Monday, July 14, 2014

KANDUNGAN (ISI) AL-QURAN    
Sudah dimaklumi oleh kaum muslimin bahawa Al-Quran terdiri daripada 114 surah (86 surah Makkiyah, 28 surah Madaniyah), dengan jumlah ayat seluruhnya adalah 6236 ayat (4613 ayat Makkiyah dan 1623 ayat Madaniyah).

    Isi ajaran yang tercantum pada Al-Quran sesungguhnya meliputi tiga fasa iaitu:

        Merupakan cerita atau peraturan (masalah) masa lampau (sejak penciptaan malaikat, langit dan bumi dan sebagainya),

        Peraturan masa kini (tatkala Al-Quran diturunkan) dan

        Peraturan untuk masa hadapan (sejak masa Rasullullah saw, masa kini dan seterusnya hari kiamat).

    Secara keseluruhannya, Al-Quran berisikan peraturan hukum berkaitan dengan masalah aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum-hukum dan sebagainya.

 

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML