Wednesday, May 21, 2014

NIKMAT-NIKMAT YANG DIKURNIAKAN ALLAH KEPADA BANI ISRAEL


Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu'alaikum. 

Marilah kita sama2 memuji dan memuja Allah SWT yang mencurahkan limpah kurniaNya yang begitu banyak, memberikan kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tak mampu menghitungnya. 

Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad saw serta keluarga dan para sahabat yang mulia dan orang2 yang istiqamah mengikuti Baginda. 

"Wahai Bani Israel! Kenangkanlah nikmat-nikmatKu yang Aku telah kurniakan kepada kamu, dan (ingatlah) bahawasanya Aku telah melebihkan (nenek moyang) kamu (yang taat dahulu) atas orang (yang ada pada zamannya). (al-Baqarah [2] : 47) 

Sekali lagi Allah memberi peringatan kepada kaum Bani Israel (yahudi) di Madinah akan nikmat2 yang dikurniakan kepada kaum mereka sebagaimana yang dihuraikan dalam ayat 40 dengan menyatakan keagungan sejarah mereka; kerana ramai para nabi dan rasul diutuskan daripada golongan mereka tidak berlaku di kalangan kaum2 lain. 

Di dalam al-Quran ada menyebutkan beberapa keistimewaan atau nikmat yang Allah kurniakan kepada Kaum bani Israel ini. 

Antara keistimewaan dan nikmat itu ialah: 

1. Mereka diselamatkan daripada kekejaman Firaun. 

2. Laut Merah terbelah dua hingga mereka dapat melarikan diri dan terselamat daripada Firaun dan tentera2nya. 

3. Orang yang mati dipanah petir Allah hidupkan semula. 

4. Allah menyelubungkan awan ke atas mereka daripada panas matahari semasa mereka hidup di padang pasir. 

5. Allah menurunkan kepada mereka MANNA iaitu sejenis manisan untuk mereka sebagai penganan. 

6. Allah menurunkan SALWA iaitu sejenis burung sebagai makanan. 

7. Allah ampunkan segala kesalahan mereka yakni menyembah patung lembu semasa nabi Musa as pergi bermunajat kepada Allah ke Bukit Tursina. 

8. Allah memberi keampunan ketika mereka memohon keampunan. 

9. Allah menurunkan kitab Taurat kepada nabi Musa sebagai penduan hidup. 

10. Allah memancarkan 12 mata air untuk minuman ketika mereka kehausan di padang pasir. 

Nikmat2 di atas dan juga kesalahan2 Bani Israel; Allah sebutkan dalam ayat2 di bawah : 

(al-Baqarah [2] ayat 49 hingga 60; yang bermaksud: 

"Dan (kenangkanlah) ketika Kami selamatkan kamu daripada Firaun dan orang-orangnya, yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya; mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu; sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar daripada Tuhan kamu. (49) 

Dan (kenangkanlah) ketika kami belahkan laut (Merah) untuk kamu lalui (kerana melarikan diri daripada angkara Firaun), maka Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan Firaun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya. (50) 

Dan (kenangkanlah) ketika kami berjanji kepada Nabi Musa (untuk memberi Taurat kepadanya sesudah dia bersiap selama) empat puluh malam. Kemudian, setelah dia pergi, kamu menyembah (patung) anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim (terhadap diri sendiri). (51) 

Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu, supaya kamu bersyukur. (52) 

Dan (kenangkanlah) ketika Kami turunkan kepada Nabi Musa Kitab (Taurat) dan keterangan-keterangan (yang terkandung di dalamnya, yang membezakan antara yang benar dengan yang salah), supaya kamu mendapat petunjuk. (53) 

Dan (kenangkanlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu, maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu iaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani. (54) 

Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: Wahai Musa! Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang (dengan mata kepala kami). Maka kerana itu kamu disambar petir, sedang kamu semua melihatnya. (55) 

Kemudian Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati (atau pengsan dari sambaran petir itu), supaya kamu bersyukur. (56) 

Dan Kami telah menaungi kamu dengan awan (dari panas matahari di padang pasir) dan Kami turunkan kepada kamu "Manna" dan "Salwa", (serta Kami berfirman): Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang Kami telah kurniakan kepada kamu dan tidaklah mereka menganiaya Kami (sebab mereka kufurkan nikmat itu), tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri. (57) 

Dan (kenangkanlah) ketika Kami berfirman: Masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah daripada benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk (merendah diri) dan (mintalah ampun dengan) berkata: Ya Allah ampunilah dosa kami; supaya Kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu dan Kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. (58) 

Kemudian orang-orang yang zalim (penderhaka) itu mengubah perkataan (perintah Kami) yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya; maka Kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik (menderhaka). (59) 

Dan (ingatlah) ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu", (dia pun memukulnya), lalu terpancutlah dari batu itu dua belas mata air; sesungguhnya tiap-tiap satu puak (di antara mereka) telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. (Dan Kami berfirman): Makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi". (60) 

Allah menyatakan kepada bangsa Yahudi, bahawa leluhur mereka daripada kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa as telah diselamatkan daripada kekejaman Firaun. 

Para mufssirin menyatakan bahawa firaun ialah gelaran raja-raja yang memerintah negeri Mesir zaman peurbakala. Firaun dalam ayat2 di atas ditujukan kpd raja Mesir yang mengaku dirinya Tuhan dan menyuruh rakyat menyembahnya. Menurut yang diberitakan bahawa Firaun yang ini hidup selama 400 tahun. 

Seperti yang ditulis dahulu Firaun menyiksa Bani Israel dan suatu hari bermimpi melihat api yang bernyala2 yang datangnya daripada negeri Baitulmaqdis dan membinasakan semua penduduk Mesir kecuali Bani Israel. Kisah ini membawa kepada kisah Nabi Musa yang dihanyutkan ibunya ke sungai dan akhirnya membesar di istana Firaun. Di atas tadi disenaraikan nikmat2 yang mereka terima. 

Disamping disebutkan nikmat2 Allah, Allah juga menyenaraikan sifat buruk mereka iaitu: 

1. Mereka selalu menyebut; (Sami'na wa'asaina) "kami sedia mendengar tetapi tetap menderhaka". 

2. Menyembah patung anak lembu sebagai Tuhan. 

3. Perkataan mereka: Wahai Musa! Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang (dengan mata kepala kami). 

4. Mereka berlaku zalim dengan mengubah perkataan yang benar dengan perkataan yang lain dengan tujuan memperkecilkan Allah. 

5. Mereka berkata: "Wahai Musa, kami tidak sabar (sudah jemu) dengan makanan yang semacam sahaja; maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi; daripada sayur-sayurannya dan mentimunnya dan bawang putihnya dan adas (kacang dalnya), serta bawang merahnya". 

6. Menyalahgunakan firman2 Allah dengan memalingkan makna yang sebenar kepada makna yang lain. 

7. Mereka berpaling daripada Taurat setelah pada aslanya mereka terima. 

8. Hati mereka keras seperti batu sekalipun mereka bersalah mereka tak akan mengaku. 

9. Mereka kufur dengan ayat2 Allah. 

10. Mereka membunuh para Nabi yang tidak berdosa. 

Begitulah antara nikmat2 yang Allah kurniakan kepada kaum bani Israel serta kelakuan buruk mereka seperti yang tertera dalam ayat2 daripada surah al-Baqarah.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML