Saturday, January 4, 2014

SYURGA part 4

Siapakah Tiga Golongan Penghuni Syurga?

Sahabat yang dirahmati Allah,
Tujuan tertinggi dari setiap Muslim dalam meniti hidup dan kehidupannya adalah meraih kemenangan besar di akhirat kelak dengan mendapatkan Syurga Allah s.w.t. yang penuh dengan kenikmatan tiada tara dan terselamatkan dari siksa Neraka yang sangat pedih.

Kemenangan besar yang diperolehi adalah kerana ketaatan seorang hamba kepada Allah s.w.t. dan Rasul-Nya. Firman Allah s.w.t maksudnya :‘’Dan barangsiapa menta’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.'’
(Surah al-Ahzab ayat 71)

‘’Barangsiapa dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Syurga maka sungguh ia telah beruntung.'’
(Surah Ali Imran ayat 185)

Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya : "Penghuni Syurga itu terdiri dari tiga golongan, iaitu Penguasa yang adil dan disenangi, orang yang mempunyai sifat kasih sayang dan lunak hati kepada setiap sanak keluarga dan setiap muslim, serta orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedangkan ia mempunyai keluarga.
( Hadis Riwayat Muslim )

Sahabat yang dimuliakan,
Sesungguhnya berbahagialah sesiapa yang termasuk salah satu daripada tiga golongan yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w bahawa mereka akan menjadi penghuni Syurga yang kekal abadi.

Tiga golongan tersebut adalah seperti berikut :

Pertama : Penguasa yang adil dan di senangi.

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:”Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan menduduki beberapa mimbar yang diperbuat daripada cahaya. Mereka ialah orang-orang yang berlaku adil di dalam pemerintahan, ke atas keluarga dan apa-apa yang ditadbir oleh mereka”.

Penguasa yang adil adalah penguasa yang melaksanakan ajaran Islam yang syumul dan sentiasa berhukum dengan hukum Allah s.w.t. Adil maksudnya "meletakkan sesuatu pada tempatnya". Jika seseorang  penguasa mengambil peraturan lain di dalam menentukan sesuatu perkara bermakna dia tidak adil kerana adil disisi Allah s.w.t adalah apa-apa yang diperintahkan oleh-Nya untuk dilaksanakan oleh manusia.

Allah akan memberikan tempat yang paling mulia bagi sesiapa yang berlaku adil semasa menjalankan pemerentahannya. Pemimpin yang adil juga akan berlaku adil terhadap semua golongan manusia tanpa mengira umur, pangkat dan darjat bahkan melarang keras sebarang perbuatan zalim, penindasan dan pilih kasih. 

Kepimpinan adalah satu tugas yang amat berat kerana seseorang itu bertanggungjawab kepada Allah dan manusia. Oleh itu sewajarnyalah ia tidak menjadi rebutan kecuali bagi orang yang benar-benar sanggup memikulnya.Jika keadilan ini mampu dilaksanakan oleh penguasa dan disenangi oleh rakyat maka ia akan termasuk golongan pertama akan di masukkan kedalam Syurga.

Kedua : Orang yang mempunyai sifat kasih sayang dan lunak hati kepada setiap sanak keluarga dan setiap muslim.

Islam menganjurkan untuk menghidupkan hati nurani agar senantiasa diliputi nur kasih sayang adalah dengan melakukan banyak silaturahmi kepada ahli keluarga dan orang-orang yang dilanda kesulitan, datang ke daerah terpencil, tengok saudara-saudara kita di rumah sakit, atau pula dengan selalu mengingat umat Islam yang sedang teraniaya di merata tempat.

Di dalam hadis yang lain Nabi s.a.w bersabda maksudnya :“Ketahuilah, maukah kukabarkan pada kalian tentang (sebagian sifat) penduduk Syurga?, semua yang lemah (tidak berdaya), dan rendah hati (berbuat seakan tak berdaya kerana rendah hati), jika mereka berdoa dengan bersumpah atas nama Allah, maka akan langsung dikabulkan, maukah kukabarkan kalian tentang (sebagian sifat) penduduk Neraka?, semua yang suka dengan pertengkaran, suka mengumpulkan harta namun susah mengeluarkannya (tamak akan harta dan kikir), dan menyombongkan diri”(Hadis Riwayat Bukhari)

Daripada Abdullah bin Umar r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah ditanya, siapakah yang paling mulia diantara manusia?. Nabi s.a.w. menjawab yang bermaksud : "Setiap orang yang hatinya 'makhmum' dan lidahnya jujur."

Sahabat r.a bertanya, "Kami tahu seorang yang lidahnya jujur, tetapi apa yang di maksudkan dengan hati 'makhmum'? Baginda menjawab, "Makhmum' ialah orang Muttaqin (menjauhkan diri dari keburukan kerana takut kepada Allah) dan bersih hatinya, bebas dari segala dosa dan kesalahan, tidak mempunyai sedikitpun perasaan dengki atau irihati padanya."

Dari Muaz bin Jabal meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah s.a.w. meriwayatkan hadis qudsi : Allah Azzawa Jalla berfirman yang bermaksud : " Orang-orang yang mencintai satu sama lain kerana kebesaran dan kemuliaan-Ku akan duduk diatas mimbar-mimbar nur pada hari Qiyamat, (bahkan) nabi-nabi dan para syuhada akan beriri hati kepada mereka."(Hadis Riwayat Tirmizi)

Orang-orang yang saling mencintai dan berkasih sayang, akan melihat rumah-rumahnya di Syurga begitu indahnya laksana bintang yang cemerlang di sebelah timur atau barat. Para sahabat bertanya: "Siapakah mereka?" Jawab Nabi s.a.w : "Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai kerana Allah."

Ketiga : Orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedangkan ia mempunyai keluarga.

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda :“Aku melihat ke dalam Syurga maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah fuqara (orang-orang fakir) dan aku melihat ke dalam Neraka maka aku menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah wanita.”
(Hadis. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Imran serta selain keduanya).

Di antara misi terpenting Islam, salah satunya membela, menyelamatkan, membebaskan, melindungi, dan memuliakan kelompok yang lemah dan menderita (dhuafa). Dalam sebuah hadits qudsi diriwayatkan bahwa Allah hanya menerima solat dari orang-orang yang menyayangi orang miskin, ibnu sabil, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan yang menyayangi orang yang ditimpa musibah.

Ketika Nabi Musa a.s bertanya kepada Allah s.w.t, “Tuhanku, di mana aku harus mencari-Mu”. Lalu Allah menjawab, “Carilah Aku di tengah-tengah mereka yang hancur hatinya”.

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Abu Sa'idah al-Khudri r.a., bahwa Nabi s.a.w., pernah mengucapkan do'a, "Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin."

Nabi s.a.w., sangat memerhatikan dan menyayangi orang miskin. Hal ini tercermin dari do'a yang disampaikannya bahwa ia ingin hidup dan mati dalam keadaan miskin, perhatikanlah orang miskin karena do'a orang miskin dikabulkan oleh Allah s.w.t.. Bahkan dalam Al-Qur'an surah al-Ma'un ayat 1 dan 2 maksudnya : "Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin”.

Al-Qur'an sangat memerhatikan nasib orang miskin, sehingga Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang tidak memerhatikan orang miskin adalah orang yang mendustakan agama. Ertinya, jika orang Muslim tidak menyayangi, memerhatikan, dan peduli terhadap nasib orang miskin, ia di hadapan Allah akan dikelompokkan kepada orang yang berdusta dan berbohong dalam beragama.

Rasulullah dalam membela kelompok masyarakat yang tertindas, selalu membangkitkan harga diri rakyat kecil dan dhuafa. Ia senantiasa bersama orang-orang lemah. Pada suatu hari para sahabat melihat Nabi sedang memperbaiki sandal anak yatim, lain kali menjahit baju janda tua yang miskin. Bila masuk masjid Rasul memilih kelompok orang miskin, dan di sanalah ia duduk. Digembirakannya mereka, dipeluknya, hingga kadang-kadang Rasulullah tertawa bersama mereka.

Sesungguhnya orang miskin yang sabar di atas kemiskinannya, redha dengan takdir Allah s.w.t dan sentiasa menjaga kehormatan diri tidak mencuri dan mengambil hak orang lain dan mendidik ahli keluarganya supaya sentiasa taat kepada Allah s.w.t maka golongan ini akan menjadi golongan ketiga yang akan menjadi penghuni Syurga

Sahabat yang dikasihi,
Marilah kita muhasabah diri kita sekarang ini adakah kita termasuk salah satu di antara tiga golongan penghuni Syurga yang dinyatakan oleh Nabi s.a.w? Atau kita tidak memiliki ketiga-tiga ciri yang dinyatakan di atas?

Oleh itu marilah kita perbaiki diri kita dengan meninggalkan semua larangan Allah s.w.t dan melaksanakan suruhan-Nya dan berusaha agar termasuk salah satu dari golongan yg diatas. Berdo'alah dan mohonlah kepada Allah s.w.t semoga kita akan mendapat kebahagiaan yang kekal abdi iaitu memasuki Syurga-Nya seluas langit dan bumi.


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML