Wednesday, January 1, 2014

KISAH TIGA WASIAT

Tiga Wasiat Orang Soleh Untuk Sahabatnya

 أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad  SAW. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Orang mukmin sentiasa dalam hidupnya suka memberi nasihat yang baik dan  nasihat menasihati kepada kebenaran dan nasihat menasihati supaya tetap bersabar di atas segala dugaan di dunia ini. Dengan terbinanya ikatan ukhuwah dan kasih sayang maka lahirlah persaudaraan kerana Allah  semata-mata.

Aun bin Abdullah berkata: "Dahulu orang-orang soleh menulis surat kepada sahabatnya tiga kalimat;

Pertama : Siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah mencukupi segala urusan dunianya.

Kedua : Dan siapa yang memperbaiki niatnya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya.

Ketiga : Dan sesiapa yang memperbaikki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia."

Huraiannya :

Pertama : Siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah mencukupi segala urusan dunianya.

Orang yang mengutamakan kehidupan akhirat iaitu yang menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan maksiat, beribadah bersungguh-sungguh dan beramal soleh akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya pula sesiapa yang mengutamakan kehidupan duniawi (tidak kira halal atau haram) dengan melakukan perbuatan yang maksiat dan melanggar perintah Allah SWT maka dia akan rugi kedua-duannya sekali iaitu di dunia dan akhirat. Hidup di dunia akan dibenci kerana akhlaknya yg buruk dan tidak amanah dan diakhirat dia akan dimasukkan ke dalam Neraka Jahanam kerana dosa-dosanya samaada dosa kepada Allah SWT ataupun dosa sesama manusia.

Firman Allah SWT dalam surah al-Israk ayat 18-20, maksudnya : "Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya (di akhirat) Neraka Jahanam; dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.(18). Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. (19). Kepada masing-masing (golongan), baik (golongan) ini (yang menginginkan dunia) maupun (golongan) itu (yang menginginkan akhirat). Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalang. (20)."

Abu Hurairah berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud: "Akan keluar pada akhir zaman suatu kaum (golongan) yang mencari dunia dengan menjual agama, memakai pakaian bulu domba, lidah mereka lebih manis dari madu sedang hati mereka bagaikan serigala. Allah akan berfirman kepada mereka: 'Apakah terhadapKu mereka bermain-main dan melawan, dengan kebesaran-Ku, Aku bersumpah akan menurunkan kepada mereka fitnah ujian bala sehingga seorang yang berakal tenang akan bingung '." (Hadis Riwayat Tarmizi)

Kedua : Dan siapa yang memperbaiki niatnya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya.

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Niat sesaorang mukmin lebih baik dari amal perbuatannya”

Oleh sebab itu, niat itu mendapat pahala tanpa amal, sedangkan amal tanpa niat tidak ada pahalanya.

Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin 'Umar ibn al-Katthab r.a. beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda  : "Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan.." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ulama telah bersepakat mengatakan bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh mukmin yang mukallaf tidak dikira dari sudut syarak dan tidak diberi pahala dengan hanya melakukannya kecuali disertai dengan niat. Niat adalah salah satu daripada rukun di dalam ibadat langsung (al-‘ibadatul maqshudah) seperti solat, haji dan puasa. Ibadat-ibadat tersebut dikira tidak sah kecuali apabila dilakukan dengan niat.

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya:”Apabila dua orang muslim berbunuh-bunuhan dengan pedang maka pihak yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Abu Bakrah bertanya, “Wahai Rasulullah, orang yang membunuh memanglah masuk neraka tetapi bagaimana orang yang terbunuh pun masuk neraka?” Jawab baginda, 'kerana ia berniat dengan bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya '.”
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim )

Sabda Nabi SAW. yang bermaksud, "Seorang hamba yang dikurniakan Allah ilmu dan niat yang ikhlas, ia berkata, 'Seandainya aku memiliki harta, nescaya aku akan beramal sebagaimana yang diperbuat oleh si polan (golongan yang diberikah harta dan ilmu).' Dengan niatnya tersebut, maka pahala kedua-dua hamba ini sama."
(Hadis Riwayat Tirmizi).

Nabi SAW bersabda maksudnya : ” Seorang hamba dihadapkan pada hari kiamat membawa hasanah sebesar bukit, lalu ada seruan; 'Siapa yang pernah di aniaya oleh Fulan boleh datang untuk dibayar. Maka datanglah beberapa orang lalu mengambil bahagiannya sehingga tiada tinggal satu pun dari hasanah yang banyak itu, sehingga hamba itu menjadi bingung, lalu Tuhan berkata kepadanya: 'Untuk mu ada simpanan pada Ku yang tidak Aku perlihatkan kepada malaikat atau seorang pun dari makhluk Ku.' lalu ia bertanya: 'Apakah itu.' Jawab Tuhan: Ia itu NIAT mu, yang kau selalu niat akan berbuat kebaikkan, Aku tulis untuk mu berlipat ganda, tujuh puluh lipat ganda.”

Ketiga : Dan sesiapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaikki hubungannya dengan sesama manusia."

Allah Ta’ala berfirman,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah nescaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (Surah At-Talaq ayat 3)

Barangsiapa yang menyandarkan urusannya pada Allah, hanya menyandarkan kepada Allah semata, ia pun mengakui bahawa tidak ada yang boleh mendatangkan kebaikan dan menghilangkan bahaya selain Allah, maka sebagaimana dalam ayat dikatakan, “Allah-lah yang akan mencukupinya.” Iaitu Allah menyelamatkannya dari berbagai bahaya. Kerana yang namanya balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ketika seseorang bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah pun membalasnya dengan mencukupinya, iaitu memudahkan urusannya. Allah yang akan memudahkan urusannya dan tidak menyandarkan pada selain-Nya. Inilah sebesar-besarnya erti tawakkal.

Apabila seorang muslim itu menjaga hubungannya dengan Allah SWT iaitu bertawakal dan menjaga ibadahnya yang fardu, beramal soleh, meninggalkan larangan Allah SWT dan mengerjakan suruhan-Nya maka Dia akan mencampakkan hati  muslim itu dengan ketenangan, kegembiraan dan kebahagiaan dan dihiasi dengan akhlak yang mulia. Apabila Dia mengasihi hamba-Nya tadi maka manusia lain juga akan turun mengasihinya. Ini adalah anugrah Allah SWT. kepada orang-orang yang beriman.

Semua hukum-hakam dan syariat Allah SWT adalah untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya apabila seorang muslim mematuhi syariat-Nya dan menjaga hubungan denganAllah SWT maka kebaikan yang akan diperolehi adalah manusia lain akan mendapat berkat dan rahmat daripada kebaikan tersebut. Secara tidak langsung akan terjalin hubungan yang baik sesama manusia.

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita hayati dan amalkan nasihat-nasihat tersebut di atas dalam usha kita bermuhasabah diri kita untuk meningkatkan ilmu dan amal kita untuk menjdi mukmin yang bertakwa dan beramal soleh. Pertingkatkan hubungan hati kita kepada Allah SWT dan beramallah dengan ikhlas kepada-Nya. Anggaplah kehidupan dunia ini hanya sementara waktu sahaja dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di hari akhirat.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML