Wednesday, January 1, 2014

WASIAT ALLAH UNTUK HAMBA-HAMBANYA

Wasiat Allah Untuk Hamba-Nya.

"Wahai hambaKu telah Kuharamkan kezaliman keatas diriKu, dan Aku jadikan ia haram diantara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Wahai hambaKu, setiap dari kamu adalah orang yang sesat , kecuali orang yang telah ku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk daripadaKu, nescaya Aku akan memberikan kamu hidayah. 

"Wahai hambaKu, setiap dari kamu adalah orang yang lapar, kecuali orang yang telah Aku berikan makan. Maka mintalah makan daripadaKu , nescaya Aku akan memberikan engkau makan. Wahai hambaKu, setiap dari kamu adalah dari orang yang telanjang, kecuali orang yang telah Aku berikan pakaian,maka mintalah pakaian daripada Ku nescaya Aku akan memberikan kau pakaian. 
 "Wahai hambaKu setiap darimu membuat kesalahan waktu siang dan malam, maka Akulah yang menghapuskan dosa keseluruhannya. Maka mintalah ampun kepada Ku nescaya Aku akan memberi keampunan kepadamu. Wahai hambaKu kamu tidak dapat dan tidak pula dapat berbuat sesuatu yang dapat merugikanKu dan tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkanKu. 

"Wahai hambaKu seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kamu dan dari kalangan manusia ataupun jin, hati mereka bertakwa seperti seseorang yang paling bertakwa diantara kamu, tidaklah akan menambah KerajaanKu sedikit pun. 

"Wahai hambaKu seandainya ada di antara kamu atau pun dikalangan manusia dan jin, hati mereka jahat seperti seorang yang paling jahat antara kamu tidaklah akan mengurangkan KerajaanKu sedikit pun.

'Wahai hambaKu jika orang -orang terdahulu dan terakhir diantara kamu, manusia dan jin, mereka berada dibumi yang satu kemudian mereka meminta kepadaKu lalu Aku penuhi setiap permintaan setiap orang, hal itu tidak akan mengurangkan sesuatu yang Aku miliki, melainkan sebagaimana sebatang jarum dimasukkan kedalam lautan. 

"Wahai hambaKu, sesungguhnya semua itu adalah amal perbuatanmu, Aku mencatat semuanya, kemudian Aku membalasnya. Siapa saja yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah dan siapa saja yang mendapatkan selain daripada itu,j anganlah dia menyalahkan melainkan menyalahkan diri sendiri."


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML