Tuesday, March 11, 2014

MENUNTUT ILMU

Menuntut Imu Perlu Ikhlas Kerana Allah s.w.t.Sahabat yang dirahmati Allah,
Adab menuntut ilmu hendaklah ikhlas dan diniatkan di dalam hati kerana Allah s.w.t. Nabi s.a.w.bersabda yang bermaksud : "Barang siapa menuntut ilmu yang dipelajari hanya kerana Allah sedangkan ia menuntutnya kecuali untuk mendapatkan harta benda dunia, ia tidak akan mendapat bau Syurga pada hari kiamat."
(Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Rasulullah saw bersabda: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan.”. Allah memberikan keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. Orang-orang yang berilmu akan pula dimudahkan jalannya ke Syurga oleh Allah dan senantiasa didoakan oleh para malaikat.

Sahabat yang dimuliakan,
Jika ada yang berhajat menuntut ilmu untuk mendapatkan syahadah (sarjana muda atau doktor falsafah) kerana menjadi peraturan yang tertulis hanya mereka yang memiliki pendidikan tinggi boleh menyampaikan atau mengajar ilmu, ia termasuk dalam niat yang benar. Menuntut ilmu dengan niat untuk menghilangkan kebodohan diri dan kemudian ia harus diajarkan kepada orang lain. Mengajarkannya dengan pelbagai cara membolehkan mereka mendapat manfaat ilmu kita.

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat."
(Hadis Riwayat Bukhari).

Imam Ahmad berkata : "Ilmu tidak ada bandingannya apabila niatnya benar." Muridnya bertanya. "Bagaimanakah yang demikian itu?" Beliau menjawab, "Ia berniat menghilangkan kebodohan daripada dirinya dan orang lain."

Penuntut ilmu harus berniat menuntut ilmu untuk membela syariat. Dia harus membela agamanya daripada hal yang menyimpang. Ia hanya boleh dilakukan jika seseorang itu memiliki ilmu yang benar, sesuai dengan petunjuk al-Quran dan as-Sunnah. Apabila ada perbezaan pendapat, penuntut ilmu perlu menerimanya dengan lapang dada selama perbezaan itu pada persoalan ijtihad, bukan akidah kerana persoalan akidah adalah masalah yang tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ahli salaf.
  
Berbeza dalam masalah ijtihad, perbezaan pendapat sudah ada sejak zaman sahabat, bahkan pada masa Rasulullah s.a.w. masih hidup. Tetapi jangan sampai menghina atau menjelekkan orang lain yang kebetulan berbeza pendapat dengan kita. Mengamalkan ilmu yang diperolehi termasuk adab terpenting bagi penuntut ilmu kerana amal adalah buah daripada ilmu, baik akidah, ibadah, akhlak mahupun muamalah.

Orang yang memiliki ilmu seperti orang memiliki senjata yang tidak akan ada gunanya kecuali diamalkan (digunakan). Kebenaran dan sabar termasuk adab paling penting bagi kita sebagai penuntut ilmu. Mencari kebenaran daripada berita yang disampaikan kepada kita yang menjadi sumber hukum. Ketika sampai kepada kita sebuah hadis misalnya, kita harus meneliti lebih dahulu kesahihan hadis tersebut. Jika menemui bukti bahawa hadis itu sahih, berusaha lagi mencari makna (pengertian) hadis tersebut.


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML