Friday, March 14, 2014

PENDUSTA AGAMA

Siapa pendusta agama?Sahabat yang dirahmati Allah,
Menyayangi dan memelihara anak yatim adalah kewajipan sosial setiap orang Islam. Dan ia  adalah salah satu usaha perjuangan Islam yang jarang dilakukan orang. Justeru masalah sosial timbul kerana empat sebab, iaitu tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, memakan warisan (kekayaan) alam dengan rakus, dan mencintai harta benda secara berlebihan (lihat surah al-Fajr, ayat 15-20).

Syeikh Muhammad Abduh berkata, “Allah berkali-kali menegaskan wasiat tentang anak yatim dalam al-Quran dan as-Sunnah. Cukuplah bagimu untuk diketahui bahawa al-Quran melarang mengherdik anak yatim dan mengancam dengan ancaman yang berat kepada orang yang memakan harta anak yatim. Anak yatim itu memerlukan kasih sayang fitriah untuk membantu, mendidik dam memelihara hak-haknya.”

Pada ketika ini, kita sering terpukau oleh kemewahan dunia tatkala orang miskin menangis menunggu pembelanya. Pemimpin Islam sepatutnya pemimpin yang memihak rakyat bawahan, bukan pemimpin elit yang yang hidup di persekitaran kalangan mereka sahaja.

Pemimpin umat Islam ialah mereka yang memilih hidup sederhana, kerana tahu bahawa sebahagian umat Islam yang lain masih hidup dalam kepapaan. Demikian juga dengan gerakan kebangkitan Islam seharusnya tidak hanya menyemarakkan masjid, melainkan juga menggembirakan mereka yang miskin, teraniaya, dianiayai atau yang tertindas oleh beban hutang.

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Apabila masyarakat sudah membenci orang miskin dan menonjol-nonjolkan kehidupan dunia serta rakus dalam mengumpulkan harta, maka mereka akan ditimpa empat bencana, iaitu zaman yang berat, pemimpin yang zalim, penegak hukum yang khianat dan musuh yang mengancam.”

Daripada sabda Rasulullah s.a.w ini, kita dapat belajar bahawa munculnya masalah atau kesulitan ekonomi, kemunculan ramai pemimpin yang zalim, berlakunya pengkhianatan oleh penegak hukum adalah disebabkan oleh terabainya nasib orang-orang miskin dan kegilaan mengumpul kekayaan.

Pendapat Ibnu Hazm mungkin agak ekstrem. Tetapi ia berpijak pada satu andaian bahawa kemiskinan hanya dapat diatasi dengan kesediaan orang kaya memberikan hak orang miskin yang diamanahkan Allah kepadanya. 
Firman Allah s.w.t maksudnya : “Dan nafkahkanlah sebahagian daripada hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (lihat surah al-Hadid, ayat 7)

Bahawa kemiskinan yang berlaku dalam masyarakat kita adalah tanggungjawab kita bersama. Menolong dan membela yang lemah, mustadh’afin, adalah tanda-tanda orang yang bertakwa (lihat surah al-Baqarah ayat 197). 

Inilah yang dikatakan golongan pendusta agama yang mengabaikan nasib mustadh’afin, acuh tidak acuh terhadap mereka, enggan memberikan pertolongan, dan sesungguhnya solatnya akan membawa kecelakaan yang menjerumuskan ke neraka saqar. 
Manusia yang tidak pernah sensitif dan peka dengan masalah anak yatim dan fakir miskin atau melalaikan solat serta berbuat riak, disebut oleh Allah s.w.t sebagai pendusta agama. 

Hal ini dijelaskan di dalam al-Quran, iaitu pada surah al-Maa’uun. Surah ini merupakan surah ke-110 di dalam al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyyah (surah yang diturunkan di Mekah).

Nama al-Maa’uun diambil daripada kata al-Maa’uun yang terdapat pada ayat terakhir surah ini yang bererti `barang-barang yang berguna’. Surah ini juga disebut surah at-Takzib yang bererti pendustaan kerana di dalamnya dipaparkan perilaku orang yang mendustakan agama.

Bagi manusia yang mempunyai sifat-sifat seperti yang digambarkan dalam surah al-Maa’uun, Allah s.w.t menjanjikan pembalasan dan seksaan neraka. Orang yang memiliki sikap seperti yang digambarkan dalam surah al-Maa’uun telah kehilangan kepekaan sosial mereka dalam masyarakat. Mereka tidak tergugah untuk mengeluarkan hartanya sedikit pun untuk sesama manusia.

Dalam hati mereka tidak ada rasa belas kasihan untuk membantu memenuhi keperluan sosial. Inilah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang `menolak memberi bantuan’ pada akhir surah ini.

Surah al-Maa’uun memaparkan perilaku manusia dalam kehidupan sosial yang dikategorikan sebagai pendusta agama. Mereka memiliki kebiasaan mengherdik anak yatim dan tidak memberi makanan kepada fakir miskin. Perilaku seperti ini merupakan cerminan sikap takbur dalam diri sendiri. Mereka menganggap anak yatim serta fakir miskin sebagai anggota masyarakat yang rendah dan hina.

Surah al-Maa’uun juga memperlihatkan perilaku manusia dalam beribadah yang dikategorikan pendusta agama. Mereka melalaikan solat, dalam erti melaksanakan solat tanpa keikhlasan dan kekhusyukan, atau tidak menunaikan solat dengan benar. 
Solat mereka tidak lebih daripada ucapan lisan serta gerakan badan yang telah terbentuk sedemikian rupa tanpa penghayatan makna serta hikmah setiap ucapan dan gerakan yang mereka lakukan.

Dalam surah al-Maa’uun juga disebutkan bahawa orang yang berbuat riak akan dibalas oleh Allah s.w.t. Riak ialah melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pujian yang ia anggap ibadah itu. Allah s.w.t sendiri mengancam mereka yang berbuat riak dengan seksaan yang berat di neraka.

Manusia yang digambarkan dalam surah al-Maa’uun tidak menempatkan solat sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan, melainkan hanya untuk sebagai ibadah ritual dalam kehidupan mereka.

Ingatlah antara misi terpenting Islam saperti yang dinyatakan di dalam al-Quran ialah membela, menyelamatkan, membebaskan, melindungi dan memuliakan kelompok dhu’afa atau mustadh’afin (yang lemah atau yang dilemahkan, yang menderita atau yang dibuat menderita). 

Dalam sebuah hadis Qudsi diriwayatkan, Allah s.w.t hanya menerima solat daripada orang yang `menyayangi orang miskin, ibnu sabil, wanita yang ditinggalkan suaminya dan yang menyayangi orang yang mendapat musibah’.

Ketika Nabi Musa a.s bertanya kepada Allah s.w.t, “Tuhanku, di mana aku harus mencarimu?” Allah s.w.t menjawab: “Carilah Aku di tengah-tengah mereka yang hancur hatinya.”

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita kasih dan sayang kepada anak-anak yatim piatu dan orang-orang miskin dan dhaif. Kerana dengan mengasihi mereka hati kita akan hilang rasa tinggi diri atau ego. Sedekah yang kita berikan kepada golongan yang susuah dan memerlukan bantuan lebih bermakna dan bernilai disisi Allah s.w.t. Do'a daripada mereka yang susah dan miskin lebih makbul disisi Allah s.w.t daripada do'a orang-orang kaya yang tidak merasai keperitan dalam kehidupan ini.
Read More

PENDIDIKAN ANAK-ANAK

Kewajipan Ibu Bapa Mendidik dan Melahirkan Anak-anak Yang Soleh dan Solehah

Sahabat yang dimuliakan,
Sabda Nabi s.a.w. maksudnya : "Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanafaat dan do'a anak soleh yang mendoakannya"
(Hadith Riwayat Muslim) Untuk merealisasikan maksud hadis di atas, maka berlumba-lumbalah para ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat pengajian Tahfiz, pondok atau sekolah agama. Pada satu segi, tindakan ini boleh dikira sebagai satu sikap positif ibu bapa yang merasakan amalan mereka masih kurang cukup untuk membela nasib mereka di alam barzakh kelak. Oleh itu, langkah termudah ialah dengan menghasilkan anak-anak yang soleh yang mampu dan bakal mendo'akan mereka. 

Manakala pada satu sudut lain pula, ianya merupakan satu manifestasi rasa terima kasih ibu bapa terhadap ibu-bapanya dahulu yang sudah berjaya mendidik mereka menjadi anak yang soleh. Lalu anugerah soleh itu dipanjangkan kepada anak-anaknya sendiri agar kesolehan ini berterusan kepada generasi berikutnya.

Namun begitu, kita sebenarnya hampir terlupa akan satu aspek lain yang wajib dimiliki oleh ibu-bapa sendiri iaitu berdasarkan kehendak agama, bukan anak-anak sahaja yang perlu menjadi soleh, bahkan ibu bapa sendiri perlulah menjadi soleh dan solehah.

Allah Firman Allah s.w.t. maksudnya :" Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, Kami hubungkan (himpunkan) zuriat keturunannya itu dengan mereka (di dalam Syurga); dan Kami (dengan itu) tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal-amal mereka; tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya."
(Surah al-Tur ayat 21)

Ayat di atas secara jelas menjelaskan kelebihan 2 hala di dalam hubungan ibu bapa dan anak cucu mereka di akhirat kelak. Orang-orang yang beriman akan ditempatkan di dalam Syurga bersama dengan ibu bapa serta anak cucu mereka sebagai salah satu bentuk ni’mat dan hiburan kepada mereka.

Bahkan Allah s.w.t. akan mengangkat darjat ibu bapa yang soleh kerana do'a anak-anak mereka, begitu juga meninggikan darjat anak- cucu disebabkan amal soleh ibu bapa (Tafsir Ibn Kathir)).

Menurut Imam al-Razi, ayat ini juga menjadi bukti bahawa kasih sayang ibu bapa yang beriman berterusan sehingga ke akhirat (Tafsir al-Razi).

Walaubagaimanapun ni’mat ini hanya dikhususkan kepada ibu bapa dan anak cucu yang sama-sama beriman dan mati di dalam iman sahaja.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sebagai ibu bapa yang merasakan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka ibu-bapa mestilah mempunyai kaedah dan cara-cara praktikal untuk memastikan kaedah ini dipatuhi dan dilaksanakan kepada anak-anak mereka.

Tanggungjawab ibu-bapa mendidik anak-anak bermula dari buaian hingga ke liang lahad. Dibawah ini terdapat lima perkara yang perlu ibu-bapa lakukan untuk menjadikan anak-anak mereka. Adalah menjadi kewajipan ibu-bapa membentuk keluarga Islam supaya menjadi contoh ikutan kepada anak-anak apabila mereka dewasa kelak.
1. Cinta Dan Taatkan Allah, Rasul, Al-Quran, Ibu-bapa ,Keluarga dan Umat Islam.

Ibu-bapa bertanggungjawab sepenuhnya menyemai, mengasuh dan membimbing anak-anak supaya mencintai Allah dan Rasulnya. Sifat cinta kepada Allah dan Rasul mestilah mengatasi cinta kepada makhluk yang lain. Ini dijelaskan oleh sabda Rasulullah s.a.w. :
Maksudnya : “Seseorang Muslim dijamin akan mendapat kemanisan iman sekiranya terdapat pada dirinya tiga perkara berikut. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduannya, hendaklah ia tidak mencintai seseorang melainkan semata-mata kerana Allah dan hendaklah ia benci untuk menjadi kufur sebagaimana ia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka”.
(Hadis Riwayat Bukhari & Muslim)

Imam at-Tabrani meriwayatkan dan Ali r. a. bahawa Nabi s. a. w. bersabda:
Maksudnya : “Didiklah anak-anak kamu pada tiga perkara iaitu mencintai Nabi kamu, mencintai ahli baitnya dan membaca Al-Quran. Sebab orang-orang yang memelihara Al-Qur'an itu berada di dalam lindungan singahsana Allah pada hari yang tidak ada perlindungan selain perlindunganNya beserta para Nabinya dan orang-orang yang suci”.
(Hadis Riwayat Ad-Dailami)

Di dalam buku Ihya ‘Ulumiddin Imam Al-Ghazali mewasiatkan supaya mengajar anak-anak Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi, hikayat orang-orang alim dan beberapa hukum-hukum agama.

Maka apabila perasaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya telah tertanam di dalam jiwa anak-anak, ibu bapa mudah untuk mendidik dan menyuruh mereka mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya terutamanya cinta dan taatkan Al-Quran, ibu bapa, ahli keluarga dan umat Islam. Ceritakanlah kepada mereka mengenai penderitaan saudara-saudara kita di Palestin dan ditempat lain supaya melahirkan rasa simpati dalam jiwa mereka kepada saudara-saudara seagama.

2. Rukun Islam Dan Iman.
Ibubapa perlu mendedahkan dan menerangkan kepada anak-anak tentang rukun Islam dan rukun Iman seterusnya menyuruh mereka menghafal dan mengamalkannya di dalam kehidupan mereka seharian kerana kedua-duanya merupakan asas sebagai seorang muslim dan mukmin sejati. Rukun Islam mengandungi lima perkara dan rukun Iman pula ada enam perkara. 

Kedua-dua rukun ini ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w.. ketika menjawab pertanyaan Malaikat Jibrail a. s.:-
Maksudnya : “Wahai Muhamad! Apakah dia rukun Islam? Rasulullah menjawab: Rukun Islam itu ialah hendaklah engkau mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan Haji sekiranya mampu. Jibrail berkata: benar jawapanmu. Jibrail berkata lagi: Maka terangkan pula kepadaku tentang apakah dia rukun Iman? Rasulullah menjawab: Rukun Iman ialah hendaklah engkau beriman kepada Allah, MalaikatNya, Kitab-kitabNya, Rasul-rasul-Nya, hari akhirat dan beriman kepada Qadha’ dan Qadar Allah Taala”.
(Hadis Riwayat Bukhari)

Anak-anak juga perlu diajar tentang asas-asas ilmu tauhid seperti sifat wajib mustahil dan harus bagi Allah dan bagi RasulNya, Nama-nama Allah, Syurga dan Neraka serta perkara-perkara yang boleh menjejaskan keimanan seseorang Muslim dan juga hukum-hukum syara’. Ini supaya mereka biasa terlatih untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan rohani dan jasmani.

3. Menghafaz Ayat-Ayat Lazim
Al-Quran merupakan sebuah kitab yang menjadi pegangan dan rujukan kepada setiap orang Islam. Ia akan dipelihara oleh Allah dari sebarang perubahan dan gangguan. Begitu juga orang yang belajar, mengajar, membaca, menghafaz, menjaga, memelihara dan mengamalkan Al-Quran akan dijaga dan diberikan rahmat oleh Allah Taala. Maka ibu-bapa perlu mengajar anak-anak membaca Al-Quran kerana ia adalah di antara hak dan tanggungjawab ibu-bapa ke atas anaknya.
Firman Allah Taala dalam surah Al-Israk ayat 82:
Maksudnya : “Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran Ayat-ayat Suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya”.

Ibu-bapa juga perlu menyuruh mereka menghafaz surah-surah dan ayat-ayat lazim supaya lidah mereka fasih membaca Al-Quran, diberi rahmat, cahaya dan perlindungan serta dijaga daripada kejahatan zahir dan batin.
Firman Allah Taala dalam surah Al-Hijr ayat 9:
Maksudnya : “Sesungguhnya Kami (Allah Taala) telah menurunkan Al-Quran ini dan sesungguhnya Kami jugalah yang akan menjaganya”.

Rasulullah s.a.w. bersabda:
Maksudnya : “Al-Quran adalah pemberi syafaat dan kitab yang wajib diyakini (kebenarannya), barangsiapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, Ia akan memandunya ke Syurga dan barangsiapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya pula, Ia akan memandunya ke Neraka”.
(Hadis Riwayat Baihaqi)

Sabda Nabi s.a.w. :
Maksudnya : “ Sesungguhnya orang yang di dalam rongganya tidak melekat sesuatu ayat Al-Quran, maka ía laksana rumah yang runtuh”.
(Hadis Riwayat Ahmad)

4. Menunaikan Perintah Allah.
Kanak-kanak pada usia ini hendaklah dilatih dan dibimbing oleh kedua ibu-bapanya supaya menunaikan segala perintah Allah s.w.t. terutamanya perintah-perintah yang wajib seperti solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menutup aurat, bercakap benar dan akhlak-akhlak yang terpuji. Ini supaya mereka terbiasa dan dapat membentuk diri mereka ke arah keredhaan Allah sehingga dewasa. Ibadah dan amalan ini akan menjadi benteng bagi mereka dari maksiat dan kemungkaran seterusnya meletakkan diri mereka sentiasa berada dalam pemeliharaan dan rahmat Allah sepanjang masa.

Firman Allah s.w.t. dalam surah Toha ayat 132:
Maksudnya : “Maka kendaklah kamu (ibu-bapa) memerintahkan kepada ahli keluarga kamu supaya mendirikan sembahyang dan bersabarlah dalam melakukannya (menyuruh melakukan sembahyang tersebut)”.

FirmanNya lagi dalam surah Al-Ankabut ayat 45:
Maksudnya : “ Demi sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah pelakunya daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar ”

Sabda Rasulullah s.a.w.:
Maksudnya : “Ajarkanlah anak-anak kamu mengerjakan solat jika mereka sudah berumur tujuh tahun, dan pukullah (apabila tidak mahu solat) jika mereka sudah berumur sepuluh tahun”.
(Hadis Riwayat Hakim)

Sabdanya lagi
Maksudnya : “Puasa itu adalah benteng (dari melakukan maksiat dan mungkar)”.
(Hadis Riwayat An-Nasaei)

5. Meninggalkan Larangan Allah.
Setiap ketaatan yang diajar kepada anak-anak juga perlu diiringi dengan perintah supaya mereka meninggalkan larangan Allah dan RasulNya. Ini bagi menjamin mereka sentiasa berada dalam keadaan bersih dan suci dari dosa terutama dosa-dosa yang besar dan tidak mudah terpengaruh dengan bisikan dan ajakan ke arah kejahatan kerana ia akan membawa anak-anak dan ibu-bapanya ke arah api Neraka.

Firman Allah s.w.t. dalam surah At-Tahnim ayat 6:
Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api Neraka yang mana bahan apinya terdiri daripada manusia dan batu-batu”.

Sabda Rasulullah s.a.w. :
Maksudnya : “Taatiah kepada Allah dan takutlah berbuat maksiat kepada Allah dan suruhlah anak-anak kamu untuk mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kerana hal ini akan memelihara mereka dan kamu dan api Neraka”.
Sahabat yang dihormati,
Di dalam al-Qur'an terdapat satu surah yang bernama Surah Luqman. Surah ini memaparkan satu kisah mengenai Luqman yang dikurniakan hikmah kebijaksanaan dan rahsia mengenal Allah s.w.t., membanteras syrik, mendorong supaya berakhlak mulia dan menjauhi daripada akhlak tercela yang merupakan tujuan utama mengapa al- Qur'an diturunkan.

Dalam Surah Luqman didapati lapan ayat berturut-turut secara khusus memperkatakan kisah Luqman, dimana tajuk ayat tersebut merupakan isi pengajaran Luqman kepada anaknya. Dari ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasi kepada tiga asas utama iaitu Asas Aqidah, Asas Ibadah dan Asas Akhlak.

Pertama :  Asas Aqidah, 
Persoalan aqidah merupakan isu terpenting dalam kehidupan Muslim . Ini disebabkan aqidah menurut Islam adalah asas bagi binaan Islam pada keseluruhannya. Daripada aspek yang lain ia juga dapat disifatkan sebagai benteng yang paling teguh bagi menjaga dan mengawasi segala bentuk penyelewengan.

Dewasa ini didapati beberapa bentuk penyelewengan berlaku sama ada dari segi pemikiran, percakapan lebih-lebih lagi tingkah laku yang semuanya berpunca daripada ketidakfahaman mereka terhadap asas aqidah Islam  secara mendalam, sedangkan kefahaman tentang aqidah itu merupakan satu tuntutan untuk melahirkan keyakinan dan penghayatan Islam secara menyeluruh.

Asas aqidah yang ditekankan di sini adalah mentauhidkan Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : "Wahai anak kesayanganku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah (dengan satu yang lain),sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar."
(Surah Luqman ayat 13)

Dalam ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Luqman memulai nasihat kepada anaknya supaya menjauhkan diri daripada syirik kepada Allah, kerana jiwa yang suci harus bersih daripada sebarang kerosakan dan kesesatan. Di antara punca kerosakan aqidah adalah syirik. Oleh itu ia hendaklah dijaga daripada syirik agar aqidah sentiasa berada dalam keadaan baik. Kerana kesucian dan kemurniaan aqidah itulah punca segala amalan yang baik.

Syirik adalah sebesar-besar dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa (syirik) mempersekutukan-Nya (dengan sesuatu apa jua) dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar."

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah ditanya, yang manakah dosa yang paling besar? Baginda menjawab : "Bahawa engkau jadikan bagi Allah penyerupaan, saingan atau persamaan sedangkan Dia menjadikan engkau."

Kedua : Asas Ibadah, 
Konsep ibadah dalam Islam bukan hanya terbatas kepada soal-soal ta'abbudi yang dikenali seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Malah ibadah mempunyai erti yang sangat luas dan mendalam. Ibadah merupakan pengabdian sepenuhnya dan berfungsi menjalinkan hubungan yang berterusan antara hamba dengan Allah. Hubungan ini sebenarnya yang menjadi asas utama pendidikan Islam pada keseluruhannya.

Ibadah dalam Islam merangkumi keseluruhan kehidupan manusia iaitu hubungan manusia dengan Allah s.w.t, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam dan makhluk Allah yang lain. Setiap perkara yang kita lakukan dan tinggalkan semata-mata kerana Allah dan mencari keredhaan-Nya akan dikira sebagai beribadah kepada Allah s.w.t. 

Solat adalah saluran utama hubungan manusia dengan Allah s.w.t. Ia merupakan pancaran yang menghidupkan dan menyuburkan keimanan dalam hati, kerana dengan bersolat seorang akan mengingati Allah melalui segala bacaan yang dibaca sepanjang solat. Dalam solat seseorang akan mengingati hari akhirat, ingat kepada Rasul, Malaikat, seterusnya kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul iaitu al-Qur'an. Solat juga dapat mencegah seseorang daripada mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Dengan ini jelaslah kepada kita bahawa solat adalah manisfetasi daripada keimanan kepada perkara-perkara ghaib.

Daripada aspek kejiwaan, solat mendidik seseorang agar mencapai ketenangan jiwa, memberi kekuatan dalaman kepada seseorang untuk menempuh penderitaan hidup di dunia ini. Daripada aspek kesihatan, solat mendidik seseorang supaya menjaga kebersihan, melatih badan supaya cergas dan aktif. Daripada aspek akhlak, solat dapat menyedarkan seseorang terhadap kesalahannya, dapat menghapuskan dosa, dapat mencegah seseorang daripada kemungkaran dan mendidik seseorang supaya berdisplin dengan waktu. Dan yang terakhir daripada aspek kemasyarakatan, solat melahirkan individu yang memiliki kemerdekaan jiwa, kemerdekaan dalam memberi teguran dan pandangan, memupuk persaudaraan dan melahirkan persamaan tanpa mengira pangkat kedudukan, harta kekayaan, mulia dan hina, tua dan muda. Semuanya sama dihadapan Allah. 

Ketiga : Asas Akhlak.
Misi Islam sebenarnya ialah pengarahan manusia supaya mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, yang sesuai dengan kemuliaan manusia. Islam sangat mementingkan budi pekerti untuk mewujudkan unsur-unsur kekuatan dan peribadi yang baik, yang akan dapat mempertingkatkan taraf kehidupan di dunia serta keredhaan Allah di sebalik kehidupan sekarang ini. Dalam pendidikan Luqman asas ini ditekankan kepada beberapa perkara pokok iaitu :

1.Berbakti kepada kedua ibu bapa : 
Firman Allah s.w.t yang bermaksud, "Dan Kami wajibkan berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapanya, ibunya mengandung dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapamu, (ingatlah) kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan) "(Surah Luqman ayat 14)

2.Bersifat sabar :
Firaman Allah s.w.t yang bermaksud : "Dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang sangat-sangat di ambil berat untuk melakukannya." (Surah Luqman ayat 17)

3.Tidak takbur dan sombong :
Firman Allah s.w.t yang bermaksud : "Dan janganlah engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang sombong, takbur lagi membanggakan diri." (Surah Luqman ayat 18)

Takbur ialah sikap jiwa yang merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain, samaada orang itu manusia atau jin. Sikap takbur inilah menyebabkan Iblis telah dilaknat oleh Allah s.w.t. dan akan dihumbankan kedalan api Neraka.

4.Kesederhanaan dalam semua perkara :
Kesederhanaan ini berlaku kepada keseluruhan sistem termasuk urusan ibadah. Seseorang Islam tidak digalakkan beribadah sehingga menyeksa diri sendiri kerana setiap diri itu ada hak yang mesti diberikan, seperti mana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : "Sesungguh bagi tubuh badan ada haknya yang mesti kamu berikan kepadanya."

Begitu juga dalam urusan membelanjakan harta, Islam tidak menggalakkan umatnya supaya berbelanja secara berlebih-lebihan atau sebaliknya (kikir).

Dalam konteks pendidikan Luqman didapati dua aspek ditekankan iaitu: 
Pertama : Sederhana sewaktu berjalan, firman Allah s.w.t yang bermaksud : "Dan sederhanakanlah langkahmu sewaktu berjalan." (Surah Luqman ayat 19).

Kedua : Sederhana waktu bercakap., firman Allah s.w.t yang bermaksud :  "Lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keldai." (Surah Luqman ayat 19).

Sahabat yang dirahmati Allah,
Apabila dilihat daripada aspek pengajaran, didapati bahawa Luqman al-Hakim mempunyai pendekatan tertentu tentang pendidikan anaknya. 

Oleh itu sebagai individu Muslim Mukmin mempunyai tanggung jawab mendidik anak-anak  dan juga generasi umat Islam hari ini maka ambillah contoh dan cara-cara yang dilaksanakan oleh Luqman yang diceritakan kisah beliau dalam al-Qur'an. Insya Allah dengan usha-usaha yang gigih dan berterusan yang kita jalankan akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah supaya mereka nanti  akan mendo'akan kita apabila kita telah kembali bertemu dengan Allah s.w.t dialam barzakh.

Read More

PERANAN GURU

Peranan Guru Melahirkan Insan Soleh dan Bertakwa

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Guru adalah seorang pendidik sebagai insan yang mulia dan berjasa kerana merekalah yang bertanggungjawab mendidik manusia bagi melahirkan generasi Muslim yang beriman dan beramal soleh serta sanggup melaksanakan tugas terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Guru dalam sejarah hidupnya sentiasa menghargai kejayaan anak didiknya serta sanggup bekorban dan melakukan apa sahaja untuk manfaat dan kesejahteraan orang lain. 

Firman Allah s.w.t. di dalam Al-Quran :

يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجت

Maksudnya: “Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat”. (Surah Al-Mujaadalah ayat 11)

Peranan guru adalah luas. Guru adalah pendidik, pembimbing dan pendorong. Dia juga penyampai ilmu, penggerak dan penasihat. Ini bermaksud, guru atau pendidik mempunyai tugas dan tanggungjawab yang mencabar, kepentingan peranan guru itu memang tidak dapat dinafikan kerana boleh dikatakan setiap ahli masyarakat pada zaman ini melalui pendidikan yang diberikan oleh guru.

Islam meletakkan tugas sebagai guru yang melaksanakan tugas tarbiyah adalah ditempat yang sungguh mulia, seluruh masa yang digunakan dikira sebagai ibadah, setiap langkah dari rumah ke sekolah dan pulang kerumah dari sekolah akan mendapat satu pahala dan dihapuskan satu dosa, menyampaikan ilmu secara hikmah dan ikhlas semata-mata kerana Allah merupakan jihad yang paling tinggi pada pandangan Islam seperti mana yang dituntut dalam syariat Islam.

Firman Allah s.w.t. maksudnya : “Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik”.( Surah al-Nahl ayat 125)

Dalam Islam terdapat 4 martabat guru atau pendidik iaitu:

1- Mudarris : yang bermaksud guru yang hanya mengajar mata pelajaran kemahiran mereka sahaja.

2- Mu’allim : yang bermaksud guru yang tidak hanya mengajar mata pelajaran mereka tetapi turut menyampaikan ilmu-ilmu lain.

3- Mursyid : yang bermaksud guru yang menyampaikan ilmu dan menunjukkan jalan yang benar.

4- Murabbi : yang bermaksud guru yang mendidik, memelihara, mengasuh, mentarbiah anak didiknya menjadi manusia yang berilmu, bertakwa dan beramal soleh.

Sebagai seorang guru yang beriman dan bertaqwa keempat-empat ciri di atas hendaklah fahami dan dihayati di dalam kehidupannya sebagai pendidik terutama ciri keempat iaitu mendidik, memelihara, mengasuh, mentarbiah anak didiknya menjadi manusia berilmu, bertakwa dan beramal soleh. Jika tugas ini dapat direalisasikan dalam pendidikannya maka kedudukannya sungguh mulia dan akan duduk berdekatan dengan Nabi SAW di hari akhirat nanti.

Sahabat yang dimuliakan,
Peranan guru dalam mendidik masyarakat amatlah besar dan luas. Antaranya ialah:

1- Menyampai ilmu bab akidah dan keimanan yang tulin untuk menghidupkan hati dan menghubungkan manusia dengan Allah SWT, meyakinkan pertemuan dengan Allah SWT, mengharapkan rahmatNya dan takutkan seksaanNya.

2- Menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran meliputi fardu ain dan fardhu kifayah yang menjadi asas ubudiyah (pengabdian diri kepada Allah), hubungan harmoni sesama manusia dan alam.

3- Membentuk akhlak atau peribadi mulia supaya menjadi contoh tauladan kepada orang lain.

Sehubungan dengan itu, marilah kita sama-sama menghayati nasihat Luqman Al-Hakim sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran:

يبنى أقم الصلوة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ماأصابك إن ذلك من عزم الأمور

Maksudnya: “Wahai anakku! Dirikanlah solat (sembahyang), dan suruhlah berbuat baik serta cegahlah kemungkaran dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya”. 
(Surah Luqman : Ayat 17)

Sabda Rasulullah Sollallahu `Alaihi Wasallam:

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

Maksudnya: “Setiap kamu adalah penjaga (pemimpin) dan setiap kamu ditanya berkaitan dengan tanggungjawabnya”. (Hadis Riwayat Al-Bukhari)

Untuk mengelakkan gejala sosial daripada merebak dan terus melanda masyarakat kita, maka adalah menjadi tugas dan tanggungjawab guru di sekolah perlulah menanamkan asas aqidah Islam dan keimanan kepada Allah SWT. Bentuklah jiwa para pelajar supaya berakhlak dengan akhlak Islam dan takut kepada azab Allah SWT jika melakukan maksiat dan kemungkaran.

Semua guru-guru samaada guru agama atau guru akademik perlu memainkan peranan yang berat ini dan jangan jemu-jemu menasihati, mendidik, membentuk dan mengasuh jiwa para pelajar dengan nasihat yang baik. Guru pula perlulah membawa syaksiah Islam dan akan menjadi contoh dan ikutan para pelajarnya.

Kasihanilah anak-anak didik kita ini dengan tutur kata yang lemah lembut kerana fitrah manusia suka kepada kelembutan. Anggaplah mereka semua seperti anak kita sendiri dekatilah mereka yang bermasaalah dengan penuh kasih sayang seperti seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya.

Selain daripada guru-guru yang mengajar di sekolah ibu bapa juga perlulah mengambil tanggungjawab bersama guru untuk memikul tugas yang besar dan berat ini dan meneruskan pendidikan dirumah pula. Pihak sekolah pula perlu memperbanyakkan aktiviti-aktiviti ko korikulum yang menjurus kepada insan beriman dan bertakwa iaitu dengan menganjurkan kem motivasi, smart solat, khemah Ibadah, qiyamulail, kelas hafazan, tazkirah ,kuliah agama dan group usrah di waktu-waktu cuti atau hujung minggu.

Lebihkan aktiviti berbentuk agama daripada aktiviti-aktiviti lain kerana waktu mata pelajaran agama Islam yang diajarkan terlalu sedikit untuk menampung keperluan ilmu dan tarbiyah kepada para pelajar.

PIBG sekolah juga boleh mengembeling tenaga bersama ibu bapa dan guru merangka program yg bermanfaat. Apabila aktiviti ini dapat dilaksanakan bermakna kita telah sama-sama menyokong serta memartabatkan profesyen keguruan, sekaligus melaksanakan konsep amar ma’ruf dan nahi munkar.

Sahabat yang dikasihi,
Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulum Ad-Diin menjelaskan supaya kita mengambil berat terhadap pendidikan anak-anak, dengan mengajar Al-Quran, Hadis-hadis Nabi Sollallahu `Alaihi Wasallam, sejarah para sahabat r.a dan para solihin, hukum-hukum agama dan termasuk juga pendidikan jasmani di sekolah-sekolah.

Antara perkara asas yang mesti diberi perhatian dan penekanan ialah:

1- Mendidik anak dan remaja menunaikan solat secara berterusan. Sabda Rasulullah Sollallahu `Alaihi Wasallam:

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا فى المضاجع

Maksudnya: “ Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan solat apabila mereka mencapai umur 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka mencapai umur 10 tahun serta pisahkan di antara mereka tempat tidur ”.( Hadis Riwayat Abu Daud dan Al-Hakim)

Berkata Sayyidina Ali Karramallahu wajhah:

علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم

Maksudnya: “Ajarlah anak-anak kamu dan ahli rumahtanggamu kebaikan dan perbaikilah adab sopan mereka ”.

2- Mempamerkan tingkah laku dan tauladan yang baik. Firman Allah SWT:

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا

Maksudnya: “Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang terbaik iaitu bagi sesiapa yang sentiasa mengharapkan ( keredaan ) Allah taala dan (balasan baik) hari Akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (di dalam masa sedih dan senang)”. (Surah Al-Ahzab:Ayat 21)

Marilah kita sama-sama berusaha menjayakan matlamat pendidikan untuk melahirkan pelajar dan masyarakat yang beriman, berilmu , bertakwa dan berketerampilan, yang dapat menyumbang kepada pembangunan agama, masyarakat dan negara.

Masyarakat yang ingin kita bina ialah masyarakat Islam yang berwawasan, bercita-cita luhur dan murni, bekerjasama, adil dan bertanggungjawab sesama insan.

Guru membawa misi penyempurnaan akhlak, sebagaimana misi diutusnya Rasulullah SAW . Nabi SAW sendiri dengan tegas pernah bersabda: "Innama buitstu liutammima makaarima al-akhlaq." maksudnya : " Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak (manusia)."

Lantaran itu, tidak salah jika ahli tafsir mengatakan bahawa posisi guru setingkat di bawah Nabi, sebagaimana yang ia pahami dalam sabda Nabi SAW., : "Al-Ulama'u waratsatu al-Anbiya', (Ulama [menurutnya termasuk guru] adalah pewaris para Nabi).

Sahabat yang dikasihi,
Guru yang menyampaikan ilmunya adalah berupa ilmu yang bermanfaat, jika ilmu tersebut di amalkan berterusan hingga ke hari kiamat maka walaupun ia telah kembali ke alam barzakh maka pahalanya akan berterusan diperolehi.

Perhatikanlah hadis Nabi SAW. yang bermaksud : "Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanafaat dan doa anak soleh yang mendoakannya .
(Hadis Riwayat Muslim)

Oleh itu bergembiralah wahai para guru jasamu tetap dikenang , pahalamu tetap berterusan walaupun kau sudah tidak ada di dunia ini.
Read More

PENDAKWAH

Balasan Syurga Untuk Pendakwah di Jalan Allah

Sahabat yang dirahmati Allah,
Rasulullah s.a.w adalah kekasih dan hamba Allah yang paling mulia, penutup para  Nabi dan Nabi pertama akan memasuki Syurga  sebelum di masuki oleh Nabi-nabi yang lain. Selepas Nabi s.a.w dikalangan sahabatnya orang yang paling mulia dan mendapat jaminan Syurga adalah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq.

Nabi s.a.w memberi kemulian yang cukup tinggi kepada beliau dengan sabda baginda yang bermaksud : “Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat maka akan lebih berat keimanan Abu Bakar.”
(Imam al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu’abul Iman, dari Umar bin al-Khattab)

Rasulullah s.a.w sendiri juga pernah memuji keIslaman Abu Bakar, seperti dinyatakan oleh Ibnu Kathir dalam al-Bidayah wal al-Nihayah:


“Tidak aku mengajak seorang masuk Islam, tanpa ada hambatan, keraguan, tanpa mengemukakan pandangan dan alasan, hanyalah Abu Bakar. Ketika aku menyampaikan ajakan itu, dia langsung menerimanya tanpa ragu-ragu sedikitpun. Puncaknya adalah pada peristiwa Israk dan Mikraj, di mana semua manusia mendustai Rasulullah s.a.w., namun Abu Bakar yang membenarkan kejadian itu.”

Apabila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar apakah yang beliau tinggalkan untuk ahli keluarganya, beliau mengatakan dia meninggalkan Allah dan Rasul, kesemua hartanya di infak di jalan Allah s.w.t.

Kenapa Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq mendapat kemuliaan ini?

Ini adalah kerana beliau menjalankan kerja-kerja dakwah mengajak orang musyrikin untuk memasuki Islam. Bermula beberapa orang sahabatnya yang terdekat di Makkah memasuki Islam dari sinilah Islam tersebar di Mekkah, Madinah dan seluruh dunia. Bayangkanlah betapa besarnya pahala Sayyidina Abu Bakar bermulanya daripada zaman Nabi s.a.w hingga sekarang dan berterusan hingga kehari kiamat setiap orang beriman dan masuk Islam Sayyidina Abu Bakar mendapat sahamnya, tidak hairanlah Nabi s.a.w menyatakan iman seluruh umat bila ditimbang tidak dapat menyamai iman Sayyidina Abu Bakar.

Sahabat yang dimuliakan,
Jika kita bergantung amal ibadah , sedekah , kebajikan dan amal soleh yang kita buat sebenarnya tidak cukup untuk meraih Syurga Allah s.w.t sebab harga Syurga adalah cukup mahal dan  perlu kepada amalan yang berkualiti , ikhlas dan khusyuk. Kita beribadah tidak khusyuk dan jarang-jarang bertahajjud, kurang berzikir dan baca al-Qur'an, sedekah kadang-kadang, amal soleh yang lain pun boleh dikira dengan jari. Kuantiti sedikit dan kualiti pula tidak memenuhi taraf yang sepatutnya.

Dosa pula kita lakukan berterusan samaada kita sedar atau pun tidak. Yang paling ditakuti adalah dosa-dosa kering yang kita buat tetapi kita tidak merasi bahawa perkara itu mendatangkan dosa.Belum dikira perasaan riak dan ujub yang timbul dihati kita yang akan menghapuskan amal-amala soleh kita.

Dari itu kita perlu berfikir apakah satu perniagaan yang amat menguntungkan dan dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah dan mendapat balasan Syurga?

Sebenarnya pelaburan pahala yang cukup besar tidak dapat menandingi pahala seseorang adalah ia berdakwah kepada orang bukan Islam hingga dia beriman dan memeluk agama Islam. Apabila seseorang masuk Islam disebabkan usaha-usaha kita maka pahala orang tersebut dan pahala ahli keluarganya dan cucu cicitnya yang beriman hingga ke hari kiamat kita akan mendapat sahamnya. Malahan ada hadis menyatakan pahala yang akan diberi Allah kepada seseorang yang berdakwah hingga seseorang itu masuk Islam lebih baik daripada dunia dan isi-isinya.

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya : "Sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang baik, adalah baginya pahala sebanyak pahala orang-orang yang menurutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala itu dari pahala-pahala mereka; dan (sebaliknya) sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang menyesatkan, adalah ia menanggung dosa sebanyak dosa orang-orang yang menurutnya, dengan tidak mengurangi sedikit pun dosa itu dari dosa-dosa mereka."  (Hadis Riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi)

Apakah maksud diri dan harta orang Mukmin telah dibeli Allah s.w.t. dengan Syurga?

Perlu kita berkeyakinan bahawa harta, nyawa, masa bukan milik kita tapi milik Allah, dan Allah telah membeli jiwa orang yang berjihad dan berdakwah di jalan Allah dengan SyurgaNya. Untuk melaksanakan matlamat ini kita perlu berfikir bagaimana hendak menyampaikan dakwah dan tarbiyah mengajak manusia beriman kepada Allah s.w.t. dan menarik orang-orang bukan Islam untuk beriman kepada kalimah syahadah.

Ramai para pendakwah hanya menumpukan berdakwah kepada orang Islam sahaja sedangkan mereka melupakan orang-orang yang bukan Islam, sedangkan usaha-usha dakwah perlu diberikan tumpuan kepada mereka ini kerana kita akan ditanya nanti adakah kita pernah sampaikan dakwah kepada mereka? Urusan hidayah itu adalah urusan Allah sedangkan kita diminta hanya untuk memenuhi tugas dakwah dan mengajak kepada kebenaran.

Di dalam surah At-Taubah ayat 111 Allah s.w.t. berfirman, maksudnya: "Sesungguhnya Allah s.w.t. telah membeli diri dan harta mereka yang beriman, sebagai ganti bagi mereka itu Syurga."

Allah s.w.t. telah membeli seluruh diri dan harta orang yang beriman sebagai ganti bagi mereka Syurga. Allah s.w.t. ingin agar diri dan harta kita digunakan untuk membuat kerja-kerja dakwah dan tarbiyah.  Nabi s.a.w. dan sahabat-sahabat baginda menghabiskan seluruh masa, tenaga dan harta untuk memenuhi tuntutan dakwah ini. Sahabat-sahabat berjihad dijalan Allah s.w.t keluar daripada Madinah pergi ke Mesir, Iran, Iraq, India, China dan Afrika semata-mata menyebarkan dakwah Islam, untuk membebaskan manusia daripada menyembah sesama manusia untuk diberikan penyembahan hanya sanya kepada Allah s.w.t.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah ditanya:“Apakah amalan yang paling utama? Baginda s.a.w. bersabda: “Beriman kepada Allah s.w.t Sahabat bertanya lagi: Kemudian apa? Rasulullah s.a.w bersabda: Jihad pada jalan Allah s.w.t. iaitu berjuang pada jalan Allah s.w.t. dan Sahabat bertanya lagi: Kemudian apa? Rasulullah s.a.w bersabda: Haji Mabrur iaitu ibadat Haji yang diterima”

Firman Allah s.w.t yang bermaksud : Demi sesungguhnya! Jika kamu terbunuh pada jalan Allah (dalam perang Sabil), atau kamu mati (mati biasa – semasa mengerjakan kebajikan umum), sesungguhnya keampunan dari Allah S.W.T. dan rahmatNya adalah lebih baik (bagi kamu) dari apa yang mereka (orang-orang kafir dan munafik) itu himpunkan (meliputi segala jenis kesenangan hidup). (Surah Ali-Imran ayat 157)

Firman Allah s.w.t maksudnya : "Sesungguhnya) orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah (daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang Haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja); dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan pemberian rahmat daripadanya dan keredaan serta Syurga; mereka beroleh di dalam Syurga itu nikmat kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah, menyediakan di sisiNya pahala yang besar." (Surah at-Taubah ayat 20-22)

Dan apabila sebut berkenaan kerja dakwah ini, dia bukan  sekadar dalam masjid sahaja, ataupun bukannya  terhenti pada musim-musim hari kebesaran Islam sahaja; malah ianya adalah sepanjang masa. Tidak ada batasan waktu dalam kerja dakwah ni. Asalkan kita boleh ajak masyarakat kepada petunjuk hidayah Islam yang betul dan kita mengajak orang bukan Islam untuk memahami Islam.

Sama-samalah kita berperanan sebagai pendakwah untuk mengaut hasil yang cukup lumayan di hari akhirat nanti. Hasil yang besar itu disebut pada ayat 111  dalam Surah At-Taubah iaitu balasan Syurga. Ini yang kita kena faham dulu, sebab apa terasa kemanisan dalam berdakwah akan diberikan oleh Allah s.w.t walaupun terasa penat dan letih.

Sahabat yang dikasihi,
Selain mendapatkan keampunan dan ganjaran yang besar dari Allah, golongan yang berjihad dijalan Allah ini  akan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah di akhirat. Mereka akan disatukan bersama Nabi, siddiqin, orang syahid serta salihin.

Firman Allah bermaksud: “Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu Nabi, golongan siddiqin, syuhada dan salihin, mereka itulah teman sebaik-baiknya.” (Surah al-Imran ayat 69).

Oleh itu marilah sama-sama kita berjihad dan berdakwah mengikut kemampuan kita kepada rakan-rakan atau jiran yang bukan Islam supaya mereka faham kebenaran Islam dan bersetuju untuk mendekatkan diri kepada Islam. Kita juga berkewajipan memberi bantuan berupa wang ringgit, masa dan tenaga yang diperlukan oleh Jemaah Islam, Perkim, Persatuan Cina Islam, Jabatan Agama dan pendakwah bebas yang bertugas menyebarkan dakwah Islam kepada bukan Islam daripada bangsa Cina, India, Orang Asli dan Bumiputera Sabah dan Serawak.

Akhirkata hayatilah hadis Nabi s.a.w. dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi  s.a.w bersabda yang bermaksud : "Allah s.w.t. menjamin bagi orang yang berjuang di jalanNya yang mana dia tidak keluar dari rumahnya melainkan berjihad di jalanNya serta membenarkan kalimahNya, bahawa Allah s.w.t. akan memasukkannya ke dalam Syurga ataupun ia akan dikembalikan oleh Allah ke tempat tinggalnya dengan apa yang diperolehinya berupa ganjaran ataupun harta rampasan."(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
Read More

PENCIPTAAN DAN KEDUDUKAN MANUSIA DI DALAM RAHIM IBU

Penciptaan Dan Kedudukan Manusia Ketika Di Dalam Rahim Ibunya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمSegala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Dari Abdullah bin Mas’ud : Rasulullah SAW bersabda, “Penciptaan salah seorang kamu disempurnakan dalam rahim ibunya sepanjang tempoh beberapa kali (dalam) empat puluh hari. Empat puluh hari yang kedua dalam bentuk segumpal darah kemudian dalam empat puluh hari yang ketiga dalam bentuk segumpal daging.

Kemudian Allah mengutuskan malaikat kepadanya lalu diperintahkan agar menulis untuknya empat kalimah dengan firman-Nya : ‘Tulislah baginya amalannya, ajalnya, rezekinya dan samada celaka atau bahagia.’

Maka demi Dia yang memegang jiwa ku di dalam genggaman-Nya, sesungguhnya (jika) seseorang dari kalangan kamu beramal dengan amalan ahli syurga hinggalah jarak beliau dengan syurga itu hanyalah satu hasta, maka sebagaimana telah dituliskan ketentuannya (sebagai ahli neraka) lalu beramallah beliau dengan amalan ahli neraka, justeru itu beliau pun masuk neraka.

Dan sesungguhnya (jika) seseorang dari kamu beramal dengan amalan ahli neraka hinggalah jarak beliau dengan neraka itu hanyalah sehasta, namun telah ditetapkan ketentuan (takdir) untuknya (sebagai ahli syurga) lalu beliaupun beramal dengan amalan ahli syurga, justeru itu beliaupun masuk syurga.”  (Hadis Sahih Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan hampir seumpama lafaznya juga yang telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi)

Huraian hadis : 

Telah masyhur di kalangan ulama’ Islam yang dahulu dan  sekarang berfahaman bahawa kejadian janin yang pertama ialah; air mani (النطفة), segumpal darah (العلقة), kemudian seketul daging (و(المضغة. Semua proses kejadian ini ialah selama 120 hari,

Berdasarkan yang disebut dalam hadis, mereka menafsirkan  bahawa roh ditiup ke dalam janin pada waktu ianya  berupa seketul daging, yang pada zahirnya selepas 40 hari yang ketiga.

 Firman Allah SWT maksudnya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari “pati” (yang berasal) dari tanah; Kemudian Kami jadikan pati itu (setitis) air mani pada penetapan yang kukuh; Kemudian Kami ciptakan air mani itu menjadi segumpal darah beku lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk ia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta”. (Surah al-Mukminun ayat 12-14)

Telah sabit dalam kajian saintifik gerakan janin dapat  dikesan pada peringkat awal, iaitu pada minggu ke lapan atau ketika kandungan janin sebesar 3sm atau panjang janin lebih kurang 15mm. Demikian juga dapat  dilihat gerakan pernafasan, anggota bahagian atas, denyutan jantung, kerdipan mata dan sebagainya. Gerakan tangan ke mulut, lidah dan menghisap jari semuanya dapat  dilihat diminggu ke enam belas, iaitu sebelum 120 hari.
  
Demikianlah sedikit perbincangan mengenai mukjizat Nabi SAW yang menceritakan proses kejadian janin yang begitu halus dan terperinci di zaman sebelum manusia mengenali sains dan teknologi lebih 14 abad yang lampau, ini menunjukkan kebenaran ajarannya, begitu juga dengan perkara lain seperti hadis ‘Zubab’ atau lalat dan seumpamanya. Semoga Allah menambahkan kekuatan berfikir dan  kefahaman yang luas kepada kita semua agar dapat  kita memahami isi kandungan ayat-ayat-Nya serta Sunnah Nabi SAW dan terus berpegang serta beramal dengan kedua-duanya.

Sahabat yang dimuliakan,
Begitu banyak pengajaran yang terdapat dalam hadis ini, namun kesimpulannya adalah mengagungkan kekuasaan Allah yang Maha Tinggi. Selain itu kita wajib beriman kepada qada dan qadar ini dan bersangka baik kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah SWT tidak pernah menzalimi hamba-hamba-Nya.

Demikian pula dalam Al Quran surat Ali Imran 154, Allah SWT berfirman maksudnya, "Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, 'Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?’ Katakanlah: ‘Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah..." 

Rasulullah SAW bersaba maksudnya, "Janganlah kamu (sekalian) mati melainkan dalam keadaan ber baik sangka kepada Allah." (Hadis Riwayat Muslim)

Maksudnya kita mesti senantiasa berprasangka baik bahwa Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang mati dalam husnul khatimah.Berdoalah kepada Allah SWT semoga Dia kekalkan  iman dan akidah kita tetap kukuh dari sekarang hinggalah ke akhir hayat .

Jika kita merasakan bahawa kita adalah ahli syurga, maka berusahalah menuntut ilmu agar kita dapat beramal dengan amalan ahli syurga. Maksudnya, hadis ini memberi dorongan atau motivasi kepada kita untuk berusaha mendapatkan syurga.

Salman radhiallahu ‘anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda (maksudnya) : “Tidak tertolak qada itu melainkan oleh doa dan tidak bertambah di dalam umur itu melainkan oleh kebajikan.”(Hadis riwayat Tirmidzi)

Doa itu sendiri sebagai satu ibadat dan menjadi bentuk perhambaan kepada Allah.Mereka yang berdoa perlu mempunyai keyakinan kerana ada dinyatakan, Allah tidak akan mempersia-siakan mereka.

Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi:“Sesungguhnya Allah itu Hidup dan Maha Pemberi, Dia malu jika seseorang mengangkat kedua tangannya kepada-Nya lalu Dia mengembalikan kedua tangannya (membalas doa orang itu) dalam keadaan kosong serta rugi.”(Hadis riwayat Tirmidzi)

Sayyidina Umar Al-Khattab r.a pada suatu ketika, telah melafazkan doa-doa ini ketika bertawaf: “Ya Allah, jika Engkau telah mentakdirkan aku tergolong di dalam golongan orang-orang yang bahagia, tetaplah aku di dalam keadaan aku. Sebaliknya jika Engkau telah tetapkan aku di dalam golongan orang-orang yang celaka dan berdosa, hapuskanlah takdir itu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang mendapat kebahagiaan dan keampunan.”

Hadis ini juga mengajar kita supaya tidak sombong dan memandang rendah pada orang lain kerana syurga dan neraka itu milik Allah yang Maha Agung dan Dia boleh memberi kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya.

Untuk menjauhkan diri dari termasuk menjadi ahli neraka maka perlulah menjauhkan diri daripada sifat-sifat ahli neraka iaitu sifat-sifat mazmumah (sombong, riak, dendam, suka membuat fitnah, mengadu domba, bongkak, takbur, iri hati hasad dengki, buruk sangka, dan sebagainya).

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita sendiri setiap masa dan ketika. Peruntukkanlah masa untuk solat tahajud , berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT di malam hari ketika isteri dan anak-anak kita tidur. Bertaubat hingga menitiskan air mata, mohonlah belas kasihan Allah SWT, kerana betapa kerdilnya diri kita ini berbanding dengan kekuasaan-Nya, rahmat dan kasih sayang-Nya.

Read More

PENCERAIAN

Jauhilah Penceraian Untuk Mencari Keredhaan Allah

Sahabat yang dirahmati Allah,Setiap manusia memerlukan perkahwinan, kerana dengan perkahwinan yang sah perhubungan intim diantara lelaki dan perempuan dapat dilakukan, manusia memerlukan seks kerana ia adalah fitrah yang dianugerahkan Allah s.w.t. Namun keperluan seks perlu diimbangi dengan nilai akhlak iaitu dengan pernikahan menurut ketetapan syarak agar ia mendapat keberkatan dan dikira sebagai ibadah.  Hubungan yang tidak halal atau seks luar nikah atau zina adalah haram serta berdosa besar.


Walaupun Islam telah memberi jalan yang mudah untuk membolehkan hubungan intim antara lelaki dan wanita, namun ada di antara orang Islam masih memilih untuk melakukan perzinaan hingga melahirkan anak luar nikah. Lebih buruk lagi apabila anak-anak yang dilahirkan tanpa perkahwinan yang sah dibunuh dan dibuangkan merata tempat tanpa rasa takut kepada Allah s.w.t.


Sahabat yang dimuliakan,
Perkahwinan merupakan satu ikatan resmi dan suci antara dua pasangan yang disatukan. Perkahwinan atas dasar cinta, suka sama suka mahupun perkahwinan yang diatur pastinya menuntut komitmen yang tinggi dari kedua-dua pasangan dan biasanya mempunyai tujuan yang sama iaitu membina satu kehidupan yang dikongsi bersama. Dari perkahwinan lahirnya keturunan dan seterusnya terbina satu institusi keluarga. 


Namun tidak semua perkahwinan akan terjamin kekal bahagia selamanya dan ke akhirnya sebagaimana yang diidamkan. Banyak perkahwinan yang berakhir separuh jalan sahaja atas pelbagai sebab dan alasan. Ada yang meletakkan kesalahan pada pasangan lelaki dan tidak kurang juga wanita yang dipersalahkan. Ada juga kegagalan perkahwinan disebabkan wujudnya pihak ketiga di antara pasangan yang berkahwin.


Jangka masa perkahwinan tidak boleh dijadikan penentu kepada punca perceraian. Ada perkahwinan yang bertahan berpuluh tahun tetapi diakhir-akhir usia, perceraian berlaku juga. Tidak kurang juga perceraian yang berlaku pada pasangan yang tempoh berkahwin hanya sehari, seminggu mahupun sebulan. Inai masih merah dijari, sudah diceraikan. Perceraian tidak mengenal usia, bangsa, pangkat mahupun status ekonomi. 


Kaya atau miskin tidak boleh dijadikan faktor penentu kebahagiaan dalam perkahwinan. Di negara kita kes-kes perceraian yang sering menjadi perhatian adalah di antara golongan selebriti dan juga golongan korporat terkemuka. Bukan kerana golongan ini yang selalu menjadikan perceraian ini perkara biasa tetapi kerana kisah mereka ini terpaksa dikongsi dengan awam memandangkan mereka ini adalah golongan terkenal. Hakikat sebenarnya perceraian berlaku pada mana-mana juga pasangan yang puncanya hanya pasangan-pasangan ini sahaja yang lebih tahu. 


Dari maklumat yang diperolehi, kadar penceraian di Malaysia bagi pasangan beragama Islam sahaja disifatkan agak dahsyat. Dalam sehari purata 56 kes perceraian berlaku di Malaysia dan sebanyak 359 berlaku sebulan berdasarkan kepada statistik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) pada tahun 2007. Dari jumlah ini Lembah Klang mencatatkan jumlah tertinggi iaitu tiga daripada sepuluh pasangan di Kuala Lumpur, bercerai. Jumlah perceraian sepanjang tahun 2007 adalah 20,529. 


Manakala bagi tahun 2008, data yang diambil dari Januari sehingga Jun 2008 menunjukkan perceraian sebanyak 9,765. Trend perceraian di kalangan umat Islam di Malaysia setiap tahun kian meningkat dan keadaan itu amat membimbangkan. Tambahan pula perceraian sudah merangkumi angka melebihi kira-kira 10 peratus daripada jumlah perkahwinan setiap tahun.


Sahabat yang dihormati,
Walaupun Islam membenarkan penceraian (talak) tetapi ianya adalah perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah s.w.t. Dari Ma’ruf dari Muharib bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya :  “Allah tidak membuat sesuatu yang halal tidak disukainya selain talak” (Riwayat Abu Dawud)


Kenapakah umat Islam sanggup bercerai sedangkan bercerai itu adalah satu yang dibenci oleh Allah s.w.t. Nabi s.a.w menggalakkan umatnya berkahwin bukannya bercerai berai kerana bercerai berai mendatangkan kesan yang sangat negatif. Kesan yang negatif yang terpaksa ditanggung adalah anak-anak. Anak-anak akan menjadi magsa jiwa mereka tersiksa kerana sikap keegoan ibu bapa mereka,  masing-masing tidak mahu mengalah dan mempertahankan pendapat masing-masing. Anak-anak akan merasa diri mereka tidak disayangi dan lebih parah lagi apabila mereka berebut untuk mendapat hak penjagaan keatas anak-anak mereka.


Sebenarnya tanpa disedari syaitan telah membisikkan pada telinga orang Mukmin supaya memutuskan ikatan perkahwinan yang telah di bina supaya berlaku porak peranda dikalangan suami isteri dan anak-anak mereka. Walaupun hanya disebabkan perkara kecil sahaja.


Allah s.w.t. berfirman maksudnya : "Iblis berkata: “Oleh kerana Engkau (wahai Tuhan) menjadikan daku sesat (maka) demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka (dari menjalani) jalan-Mu yang lurus (Shirat al-Mustaqim). Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka serta dari kiri mereka; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur.” 
(Surah al-A’raaf  ayat 16-17)


Perjanjian, atau lebih tepat, tipu daya syaitan ini benar-benar telah dilaksanakannya sejak dari zaman awal Islam sehinggalah pada masa kini. Syaitan menghalang umat Islam dari jalan Allah yang tulen lagi benar. Kemudian ia membuat banyak jalan-jalan yang baru. Dalam ayat di atas, syaitan menyebut bahawa ia akan datang dari hadapan, belakang, kanan dan kiri. Empat arah ini bukan bererti empat jalan, tetapi bererti kepelbagaian jalan yang dibukakannya. Ini umpama seorang yang berkata: “Musuh datang menyerangku dari hadapan, belakang, kanan dan kiri.” Kenyataan ini tidak bererti ada empat orang musuh, tetapi bererti ada banyak musuh yang datang dari semua sudut. Apabila syaitan berjaya memecah belahkan keluarga Islam (berlaku talak) akan bergegar Arasy Allah s.w.t. kerana penceraian tersebut inilah yang dikehendaki oleh syaitan dan syaitan juga akan mendatangkan  permusuhan , benci membenci, pendedahan aib masing-masing dan memutuskan silaturahim di antara dua keluarga . Syaitan suka jika umat Islam tak dapat masuk Syurga.


Dari Al-Zuhri bahawa Rasulullah s.a.w.  bersabda maksudnya : "Tidak akan masuk Syurga bagi yang memutuskan silaturahim". 
(Riwayat Al-Imam Muslim)

Sahabat,
Sebagai seorang Muslim Mukmin untuk kita megelakkan daripada berlakunya penceraian perlulah menghiasi diri kita dengan akhlak Islam yang terpuji. Berpeganglah dengan beberapa kaedah yang dianjurkan Islam supaya mahligai yang telah dibina dapat diselamatkan dan sentiasa mendapat rahmat dan keberkataan daripada Allah s.w.t.


Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut :
1. Kawallah  perasaan marah dan cubalah memberi kemaafan.
Semua manusia pada dasarnya memiliki sifat marah, kerana marah adalah salah satu tabiat manusia. maka agama tidak melarang marah, tetapi kita diperintahkan untuk dapat mengendalikan marah dan senantiasa menjadi pema’af.


Fiirman Allah s.w.t yang bermaksud : “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”
(Surah Al-A'raaf ayat 199)


Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : "Orang yang terkuat di kalangan kamu semua ialah orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya di ketika dia marah dan orang yang tersabar ialah orang yang suka memberikan pengampunan di saat dia berkuasa memberikan balasan (kejahatan orang yang menyakitinya)"
(Hadis Riwayat Baihaqi)


2. Bersyukur dengan rezeki yang ada dan bersifat qana'ah.(menerima seadanya sahaja)
Isteri kena redha dengan rezeki yang diperolehi oleh suaminya, janganlah diharapkan kemewahan melebihi daripada kemampuan suami, dunia ini adalah tempat sementara dan tempat kesenangan yang sebenar adalah di hari akhirat. Ramai para wanita masuk Neraka kerana mereka tidak bersyukur di atas rezeki yang dimiliki oleh suaminya. Lihatlah orang yang lebih miskin daripada kita supaya rasa bersyukur itu akan terbina dijiwa kita.


3. Jangan mendengar hasutan atau fitnah daripada orang lain yang cuba nak meruntuhkan keluarga yang sedang dibina. Bertenang dan bersikap terbuka dan hormatilah suami atau isteri masing-masing. Kerana sikap hormat menghormati akan membina rasa kasih sayang yang berterusan.

4. Isteri perlu bersikap terbuka jika suaminya ingin berpoligami jika memang suaminya berkemampuan, dan haram bagi isteri meminta cerai kerana masaalah poligami kerana hak poligami telah termaktub sebagai salah satu daripada hukum Islam. Dalam hadis Nabi s.a.w mengatakan isteri yang meminta cerai daripada suaminya kerana tidak ada asas yang dibenarkan syarak tidak akan mendapat mencium keharuman Syurga.
Kawallah emosi dan bersikap bertenang janganlah kerana sikap gopoh gamah dalam sesuatu perkara menyebabkan kita dimurkai oleh Allah s.w.t.

5. Suami perlulah bertanggungjawab untuk memberikan nafkah zahir dan batin dan janganlah mengambil kesempatan di atas sifat lemah lembut isteri hingga menzalimi isteri, ingatlah jika pergolakkan rumah tangga berpunca dari sikap suami kurang bertanggung jawab dia akan menanggung dosa dan akan memikul beban yang berat di hari akhirat nanti.
Akhirkata cubalah selamatkan rumah tangga kalian jika telah berlaku pergolakkan, kerana pahala yang besar menanti kalian jika kalian semua dapat bersabar di atas ujian rumah tangga ini. Ingatlah  Allah s.w.t Maha Pengampun dan Maha Penyayang, apakah kita tidak boleh memberi kemaafan kepada pasangan kita jika ada sesuatu yang menyenggung perasaan kita.? Dunia ini tempat yang tidak kekal abadi kita tak akan dapat duduk lama di dunia ini dari itu janganlah kerana nak seronok di tempat yang sementara ini kita akan menderita ditempat yang kekal abadi.

Penceraian Dalam Islam
Di dalam Islam, penceraian merupakan sesuatu yang dilaknat oleh Islam tetapi diharuskan dengan alasan dan sebab-sebab tertentu. Penceraian boleh dilakukan dengan cara talak, fasakh dan khuluk atau tebus talak.

Talak :
Talak menurut bahasa bermaksud melepaskan ikatan dan menurut syarak pula, talak membawa maksud melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Talak merupakan suatu jalan penyelesaian yang terakhir sekiranya suami dan isteri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk mecari kebahagian berumahtangga. Talak merupakan perkara yang dibenci Allah s.w.t tetapi dibenarkan.

Hukum Talak :

Hukum Penjelasan 
1. Wajib :
a) Jika perbalahan suami isteri tidak dapat didamaikan lagi
b) Dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumahtangga mereka
c) Apabila pihak kadi berpendapat bahawa talak adalah lebih baik
d) Jika tidak diceraikan keadaan sedemikian, maka berdosalah suami

2. Haram :
a) Menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas
b) Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi
c) Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada menuntut harta pusakanya
d) Menceraikan isterinya dengan talak tiga sekali gus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih

3. Sunat :
a) Suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya
b) Isterinya tidak menjaga maruah dirinya

4. Makruh :
Suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama 

5. Harus :
Suami yang lemah keinginan nafsunya atau isterinya belum datang haid atau telah putus haidnya 

Rukun Talak :

Perkara Syarat 
1. Suami Berakal
2. Baligh
3. Dengan kerelaan sendiri

Isteri Akad nikah sah :
1. Belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya
2. Lafaz ucapan yang jelas menyatakan penceraiannya
3. Dengan sengaja dan bukan paksaaan

Contoh Lafaz Talak :
1. Talak Sarih :
Lafaz yang jelas dengan bahasa yang berterus-terang seperti “Saya talak awak” atau “Saya ceraikan awak” atau “Saya lepaskan awak daripada menjadi isteri saya” dan sebagainya.

2. Talak Kinayah :
Lafaz yang digunakan secara sindiran oleh suami seperti “Pergilah awak ke rumah mak awak” atau “Pergilah awak dari sini” atau “Saya benci melihat muka awak” dan sebagainya. Namun, lafaz kinayah memerlukan niat suaminya iaitu jika berniat talak, maka jatuhlah talak tetapi jika tidak berniat talak, maka tidak berlaku talak.

Jenis-jenis Talak :
1. Talak Raj’i
Suami melafazkan talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh merujuk kembali isterinya ketika masih dalam idah. Jika tempoh idah telah tamat, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru.

2. Talak Bain :
Suami melafazkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya berkahwin lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis idah dengan suami barunya.

3. Talak Sunni :
Suami melafazkan talak kepada isterinya yang masih suci dan tidak disetubuhinya ketika dalam tempoh suci

4. Talak Bid’i :
Suami melafazkan talak kepada isterinya ketika dalam haid atau ketika suci yang disetubuhinya.

5. Talak Taklik :
a. Talak taklik ialah suami menceraikan isterinya bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah penceraian atau talak.
Contohnya suami berkata kepada isteri, “Jika awak keluar rumah tanpa izin saya, maka jatuhlah talak satu.” Apabila isterinya keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka jatuhlah talak satu secara automatik.

b. Talak Taklik ia juga boleh berlaku selepas akad nikah (ia dipraktikkan di Malaysia dan wajib oleh semua pengantin lelaki untuk melafaznya), berkata, “Jika saya menyeksa isteri saya dengan sengaja, atau saya meninggalkan isteri saya selama empat bulan berterusan dengan sengaja tanpa kerelaannya, dan jika ia mengadu kepada kadi atau naib kadi, apabila disabitkan oleh kadi atau naib kadi maka jatuhlah talak satu ke atas isteri saya.”

c. Talak Taklik ia juga boleh berlaku dengan cara, “Jika saya menyeksa isteri saya dengan sengaja, atau saya meninggalkannya selama empat bulan berterusan tanpa kerelaannya, dan jika ia mengadu kepada kadi atau naib kadi serta membayar RM 1.00 sebagai tebus talak, apabila disabitkan oleh kadi atau naib kadi maka jatuhlah talak satu ke atas isteri saya dengan nilai tebus talak tersebut.”

Fasakh
Fasakh ertinya menurut bahasa ialah rosak atau putus. Manakala menurut syarak pula, pembatalan nikah disebabkan oleh sesuatu sifat yang dibenarkan syarak, misalnya, perkahwinan suami isteri yang difasakhkan oleh kadi disebabkan oleh suaminya tidak mempu memberi nafkah kepada isterinya. 

Fasakh tidak boleh mengurangkan bilangan talaknya. Fasakh hanya boleh dituntut oleh isteri sekiranya terdapat beberapa sebab atau kecacatan yang terdapat pada pihak suaminya. 

Mengikut mazhab Shafie, seorang isteri boleh menuntut Fasakh melalui kadi atau mahkamah disebabkan oleh :
1. Kekurangan suaminya seperti gila (berkekalan atau sekejab); 
2. Penyakit kusta; 
3. Penyakit sopak; 
4. Penyakit yang menghalang mereka daripada melakukan persetubuhan; 
5. Suami tidak mampu memberi nafkah belanja kepada isterinya seperti makan dan minum serta tempat tinggal, pakaian, 
6. Tidak memberi mahar dengan cara tunai sebelum bersetubuh kerana kepapaan atau muflis atau sebagainya; 
7. Suami tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan isterinya terlalu lama dan tidak memberi khabar berita; 
8. Suami yang menzalimi dan memudaratkan isterinya; 
9. Suami yang fasik serta melakukan maksiat terhadap Allah dan tidak menunaikan kewajipan kepada Allah; dan 
10. Murtad salah seorang (suami atau isteri).

 Cara melakukan Fasakh :

Jika suami atau isteri mempunyai sebab yang megharuskan Fasakh maka ia perlu membuat aduan kepada pihak kadi supaya membatalkan perkahwinan mereka . Jika dapat dibuktikan pengaduan yang diberikan adalah betul, pihak kadi boleh mengambil tindakan dan membatalkannya .

Pembatalan perkahwinan dengan cara Fasakh tidak boleh dirujuk kembali melainkan dengan akad nikah yang baru. 

Khuluk atau Tebus Talak :

Perpisahan antara suami dan isteri melalui Tebus Talak sama ada dengan menggunakan lafaz talak atau khuluk. Pihak isteri boleh melepaskan dirinya daripada ikatan perkahwinan mereka jika ia tidak berpuas hati atau lain-lain sebab. Pihak isteri hendaklah membayar sejumlah wang atau harta yang dipersetujui bersama dengan suaminya, maka suaminya hendaklah menceraikan isterinya dengan jumlah atau harta yang ditentukan.

Hukum Khuluk adalah berdasarkan surah al-Baqarah ayat 229 maksudnya : “Tidak halal bagi kamu mengambil apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka suatu jua pun, kecuali jika takut kedua-duanya tidak akan mengikut peraturan Allah s.w.t.. Jika kamu takut bahawa tidak akan mengikut peraturan Allah maka tiadalah berdosa kedua-duanya tentang barang yang jadi tebus oleh perempuan.”

Talak boleh jatuh dengan menyebut “Saya menceraikan kamu dengan bayaran RM 10,000,” dan isterinya menjawab, “Saya menerimanya.” Apabila suami melafazkan demikian, dan isterinya menyahut tawaran itu, dengan serta-merta jatuhlah talak dengan khuluk dan isterinya wajiblah beridah. Suami isteri hanya boleh merujuk dengan akad nikah baru sahaja.

Tujuan Khuluk :
1. Memhara hak wanita 
2. Menolak bahaya kemudaratan yang menimpanya 
3. Memberi keadilan kepada wanita yang cukup umurnya melalui keputusan mahkamah. 

Rujuk :
Menurut bahasa rujuk boleh didefinisikan sebagai kembali. Manakala menurut syarak, ia membawa maksud suami kembali semula kepada isterinya yang diceraikan dengan ikatan pernikahan asal (dalam masa idah) dengan lafaz rujuk.

Hukum Rujuk :

Menurut bahasa rujuk boleh didefinisikan sebagai kembali. Manakala menurut syarak, ia membawa maksud suami kembali semula kepada isterinya yang diceraikan dengan ikatan pernikahan asal (dalam masa idah) dengan lafaz rujuk.


Hukum Rujuk

Hukum Penjelasan 

1. Wajib bagi suami yang menceraikan isterinya yang belum menyempurnakan gilirannya dari isteri-isterinya yang lain .
2. Haram suami merujuk isterinya dengan tujuan untuk menyakiti atau memudaratkan isterinya itu 
3. Makruh apabila penceraian lebih baik antara suami dan isteri 
4. Harus sekirannya rujuk boleh membawa kebaikan bersama .

Rukun Rujuk :

Perkara Syarat :
1. Suami Berakal
2. Baligh
3. Dengan kerelaan sendiri

Isteri Telah disetubuhi
1. Berkeadaan Talak Raj’i
2. Bukan dengan Talak Tiga
3. Bukan cerai secara Khuluk
4. Masih dalam idah.

Lafaz ucapan yang jelas menyatakan rujuk :
1. Tiada disyaratkan dengan khiar atau pilihan
2. Disegerakan tanpa dikaitkan dengan taklik atau bersyarat
3. Dengan sengaja dan bukan paksaan

Contoh lafaz rujuk

1. Lafaz Sarih :
Lafaz terang dan jelas menunjukkan rujuk. Contoh : “Saya rujuk awak kembali” atau “Saya kembali semula awak sebagai isteri saya.”

2.Lafaz Kinayah :
Lafaz kiasan atau sindiran. Contoh : “Saya jadikan awak milik saya semula” atau “Saya pegang awak semula”. Lafaz Kinayah perlu dengan niat suami untuk merujuk kerana jika dengan niat rujuk, maka jadilah rujuk. Namun jika tiada niat rujuk, maka tidak sahlah rujuknya.

Perceraian Dalam Islam Adalah Jalan Terakhir Menamatkan Perkahwinan.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Didalam agama Islam, untuk memulakan sebarang perhubungan di antara lelaki dan perempuan (persetubuhan), mereka ini haruslah melalui bernikah dengan cara yang sah dan halal mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Perkahwinan itu sungguh indah. Hubungan cinta manusia dengan manusia akan lahir melalui perkahwinan. Didalam perkahwinan, kita mampu mengenali seseorang perempuan atau lelaki dengan lebih mendalam. Perkahwinan akan halal dan bahagia jika niat kita mengahwini seseorang itu baik semata-mata kerana Allah SWT. Mengajak manusia ke arah kebaikan merupakan suatu perkara yang amat sukar. Tetapi jikalau kita mengajak ke arah keburukan, tidak perlu ajak atau cakap sudah pasti mereka boleh lakukan dengan sendirinya.

Islam mengalakkan pembinaan Baitul Muslim atau rumah tangga Islam ianya satu kewajipan supaya di dalamnya wujud keharmonian dan kasih sayang di antara suami, isteri dan anak-anaknya. Kekuatan satu umat adalah bergantung kepada perjalanan keluarga-keluarga muslim ini. Jika keluarga-keluarga ini dapat dilahirkan maka akan terbinalah masyarakat Islam dan ketika inilah baru akan melahirkan Daulah Islamiah yang akan menjalankan undang-undang Allah SWT.

Walaubagimana pun sekiranya berlaku pergeseran atau perselisihan di dalam keluarga Islam, masih ada jalan-jalan penyelesaian yang disediakan oleh Islam demi kebaikan semua pihak .

Pertama perlu diusahkan perdamaian secara baik oleh suami isteri tersebut dan boleh mendapat bantuan daripada ahli keluarga yang lain semata-mata untuk menyelesaikan kebuntuan perselisihan yang berlaku.

Pihak unit kaunseling di jabatan agama dan pakar-pakar motivasi yang lain boleh memainkan peranan mereka untuk menjernihkan suasana yang keruh yang berlaku di dalam keluarga tersebut. Sekiranya cara-cara lain sudah tidak berkesan dan masaalah yang berlaku bertambah parah maka Islam akan mengunakan cara terakhir  walaupun dibenci Allah SWT iaitu PERCERAIAN atau TALAK.

Adapun hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud : “Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah talak”

Maka talak itu jika membawa kebaikan seperti mengelakkan kezaliman antara suami dan isteri atau anak-anak, maka itu adalah suatu kebaikan. Jika membawa keburukan maka keburukan atau perkara negatif dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.

Sahabat yang dimuliakan,
Menurut statistik yang dikeluarkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) tahun lalu, kadar perceraian meningkat berbanding tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah perceraian pada 2007 adalah 20,529 kes berbanding 131,086 perkahwinan.

Secara puratanya, dalam sehari lebih 56 perceraian berlaku dan 359 perkahwinan berlangsung. Kadar perceraian ini meningkat dari tahun ke tahun.

Punca krisis rumah tangga yang dikenal pasti adalah kerana tidak serasi, kecurangan, poligami, kerenah dan campur tangan keluarga yang keterlaluan, masalah kesihatan pasangan termasuk kesuburan, suami isteri bermain kayu tiga, masalah hutang banyak, masalah ekonomi, pengangguran, peluang kerja terhad, komitmen kerja, kerjaya terlalu tinggi, simptom cemburu buta, kurangnya didikan moral, penderaan dan pengabaian.

Sudah sampai masanya pihak berkuasa memikirkan suatu mekanisme pencegahan khusus kepada pasangan yang hendak bercerai, sama ada yang baru membuat laporan kaunseling di jabatan agama Islam atau yang sudah mendaftarkan kes perceraian di mahkamah dan mereka diarahkan mengikuti suatu kursus yang khusus dalam tempoh tertentu, agar bahtera rumah tangga yang mula terumbang-ambing itu boleh diselamatkan.

Halangan dari sudut perundangan mungkin ada, namun ianya ada jalan keluar untuk merealisasikan perkara ini. Soal rezeki, jodoh, ajal dan yang seumpamanya adalah di tangan yang Maha Esa, namun Islam tidak menyuruh penganutnya menyerah mudah kepada takdir tanpa sebarang usaha untuk menyelamatkan perkahwinan yang sedang dibina.

Sahabat yang dihormati,
Untuk mengetahui apakah itu talak dan jenis-jenisnya maka di jelaskan disini secara ringkas.

Talak maksudnya adalah pemutusan tali perkawinan. Talak merupakan sesuatu yang disyariatkan. Dan yang menjadi dasarnya adalah Al-Quran dan al-Hadis serta ijmak.

Sebelum berlaku talak perlu dijalankan kaunsling dan perbincangan secara baik terlebih dahulu, sekiranya sudah tidak ada penyelesaian secara makruf dan masing-masing sudah tidak ada persefahaman masa ketika ini talak adalah jalan sebaik-baiknya.

Orang yang memerhatikan hukum-hukum yang terkandung dalam masalah talak akan merasai bahawa perhatian Islam terhadap institusi rumah tangga dan keinginan Islam demi kekalnya hubungan baik antara suami isteri. Sebab itu, apabila Islam membolehkan talak, ia tidak menjadikan kesempatan menjatuhkan talak hanya sekali yang kemudian hubungan kedua suami isteri terputus begitu saja selama-lamanya, tidak demikian, namun memberlakukannya sampai beberapa kali.
Allah SWT berfirman, ”Talak (yang dapat di rujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan  orang yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”  (Surah Al-Baqarah ayat 229).

Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya, talak pertama atau talak  kedua, maka ia tidak berhak baginya untuk mengusir isterinya dari rumahnya sebelum berakhir masa idahnya, bahkan pihak isteri tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya.

Hal itu disebabkan Islam sangat menginginkan segera hilangnya perasaan marah yang boleh menyalakan api perceraian. Kemudian Islam menganjurkan agar kehidupan harmonis rumah tangga, boleh  segera pulih kembali seperti semula, dan inilah yang disebutkan Rabb kita dalam firman-Nya,  ”Hai Nabi jika kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (di izinkan) keluar kecuali kalau melakukan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.” (Surah Ath-Thalaq ayat 1)

Setelah bercerai dalam tempoh idah berkemungkinan pihak suami menyesal atas keputusan mentalak isterinya, dan Allah Ta’ala menjadikan di dalam kalbunya keinginan kuat untuk rujuk (kembali) kepadanya sehingga yang demikian lebih mudah dan lebih sesuai untuk proses rujuk.

Jenis-jenis Talak

Talak jika dilihat dari segi lafaz terbagi kepada dua iaitu :

1. Talak Sarih (yang dinyatakan secara tegas)

2. Talak Kinayah (dengan sindiran).

Huraiannya :

1. Talak Sarih (yang dinyatakan secara tegas) ialah talak yang difahami dari makna perkataan ketika diucapkan, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain.

Contohnya, ”Aku ceraikan engkau dengan talak satu"

Dengan ucapan di atas maka  jatuhlah talak, baik bergurau, main-main ataupun tanpa niat.

Kesimpulan ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, baginda bersabda, ”Ada tiga hal  yang sungguh-sungguh, jadi serius dan gurauannya jadi serius (juga) : nikah, talak, dan rujuk.” (Hadis Hasan: Irwa-ul Ghalil no:1826 dan Tirmidzi II:328 no:1195).

2. Talak Kinayah, ialah  talak yang dinyatakan secara sindiran.

Contohnya : ”Hendaklah engkau kembali kepada keluargamu" dan yang lain-lain cara.

Talak seperti diatas  maka tidak akan terjadi talak, kecuali diiringi dengan niat. Jadi apabila pihak suami menyertai ucapan itu dengan niat talak maka jatuhlah talak; dan jika tidak maka tidak terjadi talak.

Dari Aisyah r.a. berkata, Tatkala puteri al-Jaun menikah dengan Rasulullah SAW dan beliau (kemudian) mendekatinya, ia mengatakan, ”’Auudzubillahi minka (aku berlindung kepada Allah darimu). Maka kemudian baginda bersabda kepadanya, ”Sungguh engkau telah berlindung kepada Zat  Yang Maha Agung, kerana itu hendaklah engkau bergabung dengan keluargamu.” (Hadis Sahih Riwayat Nasa’i no:3199, Fathul Bari IX:356 no:5254, Nasa’i VI:150).

Dari Ka’ab bin Malik r.a., ketika ia dan dua rakannya tidak bicara  oleh Nabi SAW, kerana mereka tidak ikut bersama baginda pada waktu perang Tabuk, bahawa Rasulullah SAW pernah mengirim utusan menemui Ka’ab (agar menyampaikan pesan baginda kepadanya), ’Hendaklah engkau menjauhi isterimu!” Kemudian Ka’ab bertanya, ”Saya harus mentalaknya, ataukah apa yang harus aku lakukan?” Jawab Beliau, ”Sekedar menjauhinya, jangan sekali-kali engkau mendekatinya.” Kemudian Ka’ab berkata, kepada isterinya, ”Kembalilah engkau kepada keluargamu.” (Muttafaqun ’alaih: Fathul Bari III: 113 no:4418, Muslim IV:1120 no:2769, ’Aunul Ma’bud VI:285 no:2187 dan Nasa’i VI:152). (Perkataan Ka'ab ini bukan bermaksud menceraikan isterinya.)

Talak Munajazah dan Talak Mu'allaq.

Kedudukan talak adakalanya berbentuk Munajazah (terjadi pada masa itu juga)  dan adakalanya berbentuk Mu’allaqah.( terjadi tidak pada masa itu).

Talak Munajazah ialah pernyataan talak yang sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk mentalak, sehingga ketika itu juga jatuhlah talak.

Contohnya: ia berkata kepada isterinya : "Engkau tertalak".

Hukum Talak Munajazah ini terjadi pada masa itu juga, ketika diucapkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat sasarannya.

Talak Mu’allaq, iaitu seorang suami menjadikan jatuhnya talak bergantung pada syarat. Contohnya, ia berkata kepada isterinya: "Jika engkau pergi ke tempat itu, maka engkau ditalak."

Hukum Talak Mu’allaq ini apabila dia bermaksud hendak menjatuhkan talak ketika terpenuhinya syarat. Maka jatuh talaknya sebagaimana yang diinginkannya.

Talak cara taklik :

Cerai taklik bermaksud perceraian yang berlaku kerana suami telah bertaklik. Taklik ialah perkataan Arab yang memberi maksud (dalam bahasa Melayu) bergantung, tergantung atau bergantungan. Biasanya diterjemahkan sebagai cerai bersyarat. Manakala daripada segi Istilahnya, ialah perceraian yang berlaku kerana suami telah melafazkan talak atau cerai ke atas isteri dengan syarat-syarat atau peristiwa yang tertentu. Seperti kata suami “apabila saya meninggalkan isteri selama empat bulan tanpa nafkah, dan isteri telah mengadu kepada hakim syarie serta telah membuat bayaran RM1 bagi pihak diri saya, maka jika sabit kesalahan, pada masa itu jatuhlah satu talak khalie”.

Fasakh :

Fasakh ertinya menurut bahasa ialah rosak atau putus. Manakala menurut syarak pula, pembatalan nikah disebabkan oleh sesuatu sifat yang dibenarkan syarak, misalnya, perkahwinan suami isteri yang difasakhkan oleh kadi disebabkan oleh suaminya tidak mempu memberi nafkah kepada isterinya.

Fasakh tidak boleh mengurangkan bilangan talaknya. Fasakh hanya boleh dituntut oleh isteri sekiranya terdapat beberapa sebab atau kecacatan yang terdapat pada pihak suaminya.

Mengikut mazhab Shafie, seorang isteri boleh menuntut Fasakh melalui kadi atau mahkamah disebabkan oleh :
1. Kekurangan suaminya seperti gila (berkekalan atau sekejab);
2. Penyakit kusta;
3. Penyakit sopak;
4. Penyakit yang menghalang mereka daripada melakukan persetubuhan;
5. Suami tidak mampu memberi nafkah belanja kepada isterinya seperti makan dan minum serta tempat tinggal, pakaian,
6. Tidak memberi mahar dengan cara tunai sebelum bersetubuh kerana kepapaan atau muflis atau sebagainya;
7. Suami tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan isterinya terlalu lama dan tidak memberi khabar berita;
8. Suami yang menzalimi dan memudaratkan isterinya;
9. Suami yang fasik serta melakukan maksiat terhadap Allah dan tidak menunaikan kewajipan kepada Allah; dan
10.Suami dijatuhkan hukuman penjara disebabkan kesalahan jenayah.
11. Murtad salah seorang (suami atau isteri).

Pembahasan Talak Raj'i dan Talak Ba’in

1. Talak Raj'i (rujuk)

Talak Raj'i adalah talak di mana suami boleh merujuk kembali isteri yang diceraikannya itu dan diletakkan kembali di bawah jagaannya selama iddah masih belum tamat. Ini boleh dilakukan dengan niat dan keinginan yang semata-mata untuk merujuk kembali kepada isterinya.

2. Talak Ba'in (nyata)

Talak Ba'in adalah talak di mana suami tidak lagi dapat merujuk kembali akan isterinya atau dengan erti kata yang lain talak yang memisahkan sama sekali isteri dari suaminya. Talak Ba'in pula dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Ba'in Sughra dan Ba'in Kubra.

i. Talak Ba'in Sughra

Talak Ba'in Sughra adalah talak yang kurang dari 3 kali. Maksudnya bila seseoranq suami menjatuhkan talak kali yang pertama (1) atau kali yang kedua (2) ke atas isterinya kemudian si suami tidak pula merujuk kembali akan isterinya itu sehinggalah tamat tempoh iddah, maka dengan sendirinya talak ini jatuh menjadi Talak Ba'in Sughra. Suami masih boleh berkahwin semula dengan bekas isterinya yang ditalak itu tetapi dengan syarat mestilah diakad nikahkan yang baru serta membayar mahar kahwin dan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkahwinan.

 ii. Talak Ba'in Kubra

Talak Ba'in Kubra adalah talak yang kali ke tiga (3) dijatuhkan oleh suami ke atas isterinya. Dengan jatuhnya talak kali ke tiga ini, maka terpisahlah seorang isteri dari suaminya sama sekali. Pasangan yang bercerai pada bilangan talak yang ke tiga tidak lagi boleh dirujuk atau untuk berkahwin semula sehinggalah bekas isteri itu berkahwin dengan lelaki lain dan disetubuhinya. Selepas itu wanita ini bercerai semula dengan suami keduanya maka dengan cara ini suami yang pertama bolehlah berkahwin semula dengan bekas isterinya itu.

Sahabat yang dikasihi,
Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat perlulah suami isteri memahami tanggungjawab masing-masing. Perkahwinan yang sebenarnya bukan setakat perkahwinan yang sementara di dunia ini tetapi perkahwinan ini akan berpanjangan di syurga nanti apabila masing-masing layak memasuki syurga Allah SWT. Di syurga nanti akan dipertemukan kembali semua ahli keluarga suami, isteri ,anak-anak cucu-cicit dan lain-lain lagi, yang dekat dan jauh.

Nilai sebenar yang perlu kalian letakkan sebelum berpisah dengan pasangan kalian (bercerai) jika terpaksa berpisah adalah nilai Allah SWT, nila agama dan nilai dosa dan pahala. Jangan letakkan nilai harta, rupa paras, pangkat dan kedudukan kerjaya. Jika bersama boleh menjauhkan kalian daripada rahmat Allah dan menjauhkan daripada syurga lebih baik berpisah daripada menaggung dosa. Pertemuan dan perpisahan adalah resam kehidupan duniawi pilihlah yang terbaik untuk masa hadapan kalian di akhirat bukannya di dunia yang serba fana yang tidak akan kekal.
Read More

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML