Wednesday, February 19, 2014

DOSA LIDAH DAN KEMALUAN

Hayati Dua Amalan Boleh Memasukkan Seseorang Ke Dalam Syurga

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Nabi Sallallaahu Alaihi Wasalam bersabda maksudnya : “Barangsiapa yang memberi jaminan kepadaku (untuk menjaga) apa yang ada antara dua tulang rahangnya (lisan) dan apa yang ada antara dua pahanya (kemaluan) maka aku menjamin syurga untuknya.” 
(Hadis Riwayat Bukhari). 

Berdasarkan hadis di atas seorang muslim wajib menjaga dua perkara iatu :

Pertama :  Menjaga lisannya (tuturkatanya)

Kedua : Menjaga kemaluannya.(Tidak berzina)

Huraiannya :

Pertama :  Menjaga lisannya (tuturkatanya).

Seorang mukmin yang bertakwa sentiasa mengawal lisannya daripada berkata-kata dusta, mengumpat, memfitnah mengadu domba dan melontarkan ucapan-ucapan kotor, maki-hamun, menghina orang lain, menentang hukum-hukum Allah SWT, menghasut, meninggikan dirinya dan menuduh orang lain tanpa bukti yang sahih.

Nabi Sallallaahu Alaihi Wasalam bersabda, yang bermaksud :”Sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang membawa keredaan Allah, dan dia tidak menyedarinya, tetapi Allah mengangkat dengannya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang membawa kemurkaan Allah, dan dia tidak mempedulikannya, tetapi ia menjerumuskannya ke Neraka Jahannam” (Hadis Riwayat Bukhari).


Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Nabi Sallallaahu Alaihi Wasalam bersabda kepada Mu'az bin Jabal sambil memegang lidahnya yang bermaksud : "Engkau wajib menahan ini". Maka aku berkata," Ya Rasulullah, kami sentiasa mengotakan apa yang kami kata". Nabi berkata, "Ibumu telah kehilangan engkau, wahai Mu'az. Bukanlah manusia di bantingkan muka mereka ke dalam neraka disebabkan angkara lidah mereka?". (Hadis Riwayat Bukhari)l

Adab dan akhlak Nabi Sallallaahu Alaihi Wasalam dalam berbicara adalah baginda sentiasa berhati-hati dan memikirkan terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Setelah direnungkan bahawa berkata-kata itu lebih baik, maka  baru ia mengatakan. Sebaliknya, bila kata-kata yang ingin diucapkannya buruk, hendaknya ia menahan diri dan lebih baik diam. Rasulullah Sallallaahu Alaihi Wasalam bersabda, yang maksudnya  :”Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.” (Hadis Riwayat Muttafaq 'alaih). 

Orang mukmin akan menjadikan semua amalan hidupnya samaada diamnya sebagai ibadah dan sedekah. Nabi Sallallaahu Alaihi Wasalam bersabda, yang bermaksud :”Dan perkataan yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah yang ia langkahkan untuk solat (berjemaah di masjid) adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah.” (Hadis Riwayat Bukhari).

Orang yang suka banyak berbicara akan mudah melakukan kesalahan dan kesilapan kerana perbicaraan tersebut boleh mendatangkan mengumpat dan memfitnah. Tanpa disengajakan boleh tergelincir kepada perkara yang haram. Nabi Sallallaahu Alaihi Wasalam melarang kita banyak berbicara. 

Nabi Sallallaahu Alaihi Wasalam bersabda, yang bemaksud :”Dan (Allah) membenci kalian untuk' qiila wa qaala'.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). 

Imam Nawawi rahimahullah berkata,"qiila wa qaala" adalah asyik membicarakan berbagai berita tentang hal peribadi seseorang (mengumpat). Bahkan dalam hadis hasan gharib riwayat Tirmidzi disebutkan, orang yang banyak berbicara diancam oleh Rasulullah Sallallaahu Alaihi Wasalam sebagai orang yang paling baginda murkai dan paling jauh tempatnya daripada baginda pada hari kiamat.

Abu Hurairah r.a berkata, “Tidak ada baiknya orang yang banyak bicara”. “

Umar bin Khathab r.a berkata, “Barangsiapa yang banyak bicaranya, akan banyak kesalahannya”. 

Kata-kata manusia tentu ada yang benar dan ada yang dusta; ada yang baik dan ada pula yang buruk. Oleh itu terdapat satu kaedah syarak menyatakan bahawa : "Siapa yang membicarakan setiap apa yang didengarnya, bermakna ia adalah pembicara yang dusta".

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallaahu Alaihi Wasalam , yang mksudnya :”Cukuplah seseorang itu berdosa, jika ia membicarakan setiap apa yang didengarnya.” Atau dalam riwayat lain disebutkan :”Cukuplah seseorang itu telah berdusta, jika ia membicarakan setiap apa yang didengarnya.” (Hadis Riwayat Muslim).

Mengutuk, maki-hamun dan sumpah serapah sekarang ini seperti menjadi hal yang dianggap biasa. Seorang yang sempurna akhlaknya adalah orang yang paling jauh dari kata-kata kotor, kutukan, sumpah serapah dan kata-kata keji lainnya.

Ibnu Mas’ud r.a. meriwayatkan, Nabi Sallallaahu Alaihi Wasalam bersabda, yang maksudnya ”Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang tha’an, pelaknat, (juga bukan) yang berkata keji dan kotor.”(Hadis Riwayat Bukhari).

Tha’an adalah orang yang suka merendahkan kehormatan manusia, dengan mencaci, mengumpat dan sebagainya.

Melaknat atau mengutuk adalah doa agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Mendoakan agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah bukanlah akhlak orang yang beriman. Sebab Allah memberi mereka dengan rahmat (kasih sayang) di antara mereka dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Mereka dijadikan Allah sebagai orang-orang yang seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan, juga diumpamakan sebagaimana satu tubuh. Seorang mukmin adalah orang yang mencintai saudara mukminnya yang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka, jika ada orang yang mendoakan saudara muslimnya dengan laknat (dijauhkan dari rahmat Allah), itu bererti pemutusan hubungan secara sepenuhnya. Padahal laknat adalah puncak doa seorang mukmin terhadap orang kafir."

Dalam hadis sahih, Nabi Sallallaahu Alaihi Wasalam bersabda yang bermaksud :”Melaknat seorang mukmin adalah sama dengan membunuhnya.” (Hadis Riwayat Bukhari).  

Sebab seorang pembunuh memutuskan orang yang dibunuhnya dari berbagai manfaat duniawi. Sedangkan orang yang melaknat memutuskan orang yang dilaknatnya dari rahmat Allah SWT dan kenikmatan akhirat.

Sahabat yang dimuliakan,
Seorang mukmin dilarang berdebat jika boleh mendatangkan perpecahan yang lebih parah lagi dan boleh memutuskan silaturahim. Rasulullah Sallallaahu Alaihi Wasalam bersabda, yang bermaksud :”Saya adalah penjamin di rumah yang ada di sekeliling syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meski dia benar. Dan di tengah-tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta, meskipun dia bergurau. Juga di syurga yang tertinggi bagi orang yang baik akhlaknya.” (Hadis Riwayat Abu Daud, dihasankan oleh Al-Albani).

Dunia hiburan  menjadi dunia yang disukai oleh sebagian besar umat manusia. Salah satu jenis hiburan yang mendapat sambutan dan orang untuk menghilangkan stress dan beban hidup yang berat adalah lawak jenaka. Dengan melakukan  lawak jenaka orang menjadi tertawa terbahak-bahak, padahal di dalamnya campur baur antara kebenaran dan kedustaan, seperti memaksa diri dengan mengarang cerita bohong agar orang tertawa.

Mereka inilah yang mendapat ancaman melalui lisan Rasulullah Sallallaahu Alaihi Wasalam dengan sabda baginda yang bermaksud : “Celakalah orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia, dan celakalah dia !”.
(Hadis Riwayat Abu Daud, dihasankan oleh Al-Albani).


Meninggikan suaranya, berteriak dan membentak adalah dilarang. Dalam pergaulan seharian dalam masyarakat, tentu orang yang semacam ini sangat dibenci. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, "Orang yang meninggikan suaranya terhadap orang lain, maka tentu semua orang yang berakal mengetahui, bahawa orang tersebut bukanlah orang yang terhormat."

Ibnu Zaid berkata , "Seandainya mengeraskan suara (dalam berbicara), adalah hal yang baik, tentu Allah tidak menjadikannya sebagai suara keledai." Allah SWT berfirman maksudnya : “Dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.” (Surah Luqman ayat 19).

Kedua : Menjaga kemaluannnya (tidak berzina) 

Betapa besarnya dosa berzina sehingga Allah SWT telah menetapkan hukum hudud sebagai hukuman terhadap kesalahan jenayah zina.

Allah S.W.T berfirman maksudnya : “Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina (yang belum berkahwin), hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari kedua-duanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.
(Surah An- Nur ayat 2)

Seseorang yang melakukan zina muhsan (sudah berkahwin) , sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan keatas mereka hukuman had (rejam) iaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab I’anah Al- Thalibin juzuk 2 muka surat 146 yang bermaksud :

”Lelaki atau perempuan yang melakukan zina muhsan wajib dikenakan keatas mereka had (rejam), iaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya sehingga mati”.

Daripada Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani berkata : “Seorang lelaki desa datang menghadap Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam seraya berkata : ” Wahai Rasulullah ! Atas nama Allah, saya minta kepada tuan supaya tuan menjatuhkan hukuman kepada saya sesuai dengan Kitabullah.”

Kemudian berkata lelaki lawannya dan dia itu lebih pintar daripadanya: “Ya betul ! Putuskanlah perkara kami sesuai dengan Kitabullah dan izinkanlah saya lebih dahulu berbicara.”

Bersabda Rasulullah Sallalahu ‘Alaihi Wasallam “Berbicaralah.”

Katanya : “Anak lelaki saya bekerja menjadi pekerja orang ini, maka dia berzina dengan isteri orang ini dan sesungguhnya saya telah diberitahu bahawa anak saya itu harus dihukum rejam, maka saya tebus dia dengan seratus ekor kambing dan seorang sahaya perempuan. Kemudian saya bertanya kepada ahli ilmu, maka mereka mengatakan kepada saya bahawa anak saya itu dihukum sebat seratus kali dan dibuang negeri selama satu tahun, sedangkan isteri lelaki ini mendapat hukuman rejam (sampai mati).

Maka bersabda Rasullullah Sallalahu ‘Alaihi Wasallam : “Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya aku akan menjatuhkan hukuman di antara kedua belah pihak sesuai dengan Kitabullah. (Tebusan) hamba sahaya dan kambing itu ditolak dan ke atas anakmu sebat seratus kali dan dibuang negeri satu tahun. Wahai Unais ! Besok pagi pergilah engkau kepada isteri orang ini ( dan periksa apakah dia memang berzina), jika dia mengaku, maka rejamlah dia !”

Berkata Abu Hurairah : Besok pagi Unais pergi kepada perempuan itu, (ternyata) dia mengaku (berzina).” Rasulullah memerintahkan supaya dihukum rejam, maka direjamlah perempuan itu.” (Hadis riwayat Muslim)

Salah satu perbuatan dosa besar adalah berzina. Islam melarang keras perbuatan berzina kerana perbuatan ini adalah perbuatan keji dan boleh merosakkan keturunan dan akan menimbulkan persengkitaan di dalam masyarakat . Islam bukan saja melarang perbuatan zina tetapi Islam juga melarang segala bentuk perbuatan yang boleh menghampiri zina.

Di antara beberapa kaedah pokok dalam perundangan Islam, terdapat satu kaedah yang menyatakan: “Apa yang membawa kepada haram itu, hukumnya adalah haram.”

Jika perbuatan seseorang itu belum sampai kepada tahap zina yang membawa hukuman hadd, maka ia dikenakan takzir, sama ada perbuatan itu belum mencukupi syarat-syarat seperti  berkhalwat, berpeluk-peluk, bercium-ciuman dan lain-lain seumpamanya. Semua itu adalah haram dan dikenakan takzir. Ia tidak syak lagi merupakan pendahuluan zina, maksiat dan dosa besar.

Perbuatan menghampiri zina (takrabul zina) ini cukup jelas di firmankan oleh Allah S.W.T. di dalam al-Quran surah al-Israk ayat 32 yang bermaksud : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan."

Semua perlakuan dalam hubungan di antara lelaki dan wanita yang sudah akil baligh dan bukan mahram, samaada dari segi zahir atau batin dikira sebagai perbuatan zina. Apa lagi perhubungan fizikal yang lebih rapat (bercumbu-cumbun, berdua-duaan, berdansar dan berhimpit-himpitan), terutama dalam keadaan aurat terdedah.

Dalam Islam, pergaulan bebas di antara lelaki dan wanita ajnabi dilarang keras kerana segala tindak tanduk dalam pergaulan itu membuka peluang kepada mukadimah zina dan seterusnya melakukan perbuatan terkutuk itu.

Nabi Sallalahu ‘Alaihi Wasallam bersabda maksudnya : “Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali dia berkhalwat dengan perempuan yang tidak ada bersamanya mahramnya, (kerana) sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga bersama kedua mereka itu.” (Hadis riwayat Ahmad)

Sabda Rasulullah Sallalahu ‘Alaihi Wasallam yang bermaksud :
“ Jauhilah oleh kamu akan zina, kerana kecelakaannya empat macam iaitu hilang seri (cahaya) pada wajahnya , di sempitkan rezekinya , dan kemurkaan Allah atasnya dan menyebabkan kekal di dalam neraka.”
(Hadis riwayat Thabrany dan Ibnu Abbas)

Apakah kesan-kesan perbuatan zina ini kepada seseorang?

1. Dalam zina terkumpul pelbagai dosa dan keburukan iaitu berkurangnya agama si penzina, hilang sikap warak(menjaga diri daripada dosa), buruk keperibadian dan hilangnya rasa cemburu.

2. Zina membunuh rasa malu, pada hal dalam Islam malu adalah suatu yang amat diambil berat dan perhiasan yang sangat indah khasnya bagi wanita.

3.  Menjadikan wajah pelakunya muram dan gelap.

4. Membuatkan hati menjadi gelap dan mematikan sinarnya.

5. Menjadikan pelakunya selalu dalam kemiskinan sehingga tidak pernah berasa cukup dengan apa yang diterimanya.

6. Akan menghilangkan kehormatan pelakunya dan jatuh martabatnya, baik di hadapan Allah mahupun sesama manusia.

7. Allah akan mencampakkan sifat liar di hati penzina sehingga pandangan matanya liar dan tidak terkawal.

8. Penzina akan dipandang manusia dengan pandangan mual dan tidak dipercayai.

9. Zina mengeluarkan bau busuk yang mampu dihidu oleh orang-orang yang memiliki qalbun salim (hati yang bersih) melalui mulut dan badannya.

10. Kesempitan hati dan dada selalu meliputi penzina. Apa yang ia dapati dalam kehidupan ini adalah disebalik daripada apa yang diinginkannya. Ini kerana orang yang mencari kenikmatan hidup dengan cara bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan memberikan sebaliknya daripada apa yang dia inginkan dan Allah tidak menjadikan maksiat sebagai jalan untuk mendapatkan kebaikan serta kebahagiaan.

11. Penzina lelaki tidak akan mendapat bidadari jelita di syurga nanti , untuk wanita penzina pula dia tidak layak menjadi ketua bidadari syurga.

12. Perzinaan menyeret kepada terputusnya hubungan silaturahim, derhaka kepada ibu bapa, pekerjaan haram, zalim dan menyia-nyiakan keluarga dan keturunan.

13. Zina menghilangkan harga diri pelakunya dan merosakkan masa depannya disamping meninggalkan aib yang berpanjangan bukan sahaja kepada pelakunya malah kepada seluruh keluarganya.

14. Aib yang dicontengkan kepada penzina lebih meninggalkan kesan dan mendalam daripada  akidah kafir, misalnya kerana orang kafir yang memeluk Islam selesailah persoalannya. Tetapi dosa zina akan benar-benar meninggalkan kesan di dalam jiwa kerana walaupun akhirnya dia bertaubat dan membersihkan diri, dia masih berasa berbeza dengan orang yang tidak pernah melakukannya. Jika wanita yang berzina itu hamil dan untuk menutup aibnya, ia menggugurkannya, maka dia telah berzina dan membunuh jiwa yang tidak berdosa. Sekiranya dia ialah seorang wanita yang bersuami dan melakukan kecurangan sehingga dia hamil dan membiarkan anak itu lahir, maka dia telah memasukkan orang asing dalam keluarganya dan keluarga suaminya sehingga anak itu mendapat hak warisan tanpa disedari siapa dia sebenarnya! Na'udzubillahi min dzalik!

15. Perzinaan menyebabkan menularnya penyakit aids, sifilis dan gonorhea atau kencing bernanah.

16. Antara azab di akhirat nanti penzina akan dibesarkan kemaluan mereka, baik lelaki mahupun perempuan sebesar Bukit Uhud (bukit berhampiran dengan Kota Madinah). 


Semoga kita dan anak keturunan kita terselamat daripada bencana durjana ini. Perangailah iblis dan agen-agen yang mengajak kita ke arahnya!

Jika umat Islam berjaya menjauhkan diri daripada perbuatan zina maka ini adalah syarat kedua seseorang itu dijamin untuk memasuki syurga Allah SWT oleh Nabi Sallalahu ‘Alaihi Wasallam.


Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita perbaiki dan menjaga lidah kita supaya sentiasa berkata benar dan terhindar daipada dosa-dosa lidah, dan menjaga akhlak kita supaya dijauhi daripada menghampiri zina dan terpelihara daripada perbuatan zina yang terkutuk. Sebagai seorang bapa atau ibu dan sebagai seorang mukmin perlulah kita menasihati anak-anak kita dan masyarakat Islam seluruhnya supaya menjauhi dua perkara larangan daripada Nabi Sallalahu Alaihi Wasallam dengan ini kita berpeluang untuk menikmati syurga yang penuh kenikmatan di hari akhirat nanti.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML