Wednesday, February 19, 2014

KOLEKSI SOAL JAWAB BERKAITAN SOLAT ~ SOLAT JAMAK DAN QASAR

Jama' & Qasar

Soalan-soalan:

    Jama' dan Qasar Hari Jumaat
    Cara Solat Qasar
    Cara Solat Jamak (Taqdim dan Ta'khir)
    Solat Jumaat Bagi Musafir
    Solat Dalam Kapal Terbang
    Musafir yang Telah Bermastautin
    Syarat Sembahyang Qasar
    Solat Jama' Ta'khir di Rumah
    Makna Perjalanan 2 Marhalah
    Solat Jamak Takdim
    Tempoh Musafir
    Syarat-syarat Jamak Ta'khir 
    Waktu Mula Dibolehkan Solat Qasar

1. Jama' dan Qasar Hari Jumaat
Soalan:
Bolehkah saya jama' dan qasar sembahyang Zuhur dan asar (hari Jumaat) dalam perjalanan yang cukup syarat (seperti melebihi dua marhalah dan bagi tujuan yg baik) sekiranya saya memulakan perjalanan saya itu selepas terbitnya fajar pada hari Jumaat atau wajib bagi saya menunaikan solat Jumaat dahulu dan selepas itu terus jamak untuk solat asar?

Hamba Allah

Jawapan:
Musafir, sekalipun waktu solat Jumaat didirikan itu ia sedang berhenti maka ia tidak dituntut mengerjakan solat tersebut. Sebahagian besar ahli berpendapat bahawa  bagi musafir tidak ada kewajipan Jumaat, sebab Nabi SAW ketika dalam perjalanan tidaklah mengerjakan solat Jumaat, begitu juga halnya ketika baginda mengerjakan haji Wada' di Arafah yang jatuh pada hari Jumaat baginda hanya solat Zuhur dan Asar secara Jama' Taqdim dan tidak melakukan solat Jumaat dan demikianlah pula yang dilakukan khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW.

Kembali ke atas ↑2. Cara Solat Qasar
Soalan:
Bagaimanakah caranya untuk melakukan solat Qasar?

Nazri

 Jawapan:
Solat qasar ertinya memendekkan solat dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Solat yang boleh dipendekkan menjadi dua rakaat Isyak, Zuhur dan Asar. Solat jamak dan qasar boleh dilakukan apabila seseorang itu bermusafir lebih dari dua marhalah.

Tentang jarak dua marhalah itu ulama' berbeza pendapat, ada yang mengatakan 48 batu, ada yang mengatakan 52 batu dan ada pendapat 60 batu. Salah satu pendapat bolehlah kita pegang.

Kembali ke atas ↑3. Cara Solat Jamak (Taqdim dan Ta'khir)
Soalan:
Saya sudah terlupa bagaimana hendak melakukan Jamak (Taqdim & Ta'khir).

Nazri

 Jawapan:
Solat jamak ertinya menghimpunkan dua solat dalam satu waktu, misalnya menghimpunkan solat Zuhur kepada Asar dan sebaliknya serta fardhu Maghrib dan Isyak dan sebaliknya.
Jamak Taqdim adalah bila solat Zuhur dijamakkan dengan Asar pada waktu Zuhur, solat Maghrib dan Isyak pada waktu Maghrib. Syarat jamak Taqdim iaitu dimulai dengan solat yang punya waktu, niat jamak pada solat yang pertama, muwalat atau berturut-turut, berkekalan musafirnya hinggalah takbir solat yang kedua.

Jamak Ta'khir adalah, melaksanakan solat Zuhur dan Asar pada waktu Asar, solat Maghrib dan Isyak pada waktu Isyak. Syaratnya berniat hendak menta'khirkan solat yang pertama pada waktu yang kedua, berkekalan musafir sehingga selesai kedua-dua solat. Solat jamak Tak'hir tidak disyaratkan tertib ertinya boleh yang mana dahulu dan yang mana kemudian.

DN 052 Panduan Lengkap Fardhu Ain
DN 084 Solat Jamak dan Qasar

Kembali ke atas ↑4. Solat Jumaat Bagi Musafir
Soalan:
Adakah orang musafir wajib menunaikan solat Jumaat menurut Mazhab Shafi'e?

Amu, JB

Jawapan:
Musafir, sekalipun waktu solat Jumaat didirikan itu ia sedang berhenti maka ia tidak dituntut mengerjakan solat tersebut. Sebahagian besar ahli berpendapat bahawa  bagi musafir tidak ada kewajipan Jumaat, sebab Nabi SAW ketika dalam perjalanan tidaklah mengerjakan solat Jumaat, begitu juga halnya ketika baginda mengerjakan haji Wada' di Arafah yang jatuh pada hari Jumaat baginda hanya solat Zuhur dan Asar secara jamak taqdim dan tidak melakukan solat Jumaat. Demikianlah pula yang dilakukan khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW.

DN 084 Panduan Musafir - Solat Jama' & Qasar

Kembali ke atas ↑5. Solat Dalam Kapal Terbang
Soalan:
Saya ingin tahu, bagaimana kedudukan kiblat semasa berada dalam kapal terbang? Mungkin saudara dapat bantu saya. Sekian terima kasih.

Azis, UKM

Jawapan:
Di dalam kenderaan sekiranya dalam keadaan darurat sehingga tidak dapat berdiri atau tiada disediakan tempat khas untuk solat maka berkiblat setakat mana yang boleh.

Bagi penumpang kenderaan lain misalnya keretapi atau kapal laut maka hendaklah menghadap kiblat semasa takbirratulihram, kemudian bolehlah menghadap ke arah lain mengikut peralihan kenderaan.

Kembali ke atas ↑6. Musafir yang Telah Bermastautin
Soalan:
Saya baru balik bermusafir,adakah saya masih boleh menunaikan sembahyang secara jamak atau qasar sebaik sahaja saya sampai semula ke tempat saya bermastautin?

Auziera, K Lumpur

Jawapan:
Jika kita telah sampai ke tempat kediaman atau mukim kita, maka tidak perlulah kita mengerjakan solat jamak dan qasar sebab perjalanan kita telah berakhir. Untuk lebih jelas sila rujuk soalan 2 & 3.

 DN 084 Panduan Musafir - Solat Jama' & Qasar

Kembali ke atas ↑7.  Syarat Sembahyang Qasar
Soalan:
1. Apakah syarat-syarat yang membolehkan kita sembahyang qasar?
2. Saya tinggal di bandar AMBS dan pergi ke Kuala Terengganu yang jaraknya 96 KM atas tugas pejabat. Dalam perjalanan pulang ke AMBS, saya telah singgah di masjid Ajil (telah masuk waktu Zuhur) dan sembahyang jamak takdim serta qasar bagi sembahyang Zuhur dan asar. Bolehkah saya berbuat demikian..?

Saarini, Dungun

Jawapan:
Dalam mengerjakan solat jamak dan qasar jarak yang ditempuh hendaklah lebih dua marhalah (91 Kilometer atau 56 batu) dengan niat dan tujuan yang baik. Dengan demikian dari segi jarak yang anda tempuh membolehkan anda melakukan solat jamak dan qasar tersebut.

DN 084 Solat Jamak dan Qasar

Kembali ke atas ↑8. Solat Jama' Ta'khir di Rumah
Soalan:
Bolehkah saya mengqada'kan sembahyang Zuhur ke dalam waktu Asar (Jama' Ta'khir) apabila saya telah samapai ke rumah saya. Saya tidak sempat untuk menjama'nya ketika dalam perjalanan kerana saya menaiki bas. Adakah sah sembahyang saya itu? Jika tidak boleh adakah saya wajib untuk mengqada' sembahyang saya itu kerana kejahilan saya?

Azhar, Johor Bahru

 Jawapan:
Jila seorang musafir sampai di rumahnya sedangkan ia belum selesai mengerjakan Solat Jama' Ta'khir, setengah ulama mengatakan dikira solat tunai. Solat itu wajiblah dikerjakan dengan solat sempurna, jika Zuhur, Asar atau Isyak empat rakaat tidak lagi boleh diqasarkan. Jika tertinggalnya solat tersebut kerana halangan tertentu seperti sukar menemukan tempat solat kerana naik bas ataupun kapal terbang maka perlulah ia mengqada solat yang tertinggal tersebut. Wallahu A'lam.

Kembali ke atas ↑9. Makna Perjalanan 2 Marhalah
Soalan:
Assalamualaikum wrt. wbt. Betulkah syarat untuk orang berbuka puasa itu bagi perjalanan jauh sejauh 80640 km? Saya agak keliru. Bagaimana pula dengan perjalanan yang dikatakan 2 marhalah tu?

Khalid, KL

 Jawapan:
Perjalanan dua marhalah itu terdiri dari 80,640 m atau 80.64 km.bersamaan 52 batu (1 batu = 1.55 km. dan 52 batu x 1.55 km  = 80.64 km, menurut mesin kira canggih) bukan seperti yang saudara maksudkan di atas. Mungkin juga buku yang saudara rujuk tersilap taip. Wallahu A'lam.

Kembali ke atas ↑10. Solat Jamak Takdim
Soalan:
Assalamualikum, saya bermusafir lebih daripada 2 marhalah. Apabila tiba waktu solat Zuhur bolehkah saya solat Jama' Takdim sedangkan apabila saya sampai ke rumah nanti waktu Zuhur masih ada lagi ataupun waktu Asar baru sahaja masuk. Jika keadaan itu berlaku adakah saya hanya boleh mengqasarkan sahaja solat Zuhur iaitu tidak boleh Jama'?

Azizi, Serdang

 Jawapan:
Jika perjalanan anda itu telah sampai dua marhalah maka anda boleh untuk melakukan solat jamak dan qasar. Jika perjalanan itu tidak sepenuhnya (bermusafir) dan ketika waktu Asar masuk telah sampai di rumah, maka lebih baik mengqasar solat Zuhur tersebut.

DN 084 Solat Jamak dan Qasar

Kembali ke atas ↑

11. Tempoh Musafir
Soalan:
Bolehkah saya melakukan solat jamak dan qasar berterusan selama 3 hari di rumah keluarga saya ketika saya menziarahi mereka?

Halim ,Kota Tinggi

 Jawapan:
Tempoh seorang musafir itu diharuskan  mengqasar solatnya apabila sampai ke destinasi yang dituju ialah tidak lebih dari tiga hari penuh (tidak termasuk hari ketibaan dan hari berangkat balik). Ini jika sebelum bertolak ia berniat hendak bermukim di situ selama tidak lebih dari masa tersebut. Setelah tiga hari, sekiranya ia melanjutkan lagi tempoh menetap di situ maka wajiblah solat sempurna, tidak qasar dan jamak lagi.

DN 084 Solat Jamak dan Qasar

Kembali ke atas ↑

12. Syarat-syarat Jamak Ta'khir
Soalan:
Bolehkah saya melakukan solat jamak takhir ketika sampai di rumah saya sendiri selepas pulang meziarahi mereka (Zuhur di takhirkan kepada asar)?

Halim ,Kota Tinggi

 Jawapan:
Solat Jamak Ta'khir hanya sah dikerjakan apabila dapat memenuhi dua syarat yang berikut :-

1. Berniat hendak menjamakkan kedua-dua solat dalam waktu solat yang pertama. Apabila berniat hendak menjamakkan solat fardhu Zuhur dengan solat fardhu Asar dengan Jamak Ta'khir, maka sebaik sahaja masuk fardhu Zuhur atau masih ada waktu Zuhur berniatlah dalam hati hendak menjamakkan kedua solat fardhu Zuhur dan Asar pada waktu Asar nanti. Jika anda tidak berniat demikian sehingga luput waktu Zuhur, maka anda dikira berdosa dan solat fardhu Zuhurnya hendaklah di Qada' tidak boleh dijamakkan lagi.

2. Hendaklah berkekalan masa musafirnya sehingga selesai solat yang kedua (Asar ataupun Isyak). Jika anda sedang solat dalam kenderaan (misalnya naik kapal) dan anda mengetahui ketika itu kapal tersebut telah tiba di tempat anda, maka wajiblah anda meneruskan solat dengan solat yang sempurna.

DN 084 Solat Jamak dan Qasar

Kembali ke atas ↑13. Waktu Mula Dibolehkan Solat Qasar
Soalan:
Bilakah waktunya melakukan solat qasar, adakah setelah perjalanan sejauh dua marhalah? Bolehkah diqasarkan solat sebelum perjalanan bermula?

Abd Talib, Kulim

 Jawapan:
Waktu dibolehkan kepada seseorang yang ingin bermusafir mengqasarkan solatnya ialah setelah keluar dari kawasan kampungnya. Setelah melepasi bangunan terakhir di kampungnya, di situ barulah ia dibolehkan mengqasarkan solatnya. Inilah pendapat majoriti ulamak Islam termasuk imam Asy-Syafii. Pendapat yang mengatakan boleh mengqasarkan solat di rumah sebaik sahaja seseorang itu berniat hendak musafir adalah pendapat yang dikemukakan oleh imam Ata'.

Walaubagaimanapun pendapat imam Atta' ini sangat lemah dan ditolak oleh majoriti ulama. Dengan ini dapatlah disimpulkan menurut majoriti ulama masa yang dibolehkan mengqasarkan solat ialah selepas seseorang itu keluar dari kampung halamannya dengan melepasi bangunan terakhir di kampungnya itu.

DN 084 Solat Jamak dan Qasar

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML