Wednesday, February 19, 2014

CIRI-CIRI MUSLIM

Ciri-ciri Seorang Muslim, Muttaqin, Fasik dan Musrik.

Sahabt yang dirahmati Allah,
Marilah sama-sama kita muhasabah diri sendiri sejauh mana kita telah patuh dan tunduk kepada ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Sebagai seorang Muslim adakah kita telah memenuhi tuntutan sebagai seorang Muslim dalam ertikata sebenarnya? Kita juga perlu memahami ciri-ciri seorang Muttaqin, Fasik dan Musrik, semoga kita terhindar daripada amalan dan perbuatan orang-orang Fasik dan Musrik.

Muslim,
Ertinya tunduk, patuh, serta menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Seseorang yang tunduk dan patuh segala perintah dan hukum hakam Allah s.w.t., maka itulah disebut sebagai Muslim.

Ciri-ciri Muslim.(Rukun Islam)
1..Mengucap dua kalimah syahadat.
2..Mendirikan solat.
3..Mengerjakan puasa di bulan Ramadan.
4.Mengeluarkan zakat.
5..Mengerjakan haji ke Baitullah..(jika ada kemampuan)

Cara hidup orang Muslim.
1..Mencintai orang miskin, fakir, anak yatim serta orang lemah.
2.Jangan melihat kemewahan belaka.
3.Mengeratkan hubungan silaturahim. dan ukuwah Islamiyah.
4.Jangan menanyakan dan membuat perkara yang tidak bermanfaat.
5.Menyatakan kebenaran walaupun pahit di dengar.(berdakwah)
6.Tidak takut dicaci maki dan dihina oleh orang yang suka mencela.
7.Mengucapkan kata-kata hauqalah. iaitu ”Tiada daya kekuatan kecuali Allah”

Muttaqin (orang bertakwa).
Ertinya orang yang bertaqwa. Menjauhi larangan Allah dan mematuhi perintah Allah. Dia sentiasa berhati-hati di dalam kehidupan di dunia ini. Dia buat semua yang wajib meninggalkan yang semua yang haram. Dan pada masa yang sama memperbanyakkan yang sunat dan meninggalkan yang syubha dan makruh.

Fasik.
Orang fasik adalah orang Mukmin atau orang Muslim yang secara sedar melanggar ajaran Allah (Islam) atau dengan kata lain org tersebut percaya akan adanya Allah, percaya akan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tetapi dalam tindak perbuatannya mereka mengingkari terhadap Allah dan hukumNya, selalu berbuat kerosakan dan kemaksiatan.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud :
“Orang Fasik adalah orang yang melanggar perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerosakan dimuka bumi. Mereka itulah orang yang rugi” (Surah Al Baqarah ayat 27)

“Allah telah berjanji kepada orang yang beriman diantara kamu serta mengerjakan amal soleh, bahawa ia (Allah) akan menjadikan mereka khalifah dimuka bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang yang sebelum mereka menjadi khalifah. Dan Ia menggantikan (keadaan ) mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa (selama) mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik”
(Surah An Nur ayat 55)

“Dan jika Aku (Allah) hendak membinasakan suatu negeri, maka Aku perintahkan kepada orang yang hidup mewah dinegeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kederhakaan (fasik) dalam negeri itu, maka sepantasnya berlaku terhadap mereka (ketentuan-Ku) kemudian Aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”
(Surah Al Isra' ayat 16)

Balasan orang Fasik
Orang Islam yang berbuat fasik, berbuat kerosakan, kejahatan dan maksiat dimuka bumi ini, maka Allah menyediakan seksa Neraka yang pedih.

Musrik.
Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, mengaku akan adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Perbuatan itu disebut Musyrik. Syrik adalah perbuatan dosa yang paling besar, kerana itu kita harus menjauhi perbuatan yang menjerumuskan kepada syrik.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :  “Ingatlah Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya:’Hai anakku! Janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar’. “ (Surah Luqman ayat 13)

Dengan demikian orang Musyrik disamping menyembah Allah mengabdikan kepada Allah, juga mengabdikan dirinya kepada yang selain Allah. Sifat orang Musyrik itu ialah mereka yg mempersekutukan Allah baik dalam bentuk i’tikad (kepercayaan), ucapan mahupun dalam bentuk amal perbuatan. Mereka (orang Musyrik) menjadikan mahkluk yang diciptakan Allah ini baik yang berupa benda mahupun manusia sebagai Tuhan dan menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah-ilah yang disembah selain daripada Allah s.w.t. Begitu juga mereka menjadikan Alihah, Andad, Thoghut dan Arbab sebagai tuhan selain Allah.

  1.Alihah ialah suatu kepercayaan terhadap benda dan binatang yang menurut keyakinannya dapat memberikan manfaat serta dapat menolak bahaya. Misalnya kita memakai cincin merah delima, dan kita yakin bahawa dengan memakainya dapat menghindarkan bahaya. Adapun kepercayaan memelihara burung Terkukur dapat memberikan kemajuan dalam bidang perniagaannya. Dan itulah dinamakan Alihah, yakni menyekutukan Allah dengan binatang dan benda (Kepada Makhluk).

2.. Andad, sesuatu perkara yang dicintai dan dihormati melebihi daripada cintanya kepada Allah, sehingga dapat memalingkan seseorang dari melaksanakan ketaatan terhadap Allah dan RasulNya. Misalnya saja seorang yang senang mencintai kepada benda, keluarga, rumah dan sebagainya, dimana cintanya melebihi cintai terhadap Allah dan RasulNya, sehingga mereka melalaikan dalam melaksanakan kewajiban agama, kerana terlalu cintanya terhadap benda tersebut (makhluk tersebut).

3.Thoghut ialah orang yang ditakuti dan ditaati seperti takut kepada Allah, bahkan melebihi rasa takut dan taatnya kepada Allah, walaupun keinginan dan perintahnya itu harus berbuat derhaka kepadaNya.

4.Arbab, ialah para pemuka agama (para ulama) yang suka memberikan fatwa, nasihat yang menyalahi ketentuan (perintah dan larangan) Allah dan RasulNya, kemudian ditaati oleh para pengikutnya tanpa diteliti dulu seperti mentaati terhadap Allah dan RasulNya. Para pemuka agama itu telah menjadikan dirinya dan dijadikan para pengikutnya Arbab (Tuhan selain Allah).

Bentuk musyrik ini menyesatkan terhadap perilaku manusia. Dan dengan memiliki aqidah seperti itu dapat menghilangkan Keimanan.

Peringkat Syrik
Antara tahap-tahapnya….
1..Menyembah sesuatu selain Allah
Menyembah sesuatu selain Allah adalah termasuk syrik yang paling berat dan tinggi. Mereka ini menyembah benda-benda, patung, batu, kayu, kubur bahkan manusia dan lain-lainnya. Mereka percaya bahawa benda-benda (makhluk) tersebut adalah tuhan-tuhan yang dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan. Termasuk dalam tahap syrik seperti ini adalah mengadakan pemujaan seseorang tokoh pepimpin.

2..Mempersekutukan Allah.
Ertinya mempercayai bahawa makhluk selain Allah itu mempunyai sifat-sifat seperti yang ada pada Allah.
Dalam kategori mempersekutukan Allah ini adalah faham Trinti menurut kepercayaan Kristian, begitu faham Trimurti menurut kepercayaan agama Hindu, yang mempercayai bahawa Tuhan itu ada tiga, iaitu Brahman (tuhan menciptakan alam seisinya),Wisnu(Tuhan yang memelihara Alam) dan Syiwa (Tuhan yang menghancurkan alam).

3..Mempertuhankan Manusia.
Mempertuhankan manusia atau menjadikan manusia sebagai tuhannya adalah termasuk syrik atau mempersekutukan Allah. Ia itu apabila seseorang mematuhi, meyakini dan melaksanakan undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh ketua mereka (atau pun ketua mereka mengambil peraturan ciptaan manusia) dan mereka mematuhinya ini bermakna mereka telah mengambil manusia menjadi tuhan selain Allah.

Bahaya Syrik
Firman Allah s.w.t yang bermaksud :
“Maka apakah orang kafir (musyrik) menyangka bahawa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan Neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir(musyrik)” (Surah Al Kahfi ayat 102)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syrik, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain dari syrik itu bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya” (Surah At Taubah ayat113)

Sabda Rasulullah:
“Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kamu sekalian ialah syrik yang paling kecil. Ketika Nabi s.a.w. di tanya:’Apa syrik kecil itu?’,Nabi s.a.w. bersabda:”Ri’yak”

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML