Wednesday, January 1, 2014

WASIAT

Ibu Bapa Perlu Berlaku Adil Dalam Pemberian Hadiah ( Hibah ) dan Kasih Sayang Kepada Anak-anak

Sahabat yang dirahmati Allah,
Setiap yang hidup akan menghadapi kematian. Kematian akan datang bila-bila masa, samaada kita mengalami sakit sebelum mati atau mati datang mengejut tanpa ada tanda-tanda kematian. Oleh itu Islam menuntut supaya umatnya membuat wasiat sebelum mengalami kematian. Tujuan surat wasiat adalah untuk memudahkan ketika pembahagiaan harta pusaka secara faraid dijalankan, menyelesaikan hutang-hutang simati, sedekah jariah  yang dicadangkan oleh simati, ianya boleh berjalan lancar setelah kematiaan orang yang memiliki harta tersebut. Dengan adanya surat wasiat para ahli waris akan mengetahuinya dengan lengkap perkara-perkara yang ingin diselesaikan sebagaimana kehendak simati.

Rasulullah S.A.W.  bersabda yang bermaksud: “Tidak ada hak bagi seseorang yang hendak mewasiatkan hartanya (menangguhkannya) bermalam sehingga dua malam, melainkan hendaklah ia segera menulis wasiat itu”.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)


Dari hadis diatas jelaslah kepada kita Nabi S.A.W. meminta agar umatnya jangan menangguh-nangguhkan untuk membuat wasiat kerana hidup dan mati ditetapkan oleh Allah, oleh yang demikian tidak sesiapa pun yang dapat tahu bila kematian itu akan menjemputnya. Seseorang yang hendak berwasiat janganlah ia menangguh-nangguhkan membuat wasiatnya demi kebaikan dirinya sendiri dan waris-waris yang akan mewarisi harta pusaka sepeninggalannya.

Sahabat yang dimuliakan,
Semua waris yang akan memiliki harta pusaka dan mendapatkannya secara pembahagiaan mengikut faraid tidak boleh dinamakan di dalam surat wasiat tersebut. Yang boleh dinamakan dalam surat wasiat tersebut adalah anak angkat, saudara-mara (yang tidak menjadi waris), sahabat-handai dan untuk rumah anak yatim, sekolah agama, pembinaan masjid dan lain-lain berbentuk sedekah jariah, tetapi jumlahnya semuanya tidak melebihi 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta si mati  setelah ditolak hutang piutang si mati. Dan bakinya akan dibahagikan menurut cara faraid kepada waris simati.

Perkara yang paling penting yang dituliskan dalam surat wasiat tersebut adalah semua hutang-piutangnya dan senarai itu perlu lengkap dan jelas supaya ianya dapat dibereskan saja selepas kematian barulah dibahagi-bahagikan menurut surat wasiat dan secara faraid.

Roh simati akan tergantung di antara langit dan bumi apabila hutang-hutangnya tidak diselesaikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya: "Roh seseorang mukmin itu tergantung-gantung (yakni dihalang daripada tempat yang mulia) dengan sebab hutangnya sehinggalah hutangnya itu dilunaskan


Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : "Sesiapa mati, sedangkan dia msih menanggung hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan diambilkan (ganti) daripada kebaikannya, kerana di sana tidak ada dinar dan tidak ada pula dirham."

(Hadis Riwayat Ibnu Majah).


Sahabat yang dimuliakan,
Islam mengalakkan ibu bapa yang mempunyai harta dapat membahagikan hartanya secara hibah (hadiah) kepada anak-anaknya secara adil, seorang anak tidak boleh mendapat lebih bahagian daripada anak-anak yang lain kerana ianya akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan  iri hati kepada anak-anak yang lain.

Islam memberi perhatian berat terhadap pendidikan kepada anak-anak supaya mereka terdidik dengan akhlak Islam dan berperibadi mulia. Justeru mereka dituntut hak-hak Allah dan hak-hak manusia, terutama hak-hak ibu bapa terhadap anak-anak dan sebaliknya.

Atas dasar ini ibu dan bapa dilarang melakukan tindakan yang boleh menghilangkan kepercayaan anak-anak terhadap mereka dan sesama adik beradik dan kaum keluarga seperti mengutamakan sebahagian mereka dengan pemberian istimewa, sama ada ketika masih hidup atau berkuat kuasa selepas mati.

Terdapat satu hadis daripada Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Al-Nu'man bin Basyir.
Al-Nu`man bin Basyir r.a. meriwayatkan: "Bapaku memberi sedekah kepadaku sebahagian daripada hartanya. Lalu ibuku berkata: 'Aku tidak suka dengan pemberian ini sehingga engkau persaksikan kepada Rasulullah S.A.W. terlebih dahulu.' Lalu bapaku pergi memberitahu Rasulullah S.A.W. tentang sedekahnya kepadaku. Lalu Rasulullah S.A.W. bertanya: 'Adakah engkau beri kepada semua anakmu pemberian seumpama itu? Jawabnya: 'Tidak'. Sabda Rasulullah S.A.W.  'Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berlaku adil terhadap anak-anakmu, lalu bapaku mengambil balik pemberian itu”.

Menerusi hadis ini Al-Nu`man bin Basyir Al Ansari Al Khasraji melaporkan, bapanya telah memberi hadiah kepadanya daripada sebahagian harta kepunyaannya, ibunya kurang puas hati dengan pemberian yang mengutamakan al Nu`man, sedangkan mereka mempunyai beberapa orang anak-anak selain Al-Nu`man.

Pergilah Basyir untuk menemui Nabi dan seterusnya meminta persaksian benar atas pemberiannya itu, sebelum itu Nabi S.A.W. bertanya: “Adakah engkau memberi hadiah atau sesuatu pemberian yang sama kepada anak-anakmu yang lain?” Jawabnya tidak. Seterusnya Nabi menjelaskan, pemberian yang membeza-bezakan di antara anak anak ini bertentangan dengan takwa dan satu tindakan zalim terhadap anak-anak. Oleh itu aku tidak sedia memberi persaksian baik atas perbuatan ini, sambil menasihati Basyir sama ada menarik balik pemberian itu atau memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya yang lain. Lalu Basyir akur dengan kesilapannya dan mengambil balik pemberiannya kepada al Nu`man.

Sahabat yang dikasihi,
Harta dan tamakkan kekayaan dunia merupakan faktor utama manusia ditimpa kecelakaan hidup seperti putus hubungan di antara keluarga dan sanak saudara, berlaku kejadian derhaka kepada ibu bapa dan berbagai-bagai kejadian lagi berlaku dalam masyarakat. Justeru Islam mengambil berat terhadap ibu bapa apabila menguruskan harta kekayaan mereka, terutama apabila membahagikannya kepada anak-anak ketika mereka masih hidup.

Islam telah menyusun peraturan dan kaedah pengurusan harta, terutama setelah empunya harta meninggal dunia, umat Islam harus berpuas hati dengan hukum dan pengurusan yang telah diputus oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak seharusnya mencari alternatif lain kerana hukum Allah tetap adil dan tidak wajar dipertikaikan. Soalnya bagaimana cara pembahagiannya kepada anak-anak, terutama ketika mereka masih hidup?

Ulama sepakat menyatakan kewajipan berlaku adil terhadap anak-anak pada setiap pemberian atau hibah (hadiah) , malah menurut ulama salaf, keadilan bukan sahaja pada penghebahan harta tetapi juga sentuhan kasih sayang, kemesraan, pelukan dan ciuman dan hubungan dalam pergaulan harian. Ini kerana sikap membeza-beza bakal membawa kepada jauh hati sesama mereka dan hidup pecah belah yang sangat buruk dalam keluarga. Dari Al-Zuhri bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda maksudnya : 'Tidak akan masuk syurga bagi yang memutuskan silaturahim' ".

(Hadis Riwayat Muslim)

Sabda Nabi S.A.W. yang di riwayatkan oleh  Ibn Abbas yang bermaksud : “Samakan pemberian kepada anak-anak kamu. Andainya aku ingin melebihkan seseorang nescaya aku melebihkan wanita”

Maksud hadis tersebut pebahagiaan harta secara hibah (hadiah) hendaklah diberikan cecara adil yang itu sama rata di antara anak lelaki dan perempuan kerana tidak ada larangan daripada Allah S.W.T. dalam urusan ini. Tetapi sekiranya pembahagiaan itu dibuat selepas kematian ibu atau bapa maka pembahagiaannya mestilah di buat secara faraid iaitu  anak lelaki akan mendapat dua bahagian dan  anak perempuan mendapat satu bahagian.

Membeza-bezakan pemberian di antara anak-anak memungkinkan timbulnya kesan buruk pada jiwa mereka seperti permusuhan, perkelahian di antara adik-beradik, terputus hubungan silaturahim, durhaka kepada ibu bapa dan sebagainya. Gejala-gejala ini merupakan sikap yang ditolak oleh Islam. Malah apa jua perkara yang membawa kepada haram maka hukumnya haram. Mengikut kaedah Fiqh : Hukum pada cara sama dengan hukum pada tujuan. (apabila matlamatnya haram maka jalan menuju kematlamat juga haram)

Imam Ahmad, Imam Bukhari, al Thawri, al Zuhri dan lain-lain berpendapat haram malah tidak sah pemberian atau hibah yang membeza-bezakan di antara anak-anak samada kerana ada sebab atau tanpa sebab, kecuali pada barang yang tiada nilai atau rendah nilainya.
Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : “Tidak harus bagi seseorang memberi suatu pemberian atau menghhuibah satu hibah, kemudian menarik balik pemberiannya kecuali pemberian bapa kepada anak. Bandingan orang yang menarik balik hibahnya bagaikan anjing muntah setelah makan kenyang, kemudian diulangi lagi makan dan kemudian mengulangi muntah”

Jika dilahirkan anak selepas hartanya dibahagikan (secara hibah) pada masa hidupnya, hendaklah bapa membuat pembahagian semula dengan adil antara semua anak-anaknya. Jika dilahirkan selepas kematian bapa atau ampunya harta pusaka, hendaklah pihak penerima pusaka membahagikan secara adil sesama adik-beradik mereka yang baru dilahirkan mengikut hukum faraid.


Sahabat yang dihormati,
Sebagai ibu bapa dan mempunyai anak-anak perlulah berlaku adil samaada pemberian harta secara hibah, pemberian pendidikan dan kasih sayang. Jangan dibeza-bezakan di antara anak-anak kerana  ibu bapa perlu berlaku adil kerana sikap adil adalah menghampiri takwa sedangkan sikap tak adil adalah melakukan satu kezaliman.

Kesimpulannya :

1: Wajib berlaku adil terhadap anak-anak tanpa membezakan di antara satu dengan yang lain dalam pembahagian harta dan bukan harta.

2: Kezaliman dalam pembahagian harta boleh menyebabkan seseorang hilang kelayakan menjadi saksi kerana keadilannya terjejas dengan sebab ini.

3: Wajib memulangkan pemberian yang terlebih ambil kepada pihak empunya yang sebenar supaya tidak berlaku pengambilan hak orang lain dengan cara yang batil.

4: Jika hukum-hukum yang diputuskan bertentangan dengan syarak tidak harus dijalankan kerana batal dan menyalahi dalil-dalil yang sahih.

5: Menyarankan supaya berkasih sayang diantara saudara serta menolak sikap dendam dan buruk hati.

6: Tidak diwajibkan berlaku keadilan pada pemberian kepada kaum kerabat yang bukan waris penerima pusaka.

7: Diharamkan memberi persaksian kepada pemberian yang sememangnya tidak adil kerana persaksian ini bermakna menolong untuk berbuat dosa dan meningkatkan permusuhan di antara pihak-pihak yang bertelagah.

Read More

JANGAN DITANGGUHKAN WASIAT

Rasulullah s.a.w. Bersabda yang bermaksud: “Tidak ada hak bagi seseorang yang hendak mewasiatkan hartanya (menangguhkannya) bermalam sehingga dua malam, melainkan hendaklah ia segera menulis wasiat itu”.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)


Huraian
1. Hidup dan mati ditetapkan oleh Allah, oleh yang demikian tidak sesiapa pun yang dapat tahu bila kematian itu akan menjemput kita.
2. Seseorang yang hendak berwasiat janganlah ia menangguh-nangguhkan membuat wasiatnya.
3. Berwasiat adalah harus bagi orang-orang Islam mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’


(Sumber daripada  JAKIM)
Read More

LIMA WASIAT ALLAH

Lima Wasiat Dari Allah s.w.t Kepada Rasulullah s.a.w

Dari Nabi s.a.w. "Pada waktu malam saya diisrakkan sampai ke langit, Allah s.w.t. telah memberikan lima wasiat, antaranya :
Janganlah engkau gantungkan hatimu kepada dunia kerana sesungguhnya Aku tidak menjadikan dunia ini untuk engkau.
Jadikan cintamu kepada-Ku sebab tempat kembalimu adalah kepada-Ku.
Bersungguh-sungguhlah engkau mencari syurga.
Putuskan harapan dari makhluk kerana sesungguhnya mereka itu sedikitpun tidak ada kuasa di tangan mereka.
Rajinlah mengerjakan sembahyang tahajjud kerana sesungguhnya pertolongan itu berserta qiamullail.

Ibrahim bin Adham berkata, "Telah datang kepadaku beberapa orang tetamu, dan saya tahu mereka itu adalah wakil guru tariqat. Saya berkata kepada mereka, berikanlah nasihat yang berguna kepada saya, yang akan membuat saya takut kepada Allah S.W.T. 
Lalu mereka berkata, "Kami wasiatkan kepada kamu 7 perkara, iaitu :

Orang yang banyak bicaranya janganlah kamu harapkan sangat kesedaran hatinya.
Orang yang banyak makan janganlah kamu harapkan sangat kata-kata himat darinya. 
Orang yang banyak bergaul dengan manusia janganlah kamu harapkan sangat kemanisan ibadahnya.
Orang yang cinta kepada dunia janganlah kamu harapkan sangat khusnul khatimahnya.
Orang yang bodoh janganlah kamu harapkan sangat akan hidup hatinya.
Orang yang memilih berkawan dengan orang yang zalim janganlah kamu harapkan sangat kelurusan agamanya.
Orang yang mencari keredhaan manusia janganlah harapkan sangat akan keredhaan Allah daripadanya."
Read More

WASIAT ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W

Laksanakan Lima Wasiat Allah S.W.T. Kepada Rasulullah S.A.W.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sabda Rasulullah S.A.W. yang maksudnya : "Pada waktu malam saya diisrakkan sampai ke langit, Allah S.W.T. telah memberikan lima wasiat, antaranya :

1. Janganlah engkau gantungkan hatimu kepada dunia kerana sesungguhnya Aku tidak menjadikan dunia ini untuk engkau.
2. Jadikan cintamu kepada-Ku sebab tempat kembalimu adalah kepada-Ku.
3. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari syurga.
4. Putuskan harapan dari makhluk kerana sesungguhnya mereka itu sedikitpun tidak ada kuasa di tangan mereka.
5.  Rajinlah mengerjakan sembahyang tahajjud kerana sesungguhnya pertolongan itu berserta qiamullail.

Berdasarkan hadis tersebut di atas Allah S.W.T telah memerintahkan Rasul-Nya untuk melaksanakan wasiat tersebut di dalam kehidupan dan memerintahkan baginda untuk sampaikan kepada umatnya.

Huraian wasiat-wasiat terebut adalah seperti berikut :

Pertama : Janganlah engkau gantungkan hatimu kepada dunia kerana sesungguhnya Aku tidak menjadikan dunia ini untuk engkau.

Dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya :”Dunia penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir.”
(Hadis Riwayat Muslim)
Dunia ini harus kita nikmati dengan mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dikatakan bahawa dunia adalah penjara bagi mukmin kerana di dunia manusia terdedah dengan pelbagai macam godaan dan ancaman yang mencabar keimanan. Dunia juga adalah tempat main-main dan senda gurau bukan tempat yang kekal abadi.

Bahkan apa yang dilarang oleh agama itu selalunya menjadi kesukaan nafsu manusia. Namun hakikatnya laranga-larangan itu adalah demi kebaikan dan kesejahteraan manusia itu sendiri agar tidak terjebak ke lembah kebinasaan. 

Berbeza pula bagi golongan kafir mereka bebas melakukan apa sahaja sehingga akhirnya mereka merosakkan jiwa dan diri mereka sendiri. Inilah hakikat dunia yang akan menjadikan manusia yang alpa tenggelam di dalamnya. 

Sebab itu kita selaku orang mukmin diseru agar memanfaatkan dunia dengan bijaksana iaitu apabila kita berusaha memanfaatkan kehidupan dunia sebagai jambatan menuju kebahagiaan akhirat, maka Allah akan memberikan kedua-duanya (kebahagiaan dunia dan akhirat).

Jabir bin Abdullah berkata : "Pada suatu hari sewaktu saya bersama baginda Rasulullah S.A.W. maka tiba-tiba datang seorang lelaki yang berwajah putih bersih, rambutnya sangat cantik dan dia memakai pakaian yang putih. Lantas dia menghampiri Rasulullah S.A.W. dengan berkata : "Assalamualaikum ya Rasulullah, apakah ertinya dunia itu?

Maka Rasulullah s.a.w. pun berkata : " Dunia itu adalah impian orang yang tidur"

Bertanya orang itu lagi : "Apakah ertinya akhirat itu ya Rasulullah S.A.W.?"

Berkata Rasulullah S.A.W. : " Satu kumpulan manusia yang berada dalam syurga dan satu kumpulan lagi berada di dalam Neraka Sa'ir"

Kedua : Jadikan cintamu kepada-Ku sebab tempat kembalimu adalah kepada-Ku.

Perasaan cinta dan kasih sayang adalah fitrah manusia. Manusia perlu mencintai dan di cintai. Cinta paling agong dan paling tinggi adalah cinta kepada Allah S.W.T. Cinta-cinta yang lain sesama makhluk mestilah berpaksikan cinta kerana Allah, kerana cinta bukan kerana Allah menyebabkan cinta itu palsu dan tidak akan kekal lama dan ianya berasakan nafsu semata-mata. Allah S.W.T. akan murka kepada sesiapa yang mencintai orang lain bukan kerana-Nya.

Untuk mendapatkan cinta kepada Allah S.W.T. seorang hamba itu mestilah membanyakkan bermunajat, solat sunat, membaca al-Quran dan berzikir. Lidahnya tidak kering sentiasa menyebut nama-Nya, memuji dan mengagungkan-Nya . Apabila berkumandang suara azan, jiwa dan hatinya rasa seronok kerana menuju ketempat solat menyahut panggilan muazin dan dapat bertemu dan mengabdikan diri kepada-Nya.

Firman Allah s.w.t maksudnya : "Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri- isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah- rumah tempat tinggal yang kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk ugamaNya, maka tunggulah sehinggga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya) kerana Allah tidak akan memberi pertunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka). (Surah at-Taubah ayat 24)

Oleh itu marilah kita memberikan memberikan cinta kita kepada Allah S.W.T. dengan hati yang ikhlas dengan mentaati segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Semoga cinta yang agung ini akan menyelamatkan kita daripada seksaan yang daksyat di hari akhirat nanti. 

Ketiga : Bersungguh-sungguhlah engkau mencari syurga.

Terdapat tujuh amal soleh apabila dilaksanakan bersungguh-sungguh akan mendapat balasan syurga. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut :

1. Bertakwa kepada Allah.

Menurut Syara’, ‘Takwa’ bererti : “Menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah s.w.t. dengan jalan melaksanakan perintah-perintahNya, taat kepadaNya dan menjauhi larangan-laranganNya serta menjauhi perbuatan maksiat”.

Allah berfirman maksudnya :‘’Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Rabbnya.'’ (Surah al-Qalam ayat 34).

2. Beriman dan beramal dengan ikhlas serta sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah S.A.W.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.A.W.  bersabda :(Setiap umatku masuk ke dalam syurga kecuali yang enggan, para sahabat bertanya : ‘’Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah ?'’ Baginda  menjawab : ‘’Siapa yang taat kepadaku nescaya ia masuk syurga, dan siapa yang bermaksiat (melanggar) kepadaku maka sesungguhnya dia lah orangnya yang enggan itu.'’ (Hadis Riwayat Bukhari)

3. Melaksanakan seluruh perintah Allah S.W.T. menjauhkan seluruh larangan-Nya dan melaksanakn hal-hal yang diwajibkan serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan.

Dari Jabir katanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah S.A.W. : "Bagaimana pendapatmu, apabila aku telah melakukan solat wajib, dan berpuasa Ramadan, aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram, dan tidak kutambah yang demikian itu dengan yang lainnya, dapatkah aku masuk syurga ? Jawab baginda : ‘’Ya, dapat !.'’ 
(Hadis Riwayat Muslim.)

4. Bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah S.W.T. dari seluruh dosa dan kesalahan. Suka bersedekah, mampu menahan marah serta memiliki sifat pemaaf.

Allah berfirman maksudnya :‘’Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (iaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah . Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.'’ (Surah Ali-Imran ayat 133-136).

5. Berhijrah dari keburukan (jahiliyah) kepada kebaikan (Islam), serta berjihad dengan harta dan jiwa demi meninggikan kalimah Allah.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : ‘’Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Rabb mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keredaan dan syurga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.'’ (Surah at-Taubah ayat 20-22)

6. Istiqamah dalam ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya.

Firman Allah S.W.T.  maksudnya  : ‘’Sesunguhnya orang-orang yang mengatakan : ‘’Rabb kami ialah Allah'’, kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berdukacita. Mereka itulah penghuni - penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.'’(Surah al-Ahqaf  ayat 13-14)

7. Khusyuk dalam solat, meninggalkan perbuatan yang tidak berguna dan membayar zakat, menjaga kemaluan serta memelihara amanah.

Firman Allah s.w.t maksudnya : ‘’Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (iaitu) orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi Syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.'’(Surah al-Mukminun ayat 1-11)

Keempat : Putuskan harapan dari makhluk kerana sesungguhnya mereka itu sedikitpun tidak ada kuasa di tangan mereka.

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud :
"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan, dan diberikanNya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah mencukupkan keperluannya."
(Surah At-Talaq ayat 2-3)
Apa itu tawakal? Tawakal bererti menyerah diri kepada Allah dalam melaksanakan sesuatu perancangan bersandarkan kepada kekuatan-Nya dalam menjayakan suatu pekerjaan atau berserah diri di bawah lindungan-Nya pada saat menghadapi kesusahan.

Orang mukmin akan putuskan harapan dari makhluk kerana makhluk tidak mempunyai apa-apa kekuatan, kerana kekuatan sebenar adalah kekuatan Allah S.W.T. Dia bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah S.W.T. Makhluk tidak boleh mendatangkan sedikit pun mudarat melainkan dengan izin Allah S.W.T.

Kelima : Rajinlah mengerjakan sembahyang tahajjud kerana sesungguhnya pertolongan itu berserta qiamullail.

Solat satu ibadah khusus solat sunat yang amat dituntut untuk dikerjakan oleh seorang mukmin adalah solat tahajjud. Kekuatan solat tahajjud adalah dapat membina hubungan hati dengan Allah S.W.T.

“Tahajjud” bermaksud bangun dari tidur pada waktu tengah malam. Solat tahajjud boleh dikerjakan di permulaan, pertengahan atau penghabisan malam, asalkan sesudah menunaikan solat Isyak. Akan tetapi sebaik-baik waktu melakukannya ialah sepertiga malam yang terakhir. Sekurang-kurangnya solat tahajjud dikerjakan dua rekaat.

Firman Allah s.w.t maksudnya :
“Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah “solat Tahajjud” padanya, sebagai solat tambahan bagimu; semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji”. 
(Surah al-Israa’ ayat 79)
Dalam sebuah hadis dari Bilal r.a. bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda yang bermaksud, “Hendaklah kamu qiamul lail (solat malam), kerana sesungguhnya solat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, dan mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, dan menutupi dosaatau kejahatan-kejahatan dan mengusir penyakit dari badan.” 
( Hadis Riwayat Ahmad, Tirmizi, Hakim dan Baihaqi.)
Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita laksanakan lima wasiat Allah S.W.T kepada Nabi S.A.W ketika baginda di israkkan untuk bertemu Allah S.W.T. Sesungguhnya kelima-lima wasiat tersebut akan mendekatkan diri kita kepada Allah S.W.T dan akan mendapat balasan syurga di hari akhirat nanti.
Read More

WASIAT ALLAH UNTUK HAMBA-HAMBANYA

Wasiat Allah Untuk Hamba-Nya.

"Wahai hambaKu telah Kuharamkan kezaliman keatas diriKu, dan Aku jadikan ia haram diantara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Wahai hambaKu, setiap dari kamu adalah orang yang sesat , kecuali orang yang telah ku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk daripadaKu, nescaya Aku akan memberikan kamu hidayah. 

"Wahai hambaKu, setiap dari kamu adalah orang yang lapar, kecuali orang yang telah Aku berikan makan. Maka mintalah makan daripadaKu , nescaya Aku akan memberikan engkau makan. Wahai hambaKu, setiap dari kamu adalah dari orang yang telanjang, kecuali orang yang telah Aku berikan pakaian,maka mintalah pakaian daripada Ku nescaya Aku akan memberikan kau pakaian. 
 "Wahai hambaKu setiap darimu membuat kesalahan waktu siang dan malam, maka Akulah yang menghapuskan dosa keseluruhannya. Maka mintalah ampun kepada Ku nescaya Aku akan memberi keampunan kepadamu. Wahai hambaKu kamu tidak dapat dan tidak pula dapat berbuat sesuatu yang dapat merugikanKu dan tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkanKu. 

"Wahai hambaKu seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kamu dan dari kalangan manusia ataupun jin, hati mereka bertakwa seperti seseorang yang paling bertakwa diantara kamu, tidaklah akan menambah KerajaanKu sedikit pun. 

"Wahai hambaKu seandainya ada di antara kamu atau pun dikalangan manusia dan jin, hati mereka jahat seperti seorang yang paling jahat antara kamu tidaklah akan mengurangkan KerajaanKu sedikit pun.

'Wahai hambaKu jika orang -orang terdahulu dan terakhir diantara kamu, manusia dan jin, mereka berada dibumi yang satu kemudian mereka meminta kepadaKu lalu Aku penuhi setiap permintaan setiap orang, hal itu tidak akan mengurangkan sesuatu yang Aku miliki, melainkan sebagaimana sebatang jarum dimasukkan kedalam lautan. 

"Wahai hambaKu, sesungguhnya semua itu adalah amal perbuatanmu, Aku mencatat semuanya, kemudian Aku membalasnya. Siapa saja yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah dan siapa saja yang mendapatkan selain daripada itu,j anganlah dia menyalahkan melainkan menyalahkan diri sendiri."

Read More

WASIAT IMAM HASSAN

Sepuluh Wasiat Hassan Al-Banna

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah, 
As-Syahid Imam Hassan Al-Banna memberi pesanan 10 Wasiat untuk di baca , di renung dan terus di amalkan katanya :

1.Bangunlah sembahyang serta merta apabila saudara mendengar azan walau bagaimana keadaan sekalipun.

2.Bacalah al-Quran, atau tatapilah buku-buku , atau pergilah mendengar perkara-perkara yang baik ataupun amalkan zikrullah , dan janganlah sama sekali saudara membuang masa walau sedikit pun dalam perkara yang tidak berfaedah.

3.Berusahalah sedaya upaya untuk bertutur dalam bahasa Arab yang betul, kerana bahasa Arab yang betul itu adalah satu-satunya syiar Islam.

4.Janganlah banyak bertengkar dalam apa-apa perkara sekali pun kerana pertengkaran kosong itu tidak memberi sebarang apa pun jua kebaikan.

5.Janganlah banyak ketawa kerana hati yang sentiasa berhubung dengan Allah itu sentiasa tenang lagi tenteram.

6.Janganlah bergurau kerana umat yang sedang berjuang itu tidak mengerti melainkan bersungguh-sungguh dalam setiap perkara.

7.Janganlah saudara bercakap lebih nyaring daripada kadar yang di kehendaki oleh para pendengar kerana percakapan yang nyaring begitu adalah suatu resmi yang sia-sia malah menyakiti hati orang.

8.Jauhilah daripada mengumpat-ngumpat peribadi orang, mengecam pertubuhan-pertubuhan , dan janganlah bercakap melainkan apa-apa yang boleh memberi kebajikan.

9.Berkenal-kenalanlah dengan tiap-tiap saudara Ikhwan Muslimin yang saudara bertemu dengannya sekalipun ia tidak meminta saudara berkenalan kerana asas gerakan Dakwah kita ialah berkasih sayang dan berkenal-kenalan.

10.Kewajipan kita lebih banyak daripada masa yang ada pada kita, oleh itu tolonglah saudaramu sendiri tentang cara-cara bagaimana hendak mengunakan masa dengan berfaedah dan jika saudara mempunyai tugas sendiri maka ringkaskanlah perlaksanaannya.

Sahabat yang dimuliakan,
Walaupun pesanan As Syahid Imam Hassan Al- Banna dalam sepuluh perkara nampak ringkas, tetapi kalau di kaji setiap pesanan beliau mempunyai makna yang cukup mendalam. Beliau mengajak untuk membaiki akhlak dan keperibadian, meningkatkan ilmu pengetahuan, melahirkan ukuwah dan kasih sayang dan bersungguh-sungguh di dalam kerja-kerja dakwah dan tarbiyyah dan tetap istiqamah.

Apabila umat Islam berpecah dan bercakaran sesama sendiri dan tidak kembali kepada ajaran Islam sebenar, maka akan hilanglah kuasa dan kepimpinannya. Kekuatan umat Islam perlu di kembalikan seperti sediakala seperti pimpinan Rasulullah s.a.w dan Khalifah ar- Rasyidin.

As Syahid Imam Hassan Al- Banna sendiri telah menubuhkan Gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir dengan tujuan dan matlamat yang satu iaitu mengembalikan balik cara hidup Islam yang di bawa oleh Rasulullah s.a.w dan sahabat-sahabat baginda, seterusnya untuk memulihkan kembali Kerajaan Khilafah Islamiyah yang telah di runtuhkan oleh ‘tentera-tentera Salib morden’walaupun terpaksa melalui tribulasi dan ujian-ujian yang berpanjangan.
Read More

WASIAT IMAM SHAFIE part 3

Penuhilah 10 Wasiat Penting Dalam Menuntut Hak.

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad  S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sebelum Imam Syafie pulang ke Rahmatullah, beliau sempat berwasiat kepada murid-muridnya serta umat Islam. Beliau meninggalkan 10 wasiat berikut:

"Barang siapa yang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat maka hendaklah ia mengamalkan sepuluh perkara."

PERTAMA: Hak Kepada Diri.

Iaitu: Mengurangkan tidur, mengurangkan makan, mengurangkan percakapan dan berpada-pada dengan rezeki yang ada.

Firman Allah (SWT) dalam Al-Quran yang bermaksud :
“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ada di dalam syurga dan dekat dengan air yang mengalir. Sambil mengambil apa yang diberi oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum ini di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah (SWT).” ( Surah az-Zariat ayat 15-18 )

Nabi SAW bersabda lagi, maksudnya; “Janganlah kamu mematikan hati dengan banyak (berlebih) makan dan minum, walau pun yang halal. Kerana hati itu ibarat tumbuh-tumbuhan, ia akan mati jika terlalu banyak disirami air”.

KEDUA: Hak Kepada Malaikat Maut.

Iaitu: Mengada kewajipan-kewajipan yang tertinggal, mendapatkan maaf daripada orang yang dizalimi, membuat persediaan untuk mati dan merasa cinta kepada Allah.

Bersabda Nabi S.A.W. maksudnya : "Siapa yg merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan, harta atau lainnya, hendaknya segera meminta halal (maaf)nya sekarang juga sebelum datang suatu hari yg tiada harta, dinar atau dirham, jika ia punya amal soleh, maka akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanat (kebaikan), maka diambilkan dari kejahatan orang yg dianiaya utk ditanggungkan kepadanya." (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim).

Rasulullah S.A.W. pernah menasihati umatnya agar sentiasa bertaubat kepada Allah : "Wahai sekelian manusia, bertaubatlah kamu kepada Tuhan sebelum kamu mati. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk beramal dan berbakti sebelum masa kamu dipenuhi oleh urusan dan kerja. Wujudkanlah satu pertalian antara kamu dengan-Nya, memperbanyakan mengingati-Nya (zikrullah)."

KETIGA: Hak Kepada Kubur.

Iaitu: Menaggalkan tabiat suka menabur fitnah, membuang tabiat kencing merata-rata, memperbanyakkan solat tahajud dan membantu orang yang dizalimi.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda: "Bersih-bersihlah kamu daripada kencing, sebab umumnya siksa kubur itu kerana kencing. (Yakni hendaklah dicuci kemaluan sebersih-bersihnya.)

Firman Allah s.w.t maksudnya :
“Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah “solat Tahajjud” padanya, sebagai solat tambahan bagimu; semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji”.
(Surah al-Israa’ ayat 79)

KEEMPAT: Hak Kepada Munkar dan Nakir.

Iaitu: Tidak berdusta, berkata benar, meninggalkan maksiat dan nasihat-menasihati.

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Bertakwalah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang bersifat benar.” (Surah at-Taubah: 119)

Orang yang bersifat benar ialah orang yang baik, berbudi bahasa, berakhlak dan mengamalkan budaya hidup terpuji, bukan orang jahat serta suka berdusta.

Nabi berwasiat pada Sayidina Ali : "Wahai Ali ! Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga :
1.Jika berbicara selalu dusta 2.Jika berjanji selalu ingkar dan 3.Jika bersumpah selalu khianat"

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya seksa yang menghinakan.”
(Surah  Al-Nisa’ ayat 14)

Nabi  S.A.W. bersabda maksudnya : "Agama adalah nasihat". Kami berkata: "Kepada siapa?". Baginda bersabda maksudnya : "Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya dan kepada pemimpan kaum muslimin dan rakyatnya". (Riwayat Bukhari dan Muslim)

KELIMA: Hak Kepada Mizan (Neraca Timbangan Amalan Pada Hari Akhirat).

Iaitu: Menahan kemarahan, banyak berzikir, mengikhlaskan amalan dan sanggup menanggung kesulitan.

Sabda Nabi s.a.w. lagi yang bermaksud : "Tiada seorang pun yang meneguk satu tegukan yang lebih agung pahalanya daripada tegukan berupa kemarahan yang ditahannya semata-mata mengharapkan keredhaan Allah Taala."
(Hadis Riwayat Ibnu Majah)

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w bersabda maksudnya : "Sesungguhnya Allah s.w.t Yang Maha Memberkati lagi Maha Tinggi memiliki para Malaikat yang mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah s.w.t. Para Malaikat selalu mengelilingi bumi. Para Malaikat sentiasa memerhati majlis-majlis zikir. Apabila mereka dapati ada satu majlis yang dipenuhi dengan zikir, mereka turut mengikuti majlis tersebut di mana mereka akan melingkunginya dengan sayap-sayap mereka sehinggalah memenuhi ruangan antara orang yang menghadiri majlis zikir tersebut dan langit. Apabila orang ramai yang hadir dalam majlis tersebut beredar, para malikat naik ke langit."

Firman Allah s.w.t maksudnya : "Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadaNya"

KEENAM: Hak Kepada Sirat (Titian Yang Merentangi Neraka Pada Hari Akhirat).

Iaitu: Membuang tabiat suka mengumpat, warak, suka membantu orang beriman dan suka berjemaah.

Jabir dan Abu Sa'id menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud, " Awaslah dari mengumpat, kerana mengumpat itu lebih keras dari zina. Sesungguhnya seseorang itu berzina ia bertaubat, maka Allah s.w.t. menerima taubatnya. Dan sesungguhnya seseorang yang mengumpat, tidak akan diampunkan dosanya sebelum diampuni oleh orang yang diumpat." (Hadis Riwayat Ibn Abid Dunya)

Daripada Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w bersada yang maksudnya, "Siapa yang melapangkan satu kesusahan orang yang beriman daripada kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan melapangkan orang itu satu kerumitan dari kerumitan akhirat. Dan siapa yang memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkannya didunia dan diakhirat. Siapa yang menutup keaiban orang Islam, Allah akan menutup keaibannya didunia dan diakhirat. Dan Allah sentiasa menolong hamba itu selagi hamba itu mahu menolong saudaranya."
(Hadis Riwayat Muslim).

Nabi S.A.W bersabda maksudnya : "Memperkatakan nikmat Allah adalah tanda syukur, dan mengabaikannya adalah kufur. Berjemaah itu dirahmati, sedangkan berpecah belah itu mengundang azab." (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad)

KETUJUH: Hak Kepada Malik (Malaikat Penjaga Neraka).

Iaitu: Menangis lantaran takut kepada Allah SWT, berbuat baik kapada ibu bapa, bersedekah ketika terang-terangan serta bersembunyi dan memperelok akhlak.

Nabi S.A.W. bersabda maksudnya :  "Tidaklah mata seseorang menitiskan air mata kecuali Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api Neraka. Dan apabila air matanya mengalir ke pipi maka wajahnya tidak akan terkotori oleh debu kehinaan, apabila seorang daripada suatu kaum menangis, maka kaum itu akan di rahmati. Tidaklah ada sesuatupun yang tak mempunyai kadar dan balasan kecuali air mata. Sesungguhnya air mata dapat memadamkan lautan api Neraka."

Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra., ia berkata:
Seseorang datang menghadap Nabi S.A.W.  memohon izin untuk ikut berperang. Nabi S.A.W. bertanya: Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab: Ya. Nabi S.A.W. bersabda: Maka kepada keduanyalah kamu berperang (dengan berbakti kepada mereka). (Hadis Shahih Riwayat Muslim)

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :
“Sungguh sedekah itu akan memadamkan kemarahan Tuhan dan menghindarkan dari kematian yang buruk (su’ul khatimah).”
(Hadis Riwayat al-Turmuzi)

KELAPAN: Hak Kepada Ridwan (Malaikat Penjaga Syurga).

Iaitu: Berasa reda kepada qadak Allah, bersabar menerima bala, bersyukur ke atas nikmat Allah dan bertaubat dari melakukan maksiat.

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W.  bersabda yang bermaksud : "Allah s.w.t berfirman, 'Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada diri-Ku'."
(Hadis RiwayatAl-Bukhari)

Rasulullah S.A.W.  bersabda, maksudnya : "Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu berbaik sangka dengan Allah."
(Hadis Riwayat Muslim)

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sangat mengagumkan kepada seorang mukmin, sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik, dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin: jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka syukur itu sangat baik baginya dan bila menderita kesusahan ia bersabar, maka sabar itu lebih baik baginya.” (Hadis riwayat Muslim)

Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud, " Sesungguhnya Allah amat menyukai orang-orang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."
 (Surah Al-Baqarah ayat 222)

KESEMBILAN: Hak Kepada Nabi SAW.

Iaitu: Berselawat ke atasnya, berpegang dengan syariat, bergantung kepada sunnah (Hadis), menyayangi para sahabat dan bersaing dalam mencari kelebihan dari Allah.

Sabda Nabi S.A.W.  maksudnya : "Sesungguhnya seutama-utama manusia (orang terdekat) dengan aku pada hari kiamat adalah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku" (Hadis Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban)

Sabda Nabi S.A.W. maksudnya : " Dan sesiapa berselawat kepadaku sekali,  nescaya Allah akan selawat ke atasnya 10 selawat, menghapuskan daripadanya 10 kejahatan (dosa) dan mengangkatkannya 10 darjat."
(Hadis Riwayat Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Al-Hakim)

Dari Anas bin Malik ra. katanya, Rasulullah SAW telah berkata kepadaku: "Hai anakku! Jika engkau mampu tidak menyimpan dendam kepada orang lain sejak dari pagi sampai ke petangmu, hendaklah engkau kekalkan kelakuan itu! " Kemudian baginda  menyambung pula: "Hai anakku! Itulah perjalananku (sunnahku), dan barangsiapa yang menyukai sunnahku, maka dia telah menyukaiku, dan barangsiapa yang menyukaiku, dia akan berada denganku di dalam syurga! " (Hadis Riwayat Tarmidzi)

Rasulullah S.A.W. pernah bersabda dalam hadithnya yang bermaksud:
“Perumpamaan orang mukmin itu dalam perkara berkasih sayang dan saling cinta-menyintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya berasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasai akan kesakitannya” (Hadis Riwayat Muntafaq ‘Alaih)

KESEPULUH: Hak Kepada Allah SWT.

Iaitu: Mengajak manusiake arah kebaikan, mencegah manusia dari keburukan, menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan.

Nabi S.A.W bersabda maksudnya : “Barangsiapa yang mengajak (seseorang) kepada petunjuk (kebaikan), maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun” (Hadis Riwayat Muslim, No. 2674.)

Sabda Nabi S.A.W. dalam hadis yang lain maksudnya : “Barangsiapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, jika ia tidak mampu (pula) maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman” (Hadis Riwayat Muslim, No. 804.)

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita menghayati 10 wasiat Imam Syafie untuk menjamin kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Jika kita fahami dan hayati nasihat tersebut akan dapat menyelamatkan kita semasa berada di alam barzakh dan hari akhirat. Ingatlah! Masa terus berlalu tanpa menunggu kita, jika amal soleh dan amal kebaikan , ketaatan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T. kita isi sepenuhnya masa itu,  maka kita lah akan mendapat kebahagiaannya begitu juga jika kita leka dengan keseronokan dunia dan hayal dengan tipu dayanya maka kita sendiri yang akan rugi dan menyesal tanpa kesudahan.
Read More

WASIAT IMAM SHAFIE part 2

Wasiat Imam Syafie (Bahagian Kedua)

أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ


Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad  S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sebelum Imam Syafie pulang ke rahmatullah, beliau sempat berwasiat kepada para muridnya dan umat Islam seluruhnya. Berikut ialah kandungan wasiat tersebut:

"Barangsiapa yang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat maka hendaklah ia mengamalkan sepuluh perkara."

(Bahagian Kedua - Hak kepada Sirat, Hak kepada Malik (penjaga neraka), Hak Ridhwan (penjaga syurga), Hak kepada Nabi SAW dan Hak kepada Allah SWT)

KEENAM : HAK KEPADA SIRAT (TITIAN YANG MERENTANGI
NERAKA PADA HARI AKHIRAT)

1. Membuang tabiat suka mengumpat, 2. bersikap warak, 3. suka membantu orang beriman dan 4. suka berjemaah.

1. Membuang tabiat suka mengumpat.

Firman Allah SWT yang bermaksud : "Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati, tentu sekali kamu benci memakannya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Surah al-Hujarat ayat 12)

Jabir dan Abu Sa'id menceritakan bahawa Rasulullah SAW  bersabda yang bermaksud, " Awaslah dari mengumpat, kerana mengumpat itu lebih keras dari zina. Sesungguhnya seseorang itu berzina ia bertaubat, maka Allah SWT menerima taubatnya. Dan sesungguhnya seseorang yang mengumpat, tidak akan diampunkan dosanya sebelum diampuni oleh orang yang diumpat." (Hadis Riwayat Ibn Abid Dunya)

2. Bersikap warak.

Jiwa seorang mukmin sentiasa berhat-hati di dalam kehidupan di dunia ini, sentiasa peka dan sensitif kalau-kalau ada perbuatan, percakapan dan niat dihatinya yang mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah. Dia bukankan saja meninggalkan yang haram tetapi dia juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh , syubhah dan boleh mendatangkan fitnah.

Sabda Nabi SAW yang bermaksud, " Seorang hamba tidak dapat mencapai tingkat muttaqin hingga ia meninggalkan apa-apa yang tidak berdosa kerana khuatir terjerumus pada apa-apa yang berdosa." (Hadis Riwayat Tarmidzi)

Berdasarkah hadis di atas adalah merupakan ungkapan dan gambaran sifat warak. Sifat warak adalah sifat berhati-hati dalam menghindari larangan Allah SWT.

3. Suka membantu orang beriman.

Daripada Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW  bersada yang maksudnya, "Siapa yang melapangkan satu kesusahan orang yang beriman daripada kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan melapangkan orang itu satu kerumitan dari kerumitan akhirat. Dan siapa yang memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkannya didunia dan diakhirat. Siapa yang menutup keaiban orang Islam, Allah akan menutup keaibannya didunia dan diakhirat. Dan Allah sentiasa menolong hamba itu selagi hamba itu mahu menolong saudaranya." (Hadis Riwayat Muslim).

4. Suka berjemaah.

Nabi SAW  bersabda  maksudnya : "Hendaklah kamu berada dalam jemaah sesungguhnya tangan Allah itu berada dalam jemaah" (Hadis Riwayat Tibrani 447 /12).

Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda maksudnya : “Barangsiapa yang menginginkan tempat tinggal di syurga maka hendaklah berada dalam jemaah" (Hadis Sahih riwayat Tirmidzi no 2165, Ibn Majah dan Humaidi).

Islam yang ingin kita hayati ini tidak boleh dipisahkan dengan jemaah. Kerana jemaah adalah sunah Rasulullah SAW. Daripada jemaah yang dibentuk oelh Nabi SAW  inilah yang telah melahirkan Daulah Islamiah (negara Islam Madinah).

Dan maksud sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dari Huzaifah al-Yaman : " Wajiblah kamu bersama jemaah muslimin dan pimpinan mereka."

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Berjemaah itu dirahmati, sedangkan berpecah belah itu mengundang azab." (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad)

Oleh itu apabila kita berusaha untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT di dalam Daulah Islamiah maka perlu dimulakan dengan jemaah. Tidak mungkin Islam yang lengkap dan sempurna hanya dilakukan oleh individu-individu sahaja tanpa wujud satu barisan jemaah yang lengkap dan sempurna.

KETUJUH : HAK KEPADA MALIK (PENJAGA NERAKA)

1. Menangis lantaran takutkan Allah SWT, 2. berbuat baik kepada ibu bapa, 3. bersedekah secara terang-terangan serta sembunyi dan 4. memperelok akhlak.

1. Menangis lantaran takutkan Allah SWT.

Nabi S.A.W. bersabda yang maksudnya : "Tiap mata pasti akan menangis pada hari kiamat, kecuali mata yang dipejamkan dari segala yang haram dan mata yang berjaga malam dalam jihad fisabilillah dan mata yang mentitiskan air mata walaupun sebesar kepala lalat kerana takutkan Allah." (Hadis Riwayat Abu Naim)

Sabda Rasulullah SAW maksudnya: “Tidak ada sesuatu yang paling disukai Allah SWT selain daripada dua titisan dan dua kesan. Dua titisan itu ialah titisan air mata yang keluar kerana takutkan Allah SWT dan titisan darah yang tumpah di dalam perjuangan di jalan Allah. Manakala dua kesan ialah kesan berjuang di jalan Allah SWT dan kesan kerana menunaikan kefarduan yang telah difardukan oleh Allah.” (Hadis riwayat at-Tirmidzi)

2. Berbuat baik kepada ibu bapa.

Firman Allah SWT. bermaksud: "Tuhanmu telah memerintahkan, supaya kamu tidak menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat santun terhadap kedua orang tua. Jika salah seorang telah lanjut usianya, atau kedua-duanya telah tua, janganlah sekali-kali engkau berani berkata cis! terhadap mereka dan janganlah engkau suka menggertak mereka. Tetapi berkatalah dengan sopan santun dan lemah lembut. (Surah al-Israk ayat 23).

Nabi SAW pernah bersabda maksudnya : “Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina!” Baginda ditanya: “Siapakah wahai Rasulullah (yang hina itu)?” Baginda menjawab: “Orang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan tua, sama ada salah seorang atau kedua-duanya, kemudian dia tidak memasuki syurga.” (Hadis riwayat Muslim)

Diriwaytkan daripada Bukhri dan Muslim, Ibnu Umar berkata: "Saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW : "Apakah perbuatan disukai oleh Allah?"

Lalu baginda bersabda maksudnya : : "Sembahyang pada waktunya."

"Kemudian apa?"tanya saya lagi.

Baginda SAW.  menjawab : "Berbakti kepada kedua ibu bapa."

Saya bertanya : "Apa lagi ?"

Jawab baginda : "Berjihad pada jalan Allah."

3. Bersedekah secara terang-terangan serta sembunyi.

Sabda Nabi SAW maksudnya : “Segeralah kamu bersedekah, kerana bala bencana itu tidak dapat melangkahi sedekah”
( Hadis Riwayat al-Baihaqi )

Sabda Rasulullah SAW. yang bermaksud :
“Sungguh sedekah itu akan memadamkan kemarahan Tuhan dan menghindarkan dari kematian yang buruk (su’ul khatimah).”
(Hadis Riwayat al-Turmuzi)

Nabi SAW bersabda maksudnya : ‘Tidak akan dikurangi harta dengan sebab bersedekah, Allah tidak menambah keampunan seseorang hamba melainkan seseorang itu ditambahkan dengan kemuliaan.Tidaklah seseorang itu merendah diri kerana mengharapkan keredaan Allah melainkan akan diangkat darjatnya’. (Hadis Riwayat Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a katanya : Seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW lalu bertanya : "Wahai Rasulullah! Sedekah mana satu yang lebih besar ?" Nabi SAW menjawab : "Engkau bersedekah ketika sihat dan sangat sayangkan hartamu; ketika engkau takutkan kepapaan dan berharap hendakkan kaya-raya. Janganlah engkau bertangguh untuk bersedekah, sehingga apabila nyawa sampai ke kerongkong, barulah engkau berkata : Aku mahu bersedekah untuk si anu.. sekian untuk si anu dan sekian lagi untuk si anu"
( Hadis Riwayat Bukhari )

4. Memperelok akhlak.

Akhlak ataupun budipekerti memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang baik akan  membezakan antara manusia dengan hewan. Manusia yang berakhlak mulia, dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu syahwat  syaitan, berpegang teguh kepada sendi-sendi agama. Menghindarkan diri dari sifat-sifat kecurangan, kerakusan dan kezaliman. Manusia yang berakhlak mulia, suka tolong menolong sesama insan dan makhluk lainnya.

Nabi SAW bersabda maksudnya :  “Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya (kelak diakhirat) dari pada akhlak yang mulia.”

Nabi SAW.bersabda yang bermaksud: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ialah yang paling baik akhlaknya."(Hadis Riwayat Ahmad)

Dari An-Nawwas bin Samaan r.a dari Nabi SAW, baginda bersabda maksudnya : “Kebaikan adalah akhlak yang baik sedangkan dosa adalah apa yang terlintas di jiwamu tetapi kamu benci atau takut diketahui oleh orang lain”

(Hadis Riwayat Imam Muslim ; hadis no. 2553, Imam Ahmad ; 4/182, At-Turmuzi ; hadis no. 2389, Ad-Darimi ; 2/322, Imam Bukhari dalam kitabnya “Al-Adab Al-Mufrad” ; hal. 295, 302 . Hadis ini ditashhih oleh Ibnu Hibban; Sahih Ibn Hibban, hal. 397.)

KELAPAN : HAK KEPADA RIDHWAN (MALAIKAT PENJAGA SYURGA)

1. Berasa reda dengan qadak Allah, 2. bersabar menerima bala, 3. bersyukur ke atas nikmat Allah dan 4. bertaubat dari melakukan maksiat.

1. Berasa reda dengan qadak Allah.

Kesemua peristiwa berlaku di dunia ini, termasuk ke atas diri kita adalah sesuatu ketentuaan Allah SWT  yang diciptakan sebagai ujian dan dugaan, untuk Allah SWT menguji hamba-hamba-Nya samaada ia ingin bersabar atau tidak. Samaada ia hendak reda atau pun tidak. Samaada ia berbaik sangka kepada Allah SWT atau pun tidak.

Allah SWT berfirman maksudnya  : "Apakah kamu belum tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi, sesungguhnya hal itu telah ada dalam Kitab, sesungguhnya itu bagi Allah sangat mudah"
(Surah Al-Hajj ayat 70)

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW  bersabda yang bermaksud : "Allah SWT  berfirman maksudnya :  'Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada diri-Ku'."
(Hadis RiwayatAl-Bukhari)

Berdasrkan hadis di atas hanya doalah satu-satu cara yang boleh di buat untuk merubah apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ulama mencadangkan bahawa bila kita berdoa perlu berulang-ulang kali jangan jemu-jemu dan berserah bulat kepada Allah SWT.

Maksud hadis qudsi "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada diri-Ku"

Bahawa bila kita yakin Allah  akan beri kebahagiaan untuk membina  rumah tangga muslim dan dikurniakan anak-anak yang soleh dan solehah dan mendapat husnul khatimah, maka keyakinan itu akan ditunaikan oleh Allah SWT.

2. Bersabar menerima bala.

Allah SWT. menguji hamba-Nya dengan bala atau menjadikan penyakit yang di hadapi adalah  sebagai ubat pembersih untuk mengeluarkan semua kotoran dan penyakit hati yang ada pada hamba-Nya, yang kalau seandainya kotoran dan penyakit tersebut tidak dibersihkan maka dia akan celaka (kerana dosa-dosanya), atau paling kurang berkurang pahala dan derajatnya di sisi Allah SWT. Oleh kerena itu hendaklah kita bersabar supaya meraih pahala yang sempurna dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala buat mereka tanpa batas."
(Surah az-Zumar ayat 10) .

Daripada Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa’id r.a,  Rasulullah SAW  bersabda yang bermaksud :
“Tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan hingga duri yang menusuknya melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya (dosa-doasnya)."
(Hadis Riwayat Bukhari)

3. Bersyukur ke atas nikmat Allah

Firman Allah SWT dalam Surah Ibrahim ayat 7, yang bermaksud : "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat kamu."

Rasulullah SAW  bersabda yang bermaksud :
"Siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, dia juga tidak akan bersyukur dengan pemberian yang banyak. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, bererti dia juga tidak mensyukuri Allah. Memperkatakan nikmat Allah adalah tanda syukur, dan mengabaikannya adalah kufur" (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad)

4. Bertaubat dari melakukan maksiat.

Firman Allah SWT. yang bermaksud :
“Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun.” (Surah Maryam ayat 60)

Sabda Rasulullah SAW  yang bermaksud :“Barangsiapa bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, nescaya Allah akan menerima taubat orang tersebut.”
(Hadis Riwayat Muslim)

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan memohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali" (Hadis Riwayat Muslim).

KESEMBILAN : HAK KEPADA NABI SAW

1. Berselawat ke atas baginda, 2. berpegang dengan syariat, 3. bergantung kepada as-Sunnah (Hadis), 4. menyayangi para sahabat, dan 5. bersaing dalam mencari keredaan Allah.

1. Berselawat ke atas baginda.

Jalan untuk melahirkan kecintaan kita kepada Nabi SAW  adalah dengan kita banyakkan berselawat. Allah SWT  berfirman maksudnya : “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”.
(Surah al-Ahzab ayat 56)

Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda maksudnya : " Sesuatu doa terdinding (terhalang) sehinggalah seseorang yang berdoa berselawat kepada Nabi SAW "
(Hadis Riwayat At-Tabaraani)

Sabda Nabi SAW  maksudnya : " Dan sesiapa berselawat kepadaku sekali,  nescaya Allah akan selawat ke atasnya 10 selawat, menghapuskan daripadanya 10 kejahatan (dosa) dan mengangkatkannya 10 darjat." (Hadis Riwayat Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Al-Hakim)

Sabda Nabi SAW. maksudnya : "Sesungguhnya seutama-utama manusia (orang terdekat) dengan aku pada hari kiamat adalah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku" (Hadis Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban)

2. Berpegang dengan syariat.

Firman Allah SWT maksudnya : "Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai; dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulunya bermusuh-musuhan, lalu Dia (Allah) menjinakkan hati kamu sehingga kamu menjadi bersaudara dengan nikmat-Nya (nikmat Allah), padahal (dahulunya) kamu berada di pinggir lubang neraka, lalu Dia (Allah) selamatkan kamu. Demikianlah Allah menyatakan ayat-ayat-Nya (tanda-tanda Allah) kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk." (Surah Ali-Imran ayat 103)

3. Bergantung kepada as-Sunnah (Hadis)

Rasulullah SAW. bersabda yang bermaksud : “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya: iaitu Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW.” (Hadis Riwayat Imam Malik)

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Sesungguhnya barangsiapa diantara kalian masih hidup nescaya bakal menyaksikan banyak perselisihan. kerana itu berpegang teguhlah kepada sunahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang lurus (mendapat petunjuk) dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah olehmu hal-hal baru kerana sesungguhnya semua bidah itu sesat." (Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Hadis Hasan Sahih)

4. Menyayangi para sahabat.

Apa yang jelas, sehebat mana pun manusia yang datang selepas para sahabat Rasulullah SAW, tiada seorang pun yang dapat menandingi ketinggian dan ganjaran pahala yang dikurniakan Allah SWT kepada mereka.

Firman Allah SWT maksudnya. :
"Sesungguhnya Allah reda kepada orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah satu pohon, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)". (Surah al-Fath ayat 18)

Orang-orang mukmin yang melakukan perjanjian setia kepada Rasulullah SAW. adalah para sahabat, dengan itu ayat di atas adalah jelas Allah memuji para sahabat yang melakukan perjanjian setia dengan Rasulullah. Allah telah menjelaskan bahawa Allah telah reda kepada mereka.

Sabda Rasulullah SAW maksudnya : "Jangan kamu memaki sahabatku, jangan kamu memaki sahabatku, demi Allah yang diriku di dalam kekuasaannya, jika salah seorang dari kamu membelanjakan emas (pada jalan Allah) seperti Gunung Uhud banyaknya, tidak sama satu 'mud'(cupak) yang dibelanjakan oleh mereka dan tidak sama setengah 'mud' pun yang dibelanjakan oleh mereka."  (Hadis Riwayat Muslim, Sahih Muslim tahqiq Mohamad Fuad Abdul Baqi, Mesir, ‘Isa al-Babi, 1955, hlm 1967.)

Oleh itu kita perlulah menyayangi para sahabat Rasulullah SAW yang banyak berjasa menegakkan agama Allah SWT di muka bumi.

5. Bersaing dalam mencari keredaan Allah.

Orang beriman digalakkan berlumba-lumba mengerjakan amal soleh, amal ibadah dan kerja-kerja kebajikan untuk mencari keredaan Allah SWT. Jika dia berharta maka hartanya disalurkan dijalan Allah SWT, bersedekah dan membantu orang-orang miskin. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan perlu diajarkan dan dimanfaatkan untuk orang lain.

Rasulullah SAW bersabda bermaksud: “Tidak boleh iri hati melainkan dalam dua perkara iaitu: Seseorang yang telah dikurniakan Allah harta lalu dibelanjakan hartanya itu kejalan yang benar (yang diredai oleh Allah) dan orang yang dikurniakan oleh Allah ilmu pengetahuan, lalu ia mengeluarkan sesuatu hukum berpandukan ilmunya (al-Quran dan Hadis) serta diajarkannya pula kepada orang lain”.(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Allah SWT berfirman maksudnya :
“Dan berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan dari Tuhan kalian dan berlumba-lumbalah mencari syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”
(Surah Ali Imran : ayat 133)

KESEPULUH : HAK KEPADA ALLAH SWT

1. Mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran, 2. menyukai ketaatan dan 3. membenci kemaksiatan.

1. Mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah manusia dari kemugkaran.

Amar makruf nahi mungkar merupakan mahkota bagi sifat-sifat orang-orang beriman dalam masyarakat muslim, iaitu orang-orang yang menjual diri mereka kepada Allah, mereka memberikan nyawa dan harta mereka dengan reda di jalan Allah SWT.

Firman Allah SWT maksudnya : "Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. (Surah at-Taubah ayat 112).

Al-Quran al karim telah menjadikan rahasia kebaikan yang menjadikan umat Islam istimewa adalah kerana ia mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah.

Firman Allah SWT maksudnya : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (Surah Ali Imran ayat 110)

2. Menyukai ketaatan.

Taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya adalah sifat mulia yang dituntut bagi diamalkan oleh setiap orang Islam. Taat yang dimaksudkan itu ialah kesetiaan menjunjung serta mengerjakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.

Setiap orang Islam dikehendaki menumpukan sepenuh taat setia tanpa sedikit pun berbelah bagi kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Taat setia yang penuh ialah mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya.

Firman Allah SWT dalam surah al-Ma’idah ayat 92:  "Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasul Allah, dan awaslah (janganlah sampai menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya) . Oleh itu jika kamu berpaling (enggan menurut apa yang diperintahkan itu), maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul Kami hanyalah menyampaikan (perintah-perintah) dengan jelas nyata".

Firman Allah diatas jelas menunjukkan bahawa perintah agar mentaati Allah SWT  itu adalah perintah yang tegas, tiada sebarang tolak ansur lagi, Jika ada manusia yang enggan mentaati perintah itu maka terpulanglah kepada dirinya sendiri. Rasulullah SAW telah menyempurna –kan tanggungjawabnya menyampaikan perintah tersebut dengan jelas dan nyata.

3. Membenci kemaksiatan.

Sabda Rasulullah SAW : Jauhilah perkara-perkara keji yang telah dilarang oleh Allah. sesiapa yang telah melakukannya, hendaklah dia menutupinya dengan tutupan Allah dan bertaubat kepada Allah. Ini kerana jika sesiapa menampakkan perkara keji (yang dilakukannya) kepada kami, kami akan menjatuhkan hukuman yang telah diperintahkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla. (Dikeluarkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak, hadis no: 7615 dan beliau berkata: “Hadis ini sahih atas syarat kedua-dua syaikh (al-Bukhari dan Muslim) dan mereka tidak mengeluarkannya.” Ini dipersetujui oleh al-Zahabi.)

Maksiat itu bukanlah suatu yang perlu dipromosikan dan perbuatan maksiat itu perlulah dibenci. Ini kerana jika ianya sering dicanang merata maka ianya menjadi suatu kebiasaan. Maksiat itu ada bezanya. Ada maksiat secara tertutup dan ada juga maksiat secara terbuka. Maksiat secara tertutup perlulah ditutup serapatnya. Namun maksiat secara terbuka perlulah digerakkan tindakan dalam mencegahnya. Kita bimbang apabila maksiat itu dianggap biasa, maka ianya sebenarnya sedang memanggil azab Allah. Maksiat secara terbuka adalah satu dosa purba dahulu kala yang sudah dimodenkan.

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita sendiri dan melihat adakah amalan dan perbuatan kita setiap hari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT atau semakin jauh daripada Allah SWT. Semua hak-hak yang dijelaskan oleh Imam Syafie perlulah kita penuhi dan amalkan supaya ianya akan memudahkan perjalanan hidup kita di dunia dan hari akhirat.
Read More

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML