Friday, January 3, 2014

TAUBAT part 1

Allah SWT Sentiasa Menanti Taubat Para Hamba-Nya Untuk Di Ampunkan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Mukmin yang merasa dirinya hina di sisi Allah SWT sentiasa merasa bersalah dan berdosa di atas perbuatan, tutur katanya dan niat-niat yang tidak baik terhadap manusia samaada dia sedar atau pun tidak . Dia juga merasakan banyak dosa-dosa yang dilakukan terhadap Allah SWT kerana melalaikan tanggungjawab yang diwajibkan, tidak mahu menuntut ilmu, tidak mahu berdakwah dan berjihad dan membiarkan maksiat berlaku disekelilingnya tanpa di perbaiki dan juga termasuk melalaikan pendidikan terhadap isteri dan anak-anaknya.

Apa yang perlu dibina didalam diri seorang muslim bukan hanya sikap berwaspada dan berhati-hati dari menjauhi dosa. Malah tidak kurang pentingnya menanamkan sikap yang benar tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan ketika dosa-dosa itu terlanjur.

Terdapat beberapa jalan-jalan pengampunan yang dianjurkan oleh Islam yang boleh mengurangkan azab keatas dosa-dosa malah boleh menghapuskan semua dosa-dosa yang telah dilakukan.

Antara jalan-jalan pengampunan itu adalah :

Pertama : Bertaubat.

Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran, yang menyebutkan bahawa taubat itu berfungsi sebagai pengecualian dari ancaman azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan.

Firman Allah SWT yang bermaksud :
“kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun.”
(Surah Maryam ayat 60)

Sabda Rasulullah SAW. yang bermaksud :“Barangsiapa bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, nescaya Allah akan menerima taubat orang tersebut.”
(Hadis Riwayat Muslim)

Taubat yang dimaksudkan adalah Taubat Nasuha. Sebuah taubat yang dilakukan dengan ikhlas dan benar. Bahkan ianya adalah termasuk jalan yang paling besar dan luas untuk memperolehi pengampunan dari Allah SWT.

Kedua : Berstighfar.

Istighfar dan taubat sebenarnya tidak jauh bezanya. Kedua-duanya adalah memohon keampunan daripada Allah SWT. Rasulullah SAW .beristigfar 100 kali sehari supaya lidah dan hati sentiasa menyebut dan mengingati Allah SWT.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Wahai manusia, Bertaubatlah kamu kepada Allah! Sesungguhnya Aku bertaubat kepadaNya setiap hari 100 kali." (Hadis Riwayat Muslim)

Firman Allah SWT. yang bermaksud :
“Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun (istighfar)”
(Surah Al-Anfal ayat 33)

Sabda Rasulullah SAW  yang bermaksud :
“Sesungguhnya syaitan itu berkata kepada Allah : ‘Demi Izzah-Mu ya Allah, aku tidak akan berhenti menggoda hamba-hamba-Mu selama nyawa-nyawa mereka masih ada dalam jasad-jasad mereka. Maka Allah SWT. menjawab. ‘Demi Izzah-Ku dan keagongan-Ku, Aku akan mengampuni mereka selama mereka beristighfar memohon ampun kepada-Ku.”
(Hadis Riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim)

Ketiga : Amal-amal Kebajikan.

Amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang muslim akan dilipat gandakan oleh Allah SWT menjadi sepuluh kali atau lebih (hingga 700 kali ganda). Oleh itu amal kebajikan juga akan menjadi salah satu jalan pengampunan atas dosa-dosa kecil. Amal kebajikan adalah seperti sedekah, melapangkan kesusuahan orang ramai, membantu mangsa banjir, bencana alam dan mangsa peperangan, membina rumah anak yatim, sekolah agama dan lain-lain lagi.

Firman Allah SWT  yang bermaksud :
“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.” (Surah Hud ayat 114)

Abu Dzar meriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW. yang bermaksud :
“Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik kerana ia boleh menghapuskannya…”
(Hadis Riwayat Tirmidzi dan Ahmad)

Keempat : Musibah-musibah di dunia.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :
“Sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang muslim menjadi penebus (kifarah) atas dosanya. Bahkan sampai terpeleset kakinya, luka di jari jemarinya atau pun duri yang mengenainya.” (Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Sekiranya kita sabar diatas musibah yang datang kita akan mendapat pahala dan dihapuskan dosa-dosa kita , diatas kesabaran ini  akan  menjadi sebagai penebus dosa. Kalau kita berkeluh kesah dan tidak sabar diatas ujian tadi maka kita akan mendapat dosa diatas sifat keluh kesah tadi.

Kelima : Seksa Kubur .

Azab Kubur adalah suatu yang mesti diyakini kebenarannya. Ia juga merupakan salah satu jalan pengampunan yang boleh meringankan azab yang ditimpakan Allah kepada hamba-hamba-Nya kerana dosa dan kesalahan yang dilakukan. Namun begitu azab kubur itu terbagi dua macam ;

1.  Azab kubur yang dirasai oleh orang-orang kafir selama-lamanya hingga hari kiamat.

Dari Baro’ bin Azib berkata, Rasulullah SAW  bersabda yang bermaksud : “Kepada orang kafir yang sudah berada di kubur dibukakan suatu pintu yang menghubungkannya dengan neraka, maka ia boleh melihat bakal tempat duduknya di neraka itu sampai hari kiamat.” (Hadis Riwayat Ahmad)

2. Azab kubur yang waktunya terbatas untuk orang-orang Islam yang berdosa. Azab ini di khususkan kepada dosa-dosa yang dikategorikan sebagai ringan dan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Sehingga ia menjadi pengurang atau penebus azab yang akan menimpanya di akhirat nanti.

Keenam : Doa Orang Mukmin.

Doa dan permohonan ampun dari orang mukmin yang diminta kepada Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berdosa dan melakukan kesalahan. Samaada yang melakukan dosa itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Setiap kali apabila orang mukmin berdoa samaada secara individu atau berjemaah selepas solat atau selepas majlis ilmu akan mengurangkan beban dosa orang mukmin yang lain.

Sabda Rasulullah SAW  yang bermaksud :
“Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim dengan tidak diketahuinya adalah sangat mustajab. Diatas kepalanya diutus seorang malaikat. Setiap kali ia berdoa dan memohon kepada Allah untuk saudaranya itu suatu permohonan yang baik, maka mengaminkannya. Dan sesungguhnya untukmu seperti yang engkau mohonkan untuk saudaramu itu.” (Hadis Riwayat Muslim dari Abu Darda’)

Ketujuh : Hadiah Pahala Untuk Muslim (yang telah meninggal dunia)

Apa yang dihadiahkan seorang muslim yang masih hidup kepada saudaranya yang telah meninggal dunia. Hadiah tersebut berupa pahala sedekah, pahala bacaan al-Quran, pahala haji dan seumpamanya akan sampai kepada saudaranya (samaada ibu, bapa, anak, adik beradik, suami, isteri atau sahabatnya)

Para ulama  sependapat bahawa apabila meninggal dunia seorang muslim maka ia masih dapat memperolehi manfaat dari orang yang masih hidup lantaran dua perkara :

1. Sumbernya dari orang yang mati itu sendiri ketika ia masih hidup seperti amal jariah.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Apabila meninggal dunia seorang anak Adam maka putuslah segala amalannya kecuali tiga iaitu sedekah yang ditinggalkan semasa hidupnya, ilmu yang di manfaatkan dan anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya.”

2. Doa kaum muslimin untuknya, pahala sedekah yang di peruntukkan kepadanya, haji dan lainnya. Ada pun pahala dari amal-amal seperti membaca Al-Quran, zikir dan lain-lain menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah boleh sampai kepada simati tersebut kalau memang dihadiahkan kepadanya .

Kelapan : Syafaat Dari Mereka Yang Berhak Memberi Syafaat.

Diantara jalan pengampunan yang lain ialah syafaat dari mereka yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat. Syafaat untuk meringankan atau membebaskan orang-orang yang harus mendapat seksaan di akhirat nanti. Mereka-mereka yang diberi keistimewaan adalah seperti berikut :

1. Rasulullah SAW .

Syafaat untuk meringankan seksa keatas orang-orang tertentu seperti bapa saudara baginda Abu Talib, begitu juga syafaat baginda ke atas orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar agar boleh dikeluarkan dari neraka.

Sabda Rasulullah SAW  yang bermaksud : “Diantara syafaatku ialah untuk orang yang melakukan doas besar dikalangan umatku.”
(Hadis Riwayat Abu Daud)

Untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW hendaklah banyak mengamalkan sunah Nabi SAW dan membaca selawat untuk baginda.

2. Para Malaikat, para Nabi-nabi dan orang-orang yang beriman ;

Sabda Rasulullah SAW  yang bermaksud : “…maka para malaikat telah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, orang-orang beriman telah pun memberi syafaat… maka tidak ada lagi kecuali Zat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah berkata demikian Allah mengambil dengan sekali genggaman-Nya itu dari neraka orang-orang yang belum pernah berbuat kebaikan sedikitpun…”
(Hadis Riwayat Muslim)

Namun begitu, syafaat hanya berlaku untuk orang-orang yang memang dihatinya ada tauhid meskipun sebesar zarah.Syafaat tidak berlaku untuk mereka yang memang harus kekal dalam neraka seperti orang-orang kafir dan munafik. Maka jika begitu kita mesti berhati-hati jangan sampai terjejas akidah kita kepada Allah SWT.

Sahabat yang soleh juga boleh memberikan syafaat. Ulama Salaf ada memberi pesanan : "Carilah banyak sahabat, kerana sesungguhnya tiap-tiap mukmin itu mempunyai syafaat.Maka semoga engkau dapat masuk ke dalam syafaat sahabatmu. Orang-orang beriman dan beramal soleh dapat memberi syafaat (pertolongan) kepada sahabat-sahabatnya dan membawa masuk kedalam syurga. Dikatakan juga , apabila Allah SWT. mengampunkan dosa seseorang, maka orang tersebut akan dapat memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya."

Kesembilan : Ampunan dan Kemaafan Allah SWT. diluar Syafaat-Nya.

Ini adalah jalan pengampunan terakhir.Keampunan daripada Allah SWT yang boleh meringankan atau menghapuskan sama sekali azab yang sepatutnya di terima oleh sesaorang yang melakukan dosa dan kesalahan didunia.

Firman Allah SWT yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syrik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu (syirik), bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (Surah An-Nisaa’ ayat 48)

Ini adalah jalan pengampunan yang terakhir. Semuanya bergantung kepada kehendak Allah SWT. Untuk mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki selain daripada dosa syirik. Adapun mereka yang tidak diampuni dosanya maka mereka terpaksa memasuki neraka terlebih dahulu untuk membersihkan keimanannya daripada kotoran dosa-dosanya.

Sahabat yang dikasihi,
Jalan-jalan pengampunan telah dihamparkan di hadapan kita. Di bulan yang mulia ini perlulah kita banyak memohon keampunan daripada Allah SWT. Allah SWT memiliki sifat Al-Ghaffar ( Maha pengampun).

Marilah sama-sama kita bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya supaya kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT.dan di masukkan kedalam Syurga Firdaus dan kekal kita semua di dalamnya insya Allah.

Firman Allah SWT  yang bermaksud : “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (Surah Ali Imran ayat 133)No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML