Thursday, February 27, 2014

TASAWUF

Pentingnya Mempelajari Dan Menghayati Ilmu Tasawuf Sebagai Pelengkap Kehidupan Seorang Mukmin - Siri Pertama.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Dalam proses pendidikan Islam perlu bermula mendidik hati dan jiwa kepada akidah Islam (ilmu tauhid) dan kedua perlu mempelajari ilmu ilmu fardu ain (ilmu feqah) dan yang ketiga pelengkap kepada akhlak mukmin adalah memperlajari dan menghayati ilmu tasawuf.

Pengertian Ilmu Tasawuf :

1. Ilmu tasawuf ialah ilmu yang menyuluh perjalanan seseorang mukmin di dalam membersihkan hati dengan sifat-sifat mahmudah (sifat-sifat yang mulia) dan menghindari atau menjauhkan diri daripada sifat-sifat mazmumah (sifat keji dan tercela) .

2. Ilmu tasawuf bertujuan mendidik nafsu dan akal supaya sentiasa berada di dalam landasan dan peraturan hukum syariat Islam yang sebenar sehingga mencapai taraf nafsu mutmainnah . 

Apakah syarat-syarat untuk mencapai taraf nafsu mutmainah ?

1. Banyak bersabar . 

2. Banyak menderita yang di alami oleh jiwa . 

Imam Al-Ghazali r.a. telah menggariskan sepuluh sifat-sifat mahmudah (sifat terpuji) di dalam kitab Arbain Fi Usuluddin iaitu : 

Pertama : Taubat .
Kedua : Khauf ( Takut )
Ketiga : Zuhud 
Keempat : Sabar. 
Kelima : Syukur.
Keenam : Ikhlas. 
Ketujuh : Tawakkal. 
Kelapan : Mahabbah ( kasih sayang )
Kesembilan : Reda.
Kesepuluh : Zikrul Maut ( mengingati mati ) 

Di dalam kitab tersebut juga Imam Al-Ghazali telah menggariskan sepuluh sifat-sifat mazmumah iaitu tercela / sifat keji di dalam kitab tersebut iaitu : 

Pertama : Banyak Makan 
Kedua : Banyak bercakap.
Ketiga : Marah. 
Keempat : Hasad. 
Kelima : Bakhil. 
Keenam : Cintakan kemegahan. 
Ketujuh : Cintakan dunia .
Kelapan : Bangga Diri. 
Kesembilan : Ujub ( Hairan Diri ). 
Kesepuluh : Riyak ( Menunjuk-nunjuk ).

Huraian untuk sepuluh sifat-sifat mahmudah :

Pertama : Taubat .

Taubat maksudnya adalah kembali daripada keburukan kepada kebaikan dengan beberapa syarat yang tertentu. 

Allah SWT berfirman yang bermaksud, " Sesungguhnya Allah amat menyukai orang-orang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (Surah Al-Baqarah ayat 222)

Dalam ayat yang lain firman Allah SWT yang bermaksud : ” Dan mohonlah ampun kepada Allah , sesungguhnya ia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani ”(Surah al-Muzammil ayat 20 ) 

Terdapat enam syarat-syarat untuk taubat :

1. Meninggalkan maksiat atau perkara dosa tersebut.

2. Menyesal atas maksiat atau dosa yang telah dilakukan.

3. Bercita-cita tidak akan mengulanginya lagi.

4. Mengembalikan hak-hak makhluk yang dizalimi.

5. Mengerjakan perkara-perkara fardu yang telah luput.

6. Menjauhkan diri daripada suasana , rakan-rakan dan tempat lama dan kembali kepada suasana baru, rakan-rakan baru dan tempat baru yang lebih baik.

Setiap manusia tidak dapat mengelakkan dirinya daripada tersalah dan terlupa, melainkan manusia yang maksum ( terpelihara daripada dosa ) seperti rasul-rasul dan nabi-nabi. 
Seseorang itu hendaklah bersungguh-sungguh memelihara diri daripada dosa iaitu dengan memelihara seluruh anggota daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh agama. 

Beberapa faedah dan hikmah taubat iaitu:

1. Menghidupkan jiwa yang resah kerana dosa.

2. Mendekatkan diri kepada Allah SWT .

3. Meningkatkan ketakwaan diri.

4. Membenteras tipu-daya syaitan yang selama ini memerangkap manusia 
dengan berbuat dosa dan maksiat.

5. Memperolehi kemuliaan dan anugerah Allah SWT. dalam hidup di dunia
dan akhirat.

Kedua : Khauf ( Takut )

Khauf bererti takut kepada Allah SWT., iaitu rasa gementar dan rasa gerun akan kekuatan dan kebesaran Allah SWT. serta takutkan kemurkaanNya dengan mengerjakan segala perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya. 

Firman Allah SWT. yang bermaksud : "Dan kepada Akulah ( Allah ) sahaja hendaklah kamu merasa gerun dan takut bukan kepada sesuatu yang lain" ( Surah Al-Baqarah Ayat 40 ) 

Seseorang itu tidak akan merasai takut kepada Allah SWT. jika tidak mengenalNya. Mengenal Allah SWT ialah dengan mengetahui akan sifat-sifat ketuhanan dan sifat -sifat kesempurnaan bagi zatNya. Seseorang itu hendaklah mengetahui segala perkara yang disuruh dan segala perkara yang ditegah oleh agama. Dengan mengenal Allah SWT dan mengetahui segala perintah dan laranganNya, maka seseorang itu akan dapat merasai takut kepada Allah SWT.

Rasa takut dan gerun kepada Allah SWT. akan menghindarkan seseorang itu daripada melakukan perkara yang ditegah oleh Allah SWT. dan seterusnya patuh dan tekun mengerjakan perkara yang disuruhnya dengan hati yang khusyuk dan ikhlas. 

Ketiga : Zuhud.

Zuhud yang sebenarnya adalah mengutamakan kehidupan akhirat dari dunia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Surah Al-A'laa ayat 16 dan 17 , yang mana Allah SWT menyifatkan orang bukan Islam mengutamakan dunia semata-mata, kemudian Allah menyebut kehidupan akhriat lebih baik dan kekal.

Firman Allah SWT bermaksud :“Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.” (Surah Al-A’laa: 16-17)

Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhirat.

Al-Imam Hasan Al-Bashri menyatakan bahwa zuhud itu bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta, akan tetapi zuhud di dunia adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Keadaanmu antara ketika tertimpa musibah dan tidak adalah sama saja, sebagaimana sama saja di matamu antara orang yang memujimu dengan yang mencelamu dalam kebenaran.

Dari Abul Abbas, Sahel bin Sa'ad as-Sa'idi r.a. berkata: Telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah! Tunjukkanlah aku suatu amalan, jika aku kerjakannya, nescaya aku dicintai Allah, dan dicintai orang ramai". Bersabda Rasullulah SAW, "Berlaku zuhudlah di dunia, nescaya engkau dicintai Allah. Berlaku zuhudlah kepada pada apa yang ada di tangan manusia, nescaya engkau dicintai orang ramai" – Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad-sanad yang hasan

Keempat : Sabar. 

Allah SWT telah memberikan panduan terbaik kepada orang-orang mukmin melalui firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 155-156, maksudnya: "Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar (iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali."

Seorang mukmin dengan ketakwaannya kepada Allah SWT., memiliki kebahagiaan yang hakiki dalam hatinya, maka masaalah apapun yang dihadapinya di dunia ini tidak membuatnya mengeluh atau berdukacita, apalagi berputus asa. Hal ini disebabkan kerana keimanannya yang kuat kepada Allah SWT sehingga membuat dia yakin bahawa apapun ketetapan yang Allah SWT. berikan untuk dirinya maka itulah yang terbaik baginya. Dengan keyakinannya ini Allah SWT. akan memberikan balasan kebaikan baginya berupa ketenangan dan ketabahan dalam jiwanya. 

Katakanlah (wahai Muhammad akan firmanKu ini, kepada orang-orang yang berakal sempurna itu): "Wahai hamba- hambaKu yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhan kamu. (Ingatlah) orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan (yang sebenar di akhirat). Dan (ingatlah) bumi Allah ini luas (untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas). Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira". (Surah az-Zumar ayat 10)

Kelima : Syukur.

Tanda seseorang itu bersyukur ialah apabila gembira wujudnya nikmat pada dirinya, yang melorongkan jalan untuk beramal ibadat dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Orang yang bersyukur kepada Allah akan memperbanyakkan ucapan syukur dan terima kasih kepada-Nya. Mereka akan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan akan membesarkan nikmat sekalipun nikmat itu kecil saja.

Sesungguhnya bersyukur kepada Allah adalah perbuatan wajib ke atas setiap manusia. Ini jelas daripada firman-Nya bermaksud : "Syukurlah terhadap nikmat Allah jika kamu sungguh-sungguh menyembah kepada Nya." - (Surah an-Nahl ayat 144)

Rasulullah SAW. bersabda yang bermaksud :"Siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, dia juga tidak akan bersyukur dengan pemberian yang banyak. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, bererti dia juga tidak mensyukuri Allah. Memperkatakan nikmat Allah adalah tanda syukur, dan mengabaikannya adalah kufur. Berjemaah itu dirahmati, sedangkan berpecah belah itu mengundang azab." (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad)

Keenam : Ikhlas. 

Merasa tunduk dan patuh dengan segala kelapangan dada bahkan dengan gembira dan senang menerima syariat yang digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya adalah memancar dari mahabbah kerana cinta kepada Allah SWT. dan inilah tanda keimanan yang murni serta tulus ikhlas kepadaNya. 

Firman Allah SWT yang bermaksud :"Tetapi tidak ! Demi Tuhanmu, mereka tidak dipandang beriman hingga mereka menjadikanmu ( Muhammad ) hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa sempit dalam hati mereka tentang apa yang engkau putuskan serta mereka menyerah dengan bersungguh - sungguh ". ( Surah An-Nisaa' ayat 65 ) 

Sifat ikhlas ialah menumpukan niat bagi setiap ibadah atau kerja yang dilakukan semata-mata kerana Allah SWT. dan diniatkan untuk menjunjung perintah semata-mata serta membersihkan hati dari dosa riyak, ujub atau inginkan pujian manusia.

Firman Allah SWT. di dalam Al-Quran yang bermaksud : “ Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah SWT dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya , lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat dan yang demikian itulah agama yang benar “.( Surah al-Bayyinah ayat 5 )

Setiap pekerjaan yang dilakukan hendaklah dibersihkan daripada sesuatu tujuan yang lain daripada taat kepada perintah Allah SWT. Hendaklah dibersihkan niat daripada sebab-sebab yang lain dari sifat-sifat yang keji ( sifat mazmumah ) seperti riyak , ujub , inginkan kemasyhuran dan lain-lain lagi.

Dalam meninggalkan larangan Allah SWT. hendaklah diniatkan untuk taat semata-mata bukan kerana malu kepada makhluk atau sebagainya.

Ketujuh : Tawakkal. 

Tawakal adalah menetapkan hati dan berserah kepada Allah SWT pada segala perkara yang berlaku serta jazam (putus) pada iktiqad bahawa Allah Subhanahu Wa Ta‘ala yang mengadakan dan memerintahkan tiap-tiap sesuatu.

Terserah kepada Allah pada segala perkara itu hendaklah disertakan dengan ikhtiar dan usaha kerana Allah menjadikan sesuatu mengikut sebab-sebabnya, seperti dijadikan pandai kerana belajar, dijadikan kaya kerana rajin berusaha atau berjimat cermat dan sebagainya.

Allah SWT berfirman yang bermaksud : "Dan (ingatlah), sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya)." (Surah al-Thalaq ayat 3).

Untuk memahami lebih jelas lagi konsep tawakal ini pernah Rasulullah S.A.W. menjelaskan kepada seorang lelaki yang datang berjumpa dengan baginda.

"Telah datang kepada Rasulullah S.A.W. seorang lelaki yang hendak meninggalkan untanya begitu sahaja di pintu masjid tanpa ditambat terlebih dahulu. Lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah S.A.W. "Ya Rasulullah, adakah unta itu perlu saya tambat dahulu dan kemudian bertawakal atau saya lepaskan saja kemudian bertawakal?" Rasulullah S.A.W. menjawab, maksudnya : "Tambatlah terlebih dahulu dan kemudian bertawakal." 
(Hadis Riwayat al-Tarmizi)

Kelapan : Mahabbah ( kasih sayang )

Kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengingatiNya pada setiap masa dan keadaan.
Kasihkan Allah ialah dengan segera melakukan segala perintahNya dan berusaha mendampingkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunat dan bersungguh-sungguh menghindari maksiat serta perkara-perkara yang membawa kemarahanNya.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : " Orang-orang yang mempunyai rasa belas kasih akan dirahmati oleh Allah. Kasihlah siapa sahaja yang ada dibumi, nescaya kalian akan dikasihi oleh Zat Yang ada di langit. Sanak kerabat adalah dahan yang kukuh dari Zat Yang Maha Rahman. Barangsiapa menyambungnya (tali silaturahim), nescaya Allah akan menyambungnya, dan barangsiapa memutuskannya, nescaya Allah akan memutuskan hubungan dengannya."(Hadis Riwayat Abu Daud)

Jadikanlah hati dan jiwa kalian memiliki sifat kasih sayang kepada sesama muslim dan juga kasih kepada makhluk Allah SWT. yang ada di bumi. Rahmat Allah akan kalian perolehi apabila kalian memiliki sifat yang mulia ini. Persediaan kalian untuk menyambung tali silaturahim dan menjalini hubungan ukuwah Islamiah sesama kaum kerabat dan umat Islam seluruhnya akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. dari langit.

Kesembilan : Reda.

Sifat reda adalah daripada sifat makrifah dan mahabbah kepada Allah SWT.

Pengertian reda ialah menerima dengan rasa senang dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT baik berupa peraturan ( hukum ) mahupun qadak dan qadar-Nya.

Reda terhadap Allah SWT terbahagi kepada dua :

1. Reda menerima peraturan ( hukum ) Allah SWT. yang dibebankan kepada manusia.

2. Reda menerima ketentuan Allah SWT tentang nasib yang mengenai diri.

Huraiannya :

1. Reda menerima hukum Allah SWT : 

Reda menerima hukum-hukum Allah SWT adalah merupakan manifestasi daripada kesempurnaan iman, kemuliaan takwa dan kepatuhan kepada Allah SWT. kerana menerima peraturan-peraturan itu dengan segala senang hati dan tidak merasa terpaksa atau dipaksa. 

Merasa tunduk dan patuh dengan segala kelapangan dada bahkan dengan gembira dan senang menerima syariat yang digariskan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya adalah memancar dari mahabbah kerana cinta kepada Allah SWT. dan inilah tanda keimanan yang murni serta tulus ikhlas kepadaNya. 

Firman Allah SWT yang bermaksud : "Tetapi tidak ! Demi Tuhanmu, mereka tidak dipandang beriman hingga mereka menjadikanmu ( Muhammad ) hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa sempit dalam hati mereka tentang apa yang engkau putuskan serta mereka menyerah dengan bersungguh - sungguh ". ( Surah an-Nisaa' ayat 65 ) 

Dan firman Allah SWT yang bermaksud : " Dan alangkah baiknya jika mereka reda dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya berikan kepada mereka sambil mereka berkata : ' Cukuplah Allah bagi kami , Ia dan Rasul-Nya akan berikan pada kami kurnianya ,Sesungguhnya pada Allah kami menuju ". ( Surah at-Taubah ayat 59 ) 

Pada dasarnya segala perintah-perintah Allah SWT. baik yang wajib mahupun yang sunat ,hendaklah dikerjakan dengan senang hati dan reda. Demikian juga dengan larangan-larangan Allah SWT. hendaklah dijauhi dengan lapang dada . 

Itulah sifat reda dengan hukum-hukum Allah SWT. Reda itu bertentangan dengan sifat dan sikap orang-orang munafik atau kafir yang benci dan sempit dadanya menerima hukum-hukum Allah SWT.

Firman Allah SWT. yang bermaksud :" Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka (yang munafik ) berkata kepada orang-orang yang di benci terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT. 'Kami akan tuntut kamu dalam sebahagian urusan kamu ',Tetapi Allah mengetahui rahsia mereka ". ( Surah Muhammad ayat 26 ) 

Andaikata mereka ikut beribadah, bersedekah atau mengerjakan sembahyang maka ibadah itu mereka melakukannya dengan tidak reda dan bersifat pura-pura. Demikianlah gambaran perbandingan antara hati yang penuh reda dan yang tidak reda menerima hukum Allah SWT , yang mana hati yang reda itu adalah buah daripada kemurnian iman dan yang tidak reda itu adalah gejala nifaq. 

2. Reda dengan qadak dan qadar : 

Reda dengan qadak dan qadar iaitu merasa menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan Allah SWT baik berupa nikmat mahupun berupa musibah ( malapetaka)

Didalam hadis diungkapkan bahawa di antara orang yang pertama memasuki syurga ialah mereka yang suka memuji Allah SWT. . iaitu mereka memuji Allah ( bertahmid ) baik dalam keadaan yang susah mahupun di dalam keadaan senang. 

Diberitakan Rasulullah SAW. apabila memperolehi kegembiraan baginda berkata :

"Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah kebaikan ". 

Dan apabila kedatangan perkara yang tidak menyenangkan , baginda mengucapkan : 

"Segala puji bagi Allah atas segala perkara ". 

Perintah reda menerima ketentuan nasib daripada Allah SWT. dijelaskan didalam hadis baginda yang lain yang bermaksud : 

"Dan jika sesuatu kesusahan mengenaimu janganlah engkau berkata : 'Jika aku telah berbuat begini dan begitu, begini dan begitulah jadinya. Melainkan hendakalah kamu katakan : Allah telah mentakdirkan dan apa yang ia suka , ia perbuat ! " Kerana sesungguhnya perkataan : andaikata (kalau).. itu memberi peluang pada syaitan " . (Hadis Riwayat Muslim) 

Sikap reda dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Ketika mendapat kesenangan atau sesuatu yang tidak menyenangkan bersandar kepada dua pengertian : 

1. Bertitik tolak dari pengertian bahawa sesungguhnya Allah SWT. memastikan terjadinya hal itu sebagai yang layak bagi Dirinya kerana bagi Dialah sebaik-baik Pencipta. Dialah Yang Maha Bijaksana atas segala sesuatu. 

2. Bersandar kepada pengertian bahawa ketentuan dan pilihan Allah SWT. itulah yang paling baik , dibandingkan dengan pilihan dan kehendak peribadi yang berkaitan dengan diri sendiri. 

Sabda Rasulullah SAW. yang bermaksud : "Demi Allah yang jiwaku ditangannya !Tidaklah Allah memutuskan sesuatu ketentuan bagi seorang mukmin melainkan mengandungi kebaikan baginya. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin . Jika ia memperolehi kegembiraan dia berterima kasih (bersyukur) bererti kebaikan baginya , dan jika ia ditimpa kesulitan dia bersabar bererti kebaikan baginya ".(Hadis Riwayat Muslim ) 

Kesepuluh : Zikrul Maut. (Mengingati Mati)

Zikrul maut atau mengingati kematian adalah salah satu sifat mahmudah.

Nabi SAW pernah bersabda. Daripada Abu Hurairah r.a , Rasulullah SWT bersabda yang bermaksud : "Perbanyakkanlah olehmu mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan (mati)." (Hadis Riwayat Tirmizi)

Mengingati mati dan sentiasa bersedia dengan amalan-amalan yang baik. Oleh kerana seseorang itu akan mati, maka hendaklah ia bersedia dengan amalan-amalan yang baik dan hendaklah ia memenuhkan tiap-tiap saat daripada umurnya itu dengan perkara yang berfaedah bagi akhiratnya kerana tiap-tiap perkara yang telah lalu tidak akan kembali lagi.

Semua manusia tidak tahu bilakah dia akan di panggil pulang untuk bertemu dengan Allah SWT. Dengan erti kata lain, sesiapa pun tidak tahu bilakah nyawanya akan di cabut oleh malaikat maut , di tempat manakah badannya akan terkejur sejuk kedinginan dan tidak bergerak lagi,ketika itu roh akan naik kelangit dan kita pun tidak mengetahui samaada roh kita akan di terima untuk berhimpun bersama arwah para Anbiya , Syuhada' dan ulama' atau adakah roh kita akan di tolak lalu di campakkan ke jurang api neraka.

Nabi SAW ada bersabda yang bermaksud : "Sesungguhnya hati manusia itu akan berkarat seperti mana karatnya besi." Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW , "Bagaimana hendak mengubatinya ,Ya Rasulullah ?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tilawah al-Quraan dan mengingati mati."

Mengingati mati adalah pencuci hati yang sangat berkesan. Dari sanalah kita akan memasuki pintu keinsafan dan kesedaran. 

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita beramal dengan sepuluh sifat-sifat mahmudah di atas yang akan menjadikan diri kita seorang mukmin yang beriman dan bertakwa. Mukmin yang akan diredai oleh Allah SWT dan akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT di dunia dan akhirat. Mukmin yang akan di dipersilakan masuk ke dalam syurga seluas langit dan bumi dengan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Pentingnya Mempelajari Dan Menghayati Ilmu Tasawuf Sebagai Pelengkap Kehidupan Seorang Mukmin - Siri Kedua


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah SWT adalah sifat mazmumah, kerana sifat ini adalah dimiliki oleh musuh-musuh Allah SWT terutama iblis laknatullah. Selain daripada iblis laknatullah, al-Quran menceritakan raja kepada segala kesombongan manusia adalah Firaun dan Qarun. Firaun sombong kerana kekuasaannya menjadi Raja Mesir dengan memiliki bala tentera yang kuat dan hebat, sedangkan Qarun sombong kerana kekayaan hartanya yang melimpah ruah dan gedung-gedung simpanan emas yang besar. Kedua-dua mereka dibinasakan oleh Allah SWT dengan kematian yang hina.

Imam Al-Ghazali r.a. telah menggariskan sepuluh sifat-sifat mazmumah (sifat tercela) di dalam kitab Arbain Fi Usuluddin iaitu : 

Pertama : Banyak Makan 
Kedua : Banyak bercakap.
Ketiga : Marah. 
Keempat : Hasad. 
Kelima : Bakhil. 
Keenam : Cintakan kemegahan. 
Ketujuh : Cintakan dunia .
Kelapan : Bangga Diri. 
Kesembilan : Ujub ( Hairan Diri ). 
Kesepuluh : Riyak ( Menunjuk-nunjuk ).

Huraiannya :

Pertama : Banyak Makan.

Banyak makan (syarrut ta'am) dan minum adalah amalan yang tidak baik darisegi akhlak mukmin kerana jika seseorang itu banyak makan dan minum yang berlebih-lebihan itu menyebabkan seseorang itu malas dan lemah merta membawa kepada banyak tidur. Ini menyebabkan kita lalai daripada menunaikan ibadah dan zikrullah.

Tubuh kita memerlukan makanan untuk membolehkannya berfungsi. Manusia tidak boleh hidup tanpa makanan tetapi bukanlah dengan cara makan berlebih-lebihan. Ini kerana makanan memberi manusia tenaga bukan sahaja untuk bekerja tetapi juga untuk membesar, membiak, dan melaksanakan segala proses kelangsungan hayat. 

Setiap anggota yang terlibat dalam pemproses makanan yang dimakan oleh seseorang individu itu ialah seperti mulut, farinks, esophagus, gaster, usus kecil dan juga usus besar. Manakala organ aksesori sistem pencernaan pula ialah gigi, kelenjar, liur, pundi hempedu, dan pancreas. Setiap organ ini mempunyai tugasnya yang tersendiri dalam memastikan setiap makanan yang masuk ke dalam perut kita tidak membawa bahaya kepada perut kita khususnya.

Manakala makanan yang baik dan seimbang amatlah diperlukan untuk kelangsungan hayat dan kesihatan tubuh badan. Namun makanan yang seimbang sahaja belum mencukupi bagi mereka yang betul-betul ingin menjaga kesihatan, mereka juga perlu manjaga kuantiti makanan yang diambil pada sesuatu masa itu. Seseorang yang makan terlalu banyak atau mengambil makanan dalam kuantiti yang banyak boleh menimbulkan pelbagai penyakit yang memudaratkan tubuh badan, terutama pada bahagian perut. Sesungguhnya hal ini merupakan faktor kemalasan, kuat tidur dan mengabaikan ibadah bagi sesetengah individu tersebut.

Firman Allah SWT  dalam al-Quran pada Surah Al-A’raf ayat 31 yang bermaksud :
“Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan.” 

Makan dan minum yang berlebih-lebihan adalah ditegah kerana perbuatan tersebut dianggap sebagai satu pembaziran. Islam melarang pembaziran, kerana pembaziran adalah saudara syaitan. Salah satu keburukan amalan banyak makan dan minum adalah mudah mendapat berbagai penyakit seperti darah tinggi, kencing manis , sakit jantung, ghout dan lain-lain lagi .

Kedua : Banyak bercakap.

Di dalam Islam Rasulallah SAW menasihatkan umatnya supya berdiam saja sahaja kalau tiada yg bermanfaat hendak dikatakan atau diucapkan atau diceritakan kepada orang lain. Dalam hadis Nabi SAW di nyatakan bahawa bercakap yang tidak berfaedah akan membawa akibat buruk di hari akhirat nanti.

Dari Isa b Thalhah hadis dari Abi Hurairah r.a berkata: "Telah bersabda Rasulallah SAW : 'Sesungguhnya seorang lelaki (atau perempuan) nescaya bercakap-cakap dengan beberapa kalimah (yang dicakapkannya) tidak melihat (yakni, perasan) dia akan bahaya kata-katanya itu yang menjerumuskannya (kerana kata-kata itu) selama 70 tahun (yakni, diseksa selama) dalam neraka.' (Hadis Riwayat Termidzi)

Oleh yang demikian, jadikanlah tabiat harian kita mulai hari ini jangan banyak bercakap, jangan suka berbual-bual kosong atau mengumpat dan menceritakan keburukan orang lain kerana tidak tahu bahawa  perbualan kita itu akan mendapat dosa, dan kita terjerumus ke dalam neraka kerana sepatah kata selama 70 tahun. Ingatlah sehari di akhirat adalah bersaman dengan 1,000 tahun kiraan waktu dunia!

Dari al-Mughirah r.a, dari Nabi SAW baginda bersabda (maksudnya) : "Allah telah melarang keras (mengharamkan) kamu menderhakai ibu, melarang membuat kikir dan mengubur anak perempuan. Tuhan benci kamu jika kamu terlalu banyak berbicara begitu begini, terlalu banyak bertanya serta membuang-buang harta tidak pada tempatnya." 
(Hadis Riwayat Bukhari)

Ketiga :  Marah.

Sifat pemarah (ghadhab) adalah satu sifat tercela apabila marah bukan pada tempatnya.

 Fiirman Allah SWT  yang bermaksud : “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh” (Surah Al-A'raaf ayat 199)

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : "Orang yang terkuat di kalangan kamu semua ialah orang yang dapat  mengalahkan hawa nafsunya di ketika dia marah dan orang yang tersabar ialah orang yang suka memberikan pengampunan di saat dia  berkuasa memberikan balasan (kejahatan orang yang menyakitinya)" (Hadis Riwayat Baihaqi)

Sabda Nabi SAW lagi yang bermaksud : "Tiada seorang pun yang meneguk satu tegukan yang lebih agung pahalanya daripada tegukan berupa kemarahan yang ditahannya semata-mata mengharapkan keredhaan Allah Taala." (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

Perasaan marah hanya boleh dilahirkan untuk  menjaga hak dan kebenaran. Mempertahankan Islam apabila Islam dihina atau diperlekehkan begitu juga melahirkan rasa marah apabila orang kafir cuba menghina peribadi Rasulullah SAW.

Keempat : Hasad. 

Hasad dengki adalah sifat tercela yang dimiliki oleh seorang individu yang menginginkan nikmat yang diperolehi oleh orang lain hilang atau berpindah kepadanya.

Seseorang yang bersifat dengki tidak ingin melihat orang lain mendapat nikmat atau tidak ingin melihat orang lain menyerupai atau lebih daripadanya dalam sesuatu perkara yang baik. Orang yang bersifat demikian seolah-olah membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala kerana mengurniakan sesuatu nikmat kepada orang lain.

Orang yang berperangai seperti itu juga sentiasa dalam keadaan berdukacita dan iri hati kepada orang lain yang akhirnya menimbulkan fitnah dan hasutan yang membawa kepada bencana dan kerosakan.

Sabda Rasulullah S.A.W. maksudnya : "Waspadalah terhadap hasad (iri dan dengki), sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu." (Hadis Riwayat Abu Daud)"

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Di dalam hati mereka ada beberapa penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan untuk mereka itu azab yang pedih kerana mereka telah berdusta.” (Surah al-Baqarah ayat 10)

Salah satu penyakit rohani yang cukup akrab menghinggapi orang Islam ialah penyakit hasad dengki. Penyakit ini adalah sifar mazmumah yang boleh menjadi sebagai kaya bakar yang akan membakar (menghapuskan) amal-amal soleh seseorang.

Kelima : Bakhil. 

Sabda Rasulullah SAW. yang bermaksud , "Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan).Sesungguhnya Allah melihat tangannya jika dia terjatuh.Seorang pemurah hati dekat kepada Allah,dekat kepada manusia dan dekat kepada Syurga.Seorang yang bodoh tapi murah hati (dermawan) lebih di sukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi bakhil" (Hadis Riwayat at Tabrani)

Sabda Nabi SAW yang bermaksud, "Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba bersifat bakhil dan keimanan"

Saidina Abu Bakar r.a berkata : "Orang yang bakhil itu tidak akan terlepas daripada salah satu daripada 4 sifat yang membinasakan iaitu:

Pertama : Ia akan mati dan hartanya akan diambil oleh warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau;

Kedua : Hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau;

Ketiga : Hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan dipergunakan untuk kejahatan pula atau;

Keempat : Adakalanya harta itu akan dicuri dan dipergunakan secara berfoya-foya pada jalan yang tidak berguna"

Keenam : Cintakan kemegahan. 

Perasaan inginkan kemegahan dan pangkat kebesaran menjadikan perbuatan seseorang itu tidak ikhlas kerana Allah. Akibat daripada sifat tersebut boleh membawa kepada tipu helah sesama manusia dan boleh menyebabkan seseorang itu membelakangkan kebenaran kerana menjaga pangkat dan kebesaran.

Firman Allah SWT :

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ {1} حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ {2} كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ {3} ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ {4} كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ {5} لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ {6} ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ{7} ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ {8}

Makasudnya :“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,[1] sampai kamu masuk ke dalam kubur.[2] Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),[3] dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. [4] Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,[5] niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahannam,[6] dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainul yakin,[7] kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu ).[8]” (Surah at-Takatsur ayat 1-8)

Allah SWT melarang para hamba-Nya bermegah-megahan samaada bermegah dengan harta kekayaan, mempunyai ramainya anak-anak yang berjaya, pangkat kedudukan, keturunan dan memiliki ilmu pengetahuan.

Ketujuh : Cintakan dunia .

Cinta dunia adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Kalau begitu, bergembiralah dan berharaplah memperoleh sesuatu yang melapangkan diri kalian. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa diri kalian. Akan tetapi, aku kahwatir jika dunia ini dibentangkan untuk kalian sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian sehingga kalian berlomba sebagaimana mereka berlomba, dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur.” (Hadis riwayat Muslim (2961) dan al-Bukhari (6425), dan Ibnu Abi ad-Dunya dalam kitab tentang Zuhud hal. 73)

Firman Allah SWT maksudnya : “Ketahuilah, bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (Surah Al-Hadid (57) ayat 20)

Kelapan : Bangga Diri. (Takabbur)

Orang yang takabbur itu memandang dirinya lebih mulia dan lebih tinggi pangkatnya daripada orang lain serta memandang orang lain itu hina dan rendah pangkat.
Sifat takabbur ini tiada sebarang faedah malah membawa kepada kebencian Allah dan juga manusia dan kadangkala membawa kepada terkeluar daripada agama kerana enggan tunduk kepada kebenaran.

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya:“Sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepada Aku yang memerintahkan supaya kamu semua bersifat tawaduk sehingga tidak ada seseorang pun merasa dirinya megah (lebih bangga diri) dari orang lain dan tidak boleh seseorang itu menzalimi dan melampaui batas terhadap orang lain”.(Hadis Riwayat Muslim)

Islam menuntut umatnya beramal dengan sifat tawadduk dan hormat menghormati sesama Islam dengan demikian akan lahirlah sebuah masyarakat Islam yang harmoni.
Kedudukan orang Islam disisi Allah adalah sama sahaja tarafnya. Oleh sebab itu Islam melarang umatnya melakukan kezaliman dan hendaklah menjauhkan sifat-sifat keji seperti membesar diri, bermegah dan sebagainya. Islam melarang umatnya bersifat bangga diri, kerana mempunyai pangkat dan kedudukan yang tinggi, tetapi hendaklah bersifat hormat menghormati antara satu sama lain dan jangan merendahkan orang lain, kerana semulia mulia manusia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.

Kesembilan : Ujub (Hairan diri)

Orang yang bersifat ujub adalah orang yang timbul di dalam hatinya sangkaan bahawa dia adalah seorang yang lebih sempurna dari segi pelajarannya, amalannya, kekayaannya atau sebagainya dan ia menyangka bahawa orang lain tidak berupaya melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Dengan itu, maka timbullah perasaan menghina dan memperkecil-kecilkan orang lain dan lupa bahawa tiap-tiap sesuatu itu ada kelebihannya.

Firman Allah SWT maksudnya : “Dia (Qarun) berkata: 'Sesungguhnya aku hanya diberi (harta itu), semata-mata kerana ilmu yang ada padaku." (Surah al-Qashash ayat 78)

Qarun bersifat ujub kerana dia merasakan bahawa harta yang banyak yang dia miliki adalah hasil daripada kepandaiannya mengumpulkan harta dan perniagaan yang dia usahakan, sedangkan asalnya dia adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki apa-apa kepandaian. Berkat daripada pertolongan dan doa Nabi Musa a.s yang menyebabkan Allah SWT mengurniakan harta yang banyak kepadanya. Ini adalah ujian daripada Allah SWT untuk melihat adakah Qarun hendak bersyukur dan taat kepada-Nya. Ujub yang dimiliki Qarun adalah rasa bangga dengan nikmat yang ada tanpa mengaitkan dengan pemberian daripada  Allah SWT.

Begitu banyak nikmat yang diterima seorang hamba, tetapi ia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberinya nikmat itu. Sehingga hal itu menggiringnya kepada penyakit ujub, ia membanggakan dirinya yang sebenarnya tidak patut untuk dibanggakan.

Kesepuluh : Riak ( Menunjuk-nunjuk ).

Riak  ialah penyakit hati yang paling ditakuti Rasulullah SAW menimpa umatnya kerana ia boleh berlaku dalam pelbagai keadaan, hatta ketika menunaikan solat yang sepatutnya dilakukan dengan ikhlas.

Setiap amalan yang dilakukan dengan tujuan menunjuk-nunjuk akan hilanglah keikhlasan dan menyimpang dari tujuan asal untuk beribadah kepada Allah semata-mata.
Orang yang riak adalah sia-sia segala amalannya kerana niatnya telah menyimpang disebabkan inginkan pujian daripada manusia.  Buat sesuatu amalan bukan kerana Allah SWT.

Kerisauan itu dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabda bermaksud: "Sesungguhnya yang paling ditakutkan daripada apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah asy syirkul ashghar (syirik kecil). Sahabat bertanya: "Apakah dimaksudkan syirik kecil itu? Baginda menjawab: Riak." (Hadis riwayat Imam Ahmad) 
Riak ialah memperlihat atau menyempurnakan ibadat dengan tujuan mendapat pujian serta perhatian orang lain seperti solat dan puasa.

Nabi SAW bersabda yang bermaksud: "Mahukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Dajal? Kami katakan: Tentu. Baginda bersabda: Syirik yang tersembunyi iaitu apabila seseorang mengerjakan solat lalu dia menyempurnakan solatnya kerana melihat seseorang memandangnya." (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita jauhi daripada sepuluh sifat-sifat mazmumah yang dinyatakan di atas. Sesungguhnya sifat-sifat tercela tersebut akan menghapuskan amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah SWT. Alangkan ruginya jika kita beramal berpuluh-puluh tahun lamanya tetapi amalan tersebut diiringi dengan  sifat mazmumah di atas maka ianya tidak diterima oleh Allah SWT dan akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Oleh itu pastikan amalan yang kita lakukan ikhlas semata-mata kerana Allah SWT dan bukan untuk mencari kemegahan dan kepentingan duniawi.


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML