Friday, January 3, 2014

TAUBAT part 4

Orang Mukmin Sentiasa Amalkan Syukur, Taubat, Istikharah dan Musywarah

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad  S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Imam Al-Ghazali berkata:
"Kata setengah hukama : "Barangsiapa diberi Allah Taala akan dia akan empat perkara nescaya tiada ditegahkan daripada empat perkara:

Pertama : Barangsiapa diberi akan syukur nescaya tiada ditegahkan akan tambahan nikmatnya.

Kedua : Barangsiapa diberi akan taubat nescaya tiada ditegahkan kabulnya.

Ketiga : Barangsiapa diberi akan istikharah nescaya tiada ditegahkan akan kebajikan.

Keempat : Barangsiapa diberi akan musywarah nescaya tiada ditegahkan akan kebenarannya." 

Hurainanya : 

Pertama : Barangsiapa diberi akan syukur nescaya tiada ditegahkan akan tambahan nikmatnya.

 Sekiranya kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT maka Dia akan memberi tambahan nikmat di jalan yang tidak disangka-sangka.

Firman-Nya bermaksud: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Surah Ibrahim, ayat 7).

Kita disuruh bersyukur bukan saja apabila mendapat kemewahan atau apa yang dihajati tercapai. Sebaliknya, rasa bersyukur juga di atas ciptaan Allah yang menjadikan dunia ini untuk kemudahan manusia serta seluruh kehidupan lain di dunia ini.

Kedua : Barangsiapa diberi akan taubat nescaya tiada ditegahkan kabulnya.
Sekiranya seorang mukmin itu bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang sebenar-benarnya nescaya doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Allah SWT cukup cinta dan kasih kepada para hamba-hamba-Nya yang bertaubat hingga menitiskan air mata penyesalan.

Taubat bererti kita kembali merujuk kepada Allah. Meninggalkan dosa, menyesali yang sudah terlanjur dan berazam untuk tidak mengulangi lagi serta memperbaiki amalan dengan memperbanyakkan kebaikan. Ia adalah proses pembersihan dari kekotoran. Orang yang bertaubat bersih dari segala dosa.

Allah SWT. berfirman yang bermaksud, " Sesungguhnya Allah amat menyukai orang-orang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."
(Surah Al-Baqarah ayat 222) 
Sabda Nabi SAW. yang bermaksud :
"Sesungguhnya Allah membuka tangan selebar-lebarnya pada waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan dosa pada waktu malam, dan membuka tangan selebar-lebarnya pada waktu malam untuk menerima taubat mereka yang melakukan dosa pada waktu siang. Hal ini berkekalan sehinggalah matahari terbit dari sebelah barat."
Ketiga : Barangsiapa diberi akan istikharah nescaya tiada ditegahkan akan kebajikan.

Sekiranya kita melakukan solat istikharah untuk memohon petunjuk daripada Allah SWT supaya diilhamkan kebaikan dan kebenaran nescaya kita akan mendapat kebajikan di sisi Allah SWT. Pemilihan kita akan bertepatan dengan kehendak Allah SWT bukannya berdasarkan nafsu dan akal fikiran kita semata-mata.

Nabi SAW  bersabda yang bermaksud : "Jikalau salah seorang daripada kamu berniat melakukan sesuatu pekerjaan, maka kerjakanlah dua rakaat solat sunat dan berdoa..."

Dari sebuah hadis yang maksudnya : “Apabila kamu inginkan sesuatu maka beristikharahlah kepada Tuhanmu sebanyak 7 kali kemudian perhatilah petanda atau perasaan yang datang terlebih dahulu(dominan) di dalam hatimu” 
(Hadis Riwayat Ibn Sunni dari Anas, Al-Hafidz Al-‘Iraqi, An-Nawawi)
Keempat : Barangsiapa diberi akan musywarah nescaya tiada ditegahkan akan kebenarannya." 

Sekiranya kita sentiasa bermusywarah (bermasyuarat) di dalam semua urusan yang penting nescaya Allah SWT akan berikan pertolongan-Nya  dan ditunjuki jalan kebenaran.

Al-Hasan Al-Bashri mengatakan : "Tidaklah sebuah kaum bermusyawarah di antara 
mereka kecuali Allah akan tunjuki mereka kepada yang paling utama dari yang 
mereka ketahui saat itu." (Ibnu Hajar mengatakan: "Diriwayatkan oleh Al-Bukhari 
dalam Al-Adabul Mufrad dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang kuat." Lihat Fathul 
Bari, 13/340)
  
Allah perintahkan Nabi SAW untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabat baginda 
padahal baginda sudah cukup dengan bimbingan dari Allah. 
Hal ini dalam rangka memberi contoh 
kepada umatnya sehingga mereka mengikuti baginda ketika dilanda suatu masalah, 
dan ketika mereka bersepakat dalam sebuah perkara, maka Allah akan memberikan 
taufiq-Nya kepada mereka kepada yang paling benar. (Tafsir Ath-Thabari, 
4/152-153 dengan diringkas)

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah kita sama-sama melaksanakan amalan yang disukai oleh Allah SWT dan amalan ini sentiasa dihayati oleh Nabi SAW iaitu bersyukur, bertaubat, beristikharah dan bermasywarah semata-mata mencari keredaan Allah SWT. Kebaikan dan ganjaran yang akan diperolehi pula adalah ditambah nikmat dan rezeki , dikabulkan doa, sentiasa diberikan kebajikan dan sentiasa memperolehi jalan kebenaran.

Read More

TAUBAT part 3

Allah SWT Sentiasa Menerima Taubat Para Hamba-Nya Samaada Siang Atau Malam.

 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Jika kita kenangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita bermula daripada umur baligh hingga sekarang terlalu banyak tidak terkira. Namun demikian Allah SWT  tidak pernah menarik balik nikmat penglihatan, pendengaran, percakapan dan kesihatan yang telah dikurniakan-Nya kepada kita. Malah Allah SWT yang bersifat  al-Rahim sentiasa menutup keaiban dan kekurangan diri kita daripada diketahui oleh orang lain.

Setiap insan tidak dapat lari daripada melakukan dosa dalam menjalani kehidupan seharian, kerana manusia bersifat lemah dan sentiasa di dorong oleh kehendak hawa nafsu. 

Firman Allah SWT yang bermaksud : “Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah.” (Surah al-Nisa’ ayat 28)

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Setiap anak adam sering melakukan kesalahan (dosa) dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan (dosa) ialah mereka yang sentiasa bertaubat”. ( Hadis Riwayat Ibn Majah )

Sesiapa yang mengatakan bahawa dia tidak mempunyai dosa sebenarnya dia telah melakukan dosa dengan ucapan sedemikian. 

Firman Allah SWT yang bermaksud : “Maka janganlah kamu menganggap diri kamu suci. Dan Dialah yang Maha Mengetahui siapa yang bertakwa”. ( Surah al-Najm ayat 32 )

Islam memperuntukkan satu amal soleh yang boleh menghapuskan segala dosa yang dilakukan iaitu taubat sebagai mengimbangi kelemahan manusia ini. Allah SWT yang bersifat dengan sifat al-Tawwab ( Maha Penerima Taubat) dan al-Ghafur ( Maha Pengampun) tidak akan membiarkan kelemahan hamba-Nya ini dengan begitu sahaja. Dalam al-Quran banyak dijelaskan keutamaan, dorongan dan perintah agar kita sentiasa bertaubat.

Maksud firman Allah SWT : “Dan bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman supaya kamu memperolehi keuntungan.” (Surah al-Nur ayat 31)

Maksud Firman Allah SWT : "Dan bersegeralah menuju kepada keampunan dari Tuhan kamu dan kepada syurga yang seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. ( Surah Ali Imran ayat 133)

Allah SWT juga berfirman: "Dan dirikanlah solat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." ( Surah Hud ayat 114).

Hadis-hadis Nabi SAW juga banyak yang menyebut tentang kelebihan dan tuntutan taubat, antaranya ialah ;

Dari Nabi SAW bersabda bahawa Allah berfirman ( hadis qudsi ) : "Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan siang dan malam dan Aku mengampuni semua dosa, oleh itu pohonlah keampunan kepadaKu, nescaya Aku mengampuni kamu." (Hadis Riwayat Muslim).

Sabda Nabi SAW yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah SWT sangat gembira dengan taubat hambaNya melebihi kegembiraan salah seorang di antara kamu yang kehilangan untanya di padang pasir kemudian menemukannya kembali”. ( Hadis Riwayat Muslim)

Rasulullah SAW yang terpelihara daripada dosa dan diutuskan agar menjadi contoh kepada sekalian manusia juga memohon keampunan kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitulah petunjuk sunnah Rasulullah SAW kepada kita semua agar sentiasa bertaubat setiap masa. 

Jangan dibiarkan dosa berlanjutan dan dijadikan koleksi dari semasa ke semasa kerana maut datang tanpa isyarat dan amaran. Dosa yang dibiarkan pasti akan memberi kesan buruk kepada kita di alam barzakh dan hari akhirat kelak.

Allah SWT yang bersifat Maha Penyayang telah mensyariatkan ibadat khusus dan mengalakkan amal soleh yang menjanjikan dosa-dosa diampunkan.

Sahabat yang dimuliakan,
Pada zaman Nabi Musa as, kaum bani Israil pernah ditimpa musim kemarau panjang, lalu mereka berkumpul menemui Nabi Musa as dan berkata: “Wahai Kalamullah, tolonglah doakan kami kepada Tuhanmu supaya Dia berkenan menurunkan hujan untuk kami!”

Kemudian berdirilah Nabi Musa as bersama kaumnya dan mereka bersama-sama berangkat menuju ke tanah lapang. Dalam suatu pendapat dikatakan bahawa jumlah mereka pada waktu itu lebih kurang tujuh puluh ribu orang.

Setelah mereka sampai ke tempat yang dituju, maka Nabi Musa a.s mulai berdoa. Diantara isi doanya itu ialah: “Tuhanku, siramlah kami dengan air hujan-Mu, taburkanlah kepada kami rahmat-Mu dan kasihanilah kami terutama bagi anak-anak kecil yang masih menyusu, haiwan ternak yang memerlukan rumput dan orang-orang tua yang sudah bongkok. Sebagaimana yang kami saksikan pada saat ini, langit sangat cerah dan matahari semakin panas. Tuhanku, jika seandainya Engkau tidak lagi menganggap kedudukanku sebagai Nabi-Mu, maka aku mengharapkan keberkatan Nabi yang ummi iaitu Muhammad SAW yang akan Engkau utus untuk Nabi akhir zaman.”

Kepada Nabi Musa a.s, Allah SWT  menurunkan wahyu-Nya yang isinya: “Aku tidak pernah merendahkan kedudukanmu di sisi-Ku, sesungguhnya di sisi-Ku kamu mempunyai kedudukan yang tinggi. Akan tetapi bersama denganmu ini ada orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan maksiat selama empat puluh tahun. Engkau boleh memanggilnya supaya ia keluar dari kumpulan orang-orang yang hadir di tempat ini! Orang itulah sebagai penyebab terhalangnya turun hujan untuk kamu semuanya.”

Nabi Musa kembali berkata: “Wahai Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang lemah, suaraku juga lemah, apakah mungkin suaraku ini akan dapat didengarnya, sedangkan jumlah mereka lebih dari tujuh puluh ribu orang?” 

Allah SWT berfirman maksudnya : “Wahai Musa, kamulah yang memanggil dan Aku-lah yang akan menyampaikannya kepada mereka!.” Menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka Nabi Musa a.s segera berdiri dan berseru kepada kaumnya: “Wahai seorang hamba yang derhaka yang secara terang-terangan melakukannya bahkan lamanya sebanyak empat puluh tahun, keluarlah kamu dari rombongan kami ini, kerana kamulah, hujan tidak diturunkan oleh Allah  kepada kami semuanya!”

Mendengar seruan dari Nabi Musa a.s itu, maka orang yang derhaka itu berdiri sambil melihat kekanan kekiri. Akan tetapi, dia tidak melihat seorangpun yang keluar dari rombongan itu. Dengan demikian tahulah dia bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi Musa as itu adalah dirinya sendiri. Di dalam hatinya berkata: “Jika aku keluar dari rombongan ini, nescaya akan terbukalah segala kejahatan yang telah aku lakukan selama ini terhadap kaum bani Israil, akan tetapi bila aku tetap bertahan untuk tetap duduk bersama mereka, pasti hujan tidak akan diturunkan oleh Allah SWT.” Setelah berkata demikian dalam hatinya, lelaki itu lalu menyembunyikan kepalanya di sebalik bajunya dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya sambil berdoa: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah derhaka kepada-Mu selama lebih empat puluh tahun, walaupun demikian Engkau masih memberikan kesempatan kepadaku dan sekarang aku datang kepada-Mu dengan ketaatan maka terimalah taubatku ini.”

Beberapa saat selepas itu, kelihatanlah awan yang bergumpalan di langit, seiring dengan itu hujanpun turun dengan lebatnya bagaikan hanya ditumpahkan saja dari atas langit. Melihat keadaan demikian maka Nabi Musa a.s berkata: “Tuhanku, mengapa Engkau memberikan hujan kepada kami, bukankah di antara kami tidak ada seorangpun yang keluar serta mengakui akan dosa yang dilakukannya?”

Allah SWT berfirman yang bermaksud : “Wahai Musa, aku menurunkan hujan ini juga di sebabkan oleh orang yang dahulunya sebagai sebab Aku tidak menurunkan hujan kepada kamu.”

Nabi Musa a.s. berkata: “Tuhanku, lihatkanlah kepadaku siapa sebenarnya hamba-Mu yang taat itu?”

Allah SWT berfirman maksudnya: “Wahai Musa, dulu ketika dia derhaka kepada-Ku, Aku tidak pernah membuka aibnya. Apakah sekarang. Aku akan membuka aibnya itu ketika dia telah taat kepada-Ku?

Sahabat yang dikasihi,
Allah SWT telah menutup aib seorang hamba-Nya yang melakukan maksiat berpuluh-puluh tahun tetapai apabila dia bertaubat dan kembali menyesali perbuatannya itu taubatnya di terima dan dia bersih daripada segala dosa.

Nabi SAW bersabda maksudnya :“Sesungguhnya Allah membentangkan tanganNya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kejahatan pada siang hari, dan Allah membentangkan tangan-Nya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kejahatan pada malam hari, sampai matahari terbit dari barat .” (Hadis Riwayat Muslim )

Oleh itu marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah SWT setiap masa tanpa tunggu bala turun atau hingga hati kita menjadi hitam disebabkan selaput dosa yang banyak kita lakukan. Jangan biarkan kita dosa-dosa menguasai diri kita dan bersihkannya dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT kerana kita tidak mengetahui bila masanya ajal datang menjemput kita tanpa kita sedari.

Read More

TAUBAT part 2

Bertaubat Adalah Jalan Menuju Keampunan Daripada Allah SWT

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Kenangkan dosa hari ini, dosa semalam dan hari-hari yang telah berlalu kita lakukan. Alangkah banyaknya sehingga tidak terhitung. Namun demikian Allah al-Rahman tidak pernah menarik balik nikmat penglihatan, pendengaran dan percakapan yang telah melakukan dosa. Malah Allah al-Rahim sentiasa menutup keaiban dan kekurangan diri kita daripada diketahui oleh orang lain.

Setiap insan tidak dapat lari daripada melakukan dosa dalam menjalani kehidupan seharian. Amat banyak pendurhakaan kepada Allah yang telah kita lakukan sejak baligh hingga ke saat ini. Inilah kelemahan insan yang tidak dapat dinafikan. 

Firman Allah SWT yang bermaksud : “Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah.” (Surah al-Nisa’ ayat 28)

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : “Setiap anak adam sering melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan ialah mereka yang sentiasa bertaubat”. ( Hadis Riwayat Ibn Majah )

Sesiapa yang mengatakan bahawa dia tidak mempunyai dosa sebenarnya dia telah melakukan dosa dengan ucapan sedemikian. 

Firman Allah SWT yang bermaksud : “Maka janganlah kamu menganggap diri kamu suci. Dan dialah yang Maha Mengetahui siapa yang bertakwa”. ( Surah al-Najm ayat 32 ) 

Islam memperuntukkan satu amal soleh yang boleh menghapuskan segala dosa yang dilakukan iaitu taubat sebagai mengimbangi kelemahan manusia ini. Allah SWT yang bersifat dengan sifat al-Tawwab ( Maha Penerima Taubat) dan al-Ghafur ( Maha Pengampun) tidak akan membiarkan kelemahan hambanya ini dengan begitu sahaja. Dalam al-Quran bayak dijelaskan keutamaan, dorongan dan perintah agar kita sentiasa bertaubat.

Maksud firman Allah SWT : “Dan bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman supaya kamu memperolehi keuntungan.” (Surah al-Nur ayat 31) 

Maksud Firman Allah SWT : "Dan bersegeralah menuju kepada keampunan dari Tuhan kamu dan kepada syurga yang seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." ( Surah Ali Imran ayat 133)

Allah SWT juga berfirman: "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." (Surah Hud ayat 114). 

Hadis-hadis Nabi SAW  juga banyak yang menyebut tentang kelebihan dan tuntutan taubat, antaranya ialah ; Dari Nabi saw bersabda bahawa Allah berfirman ( hadis qudsi ) :

"Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan siang dan malam dan Aku mengampuni semua dosa, oleh itu pohonlah keampunan kepadaKu, nescaya Aku mengampuni kamu." (Hadis Riwayat Muslim). 

Sabda Nabi SAW : “Sesungguhnya Allah SWT sangat gembira dengan taubat hambaNya melebihi kegembiraan salah seorang di antara kamu yang kehilangan untanya di padang pasir kemudian menemukannya kembali”. ( Hadis Riwayat Muslim) 

Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW mengatakan: “Sesungguhnya Allah membentangkan tanganNya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kejahatan pada siang hari, dan Allah membentangkan tangan-Nya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kejahatan pada malam hari, sampai matahari terbit dari barat.” (Hadis Riwayat Muslim )

Rasulullah SAW  yang terpelihara daripada dosa dan diutuskan agar menjadi contoh kepada sekalian manusia juga memohon keampunan kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitulah petunjuk sunnah Rasulullah SAW kepada kita semua agar sentiasa bertaubat setiap masa. Jangan dibiarkan dosa berlanjutan dan dijadikan koleksi dari semasa ke semasa kerana maut datang tanpa isyarat dan amaran. Dosa yang dibiarkan pasti akan memberi kesan buruk kepada kita di akhirat kelak.

Allah SWT yang bersifat Maha Penyayang telah mensyariatkan ibadat yang menjanjikan dosa-dosa diampunkan. Antaranya ;

1- Berwuduk

Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Tidaklah salah seorang daripada kamu mendekati air wuduknya, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya kembali, melainkan gugurlah dosa-dosa di (rongga) mulut dan rongga hidungnya bersama air wuduknya, kemudian (tidaklah) ia membasuh mukanya sebagaimana yang Allah perintahkan, melainkan gugurlah dosa-dosa wajahnya melalui hujung-hujung janggutnya bersama titisan air wuduk, kemudian (tidaklah) ia membasuh kedua tangannya sampai ke siku, melainkan gugurlah dosa-dosa tangannya bersama air wuduk melalui jari-jari tangannya, kemudian (tidaklah) ia menyapu kepalanya, melainkan gugur dosa-dasa kepalanya bersama air melalui hujung-hujung rambutnya, kemudian (tidaklah) ia membasuh kedua kakinya, melainkan gugur dosa-dosa kakinya bersama air melalui hujung-hujung jari kakinya.” (Hadis Riwayat Muslim)

2. Solat fardu, solat Jumaat dan Puasa Bulan Ramadan.

Rasulullah SAW  bersabda maksudnya :"Salat lima waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antaranya selama dosa-dosa besar dihindari." 
(Hadis Riwayat Muslim)

3. Puasa Sunat Asyura’ dan puasa sunat wukuf. 

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :“Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asura (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu.”( Hadis Riwayat Muslim )

4. Tasbih, tahmid dan takbir

Sabda Rasulullah SAW maksudnya : “ Sesiapa yang menyebut setiap kali selepas solat dengan tasbih, tahmid dan takbir ( 33x) di akhiri dengan ucapan lah ila ha illa Allah….. maka diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. ( Hadis Riwayat Muslim)

Para ulama mentafsirkan dosa-dosa yang diampunkan di atas ialah hanyalah dosa kecil sebagai mana pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab syarah Muslim. Dosa besar hanya diampunkan bila dilakukan taubat nasuha.

Begitulah perancangan Allah yang bersifat al-Hakim ( Maha Bijaksana ) menyusun ibadat-ibadat untuk menghapuskan dosa-dosa hambaNya. Solat fardu atau puasa Ramadan yang kita lakukan dengan ikhlas akan memberi kebaikan kepada kita sendiri. Dengan kata lain Allah mewajibkan amalan-amalan tertentu bukan untuk membebankan hamba-hambaNya tetapi sebagai ujian sama ada taat atau ingkar dan untuk menyucikan rohani mereka daripada kegelapan dosa.

Betapa ruginya mereka yang mengabaikan solat fardu dan puasa wajib. Tanpa mereka sedari golongan ini membuat koleksi dosa-dosanya dari semasa ke semasa. Mereka tiada peluang untuk menyucikan jiwa mereka daripada dosa. Lebih malang sekiranya mereka dijemput oleh Malakul Maut secara mengejut tanpa taubat, Na’uzubillah.

Sahabat yang dikasihi,
Jadikanlah taubat sebagai amalan rutin seharian, pohonlah keampunan dariNya dan laksanakanlah amalan fardu sebaik-baiknya. Semua itu akan menyucikan dosa-dosa yang telah dilakukan. Jangan berputus asa dengan rahmat dan keampunan sekiranya selepas itu kembali melakukan dosa. Jangan terpedaya dengan tipu muslihat syaitan agar kita perputus asa dengan keampunan Allah SWT . Perbaharuilah taubat pada setiap waktu. Pohonlah pimpinan dan bimbingan Allah SWT agar sentiasa istiqamah dalam melakukan taubat kepadaNya.

Renungkan hadis dibawah betapa Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang dan mengampunkan dosa para hamba-Nya yang ada rasa takut kepada Allah SWT.


Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Terdapat seorang lelaki yang belum pernah melakukan satu kebajikan pun berkata kepada keluarganya apabila dia mati, maka hendaklah mereka membakar jenazahnya lalu menebarkan setengah dari abunya ke daratan dan yang setengah lagi ke lautan. Demi Allah! Jika sekiranya Allah kuasa atasnya, tentu Dia akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Dia timpakan kepada seorang pun di dunia ini. Kemudian ketika orang itu meninggal mereka segera melaksanakan apa yang diperintahkan. Lalu Allah memerintahkan daratan untuk mengumpulkan abu jenazahnya yang ditebarkan kepadanya, dan memerintahkan lautan untuk mengumpulkan abu jenazahnya yang ditebarkan kepadanya. Kemudian Allah berfirman: Mengapa kamu melakukan ini? Orang itu menjawab: Karena takut kepada-Mu wahai Tuhanku padahal Engkau sendiri lebih mengetahui. Lalu Allah mengampuni orang tersebut. (Hadis Riwayat Muslim No.4949)

Read More

TAUBAT part 1

Allah SWT Sentiasa Menanti Taubat Para Hamba-Nya Untuk Di Ampunkan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Mukmin yang merasa dirinya hina di sisi Allah SWT sentiasa merasa bersalah dan berdosa di atas perbuatan, tutur katanya dan niat-niat yang tidak baik terhadap manusia samaada dia sedar atau pun tidak . Dia juga merasakan banyak dosa-dosa yang dilakukan terhadap Allah SWT kerana melalaikan tanggungjawab yang diwajibkan, tidak mahu menuntut ilmu, tidak mahu berdakwah dan berjihad dan membiarkan maksiat berlaku disekelilingnya tanpa di perbaiki dan juga termasuk melalaikan pendidikan terhadap isteri dan anak-anaknya.

Apa yang perlu dibina didalam diri seorang muslim bukan hanya sikap berwaspada dan berhati-hati dari menjauhi dosa. Malah tidak kurang pentingnya menanamkan sikap yang benar tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan ketika dosa-dosa itu terlanjur.

Terdapat beberapa jalan-jalan pengampunan yang dianjurkan oleh Islam yang boleh mengurangkan azab keatas dosa-dosa malah boleh menghapuskan semua dosa-dosa yang telah dilakukan.

Antara jalan-jalan pengampunan itu adalah :

Pertama : Bertaubat.

Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran, yang menyebutkan bahawa taubat itu berfungsi sebagai pengecualian dari ancaman azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan.

Firman Allah SWT yang bermaksud :
“kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun.”
(Surah Maryam ayat 60)

Sabda Rasulullah SAW. yang bermaksud :“Barangsiapa bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, nescaya Allah akan menerima taubat orang tersebut.”
(Hadis Riwayat Muslim)

Taubat yang dimaksudkan adalah Taubat Nasuha. Sebuah taubat yang dilakukan dengan ikhlas dan benar. Bahkan ianya adalah termasuk jalan yang paling besar dan luas untuk memperolehi pengampunan dari Allah SWT.

Kedua : Berstighfar.

Istighfar dan taubat sebenarnya tidak jauh bezanya. Kedua-duanya adalah memohon keampunan daripada Allah SWT. Rasulullah SAW .beristigfar 100 kali sehari supaya lidah dan hati sentiasa menyebut dan mengingati Allah SWT.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Wahai manusia, Bertaubatlah kamu kepada Allah! Sesungguhnya Aku bertaubat kepadaNya setiap hari 100 kali." (Hadis Riwayat Muslim)

Firman Allah SWT. yang bermaksud :
“Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun (istighfar)”
(Surah Al-Anfal ayat 33)

Sabda Rasulullah SAW  yang bermaksud :
“Sesungguhnya syaitan itu berkata kepada Allah : ‘Demi Izzah-Mu ya Allah, aku tidak akan berhenti menggoda hamba-hamba-Mu selama nyawa-nyawa mereka masih ada dalam jasad-jasad mereka. Maka Allah SWT. menjawab. ‘Demi Izzah-Ku dan keagongan-Ku, Aku akan mengampuni mereka selama mereka beristighfar memohon ampun kepada-Ku.”
(Hadis Riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim)

Ketiga : Amal-amal Kebajikan.

Amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang muslim akan dilipat gandakan oleh Allah SWT menjadi sepuluh kali atau lebih (hingga 700 kali ganda). Oleh itu amal kebajikan juga akan menjadi salah satu jalan pengampunan atas dosa-dosa kecil. Amal kebajikan adalah seperti sedekah, melapangkan kesusuahan orang ramai, membantu mangsa banjir, bencana alam dan mangsa peperangan, membina rumah anak yatim, sekolah agama dan lain-lain lagi.

Firman Allah SWT  yang bermaksud :
“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.” (Surah Hud ayat 114)

Abu Dzar meriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW. yang bermaksud :
“Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik kerana ia boleh menghapuskannya…”
(Hadis Riwayat Tirmidzi dan Ahmad)

Keempat : Musibah-musibah di dunia.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :
“Sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang muslim menjadi penebus (kifarah) atas dosanya. Bahkan sampai terpeleset kakinya, luka di jari jemarinya atau pun duri yang mengenainya.” (Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Sekiranya kita sabar diatas musibah yang datang kita akan mendapat pahala dan dihapuskan dosa-dosa kita , diatas kesabaran ini  akan  menjadi sebagai penebus dosa. Kalau kita berkeluh kesah dan tidak sabar diatas ujian tadi maka kita akan mendapat dosa diatas sifat keluh kesah tadi.

Kelima : Seksa Kubur .

Azab Kubur adalah suatu yang mesti diyakini kebenarannya. Ia juga merupakan salah satu jalan pengampunan yang boleh meringankan azab yang ditimpakan Allah kepada hamba-hamba-Nya kerana dosa dan kesalahan yang dilakukan. Namun begitu azab kubur itu terbagi dua macam ;

1.  Azab kubur yang dirasai oleh orang-orang kafir selama-lamanya hingga hari kiamat.

Dari Baro’ bin Azib berkata, Rasulullah SAW  bersabda yang bermaksud : “Kepada orang kafir yang sudah berada di kubur dibukakan suatu pintu yang menghubungkannya dengan neraka, maka ia boleh melihat bakal tempat duduknya di neraka itu sampai hari kiamat.” (Hadis Riwayat Ahmad)

2. Azab kubur yang waktunya terbatas untuk orang-orang Islam yang berdosa. Azab ini di khususkan kepada dosa-dosa yang dikategorikan sebagai ringan dan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Sehingga ia menjadi pengurang atau penebus azab yang akan menimpanya di akhirat nanti.

Keenam : Doa Orang Mukmin.

Doa dan permohonan ampun dari orang mukmin yang diminta kepada Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berdosa dan melakukan kesalahan. Samaada yang melakukan dosa itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Setiap kali apabila orang mukmin berdoa samaada secara individu atau berjemaah selepas solat atau selepas majlis ilmu akan mengurangkan beban dosa orang mukmin yang lain.

Sabda Rasulullah SAW  yang bermaksud :
“Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim dengan tidak diketahuinya adalah sangat mustajab. Diatas kepalanya diutus seorang malaikat. Setiap kali ia berdoa dan memohon kepada Allah untuk saudaranya itu suatu permohonan yang baik, maka mengaminkannya. Dan sesungguhnya untukmu seperti yang engkau mohonkan untuk saudaramu itu.” (Hadis Riwayat Muslim dari Abu Darda’)

Ketujuh : Hadiah Pahala Untuk Muslim (yang telah meninggal dunia)

Apa yang dihadiahkan seorang muslim yang masih hidup kepada saudaranya yang telah meninggal dunia. Hadiah tersebut berupa pahala sedekah, pahala bacaan al-Quran, pahala haji dan seumpamanya akan sampai kepada saudaranya (samaada ibu, bapa, anak, adik beradik, suami, isteri atau sahabatnya)

Para ulama  sependapat bahawa apabila meninggal dunia seorang muslim maka ia masih dapat memperolehi manfaat dari orang yang masih hidup lantaran dua perkara :

1. Sumbernya dari orang yang mati itu sendiri ketika ia masih hidup seperti amal jariah.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Apabila meninggal dunia seorang anak Adam maka putuslah segala amalannya kecuali tiga iaitu sedekah yang ditinggalkan semasa hidupnya, ilmu yang di manfaatkan dan anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya.”

2. Doa kaum muslimin untuknya, pahala sedekah yang di peruntukkan kepadanya, haji dan lainnya. Ada pun pahala dari amal-amal seperti membaca Al-Quran, zikir dan lain-lain menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah boleh sampai kepada simati tersebut kalau memang dihadiahkan kepadanya .

Kelapan : Syafaat Dari Mereka Yang Berhak Memberi Syafaat.

Diantara jalan pengampunan yang lain ialah syafaat dari mereka yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat. Syafaat untuk meringankan atau membebaskan orang-orang yang harus mendapat seksaan di akhirat nanti. Mereka-mereka yang diberi keistimewaan adalah seperti berikut :

1. Rasulullah SAW .

Syafaat untuk meringankan seksa keatas orang-orang tertentu seperti bapa saudara baginda Abu Talib, begitu juga syafaat baginda ke atas orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar agar boleh dikeluarkan dari neraka.

Sabda Rasulullah SAW  yang bermaksud : “Diantara syafaatku ialah untuk orang yang melakukan doas besar dikalangan umatku.”
(Hadis Riwayat Abu Daud)

Untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW hendaklah banyak mengamalkan sunah Nabi SAW dan membaca selawat untuk baginda.

2. Para Malaikat, para Nabi-nabi dan orang-orang yang beriman ;

Sabda Rasulullah SAW  yang bermaksud : “…maka para malaikat telah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, orang-orang beriman telah pun memberi syafaat… maka tidak ada lagi kecuali Zat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah berkata demikian Allah mengambil dengan sekali genggaman-Nya itu dari neraka orang-orang yang belum pernah berbuat kebaikan sedikitpun…”
(Hadis Riwayat Muslim)

Namun begitu, syafaat hanya berlaku untuk orang-orang yang memang dihatinya ada tauhid meskipun sebesar zarah.Syafaat tidak berlaku untuk mereka yang memang harus kekal dalam neraka seperti orang-orang kafir dan munafik. Maka jika begitu kita mesti berhati-hati jangan sampai terjejas akidah kita kepada Allah SWT.

Sahabat yang soleh juga boleh memberikan syafaat. Ulama Salaf ada memberi pesanan : "Carilah banyak sahabat, kerana sesungguhnya tiap-tiap mukmin itu mempunyai syafaat.Maka semoga engkau dapat masuk ke dalam syafaat sahabatmu. Orang-orang beriman dan beramal soleh dapat memberi syafaat (pertolongan) kepada sahabat-sahabatnya dan membawa masuk kedalam syurga. Dikatakan juga , apabila Allah SWT. mengampunkan dosa seseorang, maka orang tersebut akan dapat memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya."

Kesembilan : Ampunan dan Kemaafan Allah SWT. diluar Syafaat-Nya.

Ini adalah jalan pengampunan terakhir.Keampunan daripada Allah SWT yang boleh meringankan atau menghapuskan sama sekali azab yang sepatutnya di terima oleh sesaorang yang melakukan dosa dan kesalahan didunia.

Firman Allah SWT yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syrik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu (syirik), bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (Surah An-Nisaa’ ayat 48)

Ini adalah jalan pengampunan yang terakhir. Semuanya bergantung kepada kehendak Allah SWT. Untuk mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki selain daripada dosa syirik. Adapun mereka yang tidak diampuni dosanya maka mereka terpaksa memasuki neraka terlebih dahulu untuk membersihkan keimanannya daripada kotoran dosa-dosanya.

Sahabat yang dikasihi,
Jalan-jalan pengampunan telah dihamparkan di hadapan kita. Di bulan yang mulia ini perlulah kita banyak memohon keampunan daripada Allah SWT. Allah SWT memiliki sifat Al-Ghaffar ( Maha pengampun).

Marilah sama-sama kita bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya supaya kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT.dan di masukkan kedalam Syurga Firdaus dan kekal kita semua di dalamnya insya Allah.

Firman Allah SWT  yang bermaksud : “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (Surah Ali Imran ayat 133)


Read More

TAUBAT NASUHA

Segerakan Bertaubat Kepada Allah SWT Jangan di Tangguh-tangguh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Firman Allah SWT maksudnya : "Wahai orang-orang yang... beriman,bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya,mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." (Surah At-Tahrim ayat 8 )

Sesungguhnya Allah telah mengurniakan suatu penangguhan kepada hambanya dari ditulis dosa yang telah dibuatnya oleh Malaikat Kiramul Kaatibiin supaya dia sempat bertaubat kepada Tuhanya,maka telah berkatanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam :

إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة

Maksudnya : "Sesungguhnya malaikat yang disebelah kiri akan mengangkat penanya selama enam jam (tidak menulis lagi dosa tersebut) terhadap hamba muslim yang berbuat kesalahan, jika dia menyesal dan meminta ampun kepada Allah dari dosa tersebut maka akan dilemparkan sahaja dosa tersebut, jika dia tidak berbuat demikian,maka akan ditulis sebagai satu dosa." (Hadis riwayat Imam At-Thobrani dari Abu Umamah di dalam Al-Kabir)

Janganlah kalian menganggap setiap perbuatan yang berdosa itu sebagai perkara remeh temeh, ataupun cuba mempersoalkan berapakah berat dosa yang kalian telah lakukan itu samaada kecil atau besar sambil melakukan perlakuan dosa tersebut dengan bersahaja tanpa rasa bersalah..

إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، فقال به هكذا – أي بيده -فذهب عنه

Daripada Ibnu Masu’d radiallahu anhu berkata : "Sesungguhnya orang mukmin itu memandang dosa-dosanya seperti orang yang berdiri di bawah gunung,yang mana dia (sentiasa) rasa takut yang gunung itu nanti akan menghempapnya,dan orang yang keji pula memandang dosa-dosa mereka seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya, yang berkata : dengan hanya begini sahaja (iaitu dengan hanya ditepis dengan tangan sahaja) maka dengan mudah sahaja lalat itu terbang ." (Hadis riwayat Imam Bukhari)

Sahabat yang dimuliakan,
Sesiapa sahaja yang masih lagi terperangkap di dalam jerangkap dosa ciptaanya sendiri agar berusaha memandang berat setiap dosa yang dilakukanya kerana janganlah kalian melihat akan kecilnya sesuatu dosa itu, tetapi lihatlah kepada siapa dosa itu dilakukan.

Terdapat empat syarat-syarat taubat dan pelengkap kepada taubat : 

Di antara syarat-syarat taubat yang di perkatakan oleh para ulama berdasarkan hadis dan ayat-ayat al-Quran ialah :

1. Berhenti serta merta daripada dosa yang dilakukan itu.

2. Mewujudkan rasa menyesal di atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan dahulu. 

3. Berazam tidak akan melakukan kembali dosa-dosa terdahulu.

4. Jika dosa yang melibatkan hak insan lain hendaklah dipulangkan semula hak insan tersebut dan meminta ampun dan maaf daripada insan tersebut.

Dan terdapat sepuluh (10) syarat-syarat tambahan kepada syarat-syarat utama di dalam bertaubat ialah :

1. Hendaklah meninggalkan dosa-dosa tersebut berniat kerana Allah SWT

Tidaklah dikira bertaubat jika meninggalkan dosa tersebut disebabkan tiada lagi kemampuan untuk melakukan dosa tersebut,atau kerana takutkan cercaan manusia kepadanya atau kerana ingin memuaskan hati manusia lainya.

Tidaklah dinamakan bertaubat jika meninggalkan dosa yang dilakukan itu adalah kerana takutkan dosa tersebut akan terkesan ke atas jawatan yang dipeganginya atau takutkan bakal dibuang kerja.

Tidaklah dinamakan bertaubat jika meninggalkan dosa yang dilakukan itu adalah kerana ingin menjaga kesihatan dan kekuatan badanya,seperti seseorang yang meninggalkan perlakuan zina kerana takutkan penyakit yang bakal menimpanya nanti, atau takutkan dijangkiti penyakit kelamain atau HIV dan sebagainya.

2. Hendaklah mewujudkan rasa benci terhadap dosa-dosa lalu yang telah dilakukan.

Ini kerana orang yang telah bertaubat dengan taubat yang sahih itu tidaklah boleh dia merasa suka bahkan berbangga pula dengan dosa-dosa yang dilakukanya dahulu ketika mana dia teringat kembali dosa-dosanya atau menceritakanya kepada orang lain (atas niat memberi pengajaran), ataupun ada terselit suatu niat ingin kembali melakukan dosa-dosa terdahulu itu.

3. Hendaklah seorang hamba Allah yang melakukan dosa itu bercepat-cepatan melakukan taubat kepada Allah,kerana walaupun dia melambat-lambatkan taubat sekalipun, dia tetap perlu bertaubat juga suatu hari nanti, itu pun jikalau dia masih diberikan peluang hidup oleh Allah.

4. Hendaklah dia mewujudkan rasa tidak cukup atau merasa adanya kekurangan terhadap taubatnya supaya dia dapat memperbanyakkan taubatnya kepada Allah dan janganlah dia mewujudkan rasa yakin bahawa taubatnya diterima,kerana nanti akan menyebabkan perasaan merasa selamat daripada kemarahan Allah SWT apabila melakukan dosa.

5. Hendaklah dia memenuhi kembali hak-hak Allah yang telah dia terlepas melakukanya dahulu sebanyak yang boleh,seperti mengeluarkan zakat yang terhalang untuk dikeluarkanya dahulu ataupun hak-hak orang fakir miskin.

6. Hendaklah dia cuba menjauhkan dirinya daripada tempat-tempat yang boleh mendatangkan maksiat kepada Allah kerana dikhuatiri dia akan kembali melakukan dosa itu demi kerana pintunya yang terbuka luas di hadapanya.

7. Hendaklah dia menjauhkan dirinya daripada kawan-kawan lama yang suka kepada maksiat dan insan-insan lain yang boleh menjuruskanya kembali melakukan maksiat kepada Allah.

8. Hendaklah dia menghapuskan segala perkara-perkara haram yang masih wujud lagi didalam simpananya seperti benda-benda yang memabukkan, gambar-gambar lucah serta video-video lucah, pakaian-pakaian yang menjolok mata,yang mana semestinya dia menghapuskanya atau membakar kesemuanya, kerana kebanyakkan manusia-manusia yang telah bertaubat tidak dapat beristiqamah di dalam bertaubat kepada Allah adalah kerana masih ada lagi perkara-perkara haram ini di dalam simpananya, semoga Allah memberikan jalan istiqamah kepada setiap insan yang bertaubat.

9. Hendaklah dia memilih rakan-rakan yang soleh dan baik akhlaknya yang boleh menolongnya mencari jalan keredaan Allah sebagai mengganti rakan-rakanya yang lama yang boleh mengajaknya kembali kepada dosa-dosa lamanya.

Begitu juga hendaklah dia cuba menghadiri majlis-majlis zikir kepada Allah ataupun majlis-majlis ilmu yang bermanfaat agar dapat mengisi masa lapangnya dengan perkara yang berfaedah supaya tidaklah dapat syaitan itu mencari peluang membisikkan kepadanya agar teringat kembali dosa-dosa lamanya.

10. Dan yang paling penting…Hendaklah dia cepat-cepat bertaubat sebelum al-Ghargharah dan juga sebelum terbitnya matahari dari sebelah Barat.

Apakah al-Ghargharah itu ?? : iaitu suatu suara yang terkeluar daripada kerongkong di saat roh ditarik keluar daripada jasad yang bermaksud hendaklah dia bertaubat sebelum datangnya kiamat kecil (kematian) dan kiamat besar berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wasalam :

من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه

Maksudnya : "Barangsiapa yang bertaubat kepada Allah sebelum datangnya al-Ghargharah maka akan diterima Allah akan taubatnya."(Hadis riwayat Imam Al-Haakim di dalam Al-Mustadraak yang berdarjat Sahih di dalam Al-Jaamik As-Saghir oleh Imam As-Suyuthi)

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه

Maksudnya : "Barangsiapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari sebelah Baratnya,maka akan diterima Allah akan taubatnya." (Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah yang berdarjat Sahih di dalam Al-Jaamik As-Saghir oleh Imam As-Suyuthi)

Sahabat yang dimuliakan,
Memperbanyakkan membuat amal kebaikkan, antaranya ialah membuat solat taubat alam usaha untuk sentiasa bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah SWT.

“Dari Abu Bakar radiallahu anhu berkata : Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam bersabda : "Tidaklah seorang lelaki itu yang melakukan dosa kemudianya bangun dan membersihkan diri (berwuduk) kemudian bersolat (solat taubat dua rakaat) kemudianya meminta ampun kepada Allah dengan beristighfar melainkan akan diampunkan Allah baginya ,kemudian beliau membaca ayat ini :

Firman Allah SWT maksudnya : “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri (segera) mengingati Allah ,lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah?? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui”(Surah Ali-Imran ayat 135) (Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud)

Dan perbanyakkanlah beristighfar (meminta keampunan kepada Allah) sepertimana yang dilakukan oleh baginda :

قال أبو هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة

Bermaksud : Demi Allah! Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadaNya setiap hari lebih daripada 70 kali (Hadis riwayat Imam Bukhari bernombor : 6307)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس! توبوا إلى الله. فإني أتوب، في اليوم، إليه مائة مرة

Bermaksud : "Wahai manusia! Bertaubatlah kepada Allah,sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali "(Hadis riwayat Imam Muslim)

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita perbanyakkanlah membuat amalan kebajikkan dan amalan-amalan ketaatan, sesungguhnya Umar radiallahu anhu ketika mana beliau telah berasa salah dengan kesalahanya ketika berbincang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam di dalam perjanjian Hudaibiyah, beliau berkata : “Aku telah membuat berbagai amalan soleh sebagai menghapuskan kesalahanku tersebut “

Sekarang perhatikanlah hadis ini pula :

إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل أخرى فانفكت الأخرى حتى تخرج إلى الأرض

Maksudnya : “Sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan kejahatan-kejahatan kemudianya melakukan kebaikkan-kebaikkan seperti seorang lelaki yang memakai baju perang besi yang sempit, sehingga mencekiknya, kemudianya apabila dia membuat amalan kebaikkan maka terbukalah suatu lubang,kemudian dia melakukan kebaikkan yang lain dan terbukalah lubang yang lain sehinggalah terbuka kesemuanya dan jatuh ke atas tanah” (Hadis riwayat Imam at-Thobrani di dalam Al-Kabir )
Read More

TAUFIK

Jauhi Enam Perkara Yang Boleh Menyebabkan Pintu Taufik Tertutup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Allah SWT akan memberi taufik dan hidayah kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki dikalangan para hamba-Nya yang ikhlas mencari kebenaran dan tidak ada kesombongan dalam hati manusia. Hidayah Allah SWT tidak akan sampai jika ada sedikit sahaja perasaan riak, sombong, bongkak, takbur, ujub dan sum'ah .

Menurut kitab Jauharah Tauhid, pengertian taufiq ialah sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT yang mendorong seseorang itu untuk melakukan kebaikan jika perkara tersebut berada di dalam dirinya.

Taufiq tidak akan diberikan oleh Azza Wajalla melainkan hanya kepada mereka yang bersungguh-sungguh mengabdikan diri dengan rasa kehambaan demi mendekatkan diri kepadaNYA.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah terdapat enam perkara tertutupnya pintu taufk. Perkara-perkara tersebu adalah seperti berikut :

1) Sibuk dengan nikmat tetapi tidak mensyukurinya.

2) Ghairah mencari ilmu tetapi tidak beramal.

3) Bersegera melakukan dosa tetapi mengakhirkan taubat.

4) bersahabat dengan orang soleh tetapi tidak mencontohinya.

5) Dunia ada di belakang tetapi mengikutinya.

6) Akhirat ada di hadapan namun membelakanginya.

Huraiannya :

1) Sibuk dengan nikmat tetapi tidak mensyukurinya.

Orang yang sibuk mencari harta kekayaan, sedangkan dia lupa untuk mensyukuri nikmat dan rezeki kurniaan Allah SWT maka ini adalah sebab pertama tertutupnya pintu taufik .

Firman-Nya bermaksud: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat Ku), maka sesungguhnya azab Ku sangat pedih.”(Surah Ibrahim, ayat 7).

Kita disuruh bersyukur bukan saja apabila mendapat kemewahan atau apa yang dihajati tercapai. Sebaliknya, rasa bersyukur juga di atas ciptaan Allah yang menjadikan dunia ini untuk kemudahan manusia serta seluruh kehidupan lain di dunia ini.

Rasulullah SAW. bersabda yang bermaksud : "Siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, dia juga tidak akan bersyukur dengan pemberian yang banyak. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, bererti dia juga tidak mensyukuri Allah. Memperkatakan nikmat Allah adalah tanda syukur, dan mengabaikannya adalah kufur. Berjemaah itu dirahmati, sedangkan berpecah belah itu mengundang azab." (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad)

Tanda seseorang itu bersyukur di atas nikmat Allah SWT apabila dia peroleh rezeki maka semakin hampir dirinya dengan Allah SWT. dan semakin tunduk dan patuh kepada suruhan Allah SWT.

2) Ghairah mencari ilmu tetapi tidak beramal.

Di dalam sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan hadis Usamah bin Zaid, dia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Pada hari kiamat nanti akan ada seseorang yang didatangkan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Isi perutnya terburai, sehingga ia berputar-putar sebagaimana berputarnya keledai yang menggerakkan penggilingan. Penduduk neraka pun berkumpul mengerumuninya. Mereka bertanya, ‘Wahai fulan, apakah yang terjadi pada dirimu? Bukankah dahulu engkau memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran?’. Dia menjawab, ‘Dahulu aku memerintahkan kalian berbuat baik akan tetapi aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kemungkaran sedangkan aku sendiri justru melakukannya’.”

Oleh sebab itu ilmu harus diamalkan. Solat harus ditegakkan. Zakat juga harus ditunaikan, dan lain sebagainya. Kerana sesungguhnya Allah tidak memiliki tujuan lain dalam menciptakan makhluk kecuali supaya mereka beribadah kepada-Nya. Allah berfirman yang maksudnya : “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku” (Surah. Adz-Dzariyaat (51) ayat 56)

3) Bersegera melakukan dosa tetapi mengakhirkan taubat.

Orang mukmin tidak akan menangguh-nangguhkan bertaubat, bila sahaja dia melakukan dosa lantas lidahnya terus beristighfar dan memohon ampun daripada Allah SWT sedangkan orang fasik atau orang jahil yang suka melakukan maksiat dia juga suka melambat-lambatkan bertaubat kerana menganggap bahawa dia masih ada masa, umur masih panjang sedangkan dia tak tahu bila masanya saat kematian akan sampai.

Sebenarnya syaitanlah yang suka mendorong atau memberikan bisikan untuk melambat-lambatkan bertaubat.

Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Seandainya kamu melakukan perbuatan dosa sehingga dosa –dosamu mencapai setinggi langit, kemudian kamu bertaubat nescaya Allah akan mengampuninya (menerima taubatmu)”. (Hadis Riwayat Baihaqi)

Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda maksudnya : “Seorang yang bertaubat dari suatu dosa seakan-akan tidak pernah memiliki dosa.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

4) Bersahabat dengan orang soleh tetapi tidak mencontohinya.

Sahabat yang baik adalah sahabat yang menjadi cermin atau ikutan kepada sahabat yang lain. Jika kita ingin mencari sahabat maka carilah yang soleh dan berakhlak mulia, kemudian ikutlah kebaikan yang ditunjukkannya kepada kita. Jika kita gagal mengambilnya sebagai ikutan inilah faktor keempat tertutupnya pintu taufik.

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang soleh dan orang yang jahat adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan tukang besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau boleh membeli darinya atau sekurang-kurangnya dapat baunya. Adapun berteman dengan tukang besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, paling kurang engkau dapat baunya yang tidak elok.” (Hadis Riwayat Imam al- Bukhari dari Abu Musa.)

5) Dunia ada di belakang tetapi mengikutinya.

Sesungguhnya dunia ini ibarat lautan yang luas dan dalam. Telah ramai insan yang tewas, karam dan tenggelam dipukul gelombang. Oleh itu, layarilah bahtera kehidupan ini berasaskan takwa. Muatannya iman yang teguh di dada dan layarnya tawakkal kepada Yang Maha Esa. Semoga kita selamat menuju ke pulau tujuan. Berjaya mendaki gunung harapan dan selamat mencapai kemenangan.

Dunia tempat menanam, akhirat tempat menuai. Waktu menanam memanglah susah, tidak semudah waktu menuai. Tetapi tanpa melalui kesusahan, kita tidak akan dapat menikmati kesenangan. Jangan sekali-kali mengikut ajakan syaitan dan godaan nafsu menyuruh berbuat jahat dan kemungkaran.

Janganlah jadi manusia yang mabuk dunia sehingga melupakan persediaan untuk menghadapi saat kematian dan bekalan di hari akhirat.

6) Akhirat ada di hadapan namun membelakanginya.

Membelakangkan akhirat bermakna melupakan persediaan untuk menghadapi kematian dan kehidupan di alam barzakh, melupakan seksa neraka yang disediakan kepada manusia yang engkar dan berdosa.Tidak memikirkan dosa atau pahala apabila membuat satu keputusan atau tindakan.

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita jauhi enam perkara yang nyatakan di atas dan menggantikan dengan enam kebaikan iaitu bersyukur, mencari ilmu dan beramal dengannya, segerakan bertaubat, mencari sahabat yang soleh dan mencontohinya dalam kehidupan seharian, jangan sebuk dengan dunia yang melekakan dan utamakan kehidupan di hari akhirat.
Read More

TAUHID

Setiap Muslim Wajib Meyakini Tauhid Ar-Rububiyyah Dan Tauhid Al-Uluhiyah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Kalimah tauhid ‘La ilaha illallah’ bermaksud tiada tuhan selain Allah. Sungguhpun ringkas, kalimah ini mempunyai pengertian yang luas dan mendalam bagi kehidupan seorang muslim.

Kalimah ini sebenarnya bererti ‘aku mengetahui, berikrar, mengakui dan mempercayai bahawa sesungguhnya sembahan yang benar dan berhak disembah ialah Allah SWT sahaja manakala selain daripada-Nya sama sekali tidak benar dan tidak berhak disembah. Aku berikrar dengan hatiku, menyatakan dengan lidahku dan aku membuktikan dengan perbuatanku.’

Di dalam akidah tauhid seorang muslim itu perlu memahami Tauhid ar-Rububiyyah dan Tauhid al-Uluhiyyah:

Tauhid ar-Rububiyyah bermakna beriktiqad bahawa Allah SWT  bersifat Esa, Pencipta, Pemelihara dan Tuan bagi sekelian alam manakala Tauhid al-Uluhiyyah pula bermaksud menjadikan Allah SWT sahaja sebagai sembahan dan menerima hanya hakimiah(undang-undang) Allah SWT.

Antara pengertian kalimah Rabb ialah as-Sayyid (Tuan), al-Malik (Yang Memiliki sesuatu), Pencipta sesuatu, Penguasa terhadap sesuatu, Pendidik serta Pengasuh makhluk-Nya, Penjaga maslahat makhluk-Nya serta Penguatkuasa perintah-Nya terhadap makhluk-Nya.

Oleh itu, Tauhid ar-Rububiyyah ialah iktiqad atau keyakinan bahawa Allah SWT mempunyai sifat yang sempurna. Segala sesuatu yang ada di alam ini adalah kepunyaan Allah SWT. Dialah Rabb al-’Alamin (Rabb sekelian alam). Dialah yang berkuasa, menjadi, menghidup dan mematikan. 

Dia berkuasa memberikan manfaat dan mudarat. Jika Allah mahu memberikan manfaat dan kelebihan kepada seseorang, maka tiada siapa mampu menghalang atau menolaknya. Jika Allah mahu memberikan mudarat dan keburukan kepada seseorang seperti sakit dan susah, maka tiada siapa dapat menghalang atau mencegahnya. Oleh itu hanya Allah sahaja ‘mutafarriq’ (berkuasa) untuk memberikan manfaat atau mudarat.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tiada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dialah Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu.” (Surah Al-An’am ayat 17)

Dengan itu, semua makhluk bergantung kepada-Nya, memerlukan pertolongan-Nya serta berharap kepada-Nya. Apa yang dimiliki makhluk hanya bersifat sementara dan pinjaman. Oleh itu jika manusia bersifat seperti memiliki dan berkuasa, maka sifat itu hanya sementara kerana segala sesuatu di alam ini adalah kepunyaan Allah.

Begitu juga dengan kecerdikan, kebijaksanaan dan kepandaian yang dimiliki manusia, semuanya datang daripada Allah. Segala kekayaan dan penguasaan manusia sebenarnya bukanlah miliknya yang mutlak tetapi datang daripada Allah.

Ini kerana hakikat sebenarnya ialah manusia dijadikan hanya sebagai makhluk. Dia tidak memiliki apa-apa melainkan setiap kuasa, tindak-tanduk serta gerak nafasnya datang daripada Allah.

Dengan keyakinan itu, maka timbullah kesan tauhid dalam diri seorang muslim. Dia hanya takut kepada Allah dan berani untuk bertindak melakukan sesuatu juga kerana keyakinannya kepada Allah.

Sahabat yang dimuliakan,
Kesan keyakinan sedemikian terbukti dalam kehidupan Rasulullah SAW  dan sahabat-sahabatnya. Sebelum keluar berhijrah ke Madiah, Rasulullah SAW memerintahkan Saidina Ali k.wj.  tidur di atas katilnya sedangkan ketika itu musuh Islam sedang mengintip untuk membunuh Rasulullah SAW. Bagaimanapun, Saidina Ali k.wj. sanggup mengikut perintah Rasulullah SAW kerana yakin dengan kehendak dan kekuasaan Allah SWT.

Keyakinan yang sama juga pernah dapat kita lihat pada Khalid al-Walid r.a.. Beliau pernah mendapat luka yang banyak kerana berperang di jalan Allah. Namun keyakinannya dengan kekuasaan Allah menyebabkan dia meneruskan pertempuran melawan musuh. Beliau juga pernah dipecat daripda menjadi ketua tentera oleh Saidina Umar al-Kattab dan digantikan dengan sahabat lain. Belaiu tidak kecewa dan bersusah hati kerena dia berjuang adalah kerana Allah SWT bukan kerana Khalifah.

Saidina Bilal bin Rabah r.a. pula sanggup diheret di padang pasir, dijemur di bawah matahari yang terik serta diseksa dengan batu besar diletakkan di atas tubuhnya. Bagaimanapun dia tetap mempertahankan keimanannya. Lidahnya hanya menyebut 'AHAD' , 'AHAD', maksudnya Allah SWT itu Maha Esa dan Maha Berkuasa.

Kini ramai manusia yang kehilangan keyakinan ini. Mereka yakin kepada yang lain daripada Allah SWT. Mereka bimbang kepada kegagalan, mengharap kepada ketua dan takut kepada kematian dan sebagainya. Oleh itu menjadi kewajipan bagi sebagai muslim-mukmin untuk mengembalikan manusia kepada keyakinan tersebut.

Manusia sebenarnya bersifat fakir (tidak memiliki apa-apa), sebaliknya sentiasa memerlukan pertolongan Allah SWT. Begitu juga dengan makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan. Semuanya bersifat fakir kerana mereka adalah makhluk dan berhajatkan sesuatu adalah sifat semua makhluk. 

Firman Allah SWT di dalam Hadis Qudsi yang bermaksud: “Hai manusia, kamu semua  berada di dalam kesesatan kecuali mereka yang Aku berikan taufiq dan hidayah kepada-nya. Oleh itu mintalah hidayah daripada-Ku. Hai manusia, kamu semua lapar kecuali mereka yang aku berikan makan. Oleh itu mintalah rezeki daripada-Ku. Hai manusia, kamu semua telanjang kecuali mereka yang Aku berikan pakaian. Oleh itu mohonlah pakaian daripadaKu.”

Sebaliknya Allah Maha Kaya. Dia tidak berhajat kepada sesuatu. Jika manusia memiliki keyakinan ini maka dia akan sentiasa berbaik sangka terhadap Allah SWT. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah, Dialah Yang Maha Kaya (yang tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.” (Surah Fathir ayat 15)

Fakir adalah sifat setiap makhluk ciptaan Allah manakala kaya adalah sifat al-Khaliq (Pencipta).

Apakah dalil-dalil Tauhid ar-Rububiyyah ?

Banyak dalil menunjukkan bahawa Allah itu wujud, Maha Esa dan tiada sesuatu menyamai Allah dari segi Rububiyyah. Jika mahu dibuat analogi kita lihat pada tulisan di papan hitam, maka sudah pasti ada yang menulisnya. Orang berakal waras akan mengatakan bahawa setiap sesuatu pasti ada pembuatnya.

Susunan alam yang mengkagumkan, indah dan tersusun rapi adalah bukti Allah Maha Pencipta. Jika alam boleh berkata-kata, dia akan menyatakan bahawa dirinya ialah makhluk ciptaan Allah SWT. Orang yang berakal waras akan berkata bahawa alam ini dijadikan oleh satu Zat Yang Maha Berkuasa, iaitu Allah SWT. Tidak ada orang yang berakal waras menyatakan bahawa sesuatu itu boleh berlaku dengan sendiri.

Begitulah hebatnya ilmu Allah. Pandanglah saja kepada kejadian manusia dan fikirkanlah betapa rapi dan seni ciptaan-Nya.

Sebenarnya terdapat seribu satu macam ciptaan Allah SWT yang memiliki sifat yang berbeza-beza antara satu sama lain. Semuanya menunjukkan bahawa Rabb kita adalah Allah SWT.

Fitrah manusia sebenarnya mengaku akan Tauhid ar-Rububiyya . Berikrar dan mengakui akan Rububiyyah Allah adalah suatu perkara yang dapat diterima akal. Hakikat ini terlintas dalam setiap fitrah manusia. Meskipun seseorang itu kafir, jauh di lubuk hatinya tetap mengakui Rububiyyah Allah SWT.  

Firman Allah SWT. yang bermaksud: “Dan jika kamu bertanyakan mereka tentang: Siapakah pencipta mereka? Nescaya mereka menjawab: Allah.” (Surah Az-Zukhruf ayat 87)

“Dan jika kamu bertanyakan mereka: Siapakah pencipta langit dan bumi?  Nescaya mereka menjawab: Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa dan Yang Maha Mengetahui.” (Surah Az-Zukhruf ayat 9)

Tidak sukar untuk membuktikan hakikat Rububiyyah Allah SWT. Fitrah setiap insan menjadi buktinya. Manusia yang mensyirik dan mengkufurkan Allah juga mengakui ketuhanan Allah yang bersifat Maha Pencipta.

Apakah dalil-dalil Tauhid al-Uluhiyah?

Tauhid al-Uluhiyah adalah bermaksud mentauhidkan Allah SWT dalam peribadatan atau persembahan. Inilah tujuan Allah SWT mengutuskan Rasul iaitu menyeru manusia menerima Tauhid al-Uluhiyah. 

Firman Allah SWT yang bermaksud : “Dan Kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahawasa-nya tiada tuhan melainkan Aku, maka kamu sekelian hendaklah menyembah Aku.”  
(Surah Al-Anbiya’ ayat  25)

“Dan sesungguhnya Kami telah utuskan pada setiap umat itu seorang rasul (untuk menyeru): Sembahlah Allah dan jauhilah taghut.”  (Surah An-Nahl ayat  36)

“Dan sesungguhnya Aku telah utuskan Nuh (Nabi) kepada kaumnya, lalu dia berkata (menyeru): Wahai kaumku, hendaklah kamu menyembah Allah (kerana) sesekali tiada tuhan melainkan Dia.”  (Surah Al-Mukminun ayat 23).

Seorang mukmin yang memiliki Tauhid al-Uluhiyah akan menerima undang-undang yang di ciptakan oleh Allah SWT tanpa ragu-ragu dan menolak dalam jiwanya undang-undang ciptaan manusia.

Hasil daripada kedua-dua Tauhid iaitu Tauhid ar-Rububiyyah dan Tauhid al-Uluiyah akan melahirkan Ubidiyah kepada Allah SWT.

Menyembah atau beribadah kepada Allah dapat dilaksanakan apabila tercetus rasa cinta yang suci kepada Allah dan rela (ikhlas) menundukkan diri serendah-rendahnya kepada-Nya. 

Al-Quran menerangkan segala bentuk balasan seksa (dosa) untuk mereka yang tidak mematuhi syariat-Nya, menceritakan tentang keadaan orang-orang zaman dahulu yang telah menderhakai Allah SWT. Semua ini untuk menjelaskan bahawa manusia perlu kembali kepada dasar tauhid dan ibadah kepada Allah SWT. 

Oleh itu tauhid adalah intipati atau asas Islam. Daripada tauhid terpancar segala sistem, perintah, hukum dan peraturan. Semua ibadat dan hukum dalam Islam bertujuan untuk menambah, memahir, menguat dan mengukuhkan lagi tauhid di dalam hati orang-orang mukmin.

Seseorang hamba disifatkan sedang menyembah Allah SWT apabila dia menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah SWT, bertawakkal kepada Allah SWT, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah SWT, berpaut pada ketentuan Allah SWT, meminta atau berharap serta berserah hanya kepada Allah SWT, mendekati Allah SWT dengan cara sentiasa mengingati-Nya, melaksanakan segala syariat Allah SWT dan memelihara segala perlakuan (akhlak, perkataan dan sebagainya) menurut cara yang diredai Allah SWT. 

Pengertian ubudiyah (pengabdian) kepada Allah SWT akan bertambah mendalam, sebati dan hebat kesannya dalam kehidupan manusia apabila semakin mendalam pengertian dan keinsafannya tentang hakikat bahawa manusia terlalu fakir di hadapan Allah SWT, manusia sentiasa bergantung dan berhajat kepada Allah SWT, manusia tidak boleh terlupus daripada kekuasaan dan pertolongan Allah SWT walaupun sekelip mata. 

Begitu juga dengan cinta atau kasih (hubb) manusia kepada Allah serta rasa rendah diri (khudu’) manusia kepada Allah SWT bertambah teguh apabila semakin mantap makrifat dan kefahamannya terhadap sifat-sifat Allah SWT, asma Allah al-husna (sifat-sifat Allah yang terpuji), kesempurnaan Allah SWT dan kehebatan nikmat kurniaan Allah SWT. 

Semakin terisi telaga hati manusia dengan pengertian ubudiyah terhadap Allah SWT maka semakin bebaslah dia daripada belenggu ubudiyah kepada yang lain daripada Allah SWT. Dia akan menjadi seorang hamba yang benar-benar tulus dan ikhlas mengabdikan diri kepada Allah SWT. Itulah setinggi-tinggi darjat yang dapat dicapai oleh seseorang insan. 

Sahabat yang dikasihi,
Jiwa manusia yang tidak yakin kepada kedua-dua tauhid di atas  dan banyak yakin kepada makhluk akan menyebabkan hidup manusia telah menyimpang daripada jalan yang lurus dan hanyut dibawa arus jahiliah dan hawa nafsu.

Oleh itu marilah kita hayati dan yakin sepenuhnya kepada Tauhdi ar-Rububiyyah dan Tauhid al-Uluhiyah dalam hati dan jiwa kita semoga dengan tauhid yang mantap, bersih dan sejahtera akan melahirkan ubudiyah dan perhambaan sepenuhnya kepada Allah SWT.

Read More

TAWADDUK

Sifat Tawaduk Dapat Membuangkan Sifat Sombong dan Takbur

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah, 
Sabda Rasulullah SAW  yang bermaksud :
"Tidak ada seorang pun yang bertawaduk kerana Allah kecuali Allah akan meninggikan darjatnya."(Hadis Riwayat Muslim)

Sifat tawaduk adalah satu sifat yang mulia, seseorang muslim yang mempunyai sifat ini akan mendapat darjat yang tinggi disisi Allah SWT. Berlawanan dari sifat tawaduk adalah sifat sombong dan takbur.

Seorang muslim yang berakhlak mulia tidak sanggup bersifat takbur serta membesarkan diri supaya di pandang tinggi oleh orang lain.Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat masa kini masih meletakkan nilai pangkat, kecantikan, harta kekayaan, keturunan sebagai asas untuk meletakkan seseorang itu dipandang mulia atau sebaliknya.

Firman Allah SWT bermaksud :
"Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi dan (kesudahan yang baik) itu adalah bagi orang bertakwa."(Surah al-Qasas ayat 83)

Peringatan Allah ini mengingatkan kita bahawa seolah-olah tiada kehidupan yang baik bagi orang yang sombong dan takbur di akhirat kelak melainkan hamba-Nya yang bertakwa sahaja.Orang sombong tidak di sukai Allah.

Dengan menghayati sunnah Rasulullah SAW  kita dapati baginda sangat menitikberatkan hubungan baik sesama insan, hormat menghormati serta tidak sombong, walaupun apabila berdepan dengan musuh. Bahkan sifat pemaaf baginda SAW  sepatutnya menjadi perangsang untuk membina ukuwah Islamiyah dan silaturahim sesama saudara muslim.

Persengkitaan dan perpecahan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini adalah berpunca dari sikap umat Islam tidak mahu kembali kepada ajaran Islam sebenarnya dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW.Di dalam jiwa masih menebal sifat takbur dan sombong, meremehkan orang lain untuk meninggikan diri.

Nabi SAW  bersabda yang bermaksud :
"Tidak masuk Syurga orang yang dalam hatinya seberat biji sawi dari kesombongan. Maka seorang lelaki bertanya :Sesungguhnya seseorang menyukai pakaiannya yang bagus dan seliparnya yang elok."
Nabi SAW menjawab yang bermaksud, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia."
(Hadis Riwayat Muslim)

Orang yang sombong suka menghina orang lain ketika di dunia ini, di akhirat nanti mereka pula akan di hina oleh Allah , Allah tidak akan memandang dan berbicara dengan mereka atau menyucikan mereka dan inilah kehidupan yang sebenar-benar hina.

Orang yang takbur dengan habuan dunia lupa bahawa sombong adalah pakaian Allah, iaitu hak uluhiyah-Nya yang tidak boleh di rampas oleh sesiapa pun seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud :
"Perkasa adalah kain sarung-Ku (Allah) dan sombong ialah pakaian-Ku, barangsiapa menandingi Aku daripada salah satu dari keduanya, nescaya Aku akan menyiksanya."
(Hadis Riwayat Muslim)

Bukan mudah mencabut akar umbi kesombongan yang sudah bertapak dalam diri. Kerana itulah orang yang bersifat tawaduk cuba untuk menghambakan diri serendahnya kepada Ilahi untuk menjauhi sifat takbur dan riak.

Sahabat yang dimuliakan,
Tawaduk biasanya di terjemahkan dengan erti merendah diri. Beberapa pandangan ulama berkaitan sifat tawaduk ialah; 

1. Bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh serta menjauhi perbuatan takabbur (sombong). 

2. Tawaduk adalah satu sifat orang mukmin yang termasuk siddiq.Orang yang patuh dan taat menerima yang benar serta menerima kebenaran itu walau dari sesiapa pun.Tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain.

3. Orang yang yang tidak pernah membusungkan dada, orang yang bersifat lemah lembut dan hormat pada sesiapa pun, meskipun orang yang miskin dan tidak berpangkat. 

4. Sifat yang tegas, hanya 'menerima yang hak dan menolak yang batil' Satu tekad kesungguhan dalam mencapai yang benar."

Allah berfirman dalam sebuah hadis Qudsi:
يقول الله : من تواضع لي هكذا - وجعل باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض - رفعته هكذا - وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء
Maksudnya;"Barangsiapa tawaduk (merendah diri) kerana Aku (Allah) seperti begini: Ia itu Rasulullah menunjukkan dengan menelangkupkan tangannya ke bumi, nescaya Aku angkat seperti ini (ia itu Rasulullah membalikkan tangannya ke arah langit)."
(Abu Bazar, Abu Ya'la dan Thabrani)

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita kembali kepada ajaran Islam sebenar dan mengikut sunnah Rasulullah SAW, jalinilah dan perkukuhkanlah hubungan persaudaraan Islam sesama kita, buanglah sifat kebencian dan permusuhan kerana permusuhan itu adalah amalan syaitan yang di benci oleh Allah SWT.

Nabi SAW  bersabda yang bermaksud :
"Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku supaya kalian merendah hati, hingga tidak ada orang yang merasa tinggi daripada yang lain dan tidak ada orang yang berbuat zalim kepada yang lain."
Read More

TEMAN SEJATI

Dimana Hendak diperolehi Teman Sejati?

ANTARA kemanisan hidup ini apabila seseorang memiliki sahabat yang setia tanpa sebarang kepentingan. Namun hal yang seperti ini amat sukar untuk diperoleh di dunia ini, sekalipun ramai yang selalu mendakwa dia adalah sahabat setia kita. Kita tidak tahu sejauh manakah dakwaan itu sebelum adanya ujian yang sebenar.

Ramai yang pernah mendakwa sedemikian tetapi terbukti berbohong apabila ujian datang melanda. Bahkan banyak persahabatan dalam dunia ini pun terjadi di atas kepentingan tertentu. Maka tidak hairan jika ia akan berakhir disebabkan kepentingan tertentu jua. Bahkan ada persahabatan yang diasaskan di atas kejujuran namun berakhir disebabkan kepentingan.

Memiliki persahabatan yang jujur dalam erti kata sebenar adalah nikmat kehidupan. Namun ia sebenarnya sukar diperoleh secara meluas di alam maya ini melainkan dalam sejarah kehidupan golongan yang beriman dalam makna yang sebenar. Bahkan baginda Nabi s.a.w. menjamin bahawa sesiapa yang mempunyai sahabat tanpa kepentingan melainkan kerana Allah semata, maka dia akan mengecapi kemanisan iman. 

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : "Tiga perkara sesiapa yang ada padanya maka dia mendapati kemanisan iman. (pertama) Hendaklah Allah dan rasul-Nya lebih dicintai mengatasi selain keduanya. (kedua) Hendaklah dia mencintai seseorang, tidak dia cintainya kecuali kerana Allah. (ketiga) Hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka "
(Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Manisnya tebu tidak dapat digambarkan oleh perkataan buat sesiapa yang tidak pernah merasanya. Manisnya iman, hanya pemiliknya dapat mengecapi kenikmatan dan kekhusyukannya. Dalam tiga ciri tersebut, baginda s.a.w. menyatakan bahawa dengan mencintai seseorang hanya kerana Allah, akan terasalah manisnya iman. Indahnya kemanisan iman hanya pemiliknya yang faham. Bagaimana mungkin kita dapat membina rasa cinta kepada seseorang kerana Allah semata?

Pastilah hubungan dan kasih sayang kita kepadanya mendapat keredaan Allah. Mungkin kerana dia orang yang dekat kepada Allah, atau dia boleh menjadi faktor kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apabila perasaan yang seperti itu terbina, kita akan dapat berasa nikmatnya perasaan cintakan seseorang kerana Allah. Hanya hubungan yang seperti itulah yang membuahkan kesetiaan dan kejujuran yang tidak mampu dibeli oleh pangkat, kedudukan dan harta.

Hubungan persahabatan seperti itu tidak ada di alam gelora manusia yang berkawan dengan seseorang kerana kepentingan atau kedudukan atau harta. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : "Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, tidaklah engkau dapat menyatupadukan di antara jantung hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatupadukan antara mereka. Sesungguhnya Dia Maha Berkuasa, lagi Maha Bijaksana"

Ia hanya wujud dalam alam persahabatan yang dibina atas nama iman dan Islam. Maka kita akan lihat kesetiaan antara para pejuang Islam yang ikhlas sepanjang sejarah penuh dengan ajaiban. Mereka hapuskan dalam diari hidup perkataan khianat, kebencian dan permusuhan dari belakang, lalu digantikan dengan “aku kasihkan engkau kerana Allah.” Kasih itu berkekalan semasa sahabatnya di puncak atau berada di bawah. Sama ada sahabatnya masih hidup, atau setelah meninggalkan dunia ini. Ini kerana tempat rujuk kasih mereka Maha Tinggi Lagi Tiada Kesudahan bagi-Nya, iaitu Allah s.w.t.

Lihatlah sahabah Nabi s.a.w. Zaid bin al-Dathinah apabila dia ditangkap oleh pemimpin Quraisy yang menentang Nabi s.a.w. lalu dibawa untuk dibunuh dan Abu Sufyan – ketika itu belum menganut Islam- bertanya kepadanya: “Wahai Zaid, aku bertanya engkau dengan nama Allah, tidakkah engkau suka Muhammad berada di tempat engkau sekarang, kami pancung kepalanya, dan engkau berada di samping keluargamu.”

Jawab Zaid: “Aku tidak suka Muhammad berada di mana dia berada sekarang, terkena duri sedangkan aku berada di samping keluargaku.” 

Kata Abu Sufyan: “Aku tidak pernah melihat seseorang mengasihi seseorang seperti kasihnya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad.” (Ibn Kathir, Al-Bidayah wa al-Nihayah, 4/75 Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah). 

Ya! Kasih yang mengharapkan hanya ganjaran Allah. Inilah kasih para pejuang yang sebenar antara mereka.

Persahabatan kerana Allah, memberi tanpa minta diganti, menyokong tanpa minta disanjung, memuji tidak kerana budi, berkorban tanpa menuntut ganjaran. Namun semuanya hanya mengharapkan kurniaan Allah jua yang menjadi punca kecintaan dan kasih sayang itu mekar antara satu sama lain. Sudah pastilah persahabatan itu dibina atas kebenaran yang sentiasa tunduk dan patuh kepada titah Allah dan Rasul-Nya. Alangkah indahnya suasana ini. Justeru itu Allah memuji golongan Muhajirin dan Ansar lalu dirakam kasih sayang antara mereka dalam al-Quran.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : " Bagi golongan fakir yang berhijrah, yang mereka diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka (kerana) mencari kurnia daripada Allah dan keredaan-Nya. Mereka menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang-orang yang telah mendiami kota (Madinah) dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka itu (Muhajirin), mereka mencintai orang berhijrah kepada mereka. Mereka tiada menaruh sebarang keinginan (balasan) dalam dada mereka terhadap apa- apa yang diberikan kepada Muhajirin. Mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang- orang yang beruntung. Adapun orang- orang yang datang selepas mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, berilah keampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'."
(Surah al-Hasyar 8-10). 

Hanya insan-insan yang seperti ini sahaja yang akan berasa manisnya perjuangan yang mereka bawa. Ini kerana mereka jelas matlamat yang hendak dituju dan jalan yang hendaklah dilalui. Bebas dari kepentingan diri, yang tinggal hanya kepentingan cita-cita yang suci. Maka tidak ada cerita jatuh-menjatuh antara mereka kerana jawatan dan pangkat. Sebaliknya, sering ingin memberi kerana matlamat mereka adalah keredaan Allah. Ia tidak dicapai dengan tumpas-menumpas sesama pejuang yang betul niat dan tujuannya. Sebaliknya keredaan itu dicapai dengan sering tolong- menolong kerana Allah. Jika itu tidak ada, perjuangan itu untuk dunia semata dan pasti dalamnya penuh kepahitan walaupun pada zahir ada harta dan kemewahan.

Dalam hadis Nabi s.a.w bersabda maksudnya : "Sesungguhnya dari kalangan hamba-hamba Allah adanya golongan yang mereka bukan para nabi, atau para syahid. Namun para nabi dan para syahid cemburu kepada mereka pada hari kiamat disebabkan kedudukan mereka di sisi Allah. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah! Beritahulah kami siapakah mereka?” Jawab Nabi: “Mereka itu golongan yang cinta-mencintai dengan roh Allah, tanpa ada hubungan kekeluargaan dan bukan kerana harta yang diidamkan. Demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka adalah cahaya, mereka berada atas cahaya. Mereka tidak takut pada saat manusia ketakutan, mereka tidak berdukacita ketika manusia berdukacita.” Lalu baginda membaca ayat al-Quran: (maksudnya) 'Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tiada ketakutan untuk mereka dan tidak pula mereka berdukacita'." 
(Hadis riwayat Abu Daud, dinilai sahih oleh al-Albani)

Inilah golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Di dunia mereka mendapat kenikmatan persahabatan yang jujur dan ikhlas, di akhirat mereka dilindungi Allah. Nilai persahabatan bukan pada wang atau peluang yang diberi. Atau kedudukan dan kerusi yang disogokkan. Semua itu tiada erti, jika ‘ada udang di sebalik mi’. Sesungguhnya senyuman ikhlas seorang sahabat sejati, lebih bererti dari dunia dan segala isinya, sehingga Nabi s.a.w. menyebut:" Senyumanmu buat wajah saudaramu itu adalah sedekah"
(Hadis riwayat al- Tirmizi, dinilai sahih oleh al-Albani).

Kita selalu dengar cerita pengkhianatan sesama sahabat dalam perniagaan, pekerjaan dan politik. Mendengarnya sahaja amat memeritkan, apatah lagi jiwa yang mengalaminya. Amat rapuhnya persahabatan jika dibina di atas kepentingan diri masing-masing. Ditikam oleh musuh, tidak seperit pedihnya seperti ditikam oleh sahabat yang rapat. Dirompak oleh perompak tidak sekecewa ditipu oleh rakan yang dipercaya. Dijatuh oleh lawan tidak sedahsyat direbahkan oleh teman seperjuangan.

Namun itu realiti dalam maya pada ini bagi hubungan sesama insan yang tidak dibina atas nama Tuhan. Jika ada pihak yang jujur dalam persahabatan, tetapi pengkhianatan berlaku bererti sama ada dia silap memilih teman, atau prinsip perjuangan. Maka dalam memilih sahabat, lihatlah hubungannya dengan Tuhan dan atas apa kita membina persahabatan dengannya.

Saya rasa dalam dunia perniagaan dan politik, persahabatan sejati amat sukar dicari. Bukan perniagaan atau politik itu kotor; kedua-duanya termasuk dalam ajaran Islam. Namun kedua bidang itu apabila tidak berpandukan ajaran Allah dan Rasul-Nya maka akan menjadi sangat rakus, biadab, penuh kepura-puraan, tidak berprinsip, tidak menghargai rakan dan taulan, bicara dan bahasanya penuh kemunafikan. Kepentingan diri masing-masing kadangkala bagai Tuhan yang disembah. Sanggup lakukan apa sahaja demi kepentingan diri, apa yang dia tidak akan lakukan jika perintah oleh Tuhan yang sebenar pun. Banyak perintah agama dia kata tidak mampu, namun jika ada kepentingan politik atau urus niaga lebih daripada itu dia sanggup lakukan.

Firman Allah dalam surah al-Jathiah, ayat 23: (maksudnya): "Bagaimana fikiranmu (Wahai Muhammad) terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan (yang dipatuhinya), dan dia pula disesatkan oleh Allah kerana pengetahuan-Nya (tentang kekufuran mereka), dan ditutup pula atas pendengarannya dan jantungnya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah (menjadikannya berkeadaan demikian)? Oleh itu, mengapa kamu tidak mengingati?."

Betapa ramai orang politik yang dikelilingi para pengikutnya, lalu mereka hilang apabila kuasa tiada lagi. Pada hari dia berkuasa; semuanya menjerit dan memuja, seakan sanggup hidup dan mati bersama. Namun apabila dia tidak mampu lagi memberi harta, pangkat dan kedudukan, melintas pun belum tentu bersalaman. Telah banyak bukti hidup dan mati yang tidak dapat dihitung lagi. Bahkan ada yang sehingga mati tidak dikunjungi. Namun jika anda berharta, sehingga ke pusara ada yang masih tunjuk muka. Bukan kerana kenang jasa, tapi kenang apa yang boleh dipusaka.

Tanpa iman, tiada kasih sayang hakiki dalam persahabatan. Belum tentu ianya ikhlas dari hati sanubari. Mungkin diri anda atau perkara yang sama jika anda lakukan pada hari anda tiada kuasa atau harta, orang sama akan mencebik dan menghina anda. Tetapi dek penangan kuasa dan harta; rupa anda yang ‘biasa-biasa’ dikatakan lawa, pidato anda yang tidak sedap dikatakan hebat, pendapat anda yang kolot dikatakan maju, idea yang lapuk dikatakan bernas, pandangan yang lemah dikatakan berhikmah, penampilan yang tidak bermaya dikatakan bercahaya. Semuanya kerana ingin mengampu kuasa dan harta. Jika anda hidup dalam iklim sedemikian, percayalah persahabatan dan pengikut yang mendakwa setia semuanya bohong belaka. Anda hidup dalam alam khayalan seperti berkhayalnya seorang mabuk yang melihat wanita tua bagaikan gadis yang cantik menawan.

Carilah iman dan persahabatan atas dasar iman. Carilah prinsip perjuangan yang Allah reda, kita akan bertemu di sana sahabat-sahabat yang setia kerana Allah. Jika anda pernah merasai kemanisan iman dan persahabatan atas nama iman, anda akan tahu bahawa persahabatan palsu itu rasanya amat pahit dan meloyakan.

Lebih mendukacitakan Allah berfirman: (maksudnya) "Sahabat handai pada hari tersebut (kiamat) bermusuhan antara satu sama lain, kecuali golongan yang bertakwa."
(Surah al-Zukhruf: 67). 

Ya, seperti di dunia mereka melepaskan diri apabila hilang kepentingan yang dicari, di akhirat mereka bermusuhan apabila melihat azab Tuhan yang terhasil dari dosa persahabatan dan pakatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Oh! Di mana hendak dicari teman yang sejati? Ya! Carilah perjuangan yang berprinsip dan diredai Allah, di dataran itulah kalian akan temui teman sejati.

(Sumber dipetik dari tulisan Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin.)
Read More

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML