Saturday, January 4, 2014

TASAWWUR ISLAM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sesungguhnya peraturan hidup jahiliyyah telah menjauh dan memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Juga antara kehidupan bernegara dan beragama. Sebenarnya, tidak ada di dalam tasawwur Islam, untuk menuntut kebahagiaan akhirat maka seseorang itu mesti meninggalkan dan membelakangkan kehidupan dunia.

Sistem Allah Subhanahuwata’ala bukanlah sekadar sistem ‘Aqidah Imaniyah dan taqwa yang semata-mata berada di dalam hati dan perasaan sahaja. Tetapi sistem Allah Subhanahuwata’ala mestilah ditegakkan di dalam realiti yang mengawal kehidupan, pengeluaran bumi, limpahan rezeki, pendapatan dan hasil pengeluaran serta pengagihan sehingga semua manusia dapat mengecapi nikmatnya.

Segala usaha memakmurkan bumi adalah menyebabkan pencapaian balasan baik di akhirat, sepertimana tercapainya kesenangan hidup di dunia ini. Iman, taqwa dan usaha yang baik adalah penyebab untuk mencapai kema’muran di muka bumi ini. Wasilah itu jugalah digunakan untuk sampai kepada keredhaan Allah Subhanahuwata’ala dan pahala dari-Nya di akhirat.

Tetapi hakikat ini tidak mungkin berlaku tanpa tertegaknya kehidupan di atas sistem Allah Subhanahuwata’ala yang menjadikan segala amalan itu ibadah, atas hakikat bahawa manusia adalah khalifah Allah Subhanahuwata’ala yang bekerja menunaikan janjinya dengan Allah Subhanahuwata’ala sejajar dengan syariat-Nya untuk mencapai pahala di akhirat, malah tanpa berusaha memakmur dan menyuburkan bumi, serta menggunakan sumber kemudahan alam yang diciptakan kepada manusia, adalah dikira menderhakai Allah Subhanahuwata’ala, mengabaikan tanggungjawab dan merugikan kehidupannya di akhirat.

Sistem Allah Subhanahuwata’ala mengikatkan antara individu dan Allah Subhanahuwata’ala dengan sekukuh-kukuh ikatan dengan cara mendirikan syi’arnya. Semua amalan fardhu yang dilaksanakan akan memperbaharui janji dengan Allah Subhanahuwata’ala supaya manusia sentiasa berada di dalam sistem-Nya secara total. Segala urusan adalah untuk mengtakrirkan (memperakukan) kemuliaan sistem Allah Subhanahuwata’ala dan mengagungkan kekuasaan-Nya.

Di dalam sistem Allah Subhanahuwata’ala wujud keselarasan antara iman, taqwa dan mendirikan sistem-Nya. Selaras antara kerja-kerja meningkatkan pengeluaran dan menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi.

Aqidah Menjamin Kehidupan Dunia

Di dalam aqidah, keimanan dan taqwa kepada Allah Subhanahuwata’ala bukanlah menyisihkan seseorang daripada realiti hidup. Malah iman dan taqwa melayakkan seseorang untuk mencapai keberkatan dari langit. Hal ini telah termaktub dalam janji Allah Subhanahuwata’ala yang bermaksud:
“Dan jika penduduk sebuah kota beriman dan bertaqwa, pastilah kami limpahkan kepada mereka barakah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Kami siksa mereka akibat perbuatan mereka.”
-Surah al-’Araf: ayat 96.

Apa yang perlu diingatkan bahawa iman, taqwa, ibadah, hubungan dengan Allah Subhanahuwata’ala dan menegakkan syariatNya dalam kehidupan, semuanya itu untuk kepentingan hidup manusia sendiri, bukan untuk Allah Subhanahuwata’ala. Allah Subhanahuwata’ala telah bersifat Maha Kaya terhadap semua alam dan penghuninya. Allah Subhanahuwata’ala mengetahui bahawa tiada penyelesaian, kebaikan dan kejayaan, kecuali dengan berada di bawah sistemNya.

Kesimpulan

Orang-orang yang beriman menerima janji Allah Subhanahuwata’ala tanpa sebarang keraguan dan tanpa mempersoalkan ‘Illah (sebab). Orang-orang yang beriman juga memperhambakan diri dengan penuh ketaatan. Dengan iman dan taqwa, Allah Subhanahuwata’ala akan membuka pintu keberkatanNya. Keberkatan pada harta benda, jiwa dan perasaan. Keberkatan di dalam kehidupan yang baik dan mulia. Bukan keberkatan yang dipandang dari sudut kebendaan semata-mata yang terputus daripada iman, sedangkan bersamanya penderitaan dan kehancuran yang amat ditakuti.


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML