Saturday, January 4, 2014

SYURGA YANG PALING RENDAH

Penghuni Syurga Yang Paling Rendah Kedudukannya di Dalam Syurga

أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Kehidupan di hari akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Setiap manusia di dunia ini samaada orang kafir, munafik atau muslim semua mereka akan di beri keadilan seadil-adilnya di hari akhirat nanti. Manusia boleh menipu sesama manusia di dunia ini, tetapi manusia tidak boleh menipu Allah SWT. Di akhirat setiap orang akan dibentangkan buku catatannya. Sekiranya baik maka baiklah yang akan diterimanya begitu juga jika buruk maka keburulah juga yang akan diterima.

Di hari akhirat manusia hanya terdiri daripada 3 golongan sahaja iaitu kafir, munafik dan muslim. Golongan kafir dan penyembah berhala akan terus dimasukkan kedalam neraka Jahanam tanpa dihisab. Golongan munafik akan diberi cahaya (sementara sahaja) kemudian cahaya itu hilang dan dia mereba-raba dalam kegelapan. Golongan muslim pula terbahagi kepada dua pula iaitu golongan yang akan terus dimasukkan kedalam syurga dan golongan yang di azab dahulu dineraka kemudian baru dimasukkan kedalam syurga (syurga yang paling rendah sekali)

Hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu’anhu: Dari Abu Zubair bahawa ia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu’anhu bertanya tentang kedatangan di akhirat. Jabir berkata:

"Kita datang pada hari kiamat dari ini dan ini". Lihat (kedatangan itu di atas manusia).

"Lalu dipanggillah umat manusia dengan berhala dan apa yang dahulu disembahnya secara berurutan".

Sesudah itu, Tuhan mendatangi kita seraya berfirman: 'Siapa yang kalian tunggu?'

Mereka menjawab: 'Kami menunggu Tuhan kami'.

Allah berfirman: 'Akulah Tuhan kalian'.

Mereka berkata: 'Sampai kami melihat-Mu'.

Lalu tampak bagi mereka Tuhan tertawa. (Akhirnya) Dia membawa mereka dan mereka mengikuti-Nya.

Setiap orang di antara mereka, munafik atau mukmin diberi nur. Mereka terus mengikuti-Nya. Di atas jembatan Neraka Jahanam terdapat besi-besi berkait dan berduri, yang merenggut barang siapa yang dikehendaki Allah.

Kemudian nur orang-orang munafik padam, sedangkan orang-orang mukmin tetap bersinar.

Selamatlah rombongan pertama, wajah mereka bagaikan bulan purnama. Mereka berkisar 70.000 (tujuh puluh ribu) orang.

Kemudian orang-orang berikutnya, wajah mereka seperti terangnya bintang-bintang di langit. Demikian seterusnya.

Kemudian syafaat diizinkan. Mereka pun memintakan syafaat, hingga keluar orang-orang yang mengucap: 'Laa ilaaha illallah' dari neraka dan orang-orang yang di hatinya terdapat kebaikan seberat gandum.

Mereka ditempatkan di halaman syurga, sedangkan ahli syurga memerciki mereka dengan air, sampai mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya sesuatu (tumbuhan) di dalam banjir.

Hilanglah hangus tubuh mereka.

Kemudian ia (orang terakhir) meminta Allah memberikannya dunia dan sepuluh kali lipatnya".

(Hadis Sahih Riwayat Muslim No.278)

Huraiannya :

Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim di atas bahawa di akhirat nanti semua manusia akan digolongkan kepada 3 golongan sahaja.

1. Golongan orang kafir penyembah berhala, ahli kitab dan aties

2. Golongan munafik

3. Golongan muslim.

Huraiannya :

1. Golongan orang kafir penyembah berhala, ahli kitab dan aties.

Firman Allah SWT maksudnya :"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendakiNya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar"
(Surah An Nisa’ ayat 48).

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Lalu dipanggillah umat manusia dengan berhala dan apa yang dahulu disembahnya secara berurutan".

Orang kafir para penyembah berhala akan diminta untuk memanggil berhala yang mereka sembahkan. Batu berhala yang menjadi sembahan mereka tidak boleh berbuat apa-apa kepada manusia yang menjadikan nya sebagai sembahan.

Orang musyrikin menjadikan patung berhal sebagai tuhan-tuhan mereka. Mereka berdoa kepada Allah, namun menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara (wasilah) supaya boleh  mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT dan supaya berhala-berhala tersebut boleh memberikan syafaat di sisi Allah.

Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran maksudnya:
“ Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali (penolong), (mereka mengatakan) : ‘kami tidaklah menyembah mereka kecuali supaya mendekatkan diri kami kepada Allah’ (Surah az-Zumar ayat 3)

“ Dan mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak mampu memudharatkan ataupun memberi manfaat, dan mereka berkata : ‘ Ini adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah’ “ (Surah Yunus ayat 18)

Allah SWT berfirman maksudnya : "Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk neraka) ke neraka Jahanam; mereka kekal didalamnya.Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk," (Surah al-Bayyinah ayat 6).

Adapun orang-orang kafir dengan berbagai jenisnya, musyrikin, penyembah berhala, atheis dan yang lainnya, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dibukakan ketujuh pintu neraka Jahannam bagi mereka. Sesuai dengan Surah Az-Zumar: 71, firman Allah SWT maksudnya : "Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya..."

2. Golongan munafik

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Setiap orang di antara mereka, munafik atau mukmin diberi nur. Mereka terus mengikuti-Nya. Di atas jembatan Neraka Jahanam terdapat besi-besi berkait dan berduri, yang merenggut barang siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian nur orang-orang munafik padam, sedangkan orang-orang mukmin tetap bersinar."

Golongan munafik sebenarnya adalah golongan kafir tetapi mereka hipokrit (berpura-pura beriman)

Firman Allah SWT yang bermaksud :
“Mereka (orang munafiq) hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan) mereka. Dan Allah telah menyempurkan cahayaNya, meskipun orang kafir membenci.”(Surah Asy-Shaf ayat 8)

Di hari pembalasan Allah SWT ada menggambarkan apa yang akan mereka dapatkan kerana hasil usaha mereka di dalam al-Quran yang bermaksud: "(Ingatlah) semasa orang-orang munafik, lelaki dan perempuan (yang sedang meraba-raba dalam gelap-gelita pada hari kiamat), berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit dari cahaya kamu".

(Lalu) dikatakan (kepada mereka secara mengejek-ejek): "Baliklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya (di sana)",

serta diadakanlah di antara mereka (yang beriman dan yang munafik itu) sebuah tembok yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya mengandungi rahmat (syurga dan nikmat), dan di sebelah luarnya, dari situ terdapat (neraka) dan azab seksa.

(Pada saat itu) mereka (yang munafik) menyeru orang-orang yang beriman (sambil berkata): "Bukankah kami bercampur gaul dengan kamu (di dunia dahulu)?"

Orang-orang yang beriman menjawab: "Benar! Akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu (dengan perbuatan munafik) dan kamu telah menunggu-nunggu (kebinasaan umat Islam), dan kamu pula ragu-ragu (terhadap perkara-perkara agama) serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong (untuk mencapai maksud kamu), sehinggalah datangnya (maut) yang ditetapkan oleh Allah (kepada kamu). Dan (selain itu), kamu pula diperdayakan oleh bisikan syaitan dengan (pengampunan) Allah (semata-mata dan melupakan azabNya).

"Oleh itu, pada hari ini tidak diterima penebus diri dari kamu, dan tidak juga dari orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu ialah neraka, nerakalah sahaja penolong kamu, dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu! "  

(Surah al-Hadid ayat 13-15)

Firman-Nya lagi dalam yang bermaksud : “Khabarkan kepada orang-orang yang munafik bahawa mereka akan mendapat seksaan yang pedih.” (Suran an-Nisaa ayat 138)

Dalam hal ini amaran Allah SWT amat jelas dan begitu tegas. Allah SWT telah menjanjikan seksaan yang amat pedih sehingga mereka yang munafik ini akan di tempatkan dalam hina-dina. Mereka akan disumbat di dalam neraka yang paling dalam iaitu Jahanam bersama-sama orang-orang kafir.

Firman Allah SWT maksudnya : “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.” (Surah an-Nisaa ayat 145)

3. Golongan muslim.

Golongan muslim terbahagi kepada dua golongan iaitu golongan yang yang terus memasuki syurga tanpa hisab dan golongan yang di azab dahulu di neraka kemudian baru dimasukkan kedalam syurga.

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Selamatlah rombongan pertama, wajah mereka bagaikan bulan purnama. Mereka berkisar 70.000 (tujuh puluh ribu) orang."

Dari Ibnu `Abbas radhiAllahu `anhuma berkata, Rasulullah SAW  bersabda maksudnya :  ”Telah diperlihatkan kepadaku ummat-ummat terdahulu, maka saya melihat ada seorang nabi yang disertai dengan rombongan kecil, ada seorang nabi yang disertai dengan satu dua orang sahaja, bahkan ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut seorang pun.  Kemudian terlihat olehku satu rombongan besar yang kusangka mereka adalah ummatku, namun dikatakan kepadaku:  ”Ini adalah Musa dan kaumnya, tetapi lihatlah ke ufuk sana.”

Kemudian kulihat ke ufuk itu dan tiba-tiba kulihat rombongan yang besar, lantas dikatakan kepadaku:  ”Lihatlah ke ufuk yang lain”; di sana kulihat satu rombongan besar kemudian dikatakan kepadaku:  ”Ini adalah ummatmu dan di dalamnya ada tujuh puluh ribu orang yang akan masuk syurga tanpa dihisab dan tanpa diseksa lebih dahulu.”  (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Setelah golongan pertama orang-orang mukmin yang masuk syurga tanpa hisab berjumlah 70,000 orang maka masuklah golongan mukmin kedua wajah mereka terangnya seperti bintang-bintang dilangit.

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Kemudian orang-orang berikutnya, wajah mereka seperti terangnya bintang-bintang di langit. Demikian seterusnya."

Seorang muslim yang ada sedikit imannya kepada Allah SWT (walaupun sebesar biji sawi) tetapi banyak melakukan  dosa-dosa besar semasa didunia ini , di akhir kematiannya dia tidak sempat bertaubat kepada Allah SWT maka dia akan dimasukkan kedalam neraka. Dia akan mendapat azab yang amat dahsyat sekali kerana seksaan neraka yang paling ringan adalah apabila dipakaikan capal neraka otaknya mendidih kerana terlalu panasnya api neraka.

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Kemudian syafaat diizinkan. Mereka pun memintakan syafaat, hingga keluar orang-orang yang mengucap: 'Laa ilaaha illallah' dari neraka dan orang-orang yang di hatinya terdapat kebaikan seberat gandum.

Mereka ditempatkan di halaman syurga, sedangkan ahli syurga memerciki mereka dengan air, sampai mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya sesuatu (tumbuhan) di dalam banjir.

Hilanglah hangus tubuh mereka.

Kemudian ia (orang terakhir) meminta Allah memberikannya dunia dan sepuluh kali lipatnya".

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Said Al Khudri r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Allah memasukkan penghuni syurga ke syurga, Dia memasukkan orang yang di kehendakiNya dengan rahmat-Nya dan memasukkan penghuni neraka ke neraka, kemudian Dia berfirman maksudnya : “Lihatlah orang yang kamu sekalian dapati di dalam hatinya iman seberat biji sawi, maka keluarkanlah ia”.
Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka seperti arang, mereka telah terbakar maka mereka dilemparkan di sungai hidup (Nahrul hayat), lalu mereka tumbuh di dalamnya, sebagaimana biji-bijian itu tumbuh di tanah yang dibawa banjir, tidaklah kamu melihatnya, bagaimana ia tumbuh dengan kuning emas”.
(Hadis Riwayat Muslim).

Di atas rahmat Allah SWT dan syafaat daripada Nabi SAW seorang muslim yang ada sedikit iman dan tidak mensyirikkan Allah SWT masih berpeluang untuk memasuki syurga tetapi terpaksa melalui penyeksaan yang amat dahsyat di neraka dan seharusnya ianya menjadi motivasi kepada kita minta dijauhilah seksaan api neraka.

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahawa Nabi SAW  pernah berdoa dengan doa ini, iaitu:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ

"ALLAAHUMMA INNII A'UUDZU BIKA MIN FITNATIN NAAR WA 'ADZAABIN NAAR, WA MIN SYARRIL GHINAA WAL FAQR" (maksudnya : "Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari fitnah neraka dan azab neraka, serta dari keburukan kekayaan dan kefakiran)." (Hadis Riwayat Abu Daud no. 1543. Syaikh Al Albani mengatakan bahawa hadis ini sahih)

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita muhasabah diri kita sempena bulan Ramadan yang penuh berkat. Banyakkan berdoa, bermunajat dan meminta perlindungan Allah SWT daripada seksaan api neraka. Semoga Allah SWT memilih kita dikalangan hamba-hamba-Nya yang akan memasuki syurga tanpa hisab. Perkara paling penting yang perlu kita jaga adalah iman kita kepada Allah SWT dan rukun-rukun iman yang enam supaya kita tidak syirik kepada-Nya. Kemudian kita beramal dengan ajaran Islam dan berakhlak dengan akhlak seorang mukmin maka kita akan menjadi mukmin yang diredai dan dirahmati Allah SWT.


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML