Saturday, January 4, 2014

SYURGA DAN NERAKA

Nikmat Syurga dan Dahsyatnya Neraka

Sahabat yang dimuliakan,
Salah satu kepercayaan dan keyakinan perkara-perkata yang ghaib adalah mempercayai dan menyakini bahawa adanya Syurga dan Neraka.

Firman Allah s.w.t maksudnya : “Peliharalah dirimu dari Neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan Syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya..” (Surah Al-Baqarah ayat 24-25).

Mengimani Syurga dan Neraka bererti membenarkan dengan pasti akan kewujudan keduanya, dan meyakini bahwa keduanya merupakan makhluk yang dikekalkan oleh Allah s.w.t., tidak akan punah dan tidak akan binasa, dimasukkan kedalam Syurga segala bentuk kenikmatan dan ke dalam Neraka segala bentuk penyiksaan.

Kita wajib mengimani bahwa Syurga dan Neraka telah tercipta dan keduanya saat ini telah disiapkan oleh Allah s.w.t.. Sebagaimana firman Allah s.w.t. mengenai Syurga maksudnya : “..yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa” (Surah Ali Imran ayat 133), dan mengenai Neraka maksudnya : “..yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Surah Ali Imran ayat 131). 

Syurga dan Kenikmatannya :
Allah s.w.t. telah menggambarkan kenikmatan Syurga melalui berbagai macam cara. Kadangkala Allah s.w.t ingin menguji manusia untuk berfikir melalui firman-Nya dalam hadis qudsi yang bermaksud : “Ku siapkan bagi hamba-hambaKu yang soleh (di dalam Syurga), iaitu apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati semua manusia”, kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya : “Bacalah jika kalian mau, ‘Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang’ (Surah As-Sajdah : 17)”. 

Di tempat lain, Allah membandingkan kenikmatan Syurga dengan dunia untuk menjatuhkan dan merendahkannya. Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya : “Tempat cemeti di dalam Syurga lebih baik dari dunia dan seisinya”.

Kenikmatan Syurga juga Allah s.w.t. gambarkan dengan menyebut manusia yang berhasil memasuki Syurga dan selamat dari adzab Neraka, sebagai orang yang beroleh kemenangan yang besar. Sebagaimana Allah s.w.t maksudnya : “Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, nescaya Allah memasukkannya kedalam Syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar” (Surah An-Nisaa’ ayat 13)

Berikut ini akan kami pilihkan beberapa sifat dan kenikmatan yang ada di dalam Syurga secara ringkas. Semoga Allah mudahkan kita untuk memperolehinya dan dapat memasukinya.

Penamaan Syurga
Syurga (Al Jannah) secara bahasa bemaksud kebun (Al bustan), atau kebun yang di dalamnya terdapat pokok-pokok yang rendang. Secara istilah, Syurga ialah nama yang umum mencakup suatu tempat (yang telah dipersiapkan oleh Allah s.w.t. bagi mereka yang mentaati-Nya), di dalamnya terdapat segala macam kenikmatan, kelezatan, kesenangan, kebahagiaan, dan kesejukan pandangan mata.


Syurga juga disebut dengan berbagai macam nama selain Al Jannah, diantaranya : 


1. Darus Salam (Negeri Keselamatan; lihat Surah Yunus ayat 25), 

2. Darul Khuld (Negeri yang Kekal; lihat Surah Qaaf ayat 34), 

3. JannatunNa’im (Syurga yang Penuh Kenikmatan; Surah Luqman ayat 8), 

4. Al Firdaus (Surah Al Kahfi ayat 108), dan berbagai penamaan lainnya.

Pintu-Pintu Syurga
Syurga memiliki pintu-pintu. Dalam sebuah hadis dari shahabat Sahl bin Sa’ad radhiyallaahu anhu dari Rasulullah s.a.w. : “Di dalam Syurga terdapat delapan pintu, diantaranya adalah Ar Rayyan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa”.

Dari Utbah bin Ghazawan radhiyallaahu anhu, beliau berkata mengenai lebar tiap pintu Syurga, “Rasulullah bersabda kepada kami bahwasanya jarak antara daun pintu ke daun pintu Syurga lainnya sepanjang perjalanan empat puluh tahun, dan akan datang suatu hari ketika orang yang memasukinya harus berdesakan”.

Tingkatan Surga
Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya : “Sesungguhnya Syurga terdiri atas seratus tingkat, jarak antara dua tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi, Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya”. 

Tingkatan Syurga yang paling tinggi ialah Firdaus. Nabi s.a.w. memerintahkan ummatnya untuk berdo'a memohon Firdaus melalui sabdanya, “Jika kalian meminta pada Allah mintalah kepada-Nya Firdaus, kerana sesungguhnya Firdaus adalah Syurga yang paling utama, dan merupakan tingkatan tertinggi dari Syurga, diatasnya terdapat ‘Arsy Ar Rahman dan dari Firdaus itulah memancar sungai-sungai surga”.

Bangunan-Bangunan dalam Syurga
Firman Allah s.w.t maksudnya : “Tetapi orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhannya mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi” (Surah Az-Zumar ayat 20).

Dari Abu Musa Al Asy’ari dari Nabi s.a.w. bersabda maksudnya : “Sesungguhnya bagi orang-orang Mukmin di dalam Syurga disediakan kemah yang terbuat dari mutiara yang besar dan berlubang, panjangnya 60 batu, di dalamnya tinggal keluarganya, di sekelilingnya tinggal pula orang Mukmin lainnya namun mereka tidak saling melihat satu sama lain.”

Makanan Penghuni Syurga
Firman Allah s.w.t. maksudnya : “Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.” (Surah Al Waqi’ah ayat 20-21). 

Adapun buah-buahan Syurga adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah s.w.t maksudnya : “Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam Syurga-syurga itu, mereka mengatakan: ‘Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.’ Mereka diberi buah-buahan yang serupa” (Surah Al Baqarah ayat 25). 

Syaikh As Sa’diy rahimahullah menjelaskan keserupaan dalam ayat diatas dengan, “Ada yang berpendapat serupa dalam hal jenis, namun berbeda dalam penamaan, ada pula yang berpendapat saling menyerupai satu sama lain, dalam kebaikannya, kelezatannya, kesenangannya, dan semua pendapat tersebut benar.”

Minuman Penghuni Syurga
“Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari piala (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (iaitu) mata air (dalam Syurga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya” (Surah Al Insan ayat 5-6). 

“Di dalam Syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe” (Surah Al Insan : 17) 

Dahsyatnya Neraka
Neraka disiapkan Allah bagi orang-orang yang mengkufuri-Nya, membantah syariat-Nya, dan mendustakan Rasul-Nya. Bagi mereka adzab yang pedih, dan penjara bagi orang-orang yang gemar berbuat kerusakan. Itulah kehinaan dan kerugian yang paling besar. Allah s.w.t. berfirman maksudnya : “Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam Neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.” (Surah Ali Imran ayat 192). 

Demikian pula firman Allah s.w.t maksudnya : “Katakanlah: “Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat.” Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.” (Surah Az Zumar : 15). 


Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. “Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.” (Surah Furqan : 66)

Penamaan Neraka
An Naar, Neraka secara bahasa ialah nyalaan api (Al lahab) yang panas dan bersifat membakar. Secara istilah bermakna Neraka adalah suatu tempat yang telah disiapkan oleh Allah s.w.t. bagi orang-orang yang mendurhakai-Nya. 

Firman Allah s.w.t. maksudnya : “Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (Neraka)” (Surah Al Ahzab ayat 64). 

Neraka memiliki bermacam nama selain an naar, diantaranya :

1. Jahannam (Surah An Naba’ ayat 21-22),

2. Al Jahim (Surah An Naziat ayat 36), 

3. As Sa’ir (Surah Asy Syura ayat 7), 

4. Saqar (Surah Al Mudatsir ayat 27-28),

5. Al Huthomah (Surah Al Humazah ayat 4)

6. Al Hawiyah (Surah Al Qari’ah ayat 8-11)

Pintu-Pintu Neraka
“Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.” (Surah Al Hijr ayat 44). 

Pintu yang dimaksud ialah bertingkat ke bawah, hingga ke bawahnya lagi, disediakan sesuai dengan amal keburukan yang telah dikerjakan, sebagaimana ditafsirkan oleh Syaikh As Sa’diy.

Kedalaman Neraka
Dari Abu Hurairah r.a . katanya : “Kami bersama Rasulullah s.a.w. tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Maka Nabi s.a.w. bertanya, ‘Tahukah kalian apakah itu?’ Kami pun menjawab, ‘Allah dan RasulNya lebih mengetahui’. Rasulullah berkata, ‘Itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam Neraka sejak tujuh puluh tahun lalu. Batu itu jatuh ke dalam Neraka, hingga baru mencapai dasarnya tadi’. 


Bahan Bakar Neraka
“Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir” (Surah Al Baqarah ayat 24). Batu yang dimaksud dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan sebagian besar pakar tafsir dengan belerang, kerana sifatnya yang mudah menyala lagi busuk baunya. Sebagian pakar tafsir juga berpendapat bahwa yang dimaksud batu di sini, ialah berhala-berhala yang disembah, sebagaimana Allah berfirman yang maksudnya : “Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya.” (Surah Al Anbiya : 98)

Panas Api Neraka
Dari Abu Hurairah radhiyallaahu anhu beliau berkata, “Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya : "Api kalian, yang dinyalakan oleh anak Adam, hanyalah satu dari 70 bagian nyala api Jahannam. Para shahabat kemudian mengatakan, ‘Demi Allah! Jika sepanas ini saja niscaya sudah cukup wahai Rasulullah! Rasulullah menjawab, ‘Sesungguhnya masih ada 69 bagian lagi, masing-masingnya semisal dengan nyala api ini’”.

Makanan Penghuni Neraka
Firman Allah s.w.t maksudnya : “Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar” 
(Surah Al Ghasiyah : 6-7). 

Ibnu Katsir rahimahullah membawakan perkataan Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, “Itu adalah pohon dari Neraka”. Said bin Jubair berkata, “Itu adalah Az Zaqum (pepohonan berduri bagi makanan penghuni Neraka)”. 

Minuman Penghuni Neraka
Firman Allah s.w.t maksudnya : “Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak boleh menelannya” (Surah Ibrahim ayat 16-17). 

Diberi air nanah yang amatlah busuk baunya lagi pekat, maka merekapun merasa jijik dan tidak mampu menelannya. 

Firman Allah s.w.t maksudnya : “Diberi minuman dengan hamiim (air yang mendidih) sehingga memotong ususnya” (Surah Muhammad ayat 47). 

Hamiim ialah air yang mendidih oleh panasnya api Jahannam, yang mampu melelehkan isi perut dan menceraiberaikan kulit mereka yang meminumnya. Sebagaimana Allah s.w.t. berfirman maksudnya : “Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka)” (Surah Al Hajj ayat 20)

Mengingat Nikmat Surga dan Adzab Neraka Sumber Rasa Khusyu’ dalam Hati :

Yahya bin Mu’adz berkata, “Rasa takut di dalam hati boleh datang dari perkara berikut :
1. Senantiasa berfikir dan mengambil pelajaran, merindukan Syurga seraya memendam rasa cinta dan
2. Mengingati Neraka seraya menambah ketakutan.” Hendaklah diri kita tidak pernah merasa aman dari adzab Neraka. "


Sulaiman At Taimi pernah berkata, “Aku tidak tahu apa yang tampak jelas bagiku dari Rabbku. Aku mendengar Allah ‘azza wa jalla berfirman, “Dan jelaslah bagi mereka adzab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan”. (Surah Az Zumar ayat 47).

Semoga tulisan ini dapat menambah rasa takut dan harap kita kepada Allah s.w.t. memotivasi kita untuk meningkatkan amal soleh, dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

(Sumber : buletin Muslim)

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML