Sunday, March 9, 2014

AMALAN "MENJAMU" ~ ULASAN KENYATAAN MUFTI

1. Pengertian

Di dalam membahaskan tentang tajuk ancak, terdapat 3 khurafat di dalam masyarakat Melayu yang hampir sama, yang perlu dihuraikan di sini. Ketiga-tiga perkara ini bercanggah dengan syara’ disebabkan beberapa unsur yang akan dibentangkan selepas ini, insya Allah.

Pertama: AncakAncak dibuat daripada buluh yang hampir sama dengan sangkak. Ada juga terdapat ancak yang di buat daripada daun pisang yang di isi dengan pulut kuning, bertih, ketupat dan sebagainya.

Ancak juga di gunakan sebagai "jamu" untuk Jin keturunan atau Jin penjaga kampung supaya tidak menggangu anak cucu atau penduduk kampung tersebut pada tahun itu. Kepercayaan menjamu dengan menggunakan ancak ini masih ada sehingga ke hari ini terutamanya bagi mereka yang masih ada lagi atau berpegang dengan saka atau Tok-Nenek atau Jembalang-jembalang keturunan.

(Haji Ahmad bin Haji Che Din, Satu Penilaian Terhadap Perubatan Tradisional Melayu, Adat Resam Masyarakat Melayu Islam, Latihan Pertahanan Diri Melayu, Perkara-perkara Khurafat dan Ajaran-ajaran Sesat 1 Ogos 1997, versi pdf)

Kedua: Sangkak

Sangkak pula di perbuat daripada buluh dengan mengikut syarat-syarat tertentu. Di atasnya diletakkan seekor ayam panggang yang telah diproses dengan syarat-syarat tertentu ataupun pulut kuning dan bertih sebagai "jamu" bagi Jin yang dihajatinya, samada Jin keturunannya atau Jin penjaga kampung supaya jangan mengganggu keluarga atau kampung tersebut pada tahun itu.

Kemian diletakkan bersebelahan dengan sangkak tersebut sebagai bauan wangi yang sangat disukai oleh Jin yang juga menjadi syarat utama untuk memanggil Jin tersebut. Terdapat dua cara menguna dan meletakkan sangkak ini. Jika sangkak tersebut di buat untuk keselamatan keluarga maka ianya dibuat dan diletakkan di dalam rumah dengan di ikuti oleh majlis tahlil dan sebagainya.

Jika sangkak tersebut di buat untuk menjaga kampung pula maka ianya di letakkan di tepi hutan atau di pinggir kampung dengan bacaan mentera dan jampi serapah tertentu dan kadang-kadang di sembelih pula seekor kambing atau kerbau.

(Haji Ahmad bin Haji Che Din, Satu Penilaian Terhadap Perubatan Tradisional Melayu, Adat Resam Masyarakat Melayu Islam, Latihan Pertahanan Diri Melayu, Perkara-perkara Khurafat dan Ajaran-ajaran Sesat 1 Ogos 1997, versi pdf)

Ketiga: Tiang Seri

Antara syarat dan adat Istiadat yang mesti di buat untuk mendirikan rumah baru ialah seperti mengantungkan buah kelapa muda di tiang seri rumah, menanam tahi besi, emas, perak atau tembaga pada setiap tiang seri rumah dan menepung tawar sebagai upacara memulih rumah tersebut.

Acara-acara tersebut akan dilakukan oleh Tok Bomoh, kononnya untuk mengelakkan daripada diganggu oleh Jin dan syaitan dan untuk mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan kepada semua penghuni rumah tersebut. Sebenarnya upacara tersebut tidak lebih daripada upacara menjamu Jin dan tidak ada kena mengena dengan keselamatan dan kesejahteraan penghuni rumah itu.

(Haji Ahmad bin Haji Che Din, Satu Penilaian Terhadap Perubatan Tradisional Melayu, Adat Resam Masyarakat Melayu Islam, Latihan Pertahanan Diri Melayu, Perkara-perkara Khurafat dan Ajaran-ajaran Sesat 1 Ogos 1997, versi pdf)

Kesimpulan

Ancak, sangkak dan tiang seri adalah antara alat yang digunakan untuk satu upacara. Apa yang akan saya bahaskan di sini ialah “ancak dari perspektif upacara”. Peralatan itu sendiri tidak diharamkan, sebaliknya apa yang diharamkan ialah penyalagunaan alatan-alatan itu. Insya Allah perbahasannya selepas ini.

2. Hukum Berkaitan Ancak

Berdasarkan maksud yang saya bentangkan di atas, ancak diharamkan disebabkan beberapa perkara, antaranya ialah :

- Haram disebabkan “jamu” untuk jin yang dikatakan menjaga kampung
- Haram disebabkan meminta bantuan jin dalam perkara yang menyalahi syara’
- Haram disebabkan upacara yang menyalahi syara’, seperti upacara pemujaan dan lain-lain

Ancak bukanlah diharamkan disebabkan peralatan yang digunakan, sebaliknya upacara tersebut. Ia menjadi haram atau dikatakan khurafat disebabkan menjamu jin yang dikatakan menjaga kampung, atau menjaga rumah yang didirikan tersebut. Dan hukum meminta bantuan jin.

Di dalam Sinar Harian bertarikh 18 Mac, Tan Sri Mufti Negeri Perak hanya mengemukakan hujah menyatakan perkara tersebut tidak haram disebabkan alatan-alatan yang dikemukakan berdasarkan rujukan Kitab Tajul Muluk, yang akan saya ulas selepas ini, insya Allah.

Maka, ancak tidak dikatakan haram sekiranya tiada unsur menjamu jin yang kononnya menjaga rumah yang tiang serinya didirikan melulai upacara ini. Ia juga diharamkan disebabkan meminta bantuan jin, di dalam urusan yang menyalahi syara’.

Bahkan, apa yang dikatakan haram ialah upacara itu sendiri. Iaitu upacara pemujaan, walaupun menggunakan peralatan yang berbeza. Contohnya pemujaan Black Metal zaman ini tidak menggunakan pulut kuning, daun pisang dan lain-lain. Tetapi tetap haram kerana terdapat unsur pemujaan.

Maka, pengharaman sesuatu upacara tersebut bukanlah disebabkan peralatan yang digunakan, sebaliknya upacara itu sendiri yang mengandungi unsur-unsur kepercayaan (akidah) yang songsang. Antaranya:

- Mempercayai kekuatan jin atau makhluk halus untuk menjaga
- Meminta bantuan selain daripada Allah kepada makhluk halus
- Mempercayai alatan-alatan yang digunakan boleh memberi kuasa, contoh beras kuning yang dikatakan boleh memberi semangat

(Sila rujuk Haji Abdul Hamid@Yusoff bin Yunus, Penjelasan Terhadap 58 Ciri-ciri Ajaran Sesat Di Malaysia, terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)

Perkara ini juga telah dihuraikan di dalam web JAKIM tentang Ciri-ciri Khurafat dan Tahyul:

(c) Cerita-cerita yang bersumberkan kepada kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam.

(d) Cerita-cerita yang berbentuk pemujaan dan permohonan kepada ‘makhluk halus’ bagi tujuan memudharatkan orang lain dan menyeleweng dari akidah Islam

(e) Menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya bagi tujuan yang tertentu.

(http://www.islam.gov.my/sites/default/files/garisan_panduan_bercetak_2.pdf)

3. Ulasan Kenyataan Mufti Perak

Apa yang ingin saya ulas di sini ialah tentang sikap Tan Sri Mufti Perak. Sebagai seorang mufti, beliau perlu berdisiplin sebagai seorang mufti. Antaranya yang boleh dipertikaikan ialah:

Pertama: Sumber Yang Diragui

Seorang mufti perlulah mengemukakan sumber rujukan yang tepat, bukanlah sumber-sumber yang bersifat “lemah” untuk dijadikan hujah. Antara rujukan yang dikemukakan oleh beliau ialah Kitab Tajul Muluk dan Kamus Dewan untuk mendefinisikan Ancak dan mengemukakan bahawa ia bukanlah Ancak.

Dalam masa yang sama, Kitab Tajul Muluk telah diharamkan oleh JAKIM sejak 2007 lagi. (sila rujuk http://www.islam.gov.my/ppi/BhnHaram/bm/T.pdf). Bagaimanakah seorang mufti boleh menggunakan kitab yang telah diharamkan oleh JAKIM untuk mengeluarkan fatwa?

Selain itu, beliau juga tidak boleh berpegang dengan pengakuan si pelaku semata-mata, kerana berkemungkinan orang yang melakukan upacara tersebut (Menteri Besar) menyeleweng daripada apa yang terjadi. Antara skop kajian seorang mufti antaranya seperti video, saksi orang ramai (yang boleh dipercayai) dan sebagainya.

Video tersebut hendaklah rakaman yang boleh dipercayai, atau diakui sah. Sekiranya terdapat manipulasi di dalam video tersebut, ia tidak boleh diterima pakai sebagai bahan bukti.

Kedua: Hujah Tidak Kukuh

Apa yang ingin dibincangkan di sini ialah, adakah ancak itu hanya berdasarkan alatan yang digunakan sahaja? Beliau hanya menyatakan di dalam akhbar Sinar Harian bahawa ia bukanlah ancak. Tetapi adakah ia bermakna apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Dr Haji Zambry Abdul Kadir itu adalah upacara yang tidak berlanggar dengan syara’?

Sebab itulah di permulaan penulisan ini, saya telah mengemukakan maksud ancak, dan amalan-amalan khurafat yang hampir sama maksudnya dengan ancak. Ia bertujuan supaya kita mengetahui bahawa sesuatu perbuatan tersebut bukanlah berdasarkan pada namanya, tetapi dikira berdasarkan apa yang terkandung di dalamnya.

Beliau menyatakan: Dalam upacara Menteri Besar, jelas menunjukkan tiada peralatan atau perbuatan yang membuktikan ia adalah upacara ancak.

Ancak yang kita bincangkan di sini bukanlah pada namanya atau peralatan yang digunakannya semata-mata. Sebaliknya berdasar upacara tersebut. Ancak yang dimaksudkan di sini adalah nama sebuah upacara, bukanlah nama peralatan yang digunakan.

Maka, Tan Sri Mufti hendaklah merujuk kepada rujukan yang lebih tepat, contohnya di dalam kitab Usul 20 karangan Imam Hassan al Banna yang ada menyatakan bahawa “sesuatu itu dihukumkan berdasarkan isi kandungannya, bukan berdasarkan namanya” Perkara ini akan dihuraikan selepas ini, insya Allah.

Di dalam akhbar tersebut, Tan Sri Mufti hanya menyatakan bahawa perbuatan tersebut tidak bercanggah dengan syara’. Kemudian beliau mengulas tentang maksud ancak, dan menafikan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Zambry sebagai upacara ancak. Saya tidak nampak sebarang hujah yang menjadi sandaran beliau untuk “membolehkan” perbuatan tersebut.

Ketiga: Berubah Pendirian

Seorang mufti juga perlu bersifat tegas dalam mengeluarkan fatwa. Tidak sepatutnya bagi seorang mufti mengeluarkan fatwa pada hari ini, kemudian pada esoknya dia berubah pandangan, sedangkan perbuatan haram yang sama juga dilakukan.

Sebelum ini, beliau pernah menyatakan bahawa ancak itu haram, tetapi pada hari ini beliau telah mengubah pandangan menyatakan bahawa itu bukanlah ancak. Perlu diingat, walaupun ia bukan ancak sekalipun, ia tetap haram sekiranya terdapat unsur-unsur khurafat sepertimana yang telah dinyatakan sebelum ini.

Di dalam kitab Adabul Fatwa, Mufti Wal Mustafti karangan Imam Nawawi RA telah menyenaraikan banyak sikap seorang mufti yang perlu. Antaranya ialah bersikap tegas terhadap fatwa yang dikeluarkan.

(Sila rujuk Imam Nawawi, Adabul Fatwa, Mufti Wal Mustafti, Saa’id.net, hal. 13)

Sebelum seorang mufti mengeluarkan fatwanya, beliau perlu mengkaji sedalam-dalamnya terhadap apa yang dilakukan oleh Dato’ Seri Zambry tersebut.

Imam Nawawi menukilkan kalam Abu Amru bin as Solah di dalam kitab tersebut :

وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة،‏ وجرّ نفع ودفع ضر،‏ لأن المفتي في حكم مخبرٌ عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص

Sepatutnya bagi seorang mufti itu, seperti perawi hadis. Iaitu, dia tidak terpengaruh disebabkan kaum kerabat, dan musuh. Juga tidak terkesan dengan sebarang pemberian atau ancaman bahaya. Ini kerana mufti pada hukumnya, merupakan penyampai berita tentang syara’, yang tiada pengkhususan kepada seseorang individu.

(Imam Nawawi, Adabul Fatwa, Mufti Wal Mustafti, Saa’id.net, hal. 5)

Sebagaimana yang telah saya sebutkan, beliau tidak boleh berpegang dengan pengakuan si pelaku semata-mata, kerana berkemungkinan orang yang melakukan upacara tersebut (Menteri Besar) menyeleweng daripada apa yang terjadi. Antara skop kajian seorang mufti antaranya seperti video, saksi orang ramai (yang boleh dipercayai) dan sebagainya sepertimana yang telah disebutkan sebelum ini.

4. Ulasan Tentang Apa Yang Dilakukan Oleh Datuk Seri Zambry

Berdasarkan video yang telah disiarkan oleh Perak Today, saya dapat menyimpulkan bahawa upacara tersebut adalah di antara khurafat masyarakat Melayu, berdasarkan beberapa sebab yang jelas. Saya tidak akan menyentuh unsur-unsur yang tidak jelas, yang akan saya ulas selepas ini. Insya Allah.

Antara perjalanan upacara tersebut ialah, terdapat pembacaan doa sebelum upacara. Kemudian sesuatu yang berwarna putih (mungkin tepung) ditaburkan pada tapak tiang, dan seterusnya proses renjisan dengan menggunakan sejenis daun (tidak dikenal pasti) ke tempat meletakkan tiang di tengah-tengah tapak rumah. Setelah itu, tiang tersebut diletakkan di tempat renjisan tersebut, dan dinaikkan. Akhir sekali, tiang tersebut diikat dengan kain merah dan diselitkan daun yang digunakan untuk merenjis tadi, pada kain tersebut.

(http://www.youtube.com/watch?v=4AzHKLhnNrQ)

Apa yang boleh dilihat di sini ialah, satu upacara yang tidak boleh dianggap sebagai “majlis perasmian” yang biasa dilakukan. Jelas, ia merupakan satu upacara yang dikatakan sebagai adat yang songsang kerana apa yang dilakukannya boleh menimbulkan persoalan, antaranya :

1. Kenapa air direnjiskan ke lubang tiang tersebut?
2. Kenapa diikat kain merah pada tiang tersebut setelah didirikan?
3. Kenapa ditaburkan tepung pada tapak untuk dipasakkan tiang?
4. Kenapa ia daun yang digunakan untuk merenjis, diikat bersama kain merah pada tiang?
5. Dan sebagainya

Apa yang dilakukan ini jelas terdapat unsur pengamalan adat-adat Melayu yang songsang, antaranya seperti:

1. Upacara mendirikan rumah baru
2. Upacara menurunkan perahu/kapal yang baru ke laut
3. Kenduri tolak bala
4. Upacara persandingan
5. Upacara lenggang perut
6. dan lain-lain

(Haji Ahmad bin Haji Che Din, Satu Penilaian Terhadap Perubatan Tradisional Melayu, Adat Resam Masyarakat Melayu Islam, Latihan Pertahanan Diri Melayu, Perkara-perkara Khurafat dan Ajaran-ajaran Sesat 1 Ogos 1997, versi pdf. hal 36-38)

Setiap upacara yang dilakukan di atas, terdapat kaedah-kaedahnya yang tersendiri. Dan ada kaedah yang berbeza berdasarkan perbezaan tok bomoh yang melakukannya.

Selain itu, beliau menyatakan bahawa beliau tidak berniat untuk melakukan upacara tersebut, sebaliknya hanya membantu untuk menaikkan tiang sahaja. Apa yang ingin saya ulas di sini ialah:

1. Berkemungkinan beliau jahil tentang upacara-upacara yang bercanggah dengan syara’, lalu menyertainya. Hukumnya tetap haram, walaupun seseorang itu jahil tentangnya. Apabila sudah mengetahui pengharamannya, seseorang itu wajib bertaubat.

2. Niat yang baik tidak dapat menghalalkan sesuatu perbuatan yang haram (al Qaradhawi, al Halal Wal Haram Fil Islam, Maktabah Wahbah, cet. 24, 1997, hal. 33)

3. Kejahilan dan taqlid buta menjadi unsur utama berlakunya amalan-amalan sesat dan khurafat.

5. Hujah Pengharaman

Berdasarkan kenyataan Tan Sri Mufti dan Dato’ Seri Menteri Besar, ingin saya kemukakan beberapa hujah yang mengharamkan perbuatan tersebut, seterusnya memperbetulkan kenyataan Tan Sri Mufti.

Pertama: Haram Pada Upacara Bukan Pada Alat

Pengharaman sesuatu amalan, bukanlah disebabkan peralatan yang digunakan semata-mata. Sebaliknya ia haram disebabkan upacara sesat yang dilakukan. Perkara ini telah disebutkan oleh Dr Ali Jum’ah, Mufti Mesir di dalam kitab beliau al Bayan Lima Yashgahul Azhan Siri Pertama ketika mengulas penyalahgunaan media elektronik.

Beliau menyatakan bahawa media elektronik tidaklah diharamkan, sebaliknya apa yang diharamkan adalah penyalahgunaan barang tersebut. (sila rujuk Syeikh Ali Juma’ah, al Bayan Lima Yashgahul Azhan, Siri Pertama, Maktabah al Wabil As Soyyid, hal. 254)

Az Zaila’ie menyatakan di dalam kitab Tabyinul Haqa’iq menyebut tentang haiwan yang disalahgunakan seperti ayam yang digunakan untuk bersabung, dan sebagainya bukanlah haram pada binatang tersebut, sebaliknya diharamkan pada perbuatan itu.

Lalu beliau berkata: Ini kerana, bukanlah disebabkan objek (binatang) itu yang dikatakan sebagai satu kemungkaran, akan tetapi kemungkaran itu disebabkan penyalahgunaannya.

(az Zaila’ie, Uthman bin Ali, Tabyinul Haqa’iq, cet Darul Kitab Islami, Kaherah, jilid 3, hal. 296/297)

Syeikh Yusof al Qaradhawi menyatakan di dalam qaradawi.net :

العبرة بالمسميات والمضامين، لا بالأسماء والعناوين

Sesuatu perkara itu dikira berdasarkan ciri-ciri dan isi kandungnya, bukan pada namanya dan tajuknya.

(http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4464&version=1&template_id=254&parent_id=1)

Sepertimana yang telah saya sebutkan sebelum ini, walaupun alat yang digunakan berbeza, tetapi apabila upacara tersebut adalah upacara pemujaan misalnya, maka ia tetap haram. Haramnya upacara tersebut disebabkan pemujaan tersebut, bukannya diharamkan disebabkan peralatan yang digunakan semata-mata.

Kedua: Haram Disebabkan Terdapat Unsur Khurafat

Di dalam rakaman video Perak Today, jelas menampakkan terdapat beberapa unsur khurafat. Antara bentuk-bentuk khurafat yang telah disiarkan di dalam web rasmi JAKIM seperti berikut :

(a) Kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu dan seumpamanya.

(b) Kepercayaan kepada nasib sial majal, seperti adat membuang sial.

(c) Kepercayaan kepada jin dan memohon pertolongan daripadanya, umpamanya adat memuja kampung.

(d) Kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat

memuja semangat padi.

(e) Kepercayaan kepada petanda-petanda dan pantang larang, seperti menanguhkan perjalanan jika terdapat biawak melintas kerana dianggap sebagai isyarat benda tidak baik akan berlaku.

(f) Percaya kepara ramalan-ramalan bintang, angka-angka atau rajah-rajah tertentu.

(g) Memuja objek-objek tertentu, roh nenek moyang dan kubur

(http://www.islam.gov.my/sites/default/files/garisan_panduan_bercetak_2.pdf)

Sebab itulah sebelum ini saya menyatakan bahawa sesuatu perkara itu bukan dikira pada namanya, tetapi ia dikira berdasarkan ciri-ciri, bentuk-bentuk dan sebagainya. Maka, saya tidak ingin mengulas panjang tentang peralatan yang digunakan, ataupun nama upacara tersebut.

Sebaliknya saya mengetengahkan bentuk-bentuk upacara tersebut, yang menjadi hujah pengharamannya.

Setiap item yang telah disenaraikan oleh JAKIM di atas, terdapat dalil-dalil yang disandarkan kepadanya. Namun, tidak perlu untuk dipanjang lebarkan perbahasannya di sini.

Perkara yang perlu diberi perhatian ialah, unsur-unsur khurafat di dalam upacara yang dihadiri oleh Dato’ Seri Zambry ialah seperti menabur tepung di tapak tiang, merenjis air ke dalam lubang tersebut, menggunakan daun tertentu untuk merenjis, kain merah diikat pada tiang yang dipasakkan di tengah-tengah tapak rumah dan diikat bersama daun tadi.

Persoalan saya, kenapa menggunakan peralatan seperti itu? Dan kenapa upacaranya sebegitu? Seperti biasa kita menyaksikan gimik Majlis Perasmian dengan memotong reben, tandatangan pada plak, peletakan batu asas dan lain-lain.

Kita tidak melihat gimik perasmian kali ini seperti itu, sebaliknya ia diadakan seperti satu upacara yang tidak dilakukan di mana-mana majlis rasmi. Maka, jelas di sini unsur-unsur khurafat yang diharamkan, turut ada di dalam upacara yang dilakukan oleh Dato’ Seri Zambry.

Ketiga: Haram berdasarkan kaedah fiqh

Sebelum ini, saya telah menyenaraikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan upacara tersebut. Kali ini, suka untuk saya kemukakan beberapa keraguan terhadapnya.

Sebelum itu, suka untuk saya nyatakan di sini bahawa, ada sesetengah adat Melayu yang nampak seperti amalan karut, tetapi hakikatnya ia tidak bercanggah dengan syara’ kerana khasiat-khasiatnya yang tertentu. Contohnya seperti amalan berzanji, gunting rambut bayi, kemudian kepala bayi disapu dengan bedak sejuk.

Upacara yang dilakukan oleh Dato’ Seri Zambry boleh dibahagikan kepada tiga hukum:

1. Harus

2. Makruh

3. Haram

Tidak mungkin upacara tersebut satu perkara yang wajib, kerana tiada dalil yang mewajibkannya. Juga tidak boleh dikatakan sunat, kerana Nabi SAW tidak pernah melakukannya.

Adakah hukumnya harus? Atau Makruh? Atau Haram?

Upacara tersebut hukumnya harus, sekiranya menepati syarat-syarat berikut:

1. Tiada unsur-unsur pemujaan

2. Tiada unsur-unsur kepercayaan karut terhadap sesuatu benda, seperti pokok, kayu, batu dan lain-lain

3. Tiada unsur-unsur jampi serapah yang karut

4. Dan sebagainya.

Hukumnya makruh sekiranya terdapat unsur-unsur pembaziran, tidak terdapat unsur-unsur haram dan sebagainya. Manakala upacara tersebut boleh dikatakan haram sekiranya:

1. Terdapat unsur-unsur pemujaan

2. Terdapat unsur-unsur kepercayaan karut.

3. Terdapat unsur-unsur jampi serapah, bomoh, pantang larang dan lain-lain

4. Dan sebagainya.

Maka, setelah diteliti, video tersebut mendedahkan bahawa di dalam upacara tersebut terdapat unsur-unsur kepercayaan karut, seperti mengikat kain merah bersama daun yang direnjis pada tiang yang dipasak di tengah-tengah rumah, ditaburkan tepung pada tapak tiang dan lain-lain. Kenapa daun tersebut diikat pada tiang tersebut? Apa perlunya gimik sedemikian? Dan apa perlunya menaburkan tepung?

Antara amalan sesat masyarakat Melayu dahulu, mereka menggantung buah kepala di tiang seri rumah bagi mengelakkan gangguan jin (sila lihat bab pertama). Ada juga yang mengamalkan amalan menepung tawar, kononnya boleh memberi keamanan kepada rumah tersebut. Kepercayaan seperti inilah yang dikatakan bercanggah dengan syara’ sepertimana yang telah saya nyatakan sebelum ini.

Maka, sebab itulah saya menyatakan bahawa upacara seperti itu adalah diharamkan kerana ia tidak boleh dikatakan harus atau makruh, sebaliknya haram.

(Sila lihat huraian kaedah ini secara ringkas di dalam kitab Husnud Darki Wat Tafahhumi Li Mas’alatit Tarki karangan Syeikh Abdullah Siddiq al Ghumari)

Dr Yusof al Qaradhawi menukilkan pendapat seorang ulama’ di dalam al Halal Wal Haram Fil Islam

Manakala adat istiadat berdasarkan apa yang ditetapkan oleh menusia (tidak seperti ibadat) mengikut keperluan dalam kehidupan mereka. Maka, hukum asalnya ialah tidak diharamkan, maka anda tidak perlu menjauhinya (adat) melainkan apa yang telah Allah SWT larang

(al Qaradhawi, al Halal Wal Haram Fil Islam, Maktabah Wahbah, cet. 24, 1997, hal. 22)

Maka, asal hukum pelaksanaan sesuatu adat istiadat adalah diharuskan, melainkan sekiranya terdapat di dalamnya unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Sekiranya terdapat unsur-unsur yang haram di dalam adat istiadat tersebut, maka hukumnya turut haram.

Beliau menyatakan lagi:

Dan tidak diharamkan sesuatu adat, melainkan apa yang diharamkan oleh Allah

(al Qaradhawi, al Halal Wal Haram Fil Islam, Maktabah Wahbah, cet. 24, 1997, hal. 23)

WaLlahua’lam.

MOHD AKMAL KAMARUDDIN
Ketua Penerangan,
Dewan Pemuda PAS Negeri Perak.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML