Sunday, March 16, 2014

PERCAYA KEPADA QADA DAN QADAR

Percaya Kepada Qada' dan Qadar dan Baik Sangka (Husnu zan) Dengan ALLAH

Sahabat yang dikasihi Allah,
Orang yang mengamalkan tuntutan Islam disertai dengan beriman kepada Qada' dan Qadar, jiwanya akan sentiasa tenang dan damai. Putaran roda kehidupan tidak membolak-balikkan hatinya kerana dia melihat apa yang berlaku adalah menurut apa yang mesti berlaku. Dia pula mengamalkan kod yang terbaik dan dijamin oleh Allah s.w.t. Hatinya tunduk kepada hakikat bahawa Allah s.w.t yang mentadbir sementara sekalian hamba berkewajipan taat kepada-Nya, tidak perlu masuk campur dalam urusan-Nya.

Dari Abdullah bin `Amr bin al-`Aas, r.a , katanya: Aku ada mendengar Rasulullah s.a.w, bersabda yang bermaksud : “ Allah telah memerintahkan supaya ditulis segala qadar taqdir sekalian makhluk sebelum ia menjadikan langit dan bumi dengan satu tempoh masa yang amat lanjut."
(Hadis Riwayat Muslim dan Tirmizi)

Seseorang hamba Allah s.w.t tidak sepatutnya melepaskan diri dari penyerahan kepada Allah Yang Maha Mengatur. Apabila apa yang diaturkannya berjaya menjadi kenyataan maka dia akui bahawa kejayaan itu adalah kerana persesuaian aturannya dengan aturan Allah s.w.t. Jika apa yang diaturkannya tidak menjadi, diakuinya bahawa aturannya wajib tunduk kepada aturan Allah s.w.t dan tidak menjadi itu juga termasuk di dalam tadbir Allah s.w.t. Hanya Allah s.w.t yang berhak untuk menentukan. Allah s.w.t Berdiri Dengan Sendiri, tidak ada sesiapa yang mampu campur tangan dalam urusan-Nya. 

Nabi s.a.w bersabda yang bermaksud : ""Tidak boleh menolak qada' kecuali dengan doa" 

Qada' dan qadar rahsia Allah .Bukan tugas kita untuk mempersoalkannya..Tugas kita buat ibadah sebaik mungkin dan tingkatkan ketaqwaan dan keimanan pada Allah dan yakin dgn janji Allah akan membalasi hamba-Nya yg beriman dgn Syurga.

Sahabat yang dimuliakan,
Percaya terhadap Qada' dan Qadar adalah salah satu daripada Rukun Iman, kita wajib percaya dan yakin terhadap ketetapan Allah s.w.t. Yakin yang sebenarnya dan tidak ragu-ragu. Kita juga hendaklah bersangka baik dengan Allah s.w.t. (husnu zan) di atas sesuatu peristiwa atau kejadian yang berlaku di dunia ini.

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud : "Allah s.w.t berfirman, 'Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada diri-Ku'."
(Hadis RiwayatAl-Bukhari)

Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya : "Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu berbaik sangka dengan Allah."
(Hadis Riwayat Muslim)

Sahabat yang dihormati,
Apakah maksud berbaik sangka dengan Allah? Berbaik sangka di sini adalah rasa takut dan harap yang saling bergandingan, ataupun rasa takut mengatasi rasa harap. Yakinilah setiap sesuatu kejadian yang berlaku samaada di langit atau di bumi atau kepada diri kita sendiri adalah ketetapan yang terbaik yang diciptakan oleh Allah s.w.t. dan terdapat seribu hikmah yang tidak mampu kita memikirkannya.

Seorang hamba yang bersangka baik dengan Allah adalah :

1. Apabila melakukan sebarang ibadah, dia bersangka baik bahawa Allah akan menerima ibadahnya itu dan membalas dengan sebaik-baik ganjaran pahala.

2. Apabila berdo'a dia tahu bahawa Allah akan memakbulkan do'anya.

3. Apabila dia berdosa , segera bertaubat dan bersangka baik bahawa Allah pasti menerima taubatnya dan mengampunkan dosanya.

4. Apabila ditimpa musibah, dia akan bersangka baik bahawa di sebalik ujian itu ada hikmahnya.
Read More

PERCAYA KEPADA MALAIKAT

Percaya dan Beriman Kepada Para Malaikat

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Rukun iman yang kedua ialah percaya kepada malaikat. Setiap muslim yang mengucap syahadah wajib mempercayai adanya malaikat. Malaikat juga adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Zat malaikat adalah halus, tidak nampak oleh mata kasar manusia biasa tetapi mampu dilihat oleh manusia yang luar biasa seperti Nabi dan Rasul. Rupa malaikat yang sebenar hanya Allah sahaja yang tahu.

Beriman kepada malaikat merupakan bagian dari akidah. Apabila hal itu hilang, gugurlah keIslaman seseorang.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "… Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya."
(Surah an- Nisaa’ ayat 136)

Allah SWT berfirman, “Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberikan syafa’at melainkan kepada orang – orang yang diredhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati kerana takut kepada-Nya”
(Surah al-Anbiyaa’ ayat  26-28)

Malaikat adalah kekuatan-kekuatan sentiasa patuh, tunduk dan taat pada perintah serta ketentuan Allah SWT. Malaikat berasal dari kata  bahasa arab yang bermaksud kekuatan. Dalam ajaran agama Islam terdapat 10 malaikat yang wajib kita ketahui dari ramai malaikat yang ada di dunia dan akhirat yang tidak kita ketahui .

Namun berdasarkan hadis, malaikat mampu menjelma dalam pelbagai rupa manusia dan bentuk makhluk yang lain. Ia berakal, boleh berkata-kata dan boleh bergerak ke suatu jarak yang jauh dalam masa yang singkat. Keadaan malaikat semata-mata adalah untuk taat dan menjalankan titah perintah Allah. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum, tidak mengantuk dan tidak tidak tidur, tidak juga ia berasa penat dan letih.

Di dalam all-Quran dan Hadis banyak menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat:

1. Malaikat dicipta daripada cahaya.

Sabda Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan daripada Aisyah r.a. yang bermaksud : "Malaikat dicipta daripada cahaya, jin dicipta daripada api dan manusia dicipta daripada apa yang diceritakan kepadamu (tanah)"
(Hadis Riwayat Muslim)

2. Malaikat tidak berkehendak dan tiada nafsu.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Dan mereka berkata: 'Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia?"
(Surah al-Furqaan ayat 7)

3. Malaikat taat melaksanakan perintah Allah SWT tanpa sedikit pun membantah .

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud".
(Surah al-A'raaf ayat 206)

4. Malaikat dikurniakan Allah SWT kekuatan.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka."(Surah al-Haaqqah ayat 17)

5. Malaikat boleh berubah menjadi apa jua bentuk dengan izin Allah SWT.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya kerana kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit".(Surah Huud ayat 77)

6. Malaikat dijadikan Allah sebagai penyampai wahyu kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahNya, kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambaNya; ‘Peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidaak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku’."(An Nahl : 2)

7. Diantara para malakiat ada yang bertugas menyertai manusia.
Salah satu tugas malaikat tersebut adalah mencatat perbuatan orang-orang mukallaf, tanpa lalai sedikit pun.

Firman Allah S.W.T maksudnya : "(Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." (Surah Qaaf ayat 17-18)

Selain itu ada pula malaikat yang menjaga kita dari bencana atau perkara negatif.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah…"(Surah ar-Ra’d ayat 11)

8. Para malaikat diciptakan sebelum penciptaan manusia.

Firman Allah S.W.T.maksudnya :"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’. Mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpankan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
(Surah al-Baqarah ayat 30)

9. Jumlah malaikat sangatlah ramai, tiada yang mengetahui kecuali Allah S.W.T.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : " …Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri …"
(Surah al Muddatstsir ayat 31)

Bahkan dalam sebuah hadis sahih Rasulullah S.A.W.bersabda maksudnya : "Bisinglah (suasana) di langit, dan memang sudah semestinya demikian, Tidaklah ada tempat pijakan telapak kaki kecuali terdapat padanya malaikat bersujud atau berukuk." (Hadis Riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ath Thabari, dsb.)

Malaikat sangat ramai bilangannya dan Allah sahaja yang tahu bilangan sebenarnya. Dalam ilmu Tauhid, umat Islam diwajibkan mengenal 10 malaikat dan tugasan mereka. Iaitu :

* Malaikat Jibril : Tugasnya membawa wahyu dari Allah Ta’ala kepada Rasul-rasul dan Nabi-nabi, juga menguruskan bala seperti gempa bumi, air bah, ribut dan lain-lain lagi.

* Malaikat Mikail : Tugasnya membawa rezeki dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membiakkan haiwan, mengeluarkan hasil galian bumi.

* Malaikat Israfil : Tugasnya untuk meniup “sangkakala” ketika sampai masa kiamat iaitu bumi akan hancur dab sekali lagi ia meniup sangkakala itu ketika sampai masa manusia hidup semula dan keluar dari kubur untuk perhitungan di akhirat.

* Malaikat Izrail : Tugasnya ialah mengambil nyawa, iaitu mematikan apabila sudah sampai ajal, dan tugasnya mengambil nyawa tidak akan cepat sesaat dan tidak akan lewat sesaat.

* Malaikat Munkar : Tugasnya menyoal orang mati di alam kubur.

* Malaikat Nakir : Tugasnya menyoal orang mati di alam kubur.

* Malaikat Raqib : Tugasnya ialah menulis pahala bagi orang yang membuat kebaikan.

* Malaikat Atid : Tugasnya adalah untuk menulis dosa bagi orang yang membuat mungkar dan kejahatan.

* Malaikat Ridhwan : Tugasnya menjaga syurga.

 * Malaikat Malik : Tugasnya menjaga neraka.

Malaikat dijadikan Allah untuk menjalankan tugas-tugas yang tertentu dan berlainan. Setiap tugasan yang diberikan Allah kepada malaikat, akan dilakukan oleh malaikat tanpa kompromi.

Sedangkan ‘Izrail yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, apabila sudah sampai ajal seseorang sebagaimana yang tertulis di Loh Mahfuz, 'Izrail akan menjalankan perintah yang Allah arahkan dengan mencabut ajal makhluk tersebut, tidak cepat sesaat dan tidak lewat sesaat. Begitulah yang diperjelaskan dalam ilmu Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Percaya adanya malaikat yang telah diciptakan oleh Allah S.W.T. untuk melaksanakan perintah Allah. Allah menciptakan malaikat dari nur iaitu cahaya. Maka, malaikat tidak terdiri daripada jisim dan tidak diberikan nafsu untuk makan, minum atau tidur. Malaikat juga tidak mempunyai jantina untuk memudahkan mereka mentaati Allah S.W.T. sepanjang masa.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ

“Malaikat Tidak masuk rumah yang terdapat anjing dan gambar makhluq bernyawa di dalamnya”.
(Muttafaq ‘Alaih dari hadis Abu Thalhah, lafadz milik Bukhari)

Abdullah bin Abbas رضي الله عنه berkata:

يُرِيدُ التَّمَاثِيلَ الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاحُ

“Yang dimaksud adalah patung/ gambar bernyawa”

“Jibril mendatangiku lalu berkata: “Sesungguhnya aku datang kepadamu semalam dan tidak ada yang menghalangiku memasuki rumahmu melainkan di atas pintu ada beberapa patung, di dalam rumah ada kain tipis bergambar, serta ada anjing, maka perintahkan patung itu di potong kepalanya supaya menjadi seperti bentuk pohon dan perintahkan kain tipis penutup (dinding) itu dipotong lalu di jadikan dua bantal yang di sandari dan perintahkan dengan anjing supaya di keluarkan.” (Hasid Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Baihaqi dll, disahihkan Albani dalam sahihul jami’)

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takbur, dan adalah ia termasuk dalam golongan orang kafir". (Surah al-Baqarah Ayat 34)

Sahabat yang dimuliakan,
Malaikat yang diciptakan oleh Allah S.W.T mempunyai sayap. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Jibril memiliki 600 sayap, Israfil memiliki 1200 sayap, dimana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril dan yang terakhir dikatakan bahwa Hamalat al-’Arsy memiliki 2400 sayap dimana satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata kasar, kerana mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya, bahkan Nabi Muhammad S.A.W.  sendiri pun disebutkan secara jelas hanya mampu melihat wujud asli dari malaikat Jibril sebanyak dua kali.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : “Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (Surah an-Najm ayat 13)”

Dalam kisah suci perjalanan Israk dan Mikraj, sesampainya di pos perjalanan Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril tidak sanggup lagi mendampingi Rasulullah S.A.W. untuk terus naik menghadap kehadirat Allah SWT; Jibril berkata : “Aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah, perlu 60.000 tahun lagi aku harus terbang. Itulah jarak antara aku dan Allah yang dapat aku capai. Jika aku terus juga ke atas, aku pasti hancur luluh”. Maha Suci Allah, ternyata Malaikat Mulia Jibril a.s. pun tidak sampai kepada Allah SWT. Begitu mulianya Nabi Muhammad S.A.W. dapat bertemu Allah S.W.T. untuk menerima perintah ibadah solat lima waktu.

Sahabat yang dikasihi,
Para malaikat adalah utusan Allah S.W.T. dan hamba-Nya yang di ciptakan untuk tugas-tugas tertentu. Doa para malaikat adalah makbul disisi Allah S.W.T. Terdapat 6 golongan yang mendapat doa para malaikat.

1. ORANG YANG TIDUR DALAM KEADAAN BERSUCI.

Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa ‘Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan kerana tidur dalam keadaan suci‘”
(Hadith ini disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Sahih At Targhib wat Tarhib I/37)

2. ORANG YANG MENUNGGU SOLAT.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Tidaklah salah seorang di antara kamu yang duduk menunggu solat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya ‘Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah sayangilah ia”
(Hadis Riwayat Muslim )

3. ORANG YANG BERADA DI SAF HADAPAN KETIKA SOLAT.

Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari Barra’ bin ‘Azib ra., bahawa Rasulullah SAW telah bersabda maksudnya : “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terhadapan”
(Hadith ini disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud I/130)

4. ORANG YANG MENYAMBUNG SAF (tidak membiarkan kekosongan di dalam saf).

Para Imam iaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari Aisyah ra., bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf”
(Hadith ini disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Sahih At Targhib wat Tarhib I/272)

5. KETIKA SEORANG IMAM SELESAI MEMBACA AL FATIHAH.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Jika seorang Imam membaca ‘ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladh dhaalinn’, maka ucapkanlah oleh kalian ‘aamiin’, kerana barangsiapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang lalu”
(Hadis Riwayat Bukhari no. 782)

6. ORANG YANG DUDUK DI TEMPAT SOLATNYA SETELAH MELAKUKAN SOLAT.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya :  “Para malaikat akan selalu berselawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di tempat solat di mana ia melakukan solat, selama ia belum batal wuduknya, (para malaikat) berkata, ‘Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia‘”
(Hadis Riwayat Ahmad. no. 8106, Syaikh Ahmad Syakir mensahihkan hadis ini)

Marilah sama-sama kita taat dan patuh kepada Allah S.W.T. dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Malaikat akan sentiasa mendoakan dan mendampingi  orang-orang mukmin yang sentiasa taat dan patuh kepada Allah S.W.T. Bila malaikat rahmat bersama kita maka pada masa yang sama iblis dan syaitan tidak akan berani mendekati kita insya Allah.
Read More

PERCAYA PADA HARI AKHIRAT

Salah Satu Rukun Iman Percaya Kepada Hari Akhirat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Al-Quran memberi peringatan, petanda agar manusia mengimani hari akhirat. Sesungguhnya dalam kitabNya, Allah SWT berulang kali menyebut tentang hari kiamat , menjelaskan suasana di akhirat di banyak tempat sehingga lapan puluh daripada satu ratus empat belas surah-surah dalam al-Quran menerangkan tentangnya. Allah SWT sering memperingatkan kita kepada hari akhirat dalam setiap kesempatan, menegaskan kejadiannya, bahkan mengaitkan keimanan kepadaNya dengan hari kiamat. Allah SWT merahsiakan waktu berlaku kiamat kepada hambaNya, tetapi memberikan tanda-tanda kejadian itu.

Salah satu daripada Rukun Iman ialah percaya hari akhirat seperti disabdakan Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Malaikat Jibril a.s. mengenai iman yang bermaksud: "Iman ialah engkau beriman kepada Allah dan malaikatNya dan segala kitabNya dan rasulNya dan hari kemudian dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruk."
(Hadis riwayat Muslim)

Dalam sambungan hadis di atas disebutkan maksudnya: "Khabarkan kepadaku perihal hari kiamat." Rasulullah SAW menjawab: "Tidaklah yang ditanya mengenainya lebih tahu daripada orang yang bertanya." Nabi SAW pun tidak mengetahuinya.

Sahabat yang dimuliakan,
Sebagai orang beriman kita beriman kepada hari kiamat dengan penuh keyakinan dan kebenaran, beriman kepada apa yang Allah SWT khabarkan mengenai hari kiamat dalam KitabNya dan apa yang dikhabarkan Rasulullah SAW mengenai segala hal yang akan terjadi selepas mati sehingga penghuni syurga masuk syurga dan penghuni neraka masuk neraka.

Kita beriman kepada segala yang akan berlaku daripada tanda hari kiamat sama ada tanda kecil (alamat al-shughra) atau besar (alamat al-kubra). Tanda itu ialah isyarat akan berlaku hari kiamat kerana ia termasuk dalam cakupan iman terhadapnya.

Tanda kecil hari akhirat yang mempunyai landasan dalil syarak muktamad antaranya: "Banyak berlaku pembunuhan, mengharapkan mati kerana musibah yang dahsyat, keinginan agar dirinya seperti orang yang mati dan berandaian dia sudah mati kerana dahsyatnya petaka yang dihadapi, ramai meninggal dunia tiba-tiba, ramainya anak-anak zina dilahirkan, maut kerana gempa atau wabak, lelaki sedikit daripada perempuan, wanita berpakaian tetapi telanjang, melebarnya pelacuran di jalan dan munculnya penyokong orang zalim daripada kalangan petugas keselamatan yang mendera manusia.

Tandanya kiamat lain ialah munculnya alat muzik, arak, perzinaan, riba, pemakaian sutera halal bagi lelaki, terbenamnya sebahagian bumi dengan segala di atasnya, muncul perubahan bentuk tubuh dan bermaharajalela fitnah.

Sahabat yang dikasihi,
Tanda-tanda kecil (awal) berlakunya kiamat telah banyak berlaku di hadapan mata kita malahan setiap hari ada sahaja berita-berita berlakunya tanda-tanda tersebut seperti yang dijelaskan di atas yang hanya belum berlaku adalah tanda-tanda akhir kiamat seperti terdapat dalam hadis menyatakan 10 tanda-tanda besar.

Oleh itu perlulah kita insaf dan sedar dan sentiasa bertaubat dan sentiasa membuat persiapan sebelum datangnya kiamat kecil (maksud lain bagi kematian) kerana apabila nyawa seseorang sudah sampai ke kerongkong maka ketika itu pintu taubat sudah tertutup.


Read More

PERBEZAAN ANTARA IBLIS ,SYAITAN DAN JIN

Apakah Perbezaan di Antara Iblis, Syaitan dan Jin?

Sahabat yang dirahmati Allah,
Mungkin ramai dikalangan kita yang keliru dan tidak dapat membezakan di antara tiga makhluk Allah S.W.T iaitu Iblis, syaitan dan jin. Ada sebahagian daripada kita mungkin menganggap ketiga-tiganya adalah sama saja tidak ada perbezaan.

Untuk membahaskan dengan jelas marilah kita merujuk kepada ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi S.A.W. supaya kita lebih mengenali mereka dan dapat menjauhkan diri daripada hasutan dan bisikan makhluk yang jahat ini.

Pertama : Iblis laknatullah.

Iblis menurut bahasa arab berasal dari kata ablasa – yublisu – ilbisan yang berarti putus asa, kecewa atau berdukacita. Iblis menurut Al Quran adalah salah satu dari golongan jin yang ingkar terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam as.

“Allah berfirman maksudnya : ”Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Nabi Adam a.s) diwaktu Aku menyuruhmu?” lblis menjawab : ”Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah.”
(Surah al A’raf ayat 12)

Sedangkan Iblis adalah makhluk durhaka yang jenisnya adalah daripada kalangan jin, bukan jenis manusia. Al-Quran Al-Kariem secara tegas menyebutkan bahwa Iblis itu adalah dari jenis jin.

Firman Allah S.W.T. yang maksudnya : "Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam , maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim."
(Surah al-Kahf ayat 50)

Jadi bolehlah disebutkan bahwa Iblis itu adalah makhluk yang sebangsa dengan jin. Dialah dahulu jin yang paling dekat dengan Allah S.W.T, lalu berubah menjadi ingkar lantaran tidak mau diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam a.s. iaitu manusia pertama.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Dan ketika Kami berfirman kepada para malaikat : 'Sujudlah kamu kepada Adam,' maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir". (Surah al-Baqarah ayat 34)

Motivasi yang menghalangi Iblis itu untuk sujud kepada Adam tidak lain adalah rasa kesombongan dan tinggi diri. Dia merasa dirinya jauh lebih baik dari Adam.

Allah berfirman maksudnya : "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu Aku menyuruhmu?" Jawab Iblis "Saya lebih baik daripadanya : Engkau ciptakan aku dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah".
(Surah al-A'raf ayat 12 )

Ciri yang paling utama dari Iblis adalah dia tidak mati-mati sampai hari kiamat. Dan penangguhan usianya itu memang telah diberikan oleh Allah S.W.T

"Iblis menjawab: 'Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan'. Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." (Surah al-A'raf ayat 14-15 )

"Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan". Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya ". (Surah Shaad ayat 79-81 )

Jadi Iblis adalah nama seorang jin yang hidup di masa penciptaan Adam a.s (nama asalnya Azazil dan dipanggil Iblis apabila dia enggan sujud kepada Nabi Adam a.s.)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dikisahkan bahwa Azazil adalah nama awal Iblis... makhluk yang awal mula menjadikan Adam dan Hawa tergelincir dari jalannya... (Kisah tergelincirnya Adam dan Hawa muncul dalam kitab Al Quran, Taurat dan Injil)

Azazil dikisahkan sebagai makhluk Allah yang paling banyak ibadah serta paling luas pengetahuannya, tafsir at-Tabari juga menyatakan hal yang sama yakni Azazil adalah makhluk yang paling rajin dan berdedikasi, suatu wujud yang dikenal karena pandangan dan pengajarannya. Ibadah dan pengetahuannya mengalahkan makhluk lainnya termasuk malaikat.

Hanya saja dalam melaksanakan ibadahnya, Azazil tidak memiliki kesadaran bahwa Allahlah yang memberi kekuatan kepada seorang hamba untuk beribadah kepadaNya. Hal tersebut memunculkan rasa sombong dalam diri Azazil dan yang merasa paling berhak menduduki maqam tertinggi makhluk. Kesombongan itu Azazil menjadi sombong dan menolak perintah Allah. Kesombongan yang muncul kerana melihat penciptaan dari api itu lebih baik dan lebih mulia dari tanah liat (sebagai bahan dalam penciptaan Adam a.s).

Dan tatkala Allah menciptakan Adam dari segumpal tanah, lalu Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk tunduk menghormati Adam, maka tunduklah segala makhluk menuruti perintah Allah kecuali Azazil. Azazil rasa maruahnya tercabar kerana dirinya yang dicipta dari api sangkaannya lebih mulia dari Adam yang dicipta dari tanah. Maka terhalaulah Azazil dari syurga. Namanya diubah kepada Iblis. Iblis berumur panjang dan dia tidak mati-mati sampai hari kiamat. Iblis adalah nenek moyang syaitan yang juga punya keturunan, namun keturunannya itu tidak mendapatkan jaminan untuk hidup sampai kiamat. Dan sebagai bangsa jin, ada diantara keturunannya itu yang mati. Barangkali usianya berbeza dengan rata-rata manusia. Tetapi tetap akan mati juga. Kecuali nenek moyang mereka iaitu Iblis.

Surah Al-A’raaf ayat 13 “Turunlah engkau dari syurga itu (wahai Iblis), kerana engkau tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina.”

Iblis memohon kepada Allah S.W.T. supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, ternyata Allah S.W.T. menerimanya permintaannya itu kerana ada hikmahnya. Iblis mula membuat strategi bagaimana caranya menjerumuskan Adam. Dia begitu benci dan dendam kepada Adam kerana dia merasa Adamlah yang menyebabkannya dibuang dari syurga. Adam juga yang menyebabkannya hina. Kononnya disebabkan Adam dia tidak mendapat nikmat lagi dan dijauhkan dari rahmat Allah S.W.T.

Kerana geramnya melihat Adam, dia berjanji kepada Allah akan menggoda dan menyesatkan Adam bersama anak cucunya, sesuai dengan Firman Allah S.W.T. maksudnya : “Iblis menjawab 'Kerana Engkau tealh menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan dan belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakkan mereka bersyukur (taat).” (Surah Al-A’raaf ayat 16-17 )

Iblis telah berkahwin dengan jin perempuan yang menjadi pengikutnya, lalu mereka dianugrahkan keturunan. Keturunan yang berasal Iblis inilah yang disebut syaitan. Iblis mempunyai kerajaan yang besar dan mengandungi menteri-menteri, pemerentahan, dan pejabat-pejabat yang besar.

Iblis boleh wujud menyerupai manusia ketika beliau mendatangi kaum musyrikin dalam bentuk Suraqah bin Malik kala mereka hendak pergi menuju Peperangan Badar. Mereka dapat berubah-ubah dalam bentuk yang banyak, seperti anjing hitam atau juga kucing hitam. Kerana warna hitam itu lebih signifikan bagi kekuatan Iblis atau syaitan dan mempunyai kekuatan panas.

Menurut buku Asy-Syibli meriwayatkan sebuah riwayat dari Zaid bin Mujahid yang mengatakan bahawa, " Iblis mempunyai lima anak, yang masing-masing diserahkan urusan-urusan tertentu. Kemudian dia memberi nama masing-masing anaknya : Tsabar, Dasim, Al-A'war, Maswath dan Zalnabur. "

Kedua : Syaitan laknatullah.

Syaitan adalah zuriat keturunan Iblis hasil perkahwinan beliau dengan jin perempuan yang menjadi pengikutnya.

Iblis mempunyai 5 anak utama yang memegang lima kementerian iaitu Tsabar (kementerian musibah), Dasim (kementerian cerai berai rumah tangga), Al-A'war (kementerian perzinaan), Maswath (kementerian pembohongan) dan Zalnabur (kementerian pergaduhan dan pembunuhan).

Semua zuriat keturunan Iblis melalui lima orang anak-anaknya adalah kafir yang dipanggil syaitan. Jumlah mereka adalah ramai dan membiak setiap hari hingga jumlahnya berbillion . sesiapa diantara mereka dan menyesatkan manusia dan membuat maksiat akan diberikan mahkota tanda penghargaan Iblis kepada jasa-jasa cucu cicitnya menjalankan tugas dengan jayanya.

Menurut Muhammad Isa Dawud dalam bukunya bertajuk 'Dialog dengan Jin Islam' kerajaan Iblis yang besar adalah terletak di Segitiga Bermuda. Kerajaan Amerika telah membuat kajian terhadap kawasan laut di Segitiga Bermuda melalui satelit canggih yang mereka temui adalah satu dataran yang sangat luas dan terdapat bunyi suara hiruk-pikuk dan tak dikenali, yang tidak ada kaitan langsung dengan suara-suara di dasar laut yang biasa diketahui.

Pernah berlaku seorang juruterbang muslim melalui di laut Segitiga Bermuda dan semua alat-alat letronik di pesawat yang dibawa rosak dan tidak berfungsi dan ditarik seperti magnet kebawah, juruterbang itu teringat Allah S.W.T. dan beliau azan sekuat-kuatnya dengan tiba-tiba alat-alat letroniknya berfungsi semula dan beliau terselamat dari terhempas di Segitiga Bermuda. Ini menandakan bahawa misteri Segitiga Bermuda sebenarnya adalah ibu pejabat kerajaan Iblis melakukan operasinya keseluruh dunia.

Huraiannya adalah seperti berikut :

1. Tsabar

Dia adalah jenis syaitan yang selalu mendatangi orang yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah, baik kematian anak atau kerabat dan lain-lain. Kemudia dia melancarkan bisikan dan menyatakan permusuhan kepada Allah S.W.T. Di ucapkannya, melalui mulut orang yang tertimpa musibah itu. Keluk kesah, caci maki , tidak reda dengan qadak dan qadar terhadap ketentuan Allah atas dirinya. Untuk menghindarkan ini bacalah doa ini .

"Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, Tsabar yang terkutuk, serta pengikut-pengikut dan anak-anaknya."

2. Dasim.

Dia adalah jenis syaitan yang yang selalu berusaha untuk mencerai beraikan ikatan perkahwinan, mengobarkan rasa benci satu sama lain dikalangan suami isteri, sehingga terjadi penceraian. Dia adalah anak kesayangan Iblis di wilayah kerajaannya yang sangat besar. Dia juga suka menggoda seseorang supaya suka mendedahkan aib orang lain hingga orang itu menjadi marah. Untuk menghadapinya hendaklah baca doa ini :

"Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, Dasim yang terkutuk, serta pengikut-pengikut dan anak-anaknya."

3. Al-A'war.

Dia adalah jenis syaitan yang pakar dalam mengalakkan perzinaan. Anak-anaknya menghiaskan indah bahagian bawah tubuh kaum wanita ketika keluar rumah. Wanita yang keluar rumah dengan berhias diri dan tidak menutup aurat sangat disukai oleh Iblis, Al-A'war dan anak-anaknya kerana mereka bekerja untuk meruntuhkan akhlak, moral dan mengalakkan perzinaan.

4. Maswath.

Dia adalah syaitan jenis yang pakar dalam membuat pembohongan-pembohongan besar atau kecil. Bahkan kejahatan yang Maswath dan anak-anaknya lakukan sampai pada tingkat dia memperlihatkan diri dalam bentuk manusia dan duduk dalam satu pertemuan yang diselenggarakan oleh manusia, lalu menyebarkan kebohongan yang pada gilirannya disebarkan pula oleh manusia.

5. Zalnabur.

Dia adalah syaitan yang berkeliaran dipasar-pasar di seluruh dunia. Merekalah yang mengobarkan pertengkaran, caci maki, perselisihan dan bunuh membunuh antara sesama manusia

Menurut bahasa Arab adalah ruuhun syariirun atau roh yang sangat jahat/buruk atau suatu kehidupan yang sangat buruk atau pendurhaka yang merusak”. Sedangkan syaitan secara istilah adalah sifat yang jahat yang tersembunyi dalam diri jin dan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran.

Jadi syatan adalah sebutan dari kalangan jin dan manusia yang jahat. Hal ini sesuai dengan definisi Allah mengenai syatan dalam Al Quran maksudnya :

“Syaitan yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia dari (golongan jin dan manusia)” (Surah an-Naas ayat 5-6)

Firman Allah S.W.T. maksudnya : “ Dan demikian Kami jadikan bagi tiap – tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian lagi membisikkan kepada sebagian lagi perkataan – perkataan yang indah – indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan,” (Surah al-An’am ayat 112)

Oleh itu jelaslah kepada kita bahawa syaitan adalah anak keturunan Iblis dan juga jin kafir yang menjadi pengikut Iblis bersama-sama menggoda manusia dan menimbulkan kesesatan dan kebencian. Syaitan yang berbentuk manusia pula adalah manusia jahat yang menjadikan amalan dan perbuatan Iblis itu sebagai amalannya.

Diantara sifat syaitan itu adalah sifat sombong, bongkak, sesat dan cinta terhadap kejahatan. Jin yang bersifat sombong dan bongkak dan cinta kejahatan disebut sebagai syaitan. Manusia yang memiliki sifat tersebut disebut juga syaitan. Syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin yang ditetapkan Allah sebagai musuh para nabi itu menperdaya sebagian yang lain dengan kata-kata indah yang dibisikannya. Yang dimaksud dengan membisikkan disini adalah kerja-kerja menipu dan mendorongnya untuk berbuat sombong, sesat dan maksiat kepada Allah Azza Wa Jalla.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : “ Dan orang-orang kafir berkata, “ya Tuhan kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian jin dan manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kami kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina” (Surah Fusshilat ayat 29)

Sedangkan syaitan itu menurut Al-Quran Al-Kariem adalah makhluk yang kerjanya mengajak kepada perbuatan jahat dan keji serta berbohong.

1. Mengajak Kepada Perbuatan Keji

Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.(Surah al-Baqarah ayat 169 )

2. Syaitan Adalah Musuh Manusia

Dan Allah S.W.T telah menegaskan bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Maksudnya : "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Surah al-Baqarah ayat 208 )

3. Memberi Janji Dan Angan-angan Kosong

Syaitan itu kerjanya memberi janji dan angan-angan kosong kepada manusia. Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. (Surah an-Nisa : 120 )

4. Manusia di Panggil Syaitan

Namun syaitan itu tidak terbatas pada jenis makhluk halus / jin saja, melainkan manusia pun boleh dikategorikan sebagai syaitan. Dan Al-Quran pun Allah S.W.T. menyebut-nyebut tentang manusia yang menjadi syaitan itu.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Katakanlah: 'Aku berlidung kepada Tuhan manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia." (Surah an-Naas ayat 1-6 )

Ibnu Abbas r.a. meriwayat sabda Rasulullah S.A.W. maksudnya : :“Apabila seorang suami menyetubuhi isterinya dalam keadaan haid, ia didahului oleh syaitan. Apabila perempuan itu hamil, ia akan mengandung khunsa (pondan). Kaum pondan itu adalah anak-anak jin”

(Ibnu Taimiyah – terkadang manusia dan jin bernikah dan melahirkan anak)

Ketiga : Jin

Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah S.W.T menyebut beberapa kali kata ‘jin’. Bahkan ada satu surah yang secara khusus membahas tentang jin dan dinamakan dengan surat al-Jin.

Bila disimpulkan secara sekilas, maka ada hal-hal yang boleh difahami dari Al-Quran Al-Kariem tentang siapakah gerangan jin itu.

1. Jin diciptakan oleh Allah S.W.T dari api.

Allah S.W.T menyebutkan bahwa jin itu diciptakan dari api yang sangat panas, juga disebutkan terbuat dari nyala api.

"Dan Kami telah menciptakan jin sebelum dari api yang sangat panas.
(Surah al-Hijr ayat 27)

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud :
"Dan Dia menciptakan jin dari nyala api."
(Surah ar-Rahman ayat 15 )

Dalam sebuah hadis dari Abu Tha'labah yang bermaksud : "Jin itu ada tiga jenis iaitu : Jenis yang mempunyai sayap dan terbang di udara, jenis ular dan jengking dan jenis yang menetap dan berpindah-pindah."

Jin adalah makhluk yang sangat banyak sekali penduduknya, boleh dikatakan lebih ramai daripada manusia kerana umur jin panjang-panjang hingga mencecah ratusan dan ribuan tahun . Jarang ada suatu tempat di bumi ini yang tidak diduduki oleh jin, baik di daratan, lautan mahupun udara.

Dunia mereka seperti dunia kita : Ada negara, kerajaan, berbagai bangsa dan kabilah, penguasa dan rakyat jelata. Agama mereka pun tidak berbeza dengan agama manusia. Diantara mereka, alhamdulillah, ada yang muslim dan memperoleh hidayah dari Allah S.W.T. Yang lain, beragama Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha, penyembah berhala dan penganut ajaran komunis.

Makhluk jin lebih mengutamakan untuk tinggal di tempat-tempat yang sunyi dan sepi dari manusia seperti di padang pasir. Ada yang tinggal di tempat-tempat kotor (jin kafir) seperti di tempat pembuangan sampah kerana mereka memakan makanan lebihan manusia. Ada juga mereka yang tinggal bersama manusia iaitu di dalam rumah.

Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan: " Pada setiap rumah kaum muslimin ada jin Islam yang tinggal di atapnya, setiap kali makanan diletakkan, maka mereka turun dan makan bersama penghuni rumah. "

Jin juga menjadikan tandas dan tempat pembuangan sampah sebagai tempat tinggalnya (iaitu jin kafir, kerana jin Islam suka tempat-tempat yang bersih).

Rasullullah S.A.W. telah bersabda maksudnya : " Sesungguhnya pada tiap-tiap tempat pembuangan kotoran ada didatangi jin, kerana itu bila salah seorang kamu datang ke tandas maka hendaklah ia mengucapkan doa: " Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jin lelaki dan perempuan "
(Hadis Riwayat Abu Dawud)

Jin juga sangat suka tinggal di lubang-lubang. Oleh kerana itu dalam sebuah hadis dijelaskan yang maksudnya: "Janganlah kamu kencing dilubang."
(Hadis Riwayat An-Nas'i)

2. Jin ada yang muslim dan ada yang kafir.

Jin ada yang Islam dan ada yang kafir. Jin Islam pula ada yang taat dan soleh dan ada juga jin Islam yang suka buat maksiat sama juga seperti manusia, ada orang Islam yang soleh dan ada yang suka buat maksiat.

Jin kafir kebanyakkannya menjadi budak suruhan Iblis dan syaitan. Ahli sihir dan bomoh-bomoh kebanyakkannya menggunakan khidmat jin kafir atau syaitan untuk menjalankan kerja-kerja mereka untuk menyihir manusia atau membuat kerosakkan dimuka bumi dengan memecah-belahkan perpaduan umat Islam. Dengan melakukan pemujaan dan sajian-sajian tertentu.

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (Surah Adz-Dzariyat ayat 56)

Diriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri, telah bersabda Rasulullah S.A.W maksudnya :
“Sesungguhnya di Madinah ada golongan jin yang telah menganut agama Islam. Barangsiapa yang melihat sesuatu dari golongan Awamir maka hendaklah ia mengarahkan ia keluar (sebanyak 3x). Jika jin itu enggan keluar bolehlah dibunuh selepas itu kerana ia adalah syaitan.”

Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza."
(Surah al-Jin ayat 11 )

Contoh jin muslim adalah jin yang menjadi tentara Nabi Sulaiman a.s.
Firman Allah S.W.T. maksudnya : "Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu siang sama dengan perjalanan sebulan dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala."
(Surah Saba’ : 12 )

"Mereka (para jin itu) membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang seperti kolam dan periuk yang tetap . Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur".
(Surah Saba’ ayat 13)

Firman Allah S.W.T. maksudnya : “Dan ingatlah ketika Kami hadapkan sekumpulan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya lalu mereka berkata: `Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)’. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Mereka berkata: `Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan lepas dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata’.” (Surah Al-Ahqaf ayat 29-32)

Jin memiliki roh dan jasad. Hanya saja mereka dapat berubah-ubah bentuk dan menyerupai sosok tertentu, serta mereka boleh masuk dari tempat manapun. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada kita agar menutup pintu-pintu rumah bila menjelang magrib dan baginda mengatakan: ‘Sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka yang tertutup’.

Baginda memerintahkan agar kita menutup bekas-bekas air minuman dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Demikian pula bila seseorang masuk ke rumahnya kemudian membaca bismillah, maka syaitan mengatakan: ‘Tidak ada kesempatan menginap’. Jika seseorang makan dan mengucapkan bismillah, maka syaitan berkata: ‘Tidak ada kesempatan menginap dan bersantap malam’.”

Jin boleh wujud menyerupai seperti manusia dan binatang. Dapat berupa ular dan kalajengking, juga dalam wujud unta, lembu, kambing, kuda, bighal, keledai dan juga burung.

Kaum jin memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Jin yang soleh bertempat tinggal di masjid dan tempat-tempat yang baik. Sedangkan jin yang jahat dan merusak, mereka tinggal di bilik mandi dan tempat-tempat yang kotor. Tulang dan kotoran hewan adalah makanan jin.

Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Abu Hurairah radhiallahu 'anhu:
“Carikan beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci dan janganlah engkau carikan tulang dan kotoran hewan.” Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata: “Aku pun membawakan untuknya beberapa buah batu dan kusimpan di sampingnya. Lalu aku menjauh hingga beliau menyelesaikan hajatnya.”
Aku bertanya: “Ada apa dengan tulang dan kotoran hewan?”
Baginda menjawab: “Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nashibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Maka aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran melainkan mereka mendapatkan makanan.” (Hadis Riwayat Bukhari)

Dari Abu Hurairah r.a. meriwayatkan, Rasulullah S.A.W bersabda maksudnya :
“Sesungguhnya jin Ifrit telah mengacau aku semalam supaya aku memutuskan solatku, dan sesungguhnya Allah membolehkan aku menguasainya. Maka aku berniat untuk mengikatnya di tiang mesjid sehingga orang ramai boleh melihatnya, kemudian aku teringat kata-kata saudaraku Sulaiman : 'Ya Tuhanku, ampunilah daku, berikanlah kepadaku kekuasaan yg tidak terdapat pada orang lain selain aku…maka Allah menolak jin itu dgn penuh kehinaan”

Dalam kitab Musnad Imam Ahmad meriwayatkan hadis Abu Musa, Rasulullah S.A.W. bersabda maksudnya:
“Rosaknya umatku sebab tusukan taun. Para sahabat bertanya: 'Wahai Rasulllah kalau tusukan kami telah mengerti, kemudian taun itu?' Rasulllah menjawab: 'Taun adalah tusukan saudara-saudaramu dari golongan jin”

(Ibnu As-Sir – jin mempunyai banyak gangguan : bisikan, tiupan, hembusan dan tusukan)

3. Rupa dan fizikal jin.

Pada asasnya rupa bentuk Jin tidaklah banyak berbeza daripada rupa bentuk manusia, iaitu mereka mempunyai jantina, mempunyai hidung mata, tangan, kaki, telinga dan sebagainya, sepertimana yang di miliki oleh manusia. Pada dasarnya 80 hingga ke 90 peratus jin menyerupai manusia. Cuma yang berbezanya fizikal jin adalah lebih kecil dan halus daripada manusia. Bentuk tubuh mereka itu ada yang pendek, ada yang terlalu tinggi dan ada bermacam-macam warna, iaitu putih, merah biru, hitam dan sebagainya. Jin yang kekal dalam keadaan kafir dan jin Islam yang fasik itu mempunyai rupa yang huduh dan menakutkan. Manakala jin Islam yang soleh pula mempunyai rupa paras yang elok.

Menurut sesetengah pendapat tinggi jin yang sebenarnya adalah kira-kira tiga hasta sahaja. Pengetahuan mereka lebih luas dan umurnya tersangat panjang dan ada yang beribu tahun umurnya. Kecepatan jin bergerak adalah melebihi gerak cahaya dalam satu saat. Memandangkan jin adalah terdiri daripada makluk yang seni dan tersembunyi, tidak zahir seperti manusia dan tidak sepenuhnya ghaib seperti malaikat, maka ruang yang kecil pun boleh di duduki oleh ramai jin dan ianya juga boleh memasuki dan menghuni tubuh badan manusia.

Alam kediaman jin ialah di lautan, daratan, di udara dan di Alam Mithal iaitu suatu alam di antara alam manusia dan alam malaikat. Jika di berikan oleh Allah kepada kita melihat jin, sudah tentulah kita akan melihat jarum yang dijatuhkan dari atas tidak akan jatuh ke bumi , tetapi hanya jatuh di atas belakang jin, disebabkan terlalu banyaknya jumlah mereka.

4. Qarin.

Qarin adalah sejenis jin yang berdamping dengan manusia. Qarin di sini adalah makhluk halus (dikalangan jin) yang mengiringi kelahiran seseorang bayi. Qarin suka menghasut manusia kearah kejahatan, melainkan qarin Nabi S.A.W. yang telah ditundukkan oleh baginda.

Sabda Nabi S.A.W. maksudnya : "Tidak ada sesiapa diantara kamu melainkan baginya ditugaskan Qarin dari kalangan Jin, Mereka berkata : 'Walaupun kamu Ya Rasulullah?', Baginda menjawab : 'Walaupun Aku, akan tetapi Allah menolongku dan aku selamat darinya (atau - mengIslamkannya), maka dia hanya akan memerintahku melakukan perkara yang baik" (Hadis Riwayat Muslim)

Jika seorang muslim itu bertakwa jin pendampingnya (qarin) akan terdorong untuk masuk Islam dan menjadi jin yang bertakwa.

Menurut Muhammad Isa Dawud dalam bukunya Dialog dengan Jin Islam, Qarin Rasulullah S.A.W. bernama Habib al-Huda berumur panjang dan masih hidup dan menjadi guru mengajar hadis dan tafsir kepada jin-jin Islam , beliau tinggal di Baqi' Arab Saudi.

Sahabat yang dikasihi,
Berdasarkan huraian di atas jelaslah kepada kita bahawa terdapat perbezaan di antara Iblis, syaitan dan jin. Walaubagaimana pun ketiga-tiga makhluk ini iaitu Iblis, syaitan dan jin kafir adalah musuh kita yang paling utama dan perlulah kita berhati-hati jangan sampai kita dipengaruhi oleh makhluk yang jahat ini.

Ingatlah! Semua bentuk maksiat dan dosa, sifat-sifat mazmumah, pengaruh sihir, hasad dengki, marah, buruk sangka, sifat kecewa dan putus asa semuanya berpunca daripada bisikan, gangguan dan hasutan samaada daripada Iblis, syaitan dan jin-jin kafir kesemua mereka ini mengajak manusia ke neraka bersama-sama dengan mereka. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa sahaja akan mampu menghadapi segala tipu helah dan ajakan Iblis dan syaitan laknatullah.
Read More

PERBAIKI DIRI SENDIRI

Perbaikilah Diri Sendiri Untuk Mencari Keredhan Allah

Sahabat yang di rahmati Allah,
Semoga Allah sentiasa memberkati serta merahmati kalian dan dibahagiakan dengan keredhaan-Nya. Sentiasa beroleh taufik, hidayah dan keimanan mendalam. Hiasilah diri kalian dengan akhlak Islam dan  ketakwaan yang tinggi, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Jadilah kalian penyuluh ke jalan kebenaran. Elakkan kaki kalian menuju ke lorong maksiat dan keingkaran. Pimpinlah tangan rakan-rakan ke jalan ketaatan serta kejayaan hakiki.

Dalam kesibukan kalian memburu cita-cita dan kerjaya, ambillah sedikit waktu untuk meneliti hakikat kejadian kalian. Renungkan maksud firman Allah s.w.t. dalam surah Az-Zariat ayat 20-21, "Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memerhatikan?"

Dengan itu Allah memerintah supaya memikirkan penciptaan diri kita. Untuk apa kita diciptakan? Fikirlah tentang tanda-tanda kekuasaan-Nya dalam penciptaan makhluk-Nya yang lain. Fikirkan tentang penciptaan bumi serta segala yang terkandung di dalamnya. Seterusnya fikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan lautan yang mengandungi berbagai kehidupan yang bermanfaat kepada kita.

Usah pula lupa untuk memikirkan kekuasaan Allah dalam penciptaan langit. Selidikilah sistem cakerawala supaya kalian merasai keajaiban ciptaan Allah. Sesungguhnya dengan memerhatikan setiap ciptaan Allah akan terbit rasa mengagungkan Allah yang tiada tolok bandingnya. Inilah akan melahirkan keinsafan dihati kalian seterusnya dapat menghampirkan diri dengan Allah, menjadikan kalian Muslim dan sentiasa taat dengan perintah-Nya.

Sahabat yang yang dikasihi,
Sepanjang kesibukan kalian untuk cemerlang dalam  kerjaya dan kehidupan maka hayatilah maksud firman Allah s.w.t. dalam surah Ali-Imran, ayat 191, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api Neraka'."

Oleh itu, sentiasalah meneliti serta menilai kualiti diri kalian kerana kalian tidak dijadikan untuk sia-sia. Adakah semua anggota badan yang Allah kurniakan telah digunakan sebaik-baiknya untuk mentaati Allah? Usahlah hanya mengingati Allah ketika saat menderita dan genting sahaja. Fikirkanlah mengenai kewajipan sebagai hamba Allah. Gunakanlah segala kurniaan Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Terhadap dosa dan kesilapan yang pernah dilakukan, berazamlah untuk tidak mengulanginya. Sentiasalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah s.w.t. Sentiasalah bertekat untuk melaksanakan ketaatan dengan lebih baik pada masa-masa mendatang.

Marilah kita renung sebuah riwayat yang membentangkan keberuntungan kita sebagai umat Muhammad s.a.w.
Nabi Adam a.s. telah berkata : "Sesungguhnya Allah kurniakan umat Muhammad s.a.w empat kemuliaan yang tidak diberikan kepadaku :
1.Allah menerima taubatku di Mekah sahaja tetapi umat Muhammad tetap diterima taubat di mana sahaja mereka berada.
2.Aku berpakaian, apabila aku engkar dijadikan-Nya aku telanjang, tetapi umat Muhammad melakukan maksiat dalam telanjang tetapi Allah terus beri mereka pakaian.
3.Apabila aku melakukan dosa, terpisah aku daripada isteriku tetapi umat Muhammad melakukan maksiat kepada Allah tidak dipisahkan mereka daripada isteri mereka.
4.Aku melakukan dosa di dalam Syurga dan dikeluarkan aku darinya, tetapi umat Muhammad melakukan maksiat kepada Allah diluar Syurga, dimasukkannya ke dalam Syurga setelah bertaubat."

Maka bersyukurlah kepada Allah wahai sahabatku, betapa banyaknya nikmat Allah yang kalian terima. Syukur itu berhubung dengan hati, lidah dan anggota badan. Dengan hati kita beraqidah bersih terhadap Allah dan berperasaan baik terhadap semua makhluk. Dengan lidah kita mengucapkan kata puji-pujian kepada Allah dan kata-kata yang mendekatkan manusia kepada Allah. Dengan anggota badan ertinya kita menggunakan semua pancaindera untuk mentaati-Nya serta menjauhi maksiat.

Firman-Nya bermaksud: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat Ku), maka sesungguhnya azab Ku sangat pedih.”
(Surah Ibrahim, ayat 7).

Kita disuruh bersyukur bukan saja apabila mendapat kemewahan atau apa yang dihajati tercapai. Sebaliknya, rasa bersyukur juga di atas ciptaan Allah yang menjadikan dunia ini untuk kemudahan manusia serta seluruh kehidupan lain di dunia ini.

Sabda Rasulullah SAW yg bermaksud: “Tidaklah kekayaan itu dgn banyak harta, tetapi sesungguhnya kekayaan itu ialah kekayaan jiwa.”
( Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Akhir kata, dalam setiap perbuatan hendaklah ikhlas, dengan hanya mengharapkan keredhaan Allah s.w.t. Dengan ini akan ujud hati yang tenang, lapang, bebas dari sebarang tekanan dan kerungsingan.
Read More

PERBAHASAN

Adab-adab dan Akhlak Islam Dalam Perbahasan

Sahabat yang dirahmati Allah,
Apabila kita membicarakan perihal adab-adab dan akhlak maka persoalan ini sudah pastilah mempunyai kaitan khusus dengan perbincangan ilmu Tasawuf. Ilmu Tasawuf pula adalah sebahagian daripada ilmu-ilmu yang perlu dipelajari oleh setiap umat Islam selain daripada ilmu Akidah dan Fiqh. Tidak lengkap rasanya jika perbahasan hukum-hakam tidak diselitkan bersama dengan unsur-unsur ilmu Tasawuf. Ini kerana ilmu Tasawuf bertindak menjaga kesucian dan ketenangan hati dan kemudian diterjemahkan melalui perbuatan zahir yang diambil kira berdasarkan ilmu Fiqh. Barangsiapa yang hanya mempelajari ilmu Fiqh dan Akidah tanpa mempelajari dan menghayati ilmu Tasawuf maka sesungguhnya mereka sengaja menjerumuskan diri ke lembah kebinasaan.

Ilmu Tasawuf adalah ilmu yang membicarakan masaalah hati dan jiwa manusia. Ilmu yang mendidik manusia dengan sifat-sifat mahmudah seperti ikhlas, sabar, berbaik sangka, merendahkan diri, tawaduk, zuhud, lemah lembut dan bersyukur. Pada masa yang sama ilmu Tasauf juga untuk mendidik hati manusia supaya dijauhi daripada sifat-sifat mazmumah iaitu riak, sombong, bongkak, takbbur, iri hati,  marah, ego, kasar dan ujub.

Berkata Imam Junaid:Tasawuf adalah menggunakan semua akhlak ketinggian yang terpuji dan meninggalkan semua tingkah laku yang rendah lagi dikeji.(Kitab: al-Nusrah al-Nabawiyyah).

Islam adalah agama yang amat menitikberatkan soal akhlak dan adab-adab bagi menjamin kebahagiaan dan keharmonian hidup di dunia dan akhirat. Adab-adab yang diajar oleh Islam ini merangkumi segala aspek samada sekecil-kecil perkara hinggalah kepada sebesar-besar perkara. Perutusan Rasulullah s.a.w. kepada manusia juga di antara lainnya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik lagi terpuji kepada seluruh alam.

Sabda Rasulullah s.a.w.  bermaksud:Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemulian akhlak (manusia).(Hadis Riwayat Baihaqi).

Amat malang sekali apa yang berlaku pada dewasa ini, sebilangan umat Islam meninggalkan dan tidak mengambil berat adab-adab Islam lantas berlakulah perbalahan yang tidak menguntungkan umat Islam. Pertengkaran dan perbalahan, tuduh menuduh, hina menghina dan pihak satu lagi cuba menafikan ilmu dan kemampuan pihak yang lain. Perkara ini amat ditegah di dalam Islam kerana asas perbincangan adalah untuk menambahkan iman dan taqwa dan kearah untuk melaksanakan Islam sebagai satu cara hidup.

Perbahasan yang tidak mengikut adab dan akhlak Islam akan menghancurkan ukhwah Islamiyah dan memutuskan silaturahim.

Dari Al-Zuhri bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya :"Tidak akan masuk Syurga bagi yang memutuskan silaturahim". (Hadis Riwayat  Muslim)

 Adalah menjadi kewajipan setiap Muslim untuk menjaga hubungan silaturahim dengan sebaik-baiknya. Janganlah disebabkan masalah kecil dan remeh-temeh dan perbezaan pendapat menyebabkan hubungan menjadi renggang atau retak. Perkara sebegini boleh menimbulkan ketegangan yang menyebabkan mereka bermasam muka, saling benci-membenci, fitnah-memfitnah dan akhirnya boleh memporak-perandakan hubungan silaturahim sesama Muslim.

 Di antara akhlak asas yang penting di dalam pergaulan dan perhubungan sesama umat Islam ialah berprasangka baik kepada orang lain disertakan dengan tidak boleh didasari prinsip suka memuji diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Islam melarang kita memuji-muji diri sendiri dikuatiri mendatangkan perasaan riyak dan takabbur dengan pandangan dan pendapat sendiri.

Firman Allah Taala bermaksud:Dia lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak Ia menciptakan kamu (berasal) dari tanah, dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian di dalam perut ibu kamu maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu (bahawa kamu suci bersih dari dosa). Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertaqwa.(Surah an-Najm: Ayat 32).

Prasangka buruk merupakan perangai jahat yang dikecam oleh al-Quran al-Karim dan as-Sunnah s.a.w. dan merupakan tegahan kepada umat Islam. Pada dasarnya kita haruslah menempatkan seseorang Islam itu sebagai orang yang soleh lagi baik dan tidak berprasangka buruk kepadanya kecuali dengan kebaikkan sahaja. Walaupun nampak sedikit kelemahannya, demi untuk memenangkan kebaikkan di atas keburukan, maka selalulah beranggapan baik sesama Islam. Sikap dan akhlak ini lebih-lebih dituntut jika berhadapan dengan khilaf dan kesalahan ijtihad para ulama.

Firman Allah Taala bermaksud:"Wahai orang-orang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa."(Surah al-Hujuraat: Ayat 12).

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:Jauhilah prasangka (buruk) kerana sesugguhnya prasangka (buruk) itu merupakan percakapan yang paling dusta.(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Ikhlas ialah mengesakan Allah s.w.t. di dalam ketaatan beserta niat. Apa yang dikehendaki dengan ketaatan kepada Allah s.w.t. ialah taqarrub kepadaNya tanpa sebarang benda lain seperti sifat menunjuk-nunjuk kepada makhluk, untuk mendapat pujian manusia, suka kepada pujian makhluk atau apa sahaja maksud yang selain taqarrub kepada Allah s.w.t.

Perbicaraan persoalan ikhlas ini sudah pastilah berkaitan rapat dengan perbahasan niat di dalam hati. Rasulullah s.a.w. juga telah mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga hati beserta niat apabila kita terlibat secara langsung di dalam perbahasan mengenai agama ini.

Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:"Barangsiapa yang mencari ilmu untuk menandingi ulama atau mengalahkan orang-orang yang jahil atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya maka orang itu akan dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam api Neraka."(Riwayat Tarmizi).

Di dalam perbahasan dan perbincangan perkara-perkara khilaf, anggaplah pendapat orang lain juga turut melalui analisis dan kajian yang mendalam dan mempunyai dalil-dalil yang boleh disabitkan walaupun kita tidak pernah menjumpainya. Berbaik sangka dengan menganggap kefahaman mereka berdasarkan disiplin ilmu dan kaedah-kaedah yang betul dan mempunyai niat ikhlas sepertimana kita juga. Jangan sesekali memperlekeh atau menghina pendapat ulama lain dengan sengaja menimbulkan pertikaan dan perbalahan yang tidak ada kesudahannya.

Tepislah bisikan syaitan yang menyuruh kita berburuk sangka sesama umat Islam. Peringatan ini juga perlu diberikan perhatian yang lebih serius apabila berinteraksi dengan pandangan dan pendapat ulama muktabar yang lebih khusus dan tinggi kedudukannya berbanding dengan golongan awam yang bersifat umum. Peranan ulama hanyalah sebagai pewaris Rasulullah s.a.w.  dan mereka benar-benar amanah di dalam mewariskan segala keilmuan mereka.

Sahabat yang dimuliakan,
Mencuba sedaya-upaya yang mungkin untuk mengindari permasalahan-permasalahan  yang boleh mendatangkan fitnah kepada golongan awam. Berpegang teguhlah dengan etika perbincangan dan hindarkan diri dari perdebatan dan perbalahan yang tidak menguntungkan Islam. Kita juga perlu berusaha untuk menyatukan pendapat yang pelbagai sekiranya ia boleh disatukan dengan didasari akhlak dan adab Islam. Ini kerana tugas menyatukan umat supaya tidak berlaku perpecahan adalah tanggungjawab bersama.

Nabi s.a.w juga melarang umatnya membicarakan bab ayat-ayat mutasyabihat (yang tidak jelas maksudnya) kerana ianya boleh datangkan kekeliruan dalam masyarakat umum.

Ayat-ayat Mutasyabihat seperti Aliflamim, Shod, Nun dsb yang selama ini tidak berani ditakwilkan oleh para ulama salaf ( terdahulu ) kerana Allah s.w.t melarangnya, dan boleh mendatangkan kekeliruan.

Firman Allah s.w.t maksudnya : ” Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al Qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta’wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”. ( Surah Ali Imran ayat 7).

Islam juga melarang kita mengkaji secara mendalam sifat-sifat Allah  s.w.t ditempat umum tanpa mengikut displin ilmu yang ketat kerana akan timbul kekeliruan dan boleh mendatangkan kesesatan jika silap perkiraan kerana bila  manusia mengunakan  akal semata-mata membincangkan perkara ghaib . Ianya perlu kepada guru yang murshid yang pakar didalam bidang tauhid dan usuludin yang perlu kepada huraian yang mendalam.

Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:"Orang yang beriman disatukan dan tiada kebaikkan bagi sesiapa yang tidak bersatu dan yang tidak disatukan."(Hadis Riwayat Ahmad).

Di dalam kitab Risalah al-Mustarsyidin menceritakan perihal seorang lelaki yang datang kepada sesetengah daripada hukamak, lelaki tersebut berkata: Aku ingin berjidal (berdebat) dengan kamu. Hukamak tersebut menjawab: Kamu boleh berdebat dengan aku sekiranya kamu menepati sepuluh syarat ini:
01. Jangan marah.
02. Tidak cuba mencari masalah.
03. Jangan kamu berbangga.
04. Jangan kamu menghukum.
05. Jangan ketawa.
06. Jangan menjadikan dakwaan kamu sebagai dalil.
07. Apabila kamu mendatangkan dalil, tujuan daripada perkara tersebut ialah untuk mencari kebenaran.
08. Apabila kamu menggunakan akal, gunakanlah ia sebagai untuk menerangkan sesuatu.
09. Hendaklah kamu menjadikan kebenaran itu barang yang berharga untuk umat Islam. Ambillah di mana kamu temuinya. Bukan kemenangan sebagai tujuan utama.
10. Janganlah kamu berpaling kepada orang lain kerana aku sedang bercakap dengan kamu.

Islam amat menyeru umatnya supaya mengamalkan segala adab-adab yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh al-Quran al-Karim dan as-Sunnah s.a.w. melalui lidah-lidah para ulama. Adab-adab tersebut untuk memastikan agar kehidupan manusia berada di dalam keadaan aman dan harmoni. Semua adab-adab adalah untuk mencantikkan segala amalan yang ingin dilakukan manusia. Setiap amalan akan lebih bermakna sekiranya dihiasi dengan adab-adab yang indah. Berikut di antara kata-kata ulama yang boleh kita jadikan teladan:

Berkata Syeikh Abdul Fatah Abu Ghuddah:Imam Qurafi berkata di dalam kitabnya al-Furuq: Ketahuilah sesungguhnya dengan mengamalkan sedikit adab-adab Islam lebih baik daripada memperbanyakkan amalan.(Kitab: Min Adab al-Islam).

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan tinggalkanlah amalan-amalan yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Kembalilah kepada penyatuan umat Islam untuk melahirkan ukhwah Islamiyah dan silaturahim.

Imam Hasan al-Banna berkata : "Kita bersama di dalam perkara yang dipersetujui dan bermaaf-maafan di dalam perkara yang diperselisihkan selagi perkara tersebut bukan masaalah prinsip."

Dari Abi Musa, dari Nabi s.a.w.bersabda maksudnya : "Sesungguhnya seorang Mukmin kepada Mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling mengukuhkan antara satu sama lain".(Riwayat Al-Imam Al-Bukhari)

Read More

PERANG AKHIR ZAMAN

Perang Dunia Ke 3 Telah Hampir Menandakan Fasa Perang Akhir Zaman Akan Bermula.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Dalam hadis-hadis sahih Syam (Syria) akan dikuasai oleh orang-orang beriman sebelum kedatangan Nabi Isa a.s.Nabi Isa a.s akan turun di Menara Putih sebelah timur Kota Damsyik.

Di beritakan Inilah Tempat Turunnya Nabi Isa A.S. Ketika Akhir Zaman, In syaa Allah.


MASJID UMAYYAHMasjid Umayyah
Seluruh umat Islam memercayai bahawa Nabi Isa a.s. akan turun kembali ke bumi dan menyelamatkan umat manusia, membunuh Dajjal, menumpas Ya'juj dan Ma'juj, serta membersihkan akidah umat Islam dari berbagai penyimpangan dan fitnah Dajjal, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan juga Abu Dawud. Namun, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai lokasi diturunkannya Isa.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Thabrani, menjelang semua peristiwa di atas, tepatnya sebelum kiamat terjadi, Isa akan turun di sebuah menara yang ada di daerah Damsyik (Damaskus).

Nabi SAW bersabda maksudnya, ''Isa ibn Maryam akan turun di 'Menara Putih' (Al-Mannaratul Baidha') di Damsyik (Damaskus) bagian timur.'' (Hadis Riwayat Thabrani dari Aus bin Aus).

Serupa dengan hadis di atas, dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW bersabda, ''Lalu, Isa turun di 'Menara Putih' sebelah timur Damaskus (Damsyik) dengan memakai dua potong baju yang dicelup za'faran dan wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap dua malaikat. Jika dia menundukkan kepalanya, akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air, seperti mutiara. Maka, tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya.''

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qishash al-Anbiya' bahawa Isa akan turun di sebuah menara berwarna putih yang terletak di daerah Damaskus, Syam (Syria sekarang). Ketika itu, akan didirikan solat Subuh, Maka, imam kaum Muslimin berkata kepadanya, ''Majulah, wahai Ruhullah. Jadilah imam.'' Isa menjawab, ''Tidak. Di antara kalian, ada pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini.'' (Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad).


Dalam Manar al-Munif, Ibn Qayyim menjelaskan bahwa pemimpin imam dalam hadis ini adalah al-Mahdi yang akan meminta Isa untuk mengimami solat kaum Muslimin. Isa akan hidup di dunia bukan sebagai nabi, melainkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Islam akan memandangnya sebagai pemimpin mereka.

Menurut al-Syalabi, al-Mahdi akan memimpin umat Islam dalam solat dan Nabi Isa a.s. akan memimpin umat Islam berdasarkan syariat. Dalam kitab hadisnya, bab "Turunnya Isa ibn Maryam" menjelaskan, Isa turun untuk memerintah berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW.

Sahabat yang dimuliakan,
Tanda-tanda kiamat kecil telah bayak berlaku dan salah satu daripadanya peperangan dan pertumpahan darah akan berlaku di Syria, Mesir, Palestin (bumi Syam) akhirnya daerah Syam akan dikuasai oleh pemimpin Islam dan para mujahidin dan pejuang Islam yang amanah.  

Pembebasan Al-Aqsa bermula dari pembebasan Syria. Dan seterusnya Mesir menjadi tulang belakang kejayaan mengalahkan Zionis laknatullah akan dikuasai oleh pemimpin Islam. Gabongan di antara mujahidin Syria, Mesir dan disokong oleh mujahidin Turki memberi kekuatan maksima untuk mengalahkan Zionis laknatullah dan sekutu-kutunya di timur tengah. Semua boneka US akan dikalahkan dan Islam mengambil tempat untuk berhadapan dengan tentera musuh .

Bukan sesuatu yang mengejutkan bagi mereka yang dari awal mengikuti perkembangan di Syria kerana di Syria adalah pintu gerbang perang akhir zaman. Sayang sekali masih ada diantara ummat Islam yang masih lelap dalam tidur yang panjang, enak dengan segala makanan, tidak ada sikap peduli sedikitpun, apalagi merasakan penderitaan dan kesusahan ummat Islam di Syria yang pada ketika ini dizalimi.Disaat hampir tumbangnya regim kafir Basyar Assad dan pembantunya Iran dan Hizbullah, US mengambil tindakan campur tangan untuk mengambil alih Syria dari tangan Mujahidin. Serangan kimia yang dilakukan regim Basyar Assad sebenarnya taktik terakhir untuk membuka peluang kepada US dan sekutunya untuk membantu regim Basyar itu sendiri dan seterusnya meletakkan boneka pilihan mereka.

Bangunlah dari tidur wahai ummat Muhammad. Jangan memandang mudah apa yang sedang berlaku. Ini bukan masanya lagi untuk kalian menikmati kesenangan dunia yang penuh dengan tipu daya.

Dari Watsilah bin al Asqaa, berkata, Aku mendengar Rasulullah berkata kepada Hudzaifah bin al Yaman dan Mu'adz bin Jabal yang sedang meminta pendapat beliau tentang tempat tinggal. Maka, beliau mengisyaratkan ke arah Syam. Mereka berdua kembali bertanya kepada baginda. [Dan] baginda mengisyaratkan ke arah Syam. Baginda bersabda:

عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه ..

"Beradalah kalian di Syam. Sesungguhnya ia merupakan negeri pilihan Allah, dihuni oleh makhluk pilihan-Nya".

Pembebasan Al-Aqsa bermula dari pembebasan Syria, Mesir kemudian Jordan dan  Lebnon

Note: Bumi Syam meliputi Syria, Palestin, Jordan dan Lebanon. Syam merupakan benteng ummat Islam ketika berlakunya malhamah kubro [perang dahsyat akhir zaman].

Wallahu A'lam Bish Shawab 
*Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber facebook: Sunnah Defence League
Read More

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI


Dalam institusi perkahwinan, Allah telah mengamanahkan tanggungjawab tertentu kepada pasangan suami isteri. Tanggungjawab ini merupakan ibadat yang mesti di tunaikan oleh pasangan dan perlaksanaan tanggungjawab sepertimana yang dihendaki Allah akan membawa kebahagiaan kepada keluarga. 

Oleh itu sebagai umatNya, pasangan suami isteri perlu bekerjasama dan bersefahaman dalam menjalani amanah Allah. Mereka patut mencontohi keluarga Rasulullah s.a.w. ke arah menjadikan rumahtangga sebagai syurga di dunia. Pejalanan hidup berumahtangga mestilah berpandukan ajaran Islam dan dijadikan tempat untuk merealisasikan ajaran tersebut secara menyeluruh.

NAFKAH

Pemberian nafkah oleh suami kepada keluarga merupakan satu tanggungjawab yang mesti ditunaikan. Nafkah tersebut merangkumi perbelanjaan makan minum, tempat tinggal, keselamatan dan perlindungan• Walaupun ia merupakan satu tanggungjawab, pemberian nafkah juga boleh diibaratkan sebagai sedekah kepada keluarga. Ini telah dijelaskan dalam hadith Nabi s.a.w yang bermaksud;

“Sesiapa yang memberi nafkah kepada isterinya, anaknya dan ahli keluarganya, maka ia (iaitu nafkah) yang diberikan adalah sedekah”. 
(Hadis Riwayat Ibn Majah)

Pemberian nafkah tersebut mengikut kemampuannya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: 
“ Hendaklah menafkahkan orang-arang kaya itu dari kekayannya dan sesiapapun yang sempit rezekinya maka nafkahkanlah daripada apa yang Allah berikan padanya. Tidaklah Allah membebankan sesuatu jiwa itu kecuali sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Nanti bakal Allah jadikan selepas kesusahan itu kemudahan”.
(Surah al-Talaq: 7)

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: 
“ Cukup berdosa ke atas orang yang menahan nafkah ke atas orang yang ditanggungnya”.
(Hadis Riwayat Muslim)

(a) Perbelanjaan Keluarga 
Aspek perbelanjaan keluarga ditekankan dalam al-Quran. Di sini disenaraikan beberapa contoh ayat dan hadith yang menekankan kepentingan perbelanjaan ke atas keluarga.

Firman Allah s.w.t. yang maksudnya : 
"Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, kerana Allah telah melebihkan orang lelaki (daripada beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang Ielaki telah membelanja (memberi nafkah) sebahagian daripada harta mereka."
(Surah al-Nisa' ayat 34)


Firman Allah s.w.t yang maksudnya :
“Wajiblah ke atas orang yang berkesanggupan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang sempit rezekinya itu ketika memberi nafkah menurut apa yang diberikan Allah kepadanya”.
(Surah al-Talaq ayat 7)

Sabda Nabi s.a.w yang maksudnya :
“Apabila kamu membelanjakan satu dinar atas nama Allah s.w.t. satu dinar untuk memerdekakan hamba, memerlukan dan satu untuk keluargamu, dinar yang kamu belanjakan ke atas keluargamu dianggap satu ibadah dan perbuatan yang mulia, dan kamu akan mendapat ganjaran melimpah daripada Allah s.w.t."
(Hadis Riwayat Muslim dan al-Tirmizi)

(b) Makan Minum dan Pakaian :
Menyediakan keperluan asas keluarga seperti makan, minum dan pakaian adalah tugas bapa. Firman Allah s.w.t yang maksudnya : 
“Makan dan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.
(Surah al-A'raf ayat 31)

Firman Allah s.w.t maksudnya :
“Wahai orang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik (halal) Kami berikan kepada kamu”.
(Surah al-Baqarah ayat172)

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: 
“Ya Rasulullah, apakah hak isteri ke atas kami? Bersabda Rasulullah, “hendaklah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan dan hendaklah memberikan pakaian kepadanya seperti mana engkau berpakaian”.
(Riwayat Abu Daud dan al-Nasa'i)

iii) Tempat tinggal :
Bapa bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang sesuai untuk anak-anak dan isteri. Ini bagi menjamin keselamatan mereka. 
Firman Allah s.w.t. yang maksudnya : 
  “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu tinggal mengikut kemampuan kamu”.
(Surah al-Talq: 6)

iv) Keselamatan dan Perlindungan 
Hadith Nabi s.a.w menceritakan kepentingan mengawal keselamatan dan memberi perlindungan kepada keluarga. Perlindungan dan keselamatan yang diberikan kepada keluarga disamakan seperti seorang yang mati syahid. 

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
“Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan harta bendanya maka dia adalah syahid, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan dirinya maka dia adalah syahid, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahanknn agamanya maka dia adalah mati syahid dan sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya maka dia adalah syahid”.
(Hadis Riwayat al-Tirmizi)

Dalam masyarakat sekarang di mana kedua suami isteri berkeria, tanggungjawab memberi nafkah tetap di tangan suami. WaIaubagaimana pun, isteri boleh membantu di mana yang sesuai. Sum6angan isteri kepada keluarga merupakan sedekah yang akan dibalas oleh Allah. 

MAS KAHWIN

Mas kahwin merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada isterinya setelah berlaku akad nikah. Dalam bayaran mas kahwin ini telah tertera dalam beberapa cantoh ayat Quran dan hadith seperti di bawah.

Maksudnya: 
“Berikan mas kahwin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Sabda Nabi s.a.w. yang maksudnya: 
“Mana-mana lelaki mengahwini perempuan atas sekurang-kurangnya mahar/ sebanyak-banyaknya tetapi tidak ada maksud hendak membayarkan dia kepada perempuan itu sebagai haknya, setelah itu ia mati dan padahal belum lagi ia tunaikan, maka ia bertemu nanti dengan Allah pada hari Qiamat termasuk ia dalam bahagian orang yang berzina. 
(Hadis Riwayat al-Tabarani dan al-Hakim)

LAYANAN YANG BAIK DAN SALING MENGHORMATI 
Suami isteri adalah individu asas dalam unit keluarga yang baru terbentuk. Hubungan yang tejalin ini akan membentuk caragaya interaksi dan hidup dalam keluarga. Hubungan rutin dan layanan akan menjadi pola caragaya kehidupan kelak. Oleh itu, suami isteri perlu membentuk hubungan dan memberi layanan yang sempurna.

Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
“Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap isterinya. Dan akulah yang paling baik kepada isteriku.”
(Hadis Riwayat al-Tirmizi)

DIDIKAN

Suami sebagai pemimpin rumahtangga perlu dibekalkan ilmu pengetahuan supaya dapat membimbing keluarga dengan sempuma. Pemimpin berilmu dapat menerajui keluarga ke jalan Allh dan dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Suami perlu menggunakan strategi yang kreatif dan berlemah-lembut semasa mendidik isteri. Oleh kerana keistimewaan kedudukan suami dalam rumahtangga, para suami perlu bersedia menunaikan tanggungjawabnya.

Firman Allah s.w.t yang maksudnya:
“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian yang lain dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Dengan sebab itu maka wanita soleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya di belakang suaminya kerana Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khuatirkan nusyuz maka nasihatlah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.”
(Surah al-Nisa’ ayat 34)

HAK SUAMI/TANGGUNGJAWAB ISTERI 
A. TAAT KEPADA SUAMI

Isteri tidak mempunyai banyak tanggungjawab terhadap suaminya. Tanggungjawab utama adalah untuk mentaati suami dalam segala urusan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Suruhan ini tertera dalam Qur'an dan hadis seperti di bawah.

Firman Allah maksudnya:
“Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat Allah dan suaminya (dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolonganNya."
(Surah al-Nisa ayat 34)

Ketaatan kepada suami adalah terhad kepada perkara kebaikan sahaja. Tidak wajib patuh kepada suami sekiranya isteri disuruh melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Ini bertepatan dengan hadith Rasulullah s.a.w. maksudnya:


“Tidak boleh taat kepada seseorang dalam melakukan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam melakukan kebaikan.”

(Riwayat al-Bukhori dan Muslim)

B. LAYANAN YANG BAIK DAN DIHORMATI

Isteri bertanggungjawab memberi layanan yang sebaik-baiknyakepada suami. Begitu juga suami sewajamya dihormati. Dengan kata lain segala suruhan suami yang tidak bertentangan dengann bertentangan dengan kehendak Islam mesti dituruti. Layanan baik serta sifat hormat menghormati mampu mewujudkan kebahagiaan rumahtangga.

Firman Allah:

Maksudnya: ”Bukankah tiada balasan bagi amalan yang baik itu melainkan balasan yang baik juga.

(Surah al-Rahman: 60)

TANGGUNGJAWAB BERSAMA SUAMI ISTERI
A. KASIH SAYANG

Sifat kasih sayang merupakan faktor utama dalam mewujudkan persekitaran ceria dan bahagia dalam rumahtangga. Perasaan kasih sayang antara suami isteri akan menentukan rumahtangga itu berkekalan dan mewujudkan Kerjasama antara suami isteri. Sebuah rumahtangga tidak akan kekal jika perasaan kasih sayang tidak wujud antara suami isteri. Kasih sayang merupakan pemangkin untuk kebahagiaan rumahtangga.

Maksudnya:

“Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan rahmatNya, bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu hidup bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir.

(Surah al-Rum: 21)

Maksudnya:

“Isteri-isteri kamu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu sebagai pakaian bagi mereka.”
(Surah al-Baqarah: 187)

Maksudnya:

“Dan bergaullah dengan isterimu dengan baik, jika kamu membenci mereka kerana sesuatu sebab bersabarlah kerana Allah menjadikannya kebaikanyang banyak.”
(Surah al-Nisa': 19)

Hubungan suami isteri perlu berasaskan kepercayaan antara satu sama lain. Kepercayaan ini akan wujud jika suami isteri mempunyai sifat amanah. Amanah dalam ertikata senang untuk berbicara isihati dan kedua pihak dapat menerima satu sama lain dengan redha dan ikhlas. Kepercayaan ini terbentuk melalui saluran komunikasiyang terbuka.

Maksudnya:

“Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar hidup dalam kerugirm,ic~li yang beriman dan mengerjakan amal sal~h dan salitrg nasi~satmenasihati supaya mempertahankan kebenaran dan saling nasihatinenasihah' supaya mengamalkan kebenaran.”
(Surah al-Asr: 1-3)

Maksudnya:

“Isteri-isteri kamu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu sebagaipakaian bagi mereka.”
(Surah al-Baqarah: 187)

Maksudnya:

“Dan bergaullah dengan isterimu dengan baik, jika kamu membenci mereka kerana sesuatu sebab bersabarlah kerana Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.
(Sarah al-Isra'; 19)

AMANAH

Hubungan suami isteri perlu berasaskan kepercayaan antara satu sama lain. Kepercayaan ini akan wujud jika suami isteri mempunyai sifat amanah. Amanah dalam ertikata senang untuk berbicara isihati dan kedua pihak dapat menerima satu sama lain dengan redha dan ikhlas. Kepercayaan ini terbentuk melalui saluran komunikasi yang terbuka.

Maksudnya: 

“Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar hidup dalam kerugian, kecuali yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling nasihat menasihati supaya mempertahankan kebenaran dan saling nasihat menasihati supaya mengamalkan kebenaran.”
(Surah aI-Asr: 1-3)

WUJUDKAN PERGAULAN YANG BAIK 
Pergaulan yang baik antara suami isteri menjadi asas kepadapembentukan keluarga bahagia. Pergaulan yang baik akanmewujudkan suasana harmoni dan tenang dala~n rumahtangga.Persekitaran ini dapat menyuburkan hubungan antara suami isteridan seterusnya mewujudkan keadaan hormat menghormati danmembentuk semangat kekitaan dan paduan dalam keluarga.

Maksudnya:

“Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain (suami atau isteri). Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan.”

(Surah Ali Imran: 134)

Maksudnya 
“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengumpat antara satu dengan lain.
(Surah al-Hujurat: 12)

HUBUNGAN KELAMIN 

Akad nikah menghalalkan seorang lelaki dan perempuan mengadakna hubungan kelamin secara sah. Hubungan ini merupakan satu hubungan yang intim dan personal dan tidak boleh diceritakan kepada orang ramai. Hubungan kelamin merupakan rahsia keluarga. Ia adalah merupakan sebahagian daripada ibadah kehidupan berkeluarga.

Maksudnya:

“Dan gaullah isteri-isteri kamu dengan baik. Kemudian apabila kamu tidakmenyukai mereka maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, pada hal Allah menjadikan adanya kebaikan yang banyak.”
(Surah al-Nisa': 19)

Maksudnya:

“Dan bagi kamu pahala kerana bersetubuh dengan isteri. Bertanya para sahabat: Apakah seseorang dari kami melepaskan syahwatnya mendapat pahala? Apakah: pendapat kamu kalau meletakkannya (syahwat itu) pada yang haram apakah tidak ia berdosa? Maka begitulah bila ia meletakkan pada tempatnya yang halal ia pasti beroleh pahala.”

(Riwayat Muslim)

Dalam hubungan kelamin kerjasama dan sifat bertolak ansur antara pasangan perlu dipupuk. Pasangan perlu saling memahami keperluan masing. Pasangan perlu berterus terang dalam menceritakanan keperluan masing-masing kerana perasaan segan dan malu akan mempengaruhi pencapaian kepuasan masing-masing. Walaupun begitu ada jalan dan mesa tertentu di mana hubungan kelamin tidak digalakkan. 

Maksudnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri yang satu, dan ia mengadakan daripada hakikat itu pasangannya (diri suami isteri), untuk bersenang hati dan hidup mesra yang satu kepada yang lain. Ketika suami mencampuri isterinya, mengandunglah ia dengan kandungan yang ringan, serta teruslah ia dengan keadaan itu (ke suatu waktu). Kemudian ketika ia merasa berat (dan menaruh bimbang) berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka (dengan berkata): Sesungguhnya jika Engkau (wahai Tuhan kami) mengurniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi dari orang-orang yang bersyukur.
(Surah aZ-A'rafI 189)

MENGHORMATI PERSEMENDAAN

Pasangan suami isteri adalah individu dari keluarga yang berlainan.Keluarga masing-masing telah membesarkan insan dengan caragaya yang berlainan. Walaupun begitu sebagai pasangan kita perlu memahami dan menghonnati mereka. Dalam masyarakat kita perkahwinan bukan sahaja antara dua individu yang berkasih sayang tetapi melibatkan pertalian hubungan persaudaraan antara dua keluarga.

SAMA-SAMA MEMAHAMI MASALAH PASANGAN

Pasangan suami isteri merupakan dua personaliti yang berlainan. Sebagai manusia biasa pasangan mungkin mempunyai masalah tersendiri. Oleh itu, pasangan mestilah saling memahami kelemahan diri dan bekerjasama untuk mengatasi masalah yang dihadapi supaya hubungan yang baru terbentuk ini dapat berkembang.

Maksudnya:

“Bersabarlah terhadap apa jua yang menimpa kamu sesungguhnya yang demikian itu termasuk hak-hak yang diwajibkan oleh Allah.

(Surah Luqman: 17)

Maksudnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelangaran.”

(Surah al-Maidah: 2)

SUAMI ISTERI MEMPUNYAI SIFAT CEMBURU

Perasaan cemburu merupakan fitrah semulajadi manusia. Perasaan cemburu ini timbul atas dasar percintaan antara pasangan. Cemburu terbahagi kepada dua, iaitu berasaskan keimanan dan cemburu berasaskan nafsu. Cemburu berasaskan keimanan akan membawa keharmonian dan kebahagiaan rumahtangga manakala cemburu atas dasar nafsu akan merosakkan rumahtangga.

“Sesungguhnya sifat cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci A1lah. Dan di antara buruk sangka itu pun ada yang disukai Allah dan ada yang dibencinya. Cemburu yang disukai Allah ialah perasaan cemburu terhadap masalah yang patut dicurigai. Cemburu yang dibenci Allah ialah cemburu terhadap sesuatu yang tidak patut diragui. Buruk sangka yang disukai Allah ialah buruk sangka terhadap dirinya ketika dalam pertempuran. Buruk sangka yang tidak disukai Allah ialah buruk sangka yang bersarang dalam jiwa seseorang. 


(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan al-Nasaei)

Seorang suami juga dituntut mengawal isterinya dari sebarang gejala buruk yang boleh merosakkan kehormatan dan nama baiknya. Lantaran itu dia digalakkan agar bersikap cemburu terhadap isterinya. Sabda Rasulullah s.a.w.:

Maksudnya:

“Sesungguhnya Allah cemburu dan seorang mukmin juga canburu, dan cemburu Allah itu ketika seseorang hambaNya melakukan sesuatu yang diharamkan ke atasnya.

KETERAMPILAN YANG BAIK

Bagi mewujudkan kebahagiaan hubungan suami isteri pasangan perlu memiliki keterampilan diri yang baik. Keterampilan diri mencerminkan keperibadian seseorang. Justeru itu, setiap pasangan perlu berusaha supaya memiliki sifat tersebut. 

Sabda Rasulullah s.a.w:

Maksudnya:

“ Sesungguhnya aku berhias untuk isteriku sebagaimana ia sesungguhnya berhias untukku. Aku tidak ingin hakku tidak dipenuhi oleh isteriku kerana aku wajib memenuhi haknya yang ada padaku, kerana Allah telah berfirman: “dan mereka (para isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipan menurut cara yang baik.".

(Riwayat Ibn Abbas)

HARTA BERSAMA

Islam membenarkan individu dan keluarga memiliki harta persendirian. Walau bagaimanapun cara pengumpulan harta hendaklah dilakukan dengan cara yang sah dan halal. Umat Islam dilarang mencari harta hinggakan lupa mengerjakan ibadah yang lain.

Maksudnya:

“Dan carilah pada apa yang dikurniakan oIeh Tuhan kamu untuk perkampungan akhirat dan jangan lupa nasib kamu di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik terhadap kamu dan janganlah melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak menyintai para perosak.”

(Surah al-Qasas: 77)

Maksudnya: 

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang lain) di antara kamu dengan jaIan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan hasrat kamu (memberi rasuah) kepada hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya)

(Surah al-Baqarah: 188)

KERJASAMA 
Kerjasama antara suami isteri perlu dipupuk dari ke semasa kesemasa. Kerjasama tersebut akan mengurangkan beban serta dapat mencapai keharmonian rumahtangga Sifat tolong menolong menjadi intipati kehidupan berkeluarga dan akan membentuk semangat kekitaan dalam keluarga Semangat kekitaan yang timbul daripada kerjasama dengan sendirinya akan meningkat paduan keluarga dan kemungkinan menghindarkan perpecahan keluarga.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksudnya :
“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
(Surah al-Maidah ayat 2)

Read More

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML