Thursday, July 24, 2014

KEUTAMAAN HARI JUMAAT

Keutamaan Hari Jumaat & Amalan Sunat Berkaitannya


Ayuh kita sama-sama baca dan hayati apakah yang telah disebut oleh Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam mengenai keutamaan hari Jumaat beserta adab-adab berkaitannya.  Semoga dengan mengetahuinya, kita dapat berlumba-lumba mengamalkannya, istiqamah melakukannya serta dapat menyebarkan dan mengajak orang lain turut sama mengerjakannya.

Keutamaan Hari Jumaat

1)  Hari Jumaat Adalah Kemuliaan Buat Ummat Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wa sallam

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam bersabda yang maksudnya:

    “Kita adalah ummat yang akhir yang wujud di dunia ini dan ummat yang pertama (mendapat kelebihan, ganjaran dan masuk Syurga) pada Hari Kiamat, sekalipun mereka lebih dahulu diberikan Al-Kitab daripada kita.  Kemudiannya, hari ini (Jumaat) adalah hari yang ditetapkan (diberi pilihan) kepada mereka (untuk mendekatkan diri kepada ALLAH), tetapi mereka berselisih padanya (tidak mahu menerimanya), lalu ALLAH memberi petunjuk kepada kita (agar menerima hari tersebut – iaitu Jumaat).  Hari bagi Yahudi ialah esok (Sabtu) dan bagi Nasrani pada hari selepas esok (Ahad).”  [³]

    (HR al-Bukhari & Muslim)

2)  Jumaat Adalah Sebaik-baik Hari

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu berkata:  Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumaat.  Pada hari itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam Syurga dan pada hari itu pula Nabi Adam dikeluarkan dari Syurga.”  [¹]

    (HR Muslim)

3)  Jumaat Dan Jumaat Berikutnya Adalah Penebus Dosa Jika Menepati Syaratnya

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu berkata:  Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Barangsiapa yang berwudhu dengan sempurna kemudian mendatangi solat Jumaat lalu mendengar khutbah dan memperhatikan (dengar dengan teliti) khutbah, maka diampunilah dosa yang dilakukan antara hari itu sampai hari Jumaat berikutnya dan ditambah dengan 3 hari.  Dan barangsiapa yang bermain kerikil, maka sia-sialah Jumaatnya.”  [¹]

    (HR Muslim)

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu dari Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam, Baginda bersabda yang maksudnya:

    “Solat fardhu yang lima, Jumaat yang satu sampai Jumaat berikutnya, dan Ramadhan yang satu sampai Ramadhan berikutnya adalah merupakan mukaffirat (penebus) dosa-dosa yang dilakukan di antara kesemuanya itu selagi dosa-dosa besar dijauhinya.”  [¹]

    (HR Muslim)

4)  Ancaman Meninggalkan Solat Jumaat Tanpa Uzur Syar`i

Dari Abu Hurairah dan Ibnu `Umar radhiAllahu `anhum bahawasanya kedua-duanya telah mendengar Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam bersabda di atas mimbarnya yang maksudnya:

    “Orang-orang yang biasa meninggalkan solat Jumaat mesti segera meninggalkan kebiasaannya itu atau kalau tidak maka ALLAH akan mengunci hati mereka kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai.”  [¹]

    (HR Muslim)

5)  Ada Saat Yang Istimewa Dikabulkan Permintaan

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu bahawasanya ketika Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam membicarakan hari Jumaat, Baginda bersabda yang maksudnya:

    “Pada hari itu (Jumaat) ada suatu saat di mana apabila ada seorang muslim yang sedang solat bertepatan dengan saat itu kemudian ia memohon sesuatu kepada ALLAH, nescaya ALLAH mengabulkan permohonannya.”  Dan Baginda mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan bahawa saat itu sangat sebentar.  [¹]

    (HR al-Bukhari & Muslim)

Dari Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash`ari radhiAllahu `anhu berkata, `Abdullah bin `Umar radhiAllahu `anhuma bertanya yang maksudnya:

    “Apakah kamu pernah mendengar ayahmu menceritakan tentang saat yang istimewa pada hari Jumaat dari Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam?”

    Abu Burdah menjawab:  “Ya, saya pernah mendengar ayah berkata:  “Saya mendengar Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam bersabda:  “Saat itu berada di antara duduknya imam sampai selesai solat.”  [¹]

    (HR Muslim)

Di dalam kitab Feqh as-Sunnah, disebut saat yang istimewa tersebut hendaklah dicari pada saat terakhir pada hari Jumaat iaitu selepas waktu `Asar.

Dari Abu Sa`id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiAllahu `anhuma, bahawa Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Pada hari Jumaat itu ada suatu saat di mana tidak seorang Muslim pun yang memohonkan sesuatu kebaikan kepada ALLAH Ta`ala dan waktu bertepatan dengan saat itu, melainkan pasti ALLAH akan mengabulkan permohonannya.  Dan saat itu ialah sesudah `Asar.”  [²]

    (HR Ahmad dan menurut al-`Iraqi hadith ini sahih)

Dari Jabir bin `Abdullah radhiAllahu `anhu , dari Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam, sabdanya yang bermaksud:

    “Hari Jumaat itu terdiri daripada dua belas saat (waktu), di antaranya terdapat suatu saat di mana tiada seorang hamba yang Muslim pun memohon sesuatu kepada ALLAH Ta`ala, dan waktunya bertepatan dengan saat itu, melainkan akan dikabulkan oleh ALLAH.  Dan carilah saat itu pada waktu-waktu terakhir setelah `Asar.”  [²]

    (HR an-Nasa’i dan Abu Daud, juga oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak dan dinyatakan sahih menurut syarat Muslim.  Juga al-Hafidz dalam kitabnya al-Fath menganggap sanadnya hasan.)


Amalan-Amalan Sunat Berkaitan Jumaat


1)  Mandi Pada Hari JumaatDari Ibnu `Umar radhiAllahu `anhu bahawasanya Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Apabila seseorang di antara kamu sekalian datang mengerjakan solat Jumaat maka hendaklah ia mandi.”  [¹]

    (HR al-Bukhari & Muslim)

Dari Abu Sa`id al-Khudri radhiAllahu `anhu bahawasanya Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Mandi Jumaat adalah wajib bagi setiap orang yang telah dewasa.”  [¹]

    (HR al-Bukhari & Muslim)

Perintah yang terdapat dalam hadith-hadith di atas memberi makna sunat bukannya wajib berdasarkan hadith lain seperti berikut:  [³]

Dari Samurah radhiAllahu `anhu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Barangsiapa yang berwudhu’ pada hari Jumaat maka beruntunglah dia pada hari itu.  Dan barangsiapa yang mandi maka mandi itu lebih baik baginya.”  [¹]

    (HR Abu Daud dan at-Turmudzi, katanya hadith ini hasan)

2)  Memakai Pakaian Yang TerbaikDari Abu Sa`id al-Khudri radhiAllahu `anhu, dari Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam yang maksud sabdanya:

    “Setiap orang Muslim hendaklah mandi pada hari Jumaat, mengenakan pakaian yang terbaik dan kalau ada, hendaklah memakai harum-haruman.”  [²]

    (HR Ahmad, al-Bukhari & Muslim)

3)  Memakai Haruman Untuk Ke Tempat SolatDari Salman radhiAllahu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Seseorang yang mandi pada hari Jumaat dan bersuci sesuci-sucinya terus memakai minyak atau memakai harum-haruman yang ada di rumahnya kemudian keluar (untuk melaksanakan solat Jumaat) dan tidak memisahkan antara dua orang (yang sudah duduk) lantas solat sebagaimana yang telah ditetapkan kemudian ketika sang imam berbicara (khutbah) dia diam dan memperhatikan (dengar dengan teliti), nescaya diampunkanlah dosa-dosa yang dilakukan di antara hari itu dan Jumaat berikutnya.”  [¹]

    (HR al-Bukhari)

4)  Datang Awal Ke Tempat Solat Untuk Bersolat JumaatDari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Barangsiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah kemudian dia segera pergi (ke masjid dan di sana belum ada orang) maka seakan-akan dia berkorban seekor unta.  Barangsiapa yang datang pada saat kedua maka seakan-akan dia berkorban seekor lembu.  Barangsiapa yang datang pada saat ketiga maka seakan-akan dia berkorban seekor domba yang bertanduk.  Barangsiapa yang datang pada saat keempat maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam jantan.  Dan barangsiapa yang datang pada saat kelima maka seakan-akan dia berkorban sebutir telur.  Apabila imam telah keluar (untuk berkhutbah) maka datanglah para malaikat untuk mendengarkan khutbah itu.”  [¹]

    (HR al-Bukhari & Muslim)

5)  Mengambil Tempat Dengan Sopan Di Tempat Solat Kemudian Mengerjakan Solat Sunat.

Dari Salman radhiAllahu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Seseorang yang mandi pada hari Jumaat dan bersuci sesuci-sucinya terus memakai minyak atau memakai harum-haruman yang ada di rumahnya kemudian keluar (untuk melaksanakan solat Jumaat) dan tidak memisahkan antara dua orang (yang sudah duduk) lantas solat sebagaimana yang telah ditetapkan kemudian ketika sang imam berbicara (khutbah) dia diam dan memperhatikan (dengar dengan teliti), nescaya diampunkanlah dosa-dosa yang dilakukan di antara hari itu dan Jumaat berikutnya.”  [¹]

    (HR al-Bukhari)

6)  Diam Dan Mendengar Khusyuk Akan Khutbah JumaatDari Salman radhiAllahu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Seseorang yang mandi pada hari Jumaat dan bersuci sesuci-sucinya terus memakai minyak atau memakai harum-haruman yang ada di rumahnya kemudian keluar (untuk melaksanakan solat Jumaat) dan tidak memisahkan antara dua orang (yang sudah duduk) lantas solat sebagaimana yang telah ditetapkan kemudian ketika sang imam berbicara (khutbah) dia diam dan memperhatikan (dengar dengan teliti), nescaya diampunkanlah dosa-dosa yang dilakukan di antara hari itu dan Jumaat berikutnya.”  [¹]

    (HR al-Bukhari)

7)  Perbanyakkanlah Solawat Ke Atas Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam

(Baca artikel mengenai Keutamaan Bersolawat Ke Atas Nabi SAW – klik)

Dari Aus bin Aus radhiAllahu `anhu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

    “Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kamu sekalian adalah hari Juma`at.  Oleh kerana itu, perbanyakkanlah solawat untukku pada hari itu, kerana sesungguhnya solawatmu itu diperlihatkan kepadaku.”  [¹]

    (HR Abu Daud dengan sanad yang sahih)

8)  Memperbanyakkan Do`a
Berdasarkan hadith mengenai terdapatnya saat yang sangat mustajab do`a pada hari Juma`at yang telah disebutkan sebelum ini.  (Rujuk nombor 5, Keutamaan Hari Jumaat)

9)  Membaca Surah Al-Kahfi

(Baca artikel mengenai Surah Al-Kahfi & Kelebihannya – klik)

Dari Abu Sa`id al-Khudri radhiAllahu `anhu bahawa Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, ALLAH akan mengurniakannya cahaya selama antara dua Jumaat.”  [³]

    (HR An-Nasa’i)

Semoga perkongsian ini ada manfaatnya buat kita semua dalam mencari bekal buat menuju redha ALLAH `Azza wa Jalla khususnya berkenaan apa yang boleh diperbuat pada hari Jumaat yang mulia.  Kepada ALLAH lah kita memohon akan hidayah dan taufiq, amin…
Read More

KEUTAMAAN BERSELAWAT KE ATAS RASULULLAH S.A.W


ALLAH Ta`ala menyuruh sekalian mukminin agar berselawat ke atas Nabi sallAllahu `alaihi wasallam melalui firmanNYA:    Maksudnya:

    “Sesungguhnya ALLAH dan malaikat-malaikatNYA bersolawat ke atas Nabi.  Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian ke atas Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

    (Surah al-Ahzab, 33 : 56)

ALLAH iaitu Tuhan Yang Maha Mulia, Maha Berkuasa, Maha Agung, Raja Segala Raja dan tidak berhajatkan sesuatu apa pun dari sesiapa, berselawat ke atas Nabi sallAllahu `alaihi wasallam.  Seluruh para malaikat yang mulia juga bersolawat ke atas Nabi sallAllahu `alaihi wasallam.

Inikan pula kita yang lemah, dhaif dan hina.  Inikan pula kita yang tidak berkepastian samada selamat atau tidak dari api neraka.  Inikan pula kita yang saban waktu sentiasa pula berhajatkan kesejahteraan dan perlindungan.  Tentulah terlebih-lebih patut kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam.

Ia merupakan suruhan daripada ALLAH Ta`ala kepada orang-orang yang mengaku beriman.  Sudah tentulah suruhan agar berselawat ke atas Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam mesti diambil berat dan diberi keutamaan untuk kita semua laksanakan.  Tambahan pula kita ini adalah ummat Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam yang telah banyak terhutang budi dan menumpang kebaikan Baginda.

Imam Ibnu Kathir rahimahullah apabila menerangkan maksud ALLAH bersolawat ke atas Nabi daripada ayat di atas ialah pujianNYA di sisi para malaikat ke atas Nabi.  Manakala malaikat berselawat pula maksudnya ialah doa.  Dan mukmin bersolawat bermaksud memohon rahmat ALLAH ke atas Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam.

Apakah Kelebihan Berselawat?

Berselawat kepada Nabi sallAllahu `alaihi wasallam adalah suruhan ALLAH dan tentunya apabila kita menurut perintah ALLAH, padanya ada ganjaran yang hebat dari sisiNYA.  Tambahan kepada itu, terdapat beberapa hadith dari Nabi sallAllahu `alaihi wasallam yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan bersolawat.  Antaranya ialah:

1)  ALLAH membalas dengan 10 solawat apabila kita bersolawat sekali ke atas Nabi.

Dari `Abdullah bin `Amr bin Al-`As (عبدالله بن عمرو بن العاص) radhiAllahu `anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

    “Barangsiapa yang bersolawat ke atasku satu solawat, maka ALLAH akan bersolawat ke atasnya sepuluh kali.”

    (HR Muslim)

2)  Berpeluang untuk dekat dengan Nabi sallAllahu `alaihi wasallam pada Hari Akhirat.

Dari Ibnu Mas`ud radhiAllahu `anhu bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

    “Manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada Hari Kiamat ialah mereka yang paling banyak bersolawat ke atasku.”

    (HR at-turmudzi, katanya hadith ini hasan)

Bilakah Sepatutnya Bersolawat?

Sebagai mukmin yang sentiasa mengharapkan balasan baik dari sisi ALLAH Ta`ala, tentunya perbuatan bersolawat ke atas Nabi sallAllahu `alaihi wasallam mesti selalu diperbanyakkan.  Setiap mukmin wajar menjadikan bersolawat sebagai amalan seharian atau sepanjang masa.  Mudah-mudahan ia menjadi sebab rahmat ALLAH `Azza wa Jalla kepada kita pada Hari Akhirat kelak.

Walaupun begitu, terdapat beberapa situasi yang mana Nabi sallAllahu `alaihi wasallam amat menggalakkan atau  memperbanyakkannya pada saat-saat tertentu.  Malah ada juga celaan jika tidak bersolawat pada ketika-ketika yang tertentu.  Berikut adalah beberapa hadith yang menerangkannya:

1)  Perbanyakkan dan gandakan bersolawat pada hari Juma`at.

Dari Aus bin Aus (اوس بن اوس) radhiAllahu `anhu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

    “Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kamu sekalian adalah hari Juma`at.  Oleh kerana itu, perbanyakkanlah solawat untukku pada hari itu, kerana sesungguhnya solawatmu itu diperlihatkan kepadaku.”

    (HR Abu Daud dengan sanad yang sahih)

2)  Berselawat apabila mendengar nama Nabi disebut.  Nabi mencela orang yang tidak bersolawat apabila mendengar namanya disebut.

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

    “Sungguh hina seseorang yang mendengar namaku disebut kemudian dia tidak bersolawat kepadaku.”

    (HR at-Turmudzi, katanya hadith ini hasan)

Dari `Ali radhiAllahu `anhu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

    “Orang yang bakhil ialah orang yang apabila mendengar namaku disebut, dia tidak bersolawat ke atasku.”

    (HR at-Turmudzi, katanya hadith ini hasan sahih)

3)  Tidak semestinya perlu ke kubur Nabi untuk berselawat.  Boleh berselawat di mana-mana sahaja.

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

    “Janganlah kamu sekalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan.  Dan bersolawatlah ke atasku  kerana sesungguhnya solawatmu itu akan sampai kepadaku di mana pun kamu berada.”

    (HR Abu Daud dengan sanad yang sahih)

4)  Berselawat dahulu sebelum berdo`a.

Dari Fadhalah bin `Ubaid (فضالة بن عبيد) radhiAllahu `anhu berkata bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam mendengar seseorang berdo`a sewaktu solatnya yang mana dia tidak mengagungkan nama ALLAH Ta`ala dan tidak bersolawat untuk Nabi sallAllahu `alaihi wasallam.  Kemudian Nabi sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

    “Orang ini sangat tergesa-gesa”

Baginda lantas memanggilnya dan bersabda kepadanya atau juga kepada yang lain yang maksudnya:

    “Apabila salah seorang di antara kamu sekalian solat maka hendaknya ia memulainya dengan memuji dan menyanjung TUHANnya Yang Maha Suci kemudian bersolawat untuk Nabi sallAllahu `alaihi wasallam, baru setelah itu berdo`alah sekehendaknya.”

    (HR Abu Daud dan at-Turmudzi, katanya hadith ini sahih)

Adakah Selawat Kita Sampai Kepada Nabi?

Solawat yang kita ucapkan hari ini sentiasa sampai kepada Nabi sallAllahu `alaihi wasallam yang kita cintai.  Bahkan Nabi sallAllahu `alaihi wasallam menjawabnya.

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

    “Tiada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku melainkan ALLAH mengembalikan nyawaku sehingga aku dapat menjawab salam kepadanya.”

    (HR Abu Daud dengan sanad yang sahih)

Bagaimanakah Cara Bersolawat?

Terdapat beberapa ucapan solawat yang diajar oleh Nabi sallAllahu `alaihi wasallam kepada para sahabat kerana mereka bertanya kepada Baginda bagaimana caranya untuk bersolawat ke atas Baginda.  Berikut ini adalah antara contoh ucapan solawat yang wajar diberikan keutamaan untuk kita mengucapkannya:

1)  Dari Ka`b bin `Ujzah (كعب بن عجرة) radhiAllahu `anhu.

    اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
    اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

    (Allahumma solli `ala Muhammad wa `ala aali Muhammad.  Kama sollaita `ala Ibrahim wa `ala aali Ibrahim.  Innaka Hamiidun Majid.

    Allahumma baarik `ala Muhammad wa `ala aali Muhammad.  Kama baarakta `ala Ibrahim wa `ala aali Ibrahim.  Innaka Hamiidun Majid.)

    Maksudnya:

    “Ya ALLAH, limpahilah solawat (rahmat / kemuliaan / pujian) ke atas Nabi Muhammad dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana ENGKAU telah limpahi solawat ke atas Nabi Ibrahim dan ke atas ahli keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya ENGKAU Maha Terpuji, lagi Maha Agung.

    Ya ALLAH, limpahilah keberkatan ke atas Nabi Muhammad dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana ENGKAU telah limpahi keberkatan ke atas Nabi Ibrahim dan ke atas ahli keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya ENGKAU Maha Terpuji, lagi Maha Agung.”

    (HR al-Bukhari, no: 3370)

2)  Dari Ka`b bin `Ujzah (كعب بن عجرة) radhiAllahu `anhu.

     اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
     اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

    (Allahumma solli `ala Muhammad wa `ala aali Muhammad.  Kama sollaita `ala aali Ibrahim.  Innaka Hamiidun Majid.

    Allahumma baarik `ala Muhammad wa `ala aali Muhammad.  Kama baarakta `ala aali Ibrahim.  Innaka Hamiidun Majid.)

    Maksudnya:

    “Ya ALLAH, limpahilah solawat (rahmat / kemuliaan / pujian) kepada Nabi Muhammad dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana ENGKAU telah limpahi solawat ke atas ahli keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya ENGKAU Maha Terpuji, lagi Maha Agung.

    Ya ALLAH, limpahilah keberkatan ke atas Nabi Muhammad dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana ENGKAU telah limpahi keberkatan ke atas ahli keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya ENGKAU Maha Terpuji, lagi Maha Agung.”

    (HR al-Bukhari, no: 6357 dan Muslim, no: 406)

3)  Dari Abu Humaid as-Sa`idi (أبو حميد الساعدي) radhiAllahu `anhu.

    اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

    (Allahumma solli `ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi.  Kama sollaita `ala aali Ibrahim.  Wa baarik `ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi.  Kama baarakta `ala aali Ibrahim.  Innaka Hamiidun Majid.)

Maksudnya:

    “Ya ALLAH, limpahilah solawat (rahmat / kemuliaan / pujian) ke atas Nabi Muhammad dan isteri-isteri Baginda dan anak keturunan Baginda, sebagaimana ENGKAU telah limpahi solawat ke atas ahli keluarga Nabi Ibrahim.

    Dan limpahilah keberkatan ke atas Nabi Muhammad dan isteri-isteri Baginda dan anak keturunan Baginda, sebagaimana ENGKAU telah limpahi keberkatan ke atas ahli keluarga Nabi Ibrahim.  Sesungguhnya ENGKAU Maha Terpuji, lagi Maha Agung.”

    (HR al-Bukhari, no: 6360 & Muslim, no: 407 )

Semoga dengan mengetahui hal yang penting ini menjadikan kita lebih beriltizam untuk terus memperbanyakkan solawat ke atas junjungan kita, Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wasallam.  Mudah-mudahan ALLAH Ta`ala mengurniakan hidayah dan taufiqNYA buat kita semua, amin.

Sekadar menyampaikan,

Read More

SURAH KAHFI DAN KELEBIHANNYA

Terdapat beberapa kelebihan khusus yang telah disebut oleh Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bagi sesiapa yang membaca surah al-Kahfi.  Antara kelebihannya ialah pengampunan dosa di antara Jumaat dengan Jumaat jika dibaca pada hari Jumaat dan dijauhi fitnah al-Masih ad-Dajjal jika menghafal 10 ayat terawalnya.

1.  Abu Sa`id al-Khudri radhiAllahu `anhu beliau berkata bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

    “Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jumaat, maka ALLAH terangi ia dengan cahaya di antara dua Jumaat.” 

    (HR al-Hakim dan Baihaqi, disahihkan oleh al-Albani)

2.  Daripada Ali yang meriwayatkan daripada Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam, Baginda bersabda yang maksudnya:

    “Barangsiapa membaca surah al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya dirinya terpelihara hingga lapan hari, daripada segala fitnah yang melanda, dan jika keluar Dajjal sekalipun, dia akan terpelihara daripadanya.”

    (Al-Dhurr al-Manthur oleh al-Suyuti 5:355)

3.  Daripada Abu al-Darda’ bahawa Nabi sallAllahu `alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya:

    “Barangsiapa yang menghafaz sepuluh ayat daripada awal surah al-Kahfi, pasti terlindung daripada dajjal.”

    (HR Muslim 809)

*Baca di sini untuk ketahui sebahagian usaha bagi melindungi diri dari fitnah Dajjal:

http://drhalimi.blogspot.com/2014/07/usaha-lindungi-diri-dari-fitnah-dajjal.html

Surah al-Kahfi

Surah al-Kahfi mempunyai 110 ayat.  Ia merupakan surah Makkiyah.  Di dalamnya terdapat mesej-mesej aqidah yang didatangkan sebahagiannya dalam bentuk cerita. Antara cerita atau penjelasan kisah yang dibawa di dalam surah ini ialah tentang kisah beberapa pemuda Ashabul Kahfi yang mempertahankan aqidah mereka tatkala diburu oleh pemerintah yang zalim, kisah si kafir yang memiliki dua kebun dan sahabatnya seorang yang beriman kepada ALLAH, kisah Nabi Musa dan Khidir, dan kisah Dzulqarnain membantu kaum yang berhadapan dengan masalah yang ditimbulkan oleh Yakjuj dan Makjuj.

Surah ini juga mengajar ummat Islam agar apabila berjanji, hendaklah mengatakan “in sha’ ALLAH”.  Ia suatu kalimah yang sangat penting.  Antara asbab turunnya beberapa ayat di dalam surah al-Kahfi ialah kerana Nabi sallAllahu `alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang musyrik tentang 3 perkara iaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain dan tentang ruh.  Namun, wahyu tidak turun kerana Nabi sallAllahu `alaihi wasallam tidak menyebut “in sha’ ALLAH” tatkala berjanji untuk menjawab tiga persoalan tersebut.  Selepas beberapa ketika dan agak lama menunggu wahyu, akhirnya turunlah ayat yang menyuruh Nabi sallAllahu `alaihi wasallam menyebut “in sha’ ALLAH” tatkala berjanji, diturunkan sekali jawapan-jawapan dari ALLAH tentang 3 persoalan tersebut.

Klik pada gambar untuk membaca surah al-Kahfi.  Selepas klik, jika masih kecil saiznya, klik pula pada permalinkdi dalam paparan tersebut.Bacaan surah al-Kahfi oleh Sheikh Sa`ad bin Sa`id al-Ghamidi:Semoga ALLAH Ta`ala memberikan kita semua dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.  Dan semoga dijauhkan dari azab api neraka, amin…


Sekadar menyampaikan,
Read More

USAHA LINDUNGI DIRI DARI FITNAH DAJJAL

Keluarnya al-Masih ad-Dajjal adalah antara tanda  besar bahawa Hari Kiamat semakin hampir berlaku.  Dajjal pasti akan keluar menjelang hari kiamat bagi memesongkan ummat manusia agar sesat dari landasan yang sebenar.

Hal tersebut telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wa sallam melalui hadith-hadith Baginda.

Justeru, kita yang berada  pada akhir usia dunia ini   sangat wajar berhati-hati agar tidak ditipu dan didustai dengan fitnah dan tipu daya si Dajjal itu.  Malah sekalian Nabi hingga Nabi Muhammad sallAllahu ‘alaihi wasallam selalu mengingatkan ummatnya agar berhati-hati terhadap fitnah Dajjal.

Antara usaha yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari terpedaya dengan fitnah Dajjal ialah:

  •     Memantapkan aqidah supaya dapat mengenali siapa ALLAH dan sifat-sifatNYA.  Kerana Dajjal pada kemunculannya akan mengaku dirinya sebagai tuhan dan banyak tipu helah akan dilakukan bagi memesongkan iman dan aqidah   manusia.

  •     Beramal ibadah dengan sebenar-benarnya menurut seperti yang disuruh ALLAH subhanahu wata’ala melalui teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam.  Ini adalah perkara asas dan umum yang mesti kita lakukan, agar iman menjadi mantap.

  •     Mengenali sifat-sifat Dajjal melalui banyak hadith yang menerangkan nya.  Tujuannya supaya kita jadikan ia sebagai panduan untuk mengelakkan diri dari terjebak mengikuti dan   mempercayainya.

  •     Berdo’a kepada ALLAH agar kita dilindungi dari fitnah  Dajjal.  Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam selalu berdo’a dengan do’a berikut selepas selesai tahiyyat akhir, sebelum memberi salam:

    
اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ
    
مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ
    
وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
    
 وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ
    
وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

    “Ya ALLAH, sesungguhnya aku berlindung denganMU dari azab Neraka, dan dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-Masih ad-Dajjal.”

    (Muttafaqun `alaih)    Menghafal 10 ayat awal dari surah al-Kahfi.

    “Barangsiapa yang menghafaz sepuluh ayat daripada awal   surah al-kahfi, pasti terlindung  daripada Dajjal.

    (HR Muslim 809)

    Mengamalkan membaca surah al-Kahfi pada setiap hari Jumaat.

    “Barangsiapa membaca surah al-kahfi pada hari Jumaat, nescaya dirinya terpelihara   hingga lapan hari, daripada segala   fitnah yang melanda, dan jika keluar Dajjal sekalipun, dia akan terpelihara daripadanya.”

    (Al-Dhurr al-Manthur oleh al-Suyuti 5:355)

    Menjauhkan diri dari berjumpa dengan Dajjal jika mengetahui Dajjal sudah keluar.  Atau tinggal di Makkah atau Madinah kerana Dajjal tidak dapat memasuki 2 kota suci tersebut.

    “Barang siapa mendengar ada Dajjal maka hendaklah ia bersembunyi darinya. Demi ALLAH ada seseorang yang mendatanginya dan dia mengira bahawa ia beriman lantas dia mengikutinya kerana banyak syubhat atau kesamaran yang menyertainya.”

    (HR Ahmad, Abu Daud dan Hakim)

    Tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal  kecuali Makkah & Madinah.”

    (HR Bukhari)

Semoga ALLAH `Azza wa Jalla memelihara kita dari fitnah Dajjal dan memasukkan kita bersama golongan hamba-hamba yang diredhoiNYA, amin…
Read More

KENAPA DI HADAPAN ORANG YANG SEDANG BERSOLAT PERLU DILETAKKAN OBJEK

Kawan-kawan mungkin pernah atau biasa melihat seseorang yang bersolat berseorangan dan di hadapannya terdapat sebuah objek bukan?

Kadang-kadang objeknya adalah beg, tongkat, kayu rehal, kerusi, bangku, kipas angin atau bakul.  Ia sengaja diletakkan di hadapan mereka sebelum bersolat.  Perbuatan begini mereka lakukan jika bersolat di ruang yang terbuka.

Jika di sana ada dinding atau tiang, yakni objek yang kukuh dan lebih kekal, nescaya mereka memilih untuk melakukan solat mengadap dinding atau tiang itu.  Itu yang lebih utama berbanding objek-objek di atas.  Yang pastinya, mereka tidak membiarkan di hadapan mereka kosong tanpa objek.  Itu bagi orang yang bersolat seorang diri.

Bagi yang solat berjemaah pula, mungkin tuan/puan biasa melihat hanya imam sahaja yang melakukan perkara di atas, sedangkan makmumnya tidak.

Jika yang tidak pernah melihatnya atau tidak ingat, berikut beberapa gambar sebagai contoh (klik untuk besarkan saiznya):Kenapa mereka perbuat begitu?

Hal ini berlaku demikian kerana mereka faham akan sunnah Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wa sallam!
Sutrah adalah Sunnah Nabi SAW Ketika Bersolat

Meletakkan objek di hadapan sebelum mengerjakan solat adalah sunnah Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wa sallam.  Objek ini merupakan pengadang atau pembatas kawasan solat atau istilah yang digunakan oleh Nabi ialah sutrah.

Berikut adalah beberapa hadith Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wa sallam mengenai sutrah:

1)

    كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِفُ قَرِيبًا مِنَ السُّتْرَةِ, فَكَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ

    Maksudnya:  “Adalah Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam bersolat dekat dengan sutrah (pembatas), maka adalah di antara Baginda dan dinding tersebut adalah 3 hasta.”

    (HR al-Bukhari dan Ahmad)

2)

    بَيْنَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَالْجِدَارِمَمَرُّ شَاةٍ

    Maksudnya:  “Jarak di antara tempat sujud Baginda dengan dinding lebih kurang cukup untuk dilalui seekor anak kambing.”

    (HR al-Bukhari dan Muslim)

3)

    كَانَ اِذَا صَلَّى (فِي فَضَاءٍ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَسْتَتِرُبِهِ) غَرَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ حِرْبَةً فَصَلَّى وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ

    ِMaksudnya:  “Apabila Baginda bersolat (di tempat yang tiada sesuatu pun menutupi yakni tempat terbuka), beliau menancapkan tombak di depannya lalu bersolat, dan para sahabat bersolat di belakangnya.”

    (HR al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah)

4)

    وَاَحْيَانًا كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى اِلَيْهَا

    Maksudnya:  “Kadang-kadang Baginda melintangkan haiwan tunggangannya di hadapan Baginda, lalu bersolat mengadap haiwan tersebut.”

    (HR al-Bukhari dan Ahmad)

5)

    صَلَّى – مَرَّةً – اِلَى شَجَرَةٍ

    Maksudnya:  “Baginda pernah bersolat mengadap ke pokok.”

    (HR an-Nasa’i dan Ahmad dengan sanad yang sahih)

6)

    اِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلَ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَءَ ذَلِكَ

    Maksudnya:  “Apabila seseorang di antara kamu telah meletakkan benda atau barang setinggi kayu bahagian belakang pelana, solatlah dengan tidak perlu menghiraukan orang yang melalui di sebelah benda itu.”

    (HR Muslim dan Abu Daud)

Itulah beberapa hadith yang sempat dikongsikan di sini untuk kita sama-sama fahami bahawa bersutrah iaitu meletakkan objek pembatas ketika bersolat memang suatu sunnah Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam.  Sayangnya, pengetahuan mengenainya sangat kurang di kalangan masyarakat kita.
Secara Ringkas

Secara ringkas mengenai hukum sutrah ialah seperti berikut:

    Ulama berbeza pandangan mengenai hukum bersutrah, samada wajib atau sunat.  Imam-imam mazhab yang empat mengatakan hukum sutrah ketika bersolat adalah sunat.  Yang terbaik adalah bersutrah ketika solat, iaitu dengan meletakkan objek sebagai pembatas kawasan solat, sebagai mengikuti perbuatan Nabi Muhammad sallAllahu `alaihi wa sallam yang biasa melakukannya.

    Apabila bersolat seorang diri, sutrah diadakan oleh orang bersolat sendirian itu.  Apabila bersolat secara berjemaah, sutrah diadakan oleh imam sahaja.  Makmum tidak perlu mendirikan sutrah kerana sutrah makmum ialah sutrah imam yang diikutinya.

    Jika tiada sutrah, bolehlah dibuat garisan sebagai ganti sutrah.

    Jarak antara tempat sujud dan sutrah ialah sekadar saiz jarak yang membolehkan anak kambing melaluinya.  (bukan sebab hendak beri orang atau anak kambing melaluinya.  Ia adalah untuk anggaran jarak.)

    Jika ada orang hendak melalui kawasan antara orang yang bersolat dan sutrah, maka hendaklah orang bersolat itu menahan dan melarang.

Semoga dengan mengetahui hal ini, kita semua dapat menghidupkan sunnah bersutrah ketika melakukan solat, in shaa’ ALLAH, amin.
Read More

INILAH YANG AKAN TERJADI APABILA VIDEO MENJADI "VIRAL"
Saban waktu ada sahaja video-video yang menjadi viral di media-media sosial seperti Facebook dan Youtube.  Itulah istilah yang digunakan oleh pengguna internet.  Sesuatu video disebut viral video apabila ia menjadi begitu popular secara mendadak melalui perkongsian oleh pengguna-pengguna internet.

Tema viral video ada bermacam-macam jenis.  Ada lucu, berita tergempar, aksi luar biasa, kontroversi, skandal dan lain-lain lagi.  Ada yang sengaja disebarkan oleh si pelaku aksi sendiri dan ada juga yang disebarkan oleh si perakam tanpa kebenaran si pelaku aksi.  Ada yang bertujuan menyebarkan maklumat, perkongsian, hiburan, iktibar.  Dan ada juga yang secara sengaja mendedahkan aib orang lain.

Walau apapun tujuan dan niat si penyebar video, perkara berikut pasti akan berlaku.  Iaitu video tersebut pasti ditonton oleh ribuan malah jutaan manusia kerana ia sudah menjadi viral.

Dosa Atau Pahala Turut Menjadi Viral

Kita mungkin terlalu mengikut perasaan tatkala menyebarkan video tersebut tanpa memikirkan akibatnya samada ke atas orang lain atau ke atas diri kita sendiri.  Mungkin ia didorong oleh perasaan seronok, marah, dendam, teruja dan sebagainya.  Kita terlupa tentang dosa dan pahala.

Apabila sesebuah video menjadi viral, samada kita sedar atau tidak, dosa dan pahala yang mungkin terbit dari perbuatan menyebarkan video berkenaan juga akan turut menjadi viral.  Ya, inilah yang terjadi apabila sesuatu video menjadi viral.  Justeru, kita mesti berhati-hati dan fikir berkali-kali sebelum menyebarkannya.  Mesti pertimbangkannya dengan dosa dan pahala.

Jika ia video ceramah agama, dokumentari nasihat atau berita yang boleh membangkitkan kesedaran Islam, maka tidak syak lagi si penyebar video akan mendapat pahala yang banyak apabila orang lain mendapat manfaat daripada video tersebut, bahkan akan berganda-ganda pahalanya jika ia menjadi viral.  Maka akan menjadi viral lah pahalanya.  In shaa’ ALLAH.

Sebaliknya jika ia video yang mendedahkan aurat manusia lain atau mendedahkan kesilapan dan aib manusia lain, maka secara langsung atau tidak langsung dosa boleh terbit dari perbuatan kita yang menyebarkannya.  Jika ia menjadi viral video, maka bayangkan pula dosa yang berlipat kali ganda yang bakal terbit darinya.  Ratusan, ribuan malah mungkin jutaan orang akan menontonnya.  Dan sebanyak itulah juga barangkali dosa kita.  Na`udzu billahi min dzalik.  Kita berlindung dengan ALLAH dari terlibat sama menyebarkan video sebegitu.

Aib Kita Banyak!

Kita ambil contoh video yang mendedahkan aib orang lain.

Cuba kita bayangkan jika aib kita dirakam oleh orang lain lalu disebarkan melalui internet dan media-media sosial lalu ia menjadi viral.  Tentu bukan main kepalang lagi perasaan malu yang akan menerjah ke kulit muka kita.  Usahkan media sosial; jika satu orang atau dua orang melihatnya pun sudah cukup menjadikan kita tersangat malu dan kecewa.  Jadi sangat tidak patut kita mendedahkan dan menyebarkan aib orang lain jika kita fikir musibahnya ke atas diri sendiri.

Kita sendiri mempunyai aib yang banyak.  Alhamdulillah, aib kita yang banyak itu tidak diketahui oleh orang lain.  Ia tertutup kemas dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan orang lain.  Dengan izin ALLAH, ia ditutup.  Kalaulah aib-aib kita ditunjukkan ke khalayak ramai tentu tidak tertanggung rasa malu itu bukan?

Di dunia mungkin kita terlepas.  Tapi ingatlah bahawa pada Hari Akhirat kita tidak akan terlepas.  Semuanya telah dirakam dengan teliti dan jelas.  Ia pasti akan ditayangkan.  Tebal mana pun kulit muka kita pasti akan cair malu, kecewa dan menyesal kerana tidak dapat menanggung malu yang bersangatan.  Tentu kita sangat-sangat mengharapkan agar aib yang banyak tersebut tidak dipaparkan di khalayak ramai!

Bagaimana caranya?

Caranya ialah jangan kita dedahkan aib orang lain ketika di dunia ini.  Jika kita tutup aib orang lain, nanti ALLAH akan tutup aib kita, in shaa’ ALLAH.  Hal ini ada disebut oleh Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam di dalam sebuah hadith sahih.

    مَن ستَرَ مسلمًا ستَرَه اللهُ يومَ القيامةِ

    “Barangsiapa yang menutup aib seseorang muslim, ALLAH akan menutup aibnya pada Hari Kiamat.”

    (Sahih al-Bukhari. Dari `Abdullah bin `Umar radhiAllahu `anhuma)

Peringatan ini buat saya sendiri dan buat para pembaca yang sudi mengambil manfaat.  Berhati-hatilah ketika di dunia ibarat kita sedang menjalani sebuah lorong yang penuh duri.  Apa-apa yang bakal menyakitkan kita pada Hari Akhirat nanti maka jauhilah.

Viral kan pahala kita!  Bukan dosa!
Read More

Inilah Negara Terakhir Khalifah Islam Uthmaniyyah. Mesti Tonton!

Ya ALLAH!

Engkau berikanlah kekuatan kepada pemimpin Islam.
Semoga bumi Palestin bakal dibebaskan dari Zionis laknatullah

Inilah Perdana Menteri Turki.
Semoga ALLAH memberi kekuatan dan memanjang umur beliau.

Beliau merupakan pemimpin Turki yang berjaya mengubah struktur politik sekular kepada politik Islamik.

Erdogan juga menjaga tahfiz-tahfiz dan memberi keistimewaan kepada penghafal Al-Quran di Turki. Masyaallah!

Menurut kajian yang dilakukan pada 2010 menyatakan bahawa Erdogan merupakan pemimpin yang paling berpengaruh.

Negara Turki juga merupakan negara kedua terbesar didalam NATO yang mempunyai kekuatan tentera selepas Amerika Syarikat.

Kami menyeru kesemua pemimpin dunia Islam dan semua muslimin.

Bersama-sama menyokong pembebasan Palestin

Sesiapa yang belajar sejarah Islam pasti tahu bahawa Turki adalah Negara Khalifah yang terakhir.

Semoga tertegaknya negara Khalifah Islam sekali lagi.

Takbir! Takbir! Takbir!

Mohon sebarkan video ini. Supaya sahabat-sahabat lain juga mendapat manfaat yang sama.
Read More

SEBAB-SEBAB HATI TIDAK BAHAGIA IALAH KERANA ADANYA MAZMUMMAH DI DALAM HATI

 Antara mazmummah utama yang menghilangkan bahagia di hati ialah :

1. PemarahPaling mudah dikesan atau dilihat dan paling banyak di dalam diri manusia.Orang seperti ini jarang mendapat kawan dan hati tentunya tidak terang.(sape nak dekat kalau asyik nak marah ajer.. bawak2lah senyum.. tentu org tak takut nak dekat punyer..)

2. PendendamTersembunyi iaitu ibarat mengumpul lahar di dalam dada. Orang seperti ini sentiasa mencari-cari peluang untuk membalas dendam hatta secara yang kecil-kecil sekalipun seperti sakitkan hati atau tempelak orang yang didendami itu. Sebab itu orang pendendam mudah kena sakit jantung. (Ini kes dendam kesumat lahh nie..)

3. Hasad dengkiAmalannya hangus akibat hasad dengkinya itu kerana ia memiliki sifat ketuhanan. (tak elok dengki mendengki nih..)

4. BakhilSentiasa merasakan orang lain menginginkan harta, kesenangan, pangkat dll.dari dirinya. Contohnya sentiasa berdalih mengatakan ia tiada duit.(rezeki yang diberi oleh Allah elok dikongsi bersama..-derma)

** Allah lebih sayang orang yang fasiq tetapi pemurah tetapi benci orang yang abid tetapi bakhil. Kerana walaupun fasiq, pemurahnya itu tetap memberi manfaat pada orang lain kerana kadangkala rezeki itu Allah beri melalui makhluk. **

5. TamakOrang yang tidak puas dengan yang sedikit nescaya tidak akan puas dengan yang banyak kerana dunia ini ibarat meminum air lautâN¦ walau berapa banyak yg diminum tetap tak abis jugak! lagipun org tamak selalu rugi..

** Ingat! Yang dikatakan harta atau rezeki kita bila ia dipakai atau digunakan oleh kita. Selagi tidak diguna iaitu disimpan, itu belum boleh dikatakan rezeki kita. (mungkin ada hak orang lain di situ) Biarlah rezeki itu sedikit tetapi mendapat keberkatan iaitu dapat dimanfaatkan. **
6. Tidak sabarAndainya perkara yang kecil pun tidak boleh bersabar apatah lagi hal-hal yang lebih besar. (oleh itu banyak2kanlah bersabar bila hadapi dugaan..cthnyer time keja banyak.. tetap maintain vogue walau keja bertimbun atas meja..heh..heh. .)

7. EgoIbu segala mazmummah jadi ia membuatkan seseorang paling tidak tenang.Orang yang memiliki sifat ini pantang tercabar dari sudut zahir mahupun batin. (yg nie no komen).. pasal semua org ader egonya sendiri.. cuma tinggi/rendah tahap keegoan tersebut.

8. RiakTerseksa sendiri kerana sentiasa tercari-cari peluang untuk dipuji. Sentiasa berlakun-lakun di depan orang. Jika ia dipuji, ia akan menambah amalnya tetapi jika dikeji, ia akan mengurangkan amalnya. Allah marah kalau kita riak..takabbur dgn aper yg kita ada.

9. Cinta duniaTidak dapat menderita, dapat pun menderita kerana bila sudah dapat susah pula menjaganya. Berhartalah tidak mengapa tetapi kawal hati jangan diletakkan pada harta itu. biler mati cuma bawa amalan dan doa anak yg soleh/solehah

**Cinta dunia merupakan “neraka dunia” kerana dunia itu “panas” akibat ia merupakan barang buruan dan rebutan. Jadi letakkanlah akhirat itu di hati dan dunia itu di tangan supaya dunia itu senang dibahagi-bahagi dan akhirat dibawa mati.**

Kesimpulan

Jadi yang meragut kebahagiaan sebenarnya bukanlah secara TOTALnya disebabkan kemiskinan, musibah, kesibukan dllnya. tetapi ialah MAZMUMMAH.

****Makin tinggi mazmummah seseorang, makin ia tidak BAHAGIA.****

Samada bermujahadah atau biarkan saja mazmummah itu,kedua-duanya tetap menderita tetapi andainya bermujahadah kita akan dibantu Allah dan akan bahagia jua akhirnya. So..sama-samalah kite sentiasa ingat mengingati antara satu sama lain.
Read More

FESYEN LENGGING

 6 Sebab Wanita Islam Dilarang Dan Diharamkan Pakai LEGGING Di Hadapan Lelaki-Lelaki Bukan SuamiRamai di antara anda wanita di luar sana beragama Islam tetapi memakai SELUAR KETAT dan LEGGING di khalayak ramai dan menjadi tontonan lelaki-lelaki bukan suami.

Ramai wanita Islam menyangka "BOLEH ! APA SALAHNYA PAKAI LEGGING ", asalkan pakai baju labuh. Hakikatnya, wanita Islam tetap tidak boleh memakai seluar yang berkain nipis dan ketat (LEGGING). Seluar jeans ketat pun sudah dipersetujui HARAM oleh para alim agama, apatah lagi LEGGING yang sudah jelas-jelas mengikut bentuk betis, peha dan punggung mereka.


Sebab-sebab HARAM pakai legging adalah:

1. Berpakaian tetapi telanjang.sabda Rasulullah s.a.w. :

"akan datang ummatku di akhir zaman terdiri dari kaum wanita yang mana mereka itu berpakaian dalam keadaan telanjang, di atas kepala mereka berbonggol-bonggol seperti belakang unta. mereka ini dilaknat oleh Allah dan tidak masuk mereka itu ke dalam syurga, serta tidak dapat menghidu baunya. dan sesungguhnya wangian syurga itu di dapati jarak perjalanan lima puluh ribu tahun perjalanan." (sokhih bukhori) Kononnya sudah bertudung, memakai baju, kain dan seluar apabila keluar, tetapi masih ditafsirkan sebagai 'telanjang' ?. Kerana, baju, kain dan seluar yang dipakai wanita itu tidak benar-benar dan tidak sungguh-sungguh melindungi dan menutupi bahagian-bahagian aurat badannya.

a) Warna fabrik kain atau seluar sama warna dengan kulit.
b) Fabrik kain terlalu nipis.
c) Fabrik terlalu lembut dan apabila lembut ia menampakkan alur bentuk badan wanita itu.
d) Tidak longgar (ketat) maka ia mengikut potongan badan seperti betis, peha, punggung, alur vagina, bentuk buah dada dan pinggang.

Wanita-wanita ini berjalan ke sana ke mari hanya berpakaian secara fizikal, tetapi lelaki-lelaki yang memandang mereka dengan 'senang dan segera' dapat membogelkan mereka dengan pandangan mata.


 2. VPL (Visible panty line)Merujuk kepada wikipedia, VPL adalah "A visible panty line is the situation when the outline of a person's underwear is visible through the clothing. The underpants may be seen as a ridge or depression in the clothes, or as a result of the clothing material being sufficiently transparent." Senang cerita, seluar ketat dan legging boleh menampakkan bentuk bontot dan bayangan seluar dalam wanita dari pandangan luar.

Many cultures disapprove of the display of underwear, and a visible panty line is generally considered undesirable and embarrassing. Banyak budaya (terutama sekali Islam) menyatakan dengan tegas bahawa seluar ketat (LEGGING) ini menyakitkan mata lelaki (maksiat mata) dan menjatuhkan maruah wanita.

At the same time, a visible panty line is at times deliberately created for its erotic impact.
Oleh kerana Legging itu sangat ketat, ditambah pula dengan berkilat ia akan menyebabkan wanita yang memakai itu menonjolkan imej seksi dan erotik serta menimbulkan rasa stim ke atas lelaki-lelaki yang memandang. 3. Nampak bentuk bontot dan alur vagina.Bukan lucah atau kasar, tetapi itulah kesannya memakai legging di tempat terbuka. Memang bodoh wanita Islam yang sudah tahu dirinya mempunyai betis yang mampat, peha yang gebu dan bontot yang agak besar TETAPI berani memakai legging ketat bersama baju kontot atau pendek di hadapan lelaki-lelaki bukan suami. Memang bodoh !

Amat mudah para lelaki untuk meng X-ray apa yang terselindung di sebalik legging itu. Kemudian, bermain-mainlah idea-idea kotor dan fantasi cabul, rogol di dalam minda lelaki-lelaki itu.

4. Mana boleh campur aduk pakaian tutup aurat dengan pakaian seksi.Pakai tudung ? Bagus ! Itu menepati kehendak Islam. Tetapi kenapa anda (wanita) memakai bersama seluar ketat dan legging pula...?? Itu namanya mencampur adukkan yang HALAL dengan yang HARAM. Air dan minyak tidak boleh bercampur.

Tudung + Baju labuh dan longgar + Seluar longgar = HALAL
Tudung + Baju sendat dan kontot + Seluar ketat dan legging = HALAM...??
Tudung + Baju labuh + Legging = HALAM...??

Walaupun LEGGING dipakai bersama tudung dan baju paras lutut sekalipun, ia tetap tidak sesuai dari segi peraturan pemakaian Islam kerana bahagian betis wanita masih nampak 'ketat'. Maka ia juga menampakkan bentuk aurat wanita.

Sesetengah wanita menganggap pemakaian Islam ini kolot, tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi maruah wanita Islam dari pandangan seksual kotor si lelaki. Ini adalah kerana hampir keseluruhan bahagian tubuh wanita termasuklah kaki, betis, peha, punggung, kemaluan, dada, leher dan malah wajah wanita sangat mudah mencetuskan nafsu seksual lelaki. Seterusnya ini boleh mengundang imaginasi kotor dan persepsi jahat si lelaki terhadap wanita Islam itu.

Oleh itu, jika mahu menutup aurat dan berimej wanita sopan, biarlah bersungguh-sungguh. Baru mendapat pahala.


5. Legging Itu Pakaian Berunsur Fetish SeksualSexual fetishism, or erotic fetishism, is the sexual arousal a person receives from a physical object. Fetish seksual adalah rasa teruja dan terangsang nafsu seks apabila menyentuh atau melihat bahagian atau aksesori wanita yang tertentu contohnya LEGGING dan SPANDEX.

Jika dicari terma SPANDEX dan LEGGING di internet, banyak yang menghubungkaitkannya sebagai pakaian perangang nafsu seks lelaki. Dengan kata mudah, LEGGING sering dimanipulasikan di dalam gambar-gambar lucah wanita.

Secara agak kasar, pantyhose, tights, spandex dan legging adalah pakaian yang dikategorikan fetish yang mampu menyebabkan para lelaki merasa stim dan ereksi penis.

Bayangkanlah anda seorang wanita Islam ditambah pula sudah berkahwin, berjalan ke sana ke mari di tempat awam memakai legging ketat dan kemudian disaksikan dan direnung oleh mata lelaki-lelaki yang gila perempuan.6. Pemujaan Kecantikan Wajah Dan Bentuk Badan Hanya Untuk SUAMI Sahaja.

Berhias untuk suami. Bermake-up cantik suami. Pakai baju tidur seksi untuk suami. Pakai mini skirt untuk suami. Pakai seluar ketat untuk suami di ranjang. Pakai legging ketat nampak bentuk peha dan bontot untuk suami. Pakai baju jarang untuk suami. Pakai seluar jeans ketat untuk menggoda nafsu seks suami. Semuanya khas dan istimewa untuk merangsang nafsu seks suami bukan lelaki-lelaki di tempat awam atau di tempat kerja.

Tetapi apa anda golongan wanita buat..???
Read More

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML