Friday, January 3, 2014

TIGA CIRI KESEMPURNAAN IMAN

Tiga Ciri Kesempurnaan Iman

Rasulullah S.A.W. bersabda yang bermaksud:" Tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga dia memiliki tiga sifat iaitu: menafkahkan harta tanpa kedekut, berlaku adil terhadap diri dan memberi salam kepada orang lain."
(Hadis Riwayat Ahmad)

Sahabat yang dirahmati Allah,
Iman adalah perkara penting yang mesti ada pada diri seorang mukmin. Tanpa iman seorang itu akan menjadi kufur dan terkeluar daripada Islam. Iman itu bukan angan-angan tetapi iman itu apa yang tertanam dihati dan dilaksanakan dalam kehidupan. Asas iman yang mesti ada pada seorang mukmin adalah mempercayai dan menghayati Rukun Iman yang enam.


Oleh itu untuk menyempurnakan iman tersebut perlulah kepada tiga ciri penting iaitu menafkahkan harta tanpa kedekut, berlaku adil terhadap diri sendiri dan memberi salam pada orang lain. Jika tiga ciri-ciri ini tidak ada padi diri seorang mukmin maka imannya masih belum sempurna.

Berdasarkan hadis Nabi S.A.W. di atas terdapat tiga ciri-ciri kesempurnaan iman yang perlu dimiliki oleh setiap orang mukmin iaitu 1. menafkahkan harta tanpa kedekut. 2. berlaku adil terhadap diri dan 3. memberi salam kepada orang lain.

Pertama : Menafkahkan harta tanpa kedekut .

Nabi S.A.W. berwasiat kepada Sayyidina Ali k.wjh : "Wahai Ali ! Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat-Nya serta jauh dari seksa-Nya, sedangkan orang bakhil (kedekut) itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat-Nya serta dekat dengan seksa-Nya."

"Wahai Ali ! Saya melihat tulisan pada pintu syurga yang berbunyi "Syurga itu diharamkan bagi setiap orang yang bakhil (kedekut), orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya, dan bagi orang yang suka mengadu domba (mengasut)."

Asma’ r.a menerangkan bahawasanya Rasulullah S.A.W.  bersabda (kepada Asma) : “Nafkahkanlah dan janganlah kamu menyempitkan sedekah yang menyebabkan Allah menyempitkan (tidak mengeluarkannya) untuk kamu. Dan janganlah kamu menyembunyikan sesuatu dalam bungkusan yang kerananya Allah memutuskan berkatnya dan kesuburannya”.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Allah melarang kita daripada bersifat kedekut, suka mengumpulkan harta dan tidak menafkahkan harta ke jalan Allah. Orang yang banyak bersedekah adalah orang yang tahu akan kebaikan di masa akan datang kerana Allah S.A.W. telah berjanji bahawa pintu rezeki hamba-Nya akan diluaskan jika seseorang itu banyak bersedekah.

Harta benda atau wang ringgit adalah kurniaan Allah kepada hamba-Nya. Harta benda yang dimiliki adalah suatu himpunan amanah dan tanggungjawab yang perlu diurus dan dibelanjakan sewajarnya. Oleh itu manusia yang suka menyimpan harta kerana takut akan kehabisan dan tidak sanggup mengeluarkan sebahagiannya ke jalan yang hak seperti berzakat dan membelanjakan ke jalan yang bermanfaat pasti tidak akan mendapat keberkatan dan rahmat Allah walaupun dianugerahi nikmat yang melimpah ruah.

Firman Allah S.W.T. bermaksud: "Sesungguhnya Tuhanmu yang meluaskan rezeki terhadap sesiapa jua yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang dan peraturan-Nya) dan Dia juga yang menyempitkan (menurut yang demikian). Sesungguhnya Dia Maha Mendalam Pengetahuan-Nya lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya."
(Surah al-Israk ayat 30).

Orang yang suka membelanjakan hartanya dijalan Allah akan mendapat banyak kebaikan di sisi Allah S.W.T.Sabda Nabi S.A.W.  maksudnya : "Bentengilah hartamu dengan zakat, ubati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersedekah dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana." (Hadis Riwayat Ath-Thabrani)

Dalam hadis yang lain Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : "Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain." (Hadis Riwayat Ahmad)

Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : "Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad dijalan Allah dan ibarat orang solat malam. Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka." (Hadis Riwayat Bukhari)

Kedua : Berlaku adil terhadap diri sendiri.

Adil dengan diri sendiri bermaksud seseorang itu menyeimbangkan antara keperluan spiritual (rohani) , fizikal , emosi dan akal. Di mana semua empat komponen ini saling berkait rapat dan sangat penting bagi menjadikan kehidupan seseorang seimbang, tenang dan damai.

Seorang mukmin yang kuat akan menjaga empat fakuti insan iaitu :

1. Rohaninya (hubungan hati dengan Allah). Seperti solat wajib dan sunat, puasa, zikir, berdo'a, istighfar dan membaca al-Qur'an .

2. Fizikalnya . Menjaga makan dan minum (makanan halal dan berhasiat) , kebersihan diri, tidur yang cukup dan beriadah.

3. Emosinya. Memberi kasih dan sayangnya pada isteri , anak-anak, ibu bapa, anak yatim, fakir miskin , orang alim dan menjadi pemimpin yang bertakwa.

4. Akalnya. Menuntut ilmu syarak dan ilmu yang bermanfaat.

Hadis riwayat Anas ra.: Bahwa beberapa orang sahabat Nabi S.A.W. bertanya secara diam-diam kepada isteri-isteri Nabi S.A.W.  tentang amal ibadah baginda. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan: Aku tidak akan menikah dengan wanita. Yang lain berkata: Aku tidak akan memakan daging. Dan yang lain lagi mengatakan: Aku tidak akan tidur dengan alas. Mendengar itu, Nabi S.A.W.  memuji Allah dan bersabda maksudnya : "Apa yang diinginkan orang-orang yang berkata begini, begini! Padahal aku sendiri solat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita! Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku"
(Hadis riwayat Abdullah bin Mas`ud r.a)

Berdasarkan hadis di atas Nabi S.A.W.  melarang ada dikalangan sahabat baginda yang mengatakan ia tidak mahu berkahwin , tidak mahu memakan daging (berpuasa sepanjang masa) dan tidak mahu tidur malam untuk berqiyamulail setiap malam. Maka Nabi S.A.W. menjelaskan bahawa baginda bersolat malam dan tidur, berpuasa dan berbuka dan mengawini wanita. Baginda memberi amaran bahawa sesiapa yang tidak menyukai sunah baginda maka Nabi S.A.W. tidak akan mengaku menjadi umatnya.

Ketiga : Memberi salam kepada orang lain.

Memberi salam pula adalah simbol kekuatan ukhuwah yang dituntut oleh Islam untuk diamalkan selalu oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Ini bagi memastikan masyarakat yang dihuni itu berkeadaan saling hormat menghormati di samping mewujudkan perpaduan dan kasih sayang tanpa berlakunya cara hidup yang bersifat individulistik, menyombong diri, mementingkan diri dan sebagainya tanpa menghiraukan orang lain.

Sabda Rasulullah S.A.W.  yang bermaksud :"Kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Mahukah kamu saya tunjukkan kepada sesuatu jika kamu lakukan kamu akan berkasih sayang? Sebarkanlah salam antara sesama kamu".
(Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a).

Firman Allah S.W.T.  yang bermaksud ;"Apabila kamu memasuki rumah-rumah, maka hendaklah kamu memberi salam kepada sesama kamu, sebagai penghormatan yang berkat, lagi baik disisi Allah".
(Surah An-Nur ayat 61).

Islam mengalakkan umatnya supaya memberi salam dan menyebarkan salam antara satu dengan lain apabila bertemu, kerana salah satu hak dan kewajipan seorang muslim adalah apabila bertemu ia memberi salam dan menjawab salam.

Apabila Rasulullah S.A.W.  bertanya Iblis apakah tindakkannya apabila umatnya memberi salam sesama mereka, maka Iblis berkata :"Ya Nabi Allah, akan pecahlah daku apabila umatmu bertemu dijalanan lantas salah seorang daripadanya memberi salam dan yang lain menjawabnya sehingga aku menangis, melolong kesedihan. Kerana keduanya telah mendapat keampunan setelah keduanya berpisah".

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita amalkan tiga ciri-ciri kesempurnaan iman seperti yang dinyatakan Nabi S.A.W.  seperti hadis diatas yang merangkumi hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Jika kita benar-benar menghayatinya dan memahaminya dengan yakin maka kita akan menjadi mukmin yang sempurna darisegi keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T.

Wassalam.


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML