggap dewa-dewa mempunyai kuasa seperti Tuhan. Mempercayai dan meyakini bahawa jin-jin dan syaitan mempunyai kuasa yang boleh mudaratkan manusia dan meminta pertolongan kepadanya. Termasuk syirik besar (akbar) juga meyakini undang-undang ciptaan manusia lebih baik dan lebih adil daripada undang-undang ciptaan Allah SWT.

Kedua : Syirik kecil (yang tersembunyi) 

Syirik kecil adalah syirik yang berlaku disebabkan perasaan riyak iaitu membuat sesuatu ibadah untuk mendapat pujian manusia bukan di laksanakan kerana Allah SWT.

Rasulullah SAW. keluar menemui sahabat-sahabatnya ketika mereka sedang berbincang tentang Masih Dajjal, maka baginda bersabda, "Maukah kalian saya memberi tahu yang lebih saya takutkan dari Al-Masih Dajjal?" Mereka menjawab, "Ya". Maka baginda menjawab, "Iaitu syirik yang tersembunyi." Mereka bertanya, "Apakah syirik tersembunyi itu?". Baginda menjawab,"Seseorang berdiri untuk solat dan memperbagus solatnya ketika dilihat oleh orang lain." (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

Didalam hadis yang lain Rasulullah SAW  bersabda yang bermaksud :
"Yang paling saya takutkan terhadap umatku adalah syirik kecil (ashghar)". 

Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu hai Rasulullah?" 

Maka, baginda menjawab, "Riyak.  Allah SWT berfirman kepada mereka pada hari kiamat ketika semua manusia telah diberikan semua balasannya, 'Pergilah kepada orang-orang yang kalian beramal di dunia kerananya, dan lihatlah apakah kalian akan mandapatkan balasan dari mereka?" (Hadis Riwayat Ahmad)

Sahabat yang dikasihi,
Oleh itu kita hendaklah jauhilah semua jenis syirik, samaada syirik besar atau pun syirik kecil. Hanya hati-hati yang beriman, bertakwa dan ikhlas sahaja akan dapat menghindari dirinya daripada syirik kepada Allah SWT.
Read More

SYIRIK

Syirik Membawa Kerosakan dan Bahaya Besar Dalam Kehidupan Dunia dan Akhirat

أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sebesar-besar dosa di sisi Allah SWT adalah dosa syirik kepada-Nya. Apabila seseorang manusia itu mati dalam keadaan dia syirik kepada Allah SWT maka Dia tidak akan ampunkan dosanya. Sebagimana firman-Nya yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar". (Surah an-Nisaa  ayat 48)

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman yang bermaksud : "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Surah al-An'am ayat 82)

Para sahabat Rasulullah keberatan dengan ayat ini, dan bertanya kepada baginda, "Hai Rsulullah, siapa orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri?". 
Maka, baginda menjawab, "Maksud ayat ini bukan begitu, tetapi maksudnya adalah syirik. Bukankah kalian mendengar petuah Luqman kepad anaknya, "Wahai anakku, janganlah anda menyekutukan Allah kerana sesungguhnya perbuatannya ini adalah dosa (kezaliman) besar."
(Hadis Riwayat Muttafaq alaih).


Perbuatan syirik menyebabkan kerosakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan peribadi mahupun masyarakat. Terdapat 7 bahaya dan kerosakan akibat syirik kepada Allah SWT. Prekara-perkara tersebut adalah seperti berikut :

Pertama : Syirik menghinakan kewujudan kemanusiaan:

Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan darjat dan martabatnya. Sebab Allah SWT menjadikan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT memuliakannya, mengajarkannya seluruh nama-nama, lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Dia menjadikan manusia penguasa di alam semesta.

Tetapi kemudian manusia telah dipesongkan oleh syaitan hingga  tidak mengetahui darjat dan martabat dirinya. Kemudian manusia menjadikan sebahagian dari makhluk Allah sebagai tuhan dan sesembahan. Menjadikan patong berhala, tunggul kayu, pokok-pokok besar , idealogi ciptaan manusia sebagai tempat sembahan dan permintaan manusia.


Firman Allah SWT yang bermaksud : "Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat orang. (Berhala-berhala) itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui, bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan." (Surah an-Nahl yat 20-21)

Dalam ayat yang lain firman-Nya yang bermaksud : "Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." (Surah al-Hajj ayat 31)

Kedua : Syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan:

Sebab orang yang mempercayai adanya sesuatu yang boleh memberi pengaruh selain Allah di alam ini, baik berupa bintang, jin, arwah atau hantu bererti menjadikan akalnya siap menerima segala macam khurafat (takhayul), serta mempercayai para dajjal (pendusta).

Dalam masyarakat kita sering melakukan pekerjaan syirik dan kurafat seperti mempercayai  bomoh, pawang, dukun, tukang nujum (nujum morden menjadikan tarikh lahir sebagai penentu masa depan) dan ahli sihir  . Oleh kerana mereka mendakwakan dirinya boleh mengetahui ilmu ghaib, maka ramai orang Islam percaya kepadanya. Sesungguhnya tidak siapa pun boleh mengetahui perkara ghaib kecuali Allah SWT. Percaya kepada dakwaan mereka boleh menjadikan seseorang melakukan syirik kepada Allah SWT

Ketiga : Syirik adalah kezaliman yang sangat besar:

Iaitu zalim terhadap hakikat. Sebab hakikat yang paling agung adalah "Tidak ada Tuhan (yang berhak di sembah) selain Allah", Tidak ada Rabb (pengatur) selain Allah, tidak ada Penguasa selainNya.

Adapun orang-orang yang musyrik, mereka mengambil selain Allah sebagai Tuhan, serta mengambil selainNya sebagai penguasa. Syirik merupakan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebab seorang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba bagi makhluk sesamanya, bahkan mungkin lebih rendah dari dirinya. Padahal Allah menjadikannya sebagai makhluk yang merdeka.

Syirik juga merupakan penganiayaan terhadap orang lain, sebab orang yang disekutukan dengan Allah SWT telah ia aniaya, lantaran ia memberikan hak padanya, apa yang sebenarnya bukan miliknya.

Keempat : Syirik sumber dari segala ketakutan dan kecemasan:

Orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan akan diliputi ketakutan dari berbagai arah. Sebab ia menyandarkan dirinya pada banyak tuhan. Padahal tuhan-tuhan itu lemah dan tak kuasa memberi manfaat atau menolak bahaya bagi dirinya.

Oleh itu, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, menjadikan seseorang mudah putus asa dan ketakutan tanpa sebab adalah sesuatu hal yang lumrah dan banyak terjadi.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim." (Surah Ali-Imran ayat 151)

Kelima : Syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat:

Sebab syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para perantara, sehingga mereka meninggalkan amal solih. Sebaliknya mereka melakukan perbuatan dosa, dengan i'tiqad bahawa mereka akan memberinya syafaat (pertolongan) di sisi Allah. Dan inilah yang merupakan kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam.

Allah SWT berfirman tentang mereka yang bermaksud: "Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.'Katakanlah, 'Apakah kamu mengkhabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuiNya baik di langit dan tidak (pula) di bumi.' Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (itu)." (Surah Yunus ayat 18)

Orang-orang Kristian yang melakukan berbagai macam kemungkaran juga mempercayai bahawa Al-Masih telah menghapus dosa-dosa mereka, ketika ia disalib. Demikian menurut anggapan mereka.

Demikian pula sebahagian umat Islam, mereka meninggalkan berbagai kewajipan, melakukan  perbuatan haram dan syirik tetapi mereka tetap mengharapkan syafaat Rasululullah SAW mereka agar dapat masuk syurga. Sedangkan dalam hidupnya di dunia jauh daripada amalan dan sunah Nabi SAW dan banyak mengikut hawa nafsu dan bisikan syaitan. 

Padahal Rasulullah SAW telah bersabda kepada puterinya sendiri yang bermaksud:
"Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari hartaku sekehendakmu, (tetapi) aku tidak bermanfaat sedikitpun bagimu di sisi Allah." (Hadis Riwayat Bukhari)

Keenam : Syirik menyebabkan kekal di dalam Neraka:

Syirik menyebabkan semua amalan manusia di dunia sia-sia seperti debu-debu yang berterbangan. Di hari akhirat nanti manusia yang syirik kepada Allah SWT tidak akan diterima amalan-amalan kebaikannya dan dia akan disumbat kedalam neraka dan kekal di dalamnya.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun."
(Surah al-Ma'idah ayat 72)

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Barangsiapa meninggal sedang ia berdoa (memohon) kepada selain Allah sebagai tandingan (sekutu), nescaya ia masuk neraka."
(Hadis Riwayat Bukhari)

Ketujuh : Syirik memecah belah umat:

Allah SAW  berfirman yang bermaksud: "Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, iaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (Surah ar-Rum ayat 31-32)

Sahabat yang dimuliakan,
Semua perbahasan di atas, memberikan kejelasan kepada kita bahawa syirik adalah sebesar-besar perbuatan dan keyakinan yang wajib kita jauhi dan jangan berlaku ke atas diri kita. Kita harus bersih dari perbuatan syirik. Takut jika kita terjerumus ke dalamnya, kerana syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampunkan oleh Allah SWT dan boleh menghapuskan pahala amal soleh yang kita lakukan. 

Allah SWT berfirman yang bermaksud:
"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." (Surah al-Furqaan ayat 23)
Read More

SYUBAHAH

Jauhilah Perkara Syubahat Untuk Menjaga Agama dan Kehormatan Diri

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Setiap perkara yang halal dan haram cukup jelas di dalam al-Quran dan hadis Rasulullah S.A.W. Allah S.W.T. tidak meninggalkan perkara asas dan pokok di dalam al-Quran mengenai urusan akidah, ibadah, syariah  dan akhlak yang mulia. Walaubagaimana pun di antara perkara yang jelas halal dan haram ada perkara-perkara yang  syubhat iaitu perkara yang samar-samar di antara yang halal dan haram tadi. Orang mukmin yang bersifat warak akan meninggalkan perkara syubhat kerana dia khuatir tanpa disedari ianya boleh terjatuh kepada perkara yang haram.

Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nukman bin Basyir r.a katanya:
Aku mendengar Rasulullah S.A.W.  bersabda, sambil Nukman memegang kedua belah telinganya : "Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu pun jelas. Manakala di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh orang ramai. 

Oleh itu, sesiapa menjaga diri dari perkara syubhat, dia telah bebas (dari kecaman) untuk agamanya dan kehormatannya dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhat, bererti dia telah terjerumus ke dalam perkara haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar kawasan larangan, maka kemungkinan besar binatangnya akan memasuki kawasan tersebut. 

Ingatlah! Sesungguhnya setiap penguasa (kerajaan), memiliki daerah terlarang. Ingatlah! Sesungguhnya daerah yang terlarang milik Allah adalah apa saja yang diharamkan-Nya. 

Ingatlah! Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan jikalau ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya, tidak lain dan tidak bukan itulah yang dikatakan hati."

(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis ini  jelas nyata apa yang nak di beritahukan kepada kita. Secara terang dan jelas Rasulullah SAW telah mengajar kita bukan hanya apa yang halal dan haram bahkan syubhat. Untuk memudahkan pemahaman umatnya, baginda membuat contoh yang jelas.

Kita ambil contoh buah rambutan misalnya, tidak ada orang di dalam dunia ini menyatakan benda itu haram kerana telah jelas bahawa buah itu halal. Begitahu juga sebaliknya. Adakah di antara kita yang mengatakan babi itu halal? Sudah pasti tidak. Kerana Allah telah pun tetapkan sedemikian.

Di dalam dunia ini sekarang, pelbagai benda umat Islam terlibat dalam perkara yang haram. Secara tidak sengaja mahupun sengaja. Kalau sengaja tu memang mencari nahas.  Minum arak contohnya jelas haram tetapi masih ada umat Islam yang tidak peduli dan terus menerus meminim arak. Ketahuilah bahawasanya mereka ini bukan mencabar manusia lain tetapi mencabar Allah. Ingat, Allah berhak buat apaapa kepada hambanya. Dengan hanya mengatakan "Kun fayakun" maka binasalah mereka. Seperti yang tertera di dalam  Surah Yaasin, ayat 82 yang bermaksud;
"Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya, apabila Ia mengkehendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman kepada benda itu:"Jadilah engkau!".Maka ia terus terjadi."
  
Contoh yang tidak sedar adalah riba. Riba merupakan satu gejala yang satu ketika dahulu memang tidak dapat dielakkan. Tiada bank yang menggunakan sistem Islam. Tapi sekarang sudah ada Bank Islam, Bank Muamalat dan bank-bank lain pun telah membuka kaunter perbankan cara Islam. Maka tiada alasan untuk seseorang menghindarkan diri dari riba.

Sesungguhnya riba merupakan salah satu dosa besar seperti yang dinyatakan dalam hadis di bawah: Hadis Abu Hurairah r.a: Rasulullah telah bersabda maksudnya : "Jauhilah tujuh perkara yang boleh membinasakan kamu iaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah tujuh perkara itu? Rasulullah bersabda maksudnya :
"1. Mensyirikkan Allah iaitu menyekutukan-Nya.
2. melakukan perbuatan sihir.
3. membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak.
4. memakan harta anak yatim.
5. memakan harta riba.
6. lari dari medan pertempuran dan
7. memfitnah perempuan-perempuan yang baik iaitu yang boleh dikahwini serta menjaga maruah dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya dengan fitnah melakukan perbuatan zina."

Manakala di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh orang ramai. Memang tak dapat dinafikan, tidak semua perkara telah Allah dan Rasul nyatakan sama ada halal atau haram sesuatu itu. Namun begitu tak bermakna apabila Allah dan Rasul tidak mengatakan mengenainya, perkara itu halal. 


Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadis di atas bahawa antara halal dan haram, terdapat perkara syubhat. Syubhat merupakan seuatu perkara yang tidak pasti akan hukumnya. Syubhat juga boleh juga ditakrifkan sebagai perasaan was-was akan sesuatu perkara. Walaupun syubhat bukanlah halal atau haram, tidak bermakna perkara syubhat boleh dilakukan sesuka hati. 


Oleh yang demikian, Rasulullah SAW menjelaskan lagi :


"Oleh itu, sesiapa menjaga diri dari perkara syubhat, dia telah bebas (dari kecaman) untuk agamanya dan kehormatannya dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhat, bererti dia telah terjerumus ke dalam perkara haram."


Dari penyambungan hadis di atas, terang dan jelas syubhat bukanlah perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Rasulullah SAW menekankan sesiapa menjauhkan perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya manakala jika sesiapa mengamalkan amalan syubhat, bermakna  kita mengamalkan perkara yang haram. Bukankah itu satu penekanan yang berat.

Di dalam riwayat yang lain Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : "Barangsiapa yang menjauhi syubhat, telah selamatlah agamanya dan kehormatannya, barangsiapa yang menyertai syubhat, ia seolah telah jatuh dalam yang haram" ( Riwayat Muslim, no 1599, 3/1219)

ULASAN HADIS :

1. Hadis ini mengingatkan kita agar sentiasa berhati-hati dalam kehidupan seharian yang kita lalui.

2. Apabila kita meragui sesuatu perkara,seharusnya kita menjauhkan diri daripada melakukan perkara tersebut kerana dikhuatiri kita terjerumus dalam melakukan perkara yang haram.

3. Jika kita berhati-hati dan mengambil berat mengenai urusan agama dan perkara yang berkaitan dengannya, sudah pasti kita akan dapat menjauhi diri daripada terjebak
dengan perkara yang diragui atau syubhat sekaligus menjauhkan diri kita daripada terlibat dengan perkara yang haram.

4. Ingatlah, jika kita tidak berwaspada, kita akan mudah terbabit dengan perkara-perkara syubhat dan sekaligus mendedahkan kita pada perkara-perkara yang haram.

Justeru,elakkan diri dariapda perkara-perkara yang syubhat agar kita dapat menjaga diri dan agama kita serta ahli keluarga.


Contoh perkara-perkara syubahat adalah seperti berikut :

1. Bekerja sebagai juruwang di bank perdagangan yang menggunakan sistem konvensional(menggunakan sistem riba)

2. Makanan dan minuman daripada luar negara (walaupun daripada negara Islam) yang tidak ada pegesahan tanda halal oleh negara tersebut atau daripada Jakim. Di khuatiri makanan tersebut dibuat oleh orang bukan Islam dari negara tersebut.

3. Makan dan minum di hotel, restoren, cafeteria atau kopitiam yang tidak ada kelulusan Jakim, kelulusan halal daripada luar negara boleh dipertikaikan sebab tidak ada siapa yang boleh mengesahkan dan pantau kehalalannya.

4. Makanan dan minuman yang dikeluarkan oleh syarikat bukan muslim yang tidak ada kelulusan halal oleh Jakim atau Jabatan Agama negeri-negeri.

5. Menerima hadiah atau hamper oleh kakitangan kerajaan (yang menguruskan tender atau pembekalan barang-barang) daripada syarikat-syarikat pemborong yang ada kepentingan perniagaan. Di khuatiri ada unsur-unsur rasuah.

6. Apa sahaja samaada pekerjaan, makanan, minuman, perkhidmatan yang mana di situ ada keraguan dan boleh menimbulkan fitnah atau kesangsian ianya boleh dikategorikan sebagai perkara syubahat.

7. Melabur di dalam pelaburan internet yang tidak jelas skimnya dan menyerupai skim cepat kaya. Tidak ada perjanjian dan muamalah yang jelas mengikut sistem Islam.


8. Membeli, menjual, membuat dan menghisab rokok. Sesetengah ulama mengatakan ia haram (dengan huraian yang terkini) manakala yang lain mengatakan makruh. Jabatan Fatwa Perak sebulat suara mengatakan rokok itu haram di sokong oleh Jabatan Agma Islam di Selangor. Walaupun majlis fatwa negeri-negeri tidak 100% mengatakan ia haram, bukankah perbuatan ini syubhat dan menurut hadis di atas dan boleh terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ini kerana Rasulullah SAW telah bersabda bahawa mengamalkan perkara syubhat itu merosakkan kehomatan diri sendiri. Marilah kita cuba berhenti beramai-ramai. Memang tidak dapat dinafikan untuk berhenti itu sukar. Tetapi ingat Allah ada berfirman di dalam al-Quran surah al-Talaaq ayat 3 yang bermaksud :" dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan (keperluannya)."

9. Membeli lembu, kambing atau ayam daripada tuan binatang ternak  yang tidak menjaga  binatang belaan mereka. Binatang tersebut dilepaskan dengan bebas. Kita khuatir binatang tersebut telah memakan tanaman orang lain dan tuannya membiarkannya saja. Oleh itu binatang seperti ini termasuk di dalam perkara syubahat. Belilah binatang-binatang ternak yang jelas makanannya daripada sumber yang halal.

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang haram samaada makan, minuman, perbuatan dan pertuturan. Kita juga perlu jauhkan diri kita daripada perkara-perkara syubahat yang tidak jelas halal dan haram semata-mata untuk menjaga agama  dan tidak tergelincir kepada perkara yang haram.

Read More

SYUBAHAH

Apakah Yang Di Maksudkan Syubahat Dalam Islam?

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


.بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad  S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Dalam tempoh kehidupan ini, kita tidak dapat lari daripada persoalan halal dan haram kerana segalanya tertakluk kepada penilaian Allah SWT terhadap segala amalan dan perbuatan yang kita lakukan. Sebagai panduan, setiap perkara dari segi hukum halal dan haramnya telah diperjelaskan oleh Allah SWT di dalam al-Quran disamping hadis-hadis Rasulullah SAW menghuraikan lagi persoalan tersebut. Hukum halal dan haram yang mewarnai kehidupan manusia di dunia ini adalah suatu persoalan yang berkaitan dengan kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah SWT ianya melibatkan suruhan serta tegahan, galakkan dan amaran.

Allah SWT tidak meninggalkan persoalan asas dan pokok yang melibatkan halal dan haram yang dibicarakan di dalam al-Quran mengenai urusan akidah, ibadah, syariah dan akhlak yang mulia tanpa ada jawapan serta panduan untuk melaksanakannya. Walaubagaimana pun di antara segala perkara yang jelas halal dan haram tersebut, ada perkara-perkara yang syubhah iaitu perkara yang samar-samar hukumnya di antara yang halal atau haram sebagai ujian untuk orang yang beriman. Justeru, orang mukmin yang benar dan bersifat warak akan meninggalkan perkara-perkara syubhah ini sebagai lambang kesempurnaan iman kerana dikhuatiri tanpa disedari ianya boleh terjatuh kepada perkara yang haram dan dimurkai Allah SWT.

Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nukman bin Basyir r.a katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, (sambil Nukman memegang kedua belah telinganya): “Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu pun jelas. Manakala di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh orang ramai. Oleh itu, sesiapa menjaga dirinya daripada perkara syubhat, maka dia telah bebas (dari kecaman) untuk agamanya dan kehormatannya dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhat, bererti dia telah terjerumus ke dalam perkara haram.”

Memang tidak dapat dinafikan, tidak semua perkara yang telah Allah SWT dan Rasulullah SAW nyatakan dalam al-Quran dan hadis, jelas dari segi hukumnya sama ada halal ataupun haram. Namun begitu ianya tidak bermakna apabila Allah SWT dan Rasul-Nya tidak mengatakan mengenainya, lantas perkara itu boleh dianggap halal!

Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadis di atas bahawa antara halal dan haram, terdapat perkara syubhah. Syubhah merupakan sesuatu perkara atau keadaan yang tidak pasti akan hukumnya. Syubhah juga boleh juga ditakrifkan sebagai perasaan was-was akan sesuatu perkara. Walaupun syubhah bukanlah halal dan tidak juga haram, tetapi ianya tidak bermakna perkara syubhah itu boleh dilakukan sesuka hati.

Pengertian daripada hadis di atas juga jelas menyatakan, syubhah bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan ataupun dibuat main-main. Ini adalah kerana Rasulullah SAW menegaskan sesiapa yang menjauhkan perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan akidahnya serta memelihara kehormatannya. Akan tetapi jika sesiapa mengamalkan amalan syubhah, bermakna ia mengamalkan perkara yang haram dengan membelakang arahan dan perintah Allah SWT malah tidak berhati-hati dalam urusan tersebut. Bukankah itu satu penekanan dan penegasan yang berat?

Di dalam sebuah riwayat yang lain Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang menjauhi syubhah, telah selamatlah agamanya dan kehormatannya, barangsiapa yang menyertai syubhah, ia seolah telah jatuh dalam yang haram” ( Riwayat Muslim, no 1599, 3/1219)

Ingatan Rasulullah SAW dalam hadis ini membuatkan kita mesti berwaspada dalam setiap tindakan dan perkara yang bakal dilakukan dalam kehidupan seharian. Lebih-lebih lagi apabila segala aktiviti kita melibatkan urusan sesama manusia khususnya golongan yang tidak beriman. Malah mereka langsung tidak mengetahui apa itu halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Seharusnyalah apabila kita meragui sesuatu perkara, hendaklah kita menjauhkan diri daripada melakukan perkara tersebut kerana dikhuatiri akan terjerumus kepada perkara yang haram. Jika kita berhati-hati dan mengambil berat mengenai urusan agama dan perkara yang berkaitan dengan akidah, sudah pasti kita akan dapat menjauhi diri daripada terjebak dengan perkara yang diragui atau syubhah sekaligus menjauhkan diri kita daripada terlibat dengan perkara yang haram dan kemurkaan Allah SWT. Justeru, elakkan diri dariapda perkara-perkara yang syubhat agar kita dapat menjaga diri dan agama serta ahli keluarga daripada terjebak ke dalamnya. Contoh perkara-perkara syubahat adalah seperti berikut :

1. Makanan dan minuman daripada luar negara (walaupun daripada negara Islam) yang tidak ada pegesahan tanda halal oleh negara tersebut atau daripada JAKIM. Di khuatiri makanan tersebut dicemari oleh unsur-unsur haram walaupun sedikit.

2. Makan dan minum di hotel, restoren, cafeteria atau kopitiam yang tidak ada kelulusan JAKIM, kelulusan halal daripada luar negara boleh dipertikaikan sebab tidak ada siapa yang boleh mengesahkan dan pantau kehalalannya.

3. Makanan dan minuman yang dikeluarkan oleh syarikat bukan muslim yang tidak ada kelulusan halal oleh JAKIM atau Jabatan Agama negeri-negeri.

4. Menerima hadiah atau hamper oleh kakitangan kerajaan (yang menguruskan tender atau pembekalan barang-barang) daripada syarikat-syarikat pemborong yang ada kepentingan perniagaan. Di khuatiri ada unsur-unsur rasuah.

5. Apa sahaja samaada pekerjaan, makanan, minuman, perkhidmatan yang mana di situ ada keraguan dan boleh menimbulkan fitnah atau kesangsian ianya boleh dikategorikan sebagai perkara syubahah.

6. Melabur di dalam pelaburan internet yang tidak jelas skimnya dan menyerupai skim cepat kaya. Tidak ada perjanjian dan muamalah yang jelas mengikut sistem Islam.

7. Membeli, menjual, membuat dan menghisab rokok. Sesetengah ulama mengatakan ia haram (dengan huraian yang terkini) manakala yang lain mengatakan makruh. Jabatan Fatwa Perak sebulat suara mengatakan rokok itu haram di sokong oleh Jabatan Agama Islam di Selangor. Walaupun majlis fatwa negeri-negeri tidak 100% mengatakan ia haram, bukankah perbuatan ini syubhat dan menurut hadis di atas dan boleh terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ini kerana Rasulullah SAW telah bersabda bahawa mengamalkan perkara syubhat itu merosakkan kehomatan diri sendiri. Marilah kita cuba berhenti beramai-ramai. Memang tidak dapat dinafikan untuk berhenti itu sukar. Tetapi ingat Allah ada berfirman di dalam al-Quran surah al-Talaaq ayat 3 yang bermaksud: “Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan (keperluannya).”

8. Membeli lembu, kambing atau ayam daripada tuan binatang ternak yang tidak menjaga binatang belaan mereka. Binatang tersebut dilepaskan dengan bebas. Kita khuatir binatang tersebut telah memakan tanaman orang lain dan tuannya membiarkannya saja. Oleh itu binatang seperti ini termasuk di dalam perkara syubahat. Belilah binatang-binatang ternak yang jelas makanannya daripada sumber yang halal.


9. Bekerja dengan anak syarikat, yang mana syarikat utamanya (parent company) adalah syarikat yang ada terlibat dalam perniagaan haram menurut ajaran Islam seperti perjuadian dan arak.

10. Melibatkan diri dalam perniagaan Multy Level Marketing yang tidak ada jawatankuasa syariah kerana dalam perniagaan MLM terdapat unsur-unsur penindasan, judi dan riba.

11. Perselisihan pendapat ulama di dalam sesuatu masalah yang melibatkan hukum, jika sebahagian ulama mengatakan perkara tersebut harus dan sebahagian lagi mengatakan haram maka darisegi hukumnya perkara tersebut telah jatuh syubahat. 

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang haram samaada makanan, minuman, perbuatan dan pertuturan. Kita juga perlu jauhkan diri kita daripada perkara-perkara syubahat yang tidak jelas halal dan haram semata-mata untuk menjaga agama dan akidah agar tidak tergelincir kepada perkara yang dimurkai oleh Allah SWT.

Oleh itu, sesiapa yang menjaga dirinya daripada melakukan perkara syubhat, bererti dia telah bebas (dari kecaman) untuk akidah dan kehormatannya. Manakala sesiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, bererti dia telah terdedah untuk terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar kawasan larangan, maka kemungkinan besar binatangnya akan memasuki kawasan tersebut. 

Sabda Rasulullah SAW: "Ingatlah! Sesungguhnya setiap penguasa (kerajaan), memiliki daerah terlarang. Ingatlah! Sesungguhnya daerah yang terlarang milik Allah adalah apa saja yang diharamkan-Nya. Ingatlah! Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan jikalau ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya, tidak lain dan tidak bukan itulah yang dikatakan hati.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Wallahu’alam
Read More

SYUKUR

Orang Mukmin Sentiasa Amalkan Syukur, Taubat, Istikharah dan Musywarah

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad  S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Imam Al-Ghazali berkata:
"Kata setengah hukama : "Barangsiapa diberi Allah Taala akan dia akan empat perkara nescaya tiada ditegahkan daripada empat perkara:

Pertama : Barangsiapa diberi akan syukur nescaya tiada ditegahkan akan tambahan nikmatnya.

Kedua : Barangsiapa diberi akan taubat nescaya tiada ditegahkan kabulnya.

Ketiga : Barangsiapa diberi akan istikharah nescaya tiada ditegahkan akan kebajikan.

Keempat : Barangsiapa diberi akan musywarah nescaya tiada ditegahkan akan kebenarannya." 

Hurainanya : 

Pertama : Barangsiapa diberi akan syukur nescaya tiada ditegahkan akan tambahan nikmatnya.

 Sekiranya kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT maka Dia akan memberi tambahan nikmat di jalan yang tidak disangka-sangka.

Firman-Nya bermaksud: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Surah Ibrahim, ayat 7).

Kita disuruh bersyukur bukan saja apabila mendapat kemewahan atau apa yang dihajati tercapai. Sebaliknya, rasa bersyukur juga di atas ciptaan Allah yang menjadikan dunia ini untuk kemudahan manusia serta seluruh kehidupan lain di dunia ini.

Kedua : Barangsiapa diberi akan taubat nescaya tiada ditegahkan kabulnya.
Sekiranya seorang mukmin itu bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang sebenar-benarnya nescaya doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Allah SWT cukup cinta dan kasih kepada para hamba-hamba-Nya yang bertaubat hingga menitiskan air mata penyesalan.

Taubat bererti kita kembali merujuk kepada Allah. Meninggalkan dosa, menyesali yang sudah terlanjur dan berazam untuk tidak mengulangi lagi serta memperbaiki amalan dengan memperbanyakkan kebaikan. Ia adalah proses pembersihan dari kekotoran. Orang yang bertaubat bersih dari segala dosa.

Allah SWT. berfirman yang bermaksud, " Sesungguhnya Allah amat menyukai orang-orang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."
(Surah Al-Baqarah ayat 222) 
Sabda Nabi SAW. yang bermaksud :
"Sesungguhnya Allah membuka tangan selebar-lebarnya pada waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan dosa pada waktu malam, dan membuka tangan selebar-lebarnya pada waktu malam untuk menerima taubat mereka yang melakukan dosa pada waktu siang. Hal ini berkekalan sehinggalah matahari terbit dari sebelah barat."
Ketiga : Barangsiapa diberi akan istikharah nescaya tiada ditegahkan akan kebajikan.

Sekiranya kita melakukan solat istikharah untuk memohon petunjuk daripada Allah SWT supaya diilhamkan kebaikan dan kebenaran nescaya kita akan mendapat kebajikan di sisi Allah SWT. Pemilihan kita akan bertepatan dengan kehendak Allah SWT bukannya berdasarkan nafsu dan akal fikiran kita semata-mata.

Nabi SAW  bersabda yang bermaksud : "Jikalau salah seorang daripada kamu berniat melakukan sesuatu pekerjaan, maka kerjakanlah dua rakaat solat sunat dan berdoa..."

Dari sebuah hadis yang maksudnya : “Apabila kamu inginkan sesuatu maka beristikharahlah kepada Tuhanmu sebanyak 7 kali kemudian perhatilah petanda atau perasaan yang datang terlebih dahulu(dominan) di dalam hatimu” 
(Hadis Riwayat Ibn Sunni dari Anas, Al-Hafidz Al-‘Iraqi, An-Nawawi)
Keempat : Barangsiapa diberi akan musywarah nescaya tiada ditegahkan akan kebenarannya." 

Sekiranya kita sentiasa bermusywarah (bermasyuarat) di dalam semua urusan yang penting nescaya Allah SWT akan berikan pertolongan-Nya  dan ditunjuki jalan kebenaran.

Al-Hasan Al-Bashri mengatakan : "Tidaklah sebuah kaum bermusyawarah di antara 
mereka kecuali Allah akan tunjuki mereka kepada yang paling utama dari yang 
mereka ketahui saat itu." (Ibnu Hajar mengatakan: "Diriwayatkan oleh Al-Bukhari 
dalam Al-Adabul Mufrad dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang kuat." Lihat Fathul 
Bari, 13/340)
  
Allah perintahkan Nabi SAW untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabat baginda 
padahal baginda sudah cukup dengan bimbingan dari Allah. 
Hal ini dalam rangka memberi contoh 
kepada umatnya sehingga mereka mengikuti baginda ketika dilanda suatu masalah, 
dan ketika mereka bersepakat dalam sebuah perkara, maka Allah akan memberikan 
taufiq-Nya kepada mereka kepada yang paling benar. (Tafsir Ath-Thabari, 
4/152-153 dengan diringkas)

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah kita sama-sama melaksanakan amalan yang disukai oleh Allah SWT dan amalan ini sentiasa dihayati oleh Nabi SAW iaitu bersyukur, bertaubat, beristikharah dan bermasywarah semata-mata mencari keredaan Allah SWT. Kebaikan dan ganjaran yang akan diperolehi pula adalah ditambah nikmat dan rezeki , dikabulkan doa, sentiasa diberikan kebajikan dan sentiasa memperolehi jalan kebenaran.

Read More

SYUKUR

Berdoalah Kepada Allah SWT Semoga Kita Termasuk Golongan Yang Sedikit

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Syukur adalah pengakuan hati terhadap sesuatu ganjaran, nikmat yang dianugerahkan yang diberikan oleh Allah SWT. Syukur bukan hanya meliputi terhadap perkara-perkara nikmat, malah ianya juga meliputi syukur kerana terlepas daripada bala, malapetaka , penyakit dan bencana yang menimpa. Antara lain pengertian syukur ialah:

Pertama : Mengaku dan memuji Allah SWT atas nikmat yang diberi dan menggunakan segala nikmat itu untuk berbuat taat kepada Allah SWT.

Kedua : Tiap-tiap nikmat yang diberi oleh Allah SWT kepada makhlukNya adalah dengan limpah kurniaNya semata-mata, seperti nikmat kesihatan, kekayaan ,kepandaian dan sebagainya. Oleh yang demikian, bersyukur dan berterima kasih atas nikmat-nikmat tersebut merupakan satu kewajipan kepada Allah SWT.

Ketiga : Setiap nikmat juga hendaklah disyukuri kerana orang yang tidak berterima kasih adalah adalah orang yang tidak mengenal budi. Oleh itu, hendaklah digunakan nikmat-nikmat kurniaan Allah SWT untuk menambahkan ibadah kepada-Nya dan sangatlah keji dan hina menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menderhakai Tuhan yang memberi nikmat.

Terdapat pelbagai nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT terhadap hamba-hambaNya. Keseluruhan nikmat yang dikurniakan perlu ada bukti yang memperlihatkan kesyukuran. Bukti mensyukuri nikmat harta adalah apabila seseorang hamba itu membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT.

Bukti mensyukuri nikmat kekuasaan yang diperolehi oleh seorang pemimpin adalah menjadi pemimpin yang adil dan berusaha sekuat tenaga memberikan kesejahteraan kepada orang yang dipimpinnya. Tidak menzalimi orang yang berada dibawah. Jika ketua negara tidak menipu rakyat dan menjalankan pemerintahan dengan adil.

Bukti mensyukuri nikmat ilmu adalah mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain.

Begitulah juga bukti mensyukuri nikmat-nikmat yang lain adalah dengan menggunakannay hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Seluruh kebaikan di dunia ini merupakan ibadah kepada Allah SWT. Dalam Al Quran ALLAH SWT banyak memberikan pelajaran dan pengajaran tentang orang-orang yang diazab kerana tidak mensyukuri nikmat-nikmatNya.

Firaun ditenggelamkan bersama bala tenteranya kerana kufur terhadap nikmat kekuasaan.

Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi bersama harta bendanya kerana kufur terhadap nikmat harta.

Hamman diseksa oleh Allah SWT kerana kufur nikmat kecerdikan yang Allah SWT berikan terhadapnya.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah dirakamkan di dalam Al Quran, ianya membuktikan bahawa nikmat Allah SWT yang tidak disyukuri segalanya akan dimusnahkan mengikut kadar kekufurannya atas nikmat-nikmat yang telah dikurniakan.

Punca lahirnya rasa bersyukur ialah apabila seseorang hamba itu ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya, bersungguh-sungguh dan menyandarkan seluruh kehidupannya serta pergantungannya hanya kepada Allah SWT.

Sahabat yang dimuliakan,
Tanda seorang itu bersyukur dia akan merasakan dirinya sebagai seorang hamba kepada Allah SWT , dan segala yang dimiliki adalah pinjaman daripadaNya. Sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada, sama ada zahir mahupun batin, serta reda dengan segala ketentuan-Nya.

Manusia perlu bersyukur kerana Allah SWT yang telah menjadikan manusia dengan sesempurna kejadian, dan pujian yang selayaknya hanya kepada Allah Azzawajalla di atas kurniaanNya yang tidak terhitung. Manusia yang bersyukur adalah antara hamba yang pertama dimasukkan ke dalam syurga, ini berdasarkan kepada Hadis Nabi SAW :
“Orang yang pertama diseur ke Syurga pada hari kiamat ialah orang-orang yang memuji ALLAH dalam keadaan suka dan duka. “

Kesan daripada tidak bersyukur manusia akan lebih terdorong dan berani membiasakan diri dengan melakukan kejahatan, kezaliman terhadap diri sendiri dan sekelilingnya. Apabila manusia melakukan maksiat maka terputuslah dia daripada mendapat Rahmat Allah SWT. Adapun cara mensyukuri nikmat Allah SWT secara umum, ialah dengan menggunakan segala nikmat Allah SWT untuk hal-hal yang diredaiNya, yakni melakukan usaha-usaha agar memperolehi kebahagiaan hidup di dunia yang fana dan akhirat yang kekal kelak.

Jesteru,untuk menjadi hamba yang bersyukur kita perlu meminta dan memohon kepada ALLAH SWT . ALLAH SWT mengajarkan doa tersebut di dalam Al Quran ;”Ya Tuhanku, tunjuklah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau redai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (Surah Al Ahqaf ayat 15)

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita menjadi hamba Allah SWT yang sentiasa bersyukur dan reda dengan ketentuan takdir Allah SWT. Banyakkan berdoa semoga kita terpilih dimasukkan kedalam golongan yang "sedikit" iaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT.

Pada zaman Saidina Umar al-Khattab, ada seorang pemuda yang sering berdoa di sisi Baitullah yang bermaksudnya: "Ya Allah! Masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit"

Doa beliau didengar oleh Saidina Umar ketika beliau sedang melakukan tawaf di Kaabah. Saidina Umar berasa hairan dengan permintaan pemuda tersebut. Selepas selesai melakukan tawaf, Saidina Umar memanggil pemuda berkenaan lalu bertanya: "Kenapakah engkau berdoa sedemikian rupa (Ya Allah! masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit), apakah tiada permintaan lain yang boleh engkau mohon kepada Allah?"

Pemuda berkenaan menjawab: "Ya Amirul Mukminin! Aku membaca doa berkenaan kerana aku takut dengan penjelasan Allah SWT seperti firman-Nya dalam surah al-A'raaf ayat 10 yang bermaksud:

"Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di bumi, dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai jalan) penghidupan (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur." (Surah al-A'raf ayat 10)

Aku memohon agar Allah memasukkan aku dalam golongan yang sedikit, iaitu terlalu sedikit orang yang tahu bersyukur kepada Allah".

Jelas pemuda berkenaan. Mendengar jawapan itu, Umar al-Khattab menepuk kepalanya sambil berkata kepada dirinya sendiri:

"Wahai Umar, alangkah jahilnya engkau, orang ramai lebih alim daripadamu".

Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang sedikit ini, Amin.

Jadi, sama-samalah kita membina tekad untuk membanteras keluhan dan meningkatkan kesyukuran kerana Dia telah berjanji.

Maksudnya : "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Surah Ibrahim ayat 7)

Ingat nikmat yang dikurniakan, Ingat Pemberi Nikmat yang Maha Pemurah mengurniakan segala nikmat kepada kita.
Read More

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML