Tuesday, March 11, 2014

ISLAM TIDAK MEMUDARATKAN

Dalam Islam Tidak Ada Mudarat Dan Tidak Boleh Menimbulkan Mudarat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah SAW  bersabda : “Tidak ada mudarat (dalam Islam) dan tidak boleh menimbulkan mudarat.”

(Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dan lainnya secara musnad. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwathak secara mursal dari ‘Amr bin Yahya, dari bapanya, dari Nabi Muhammad SAW.)

Hadis ini merupakan perkara pokok dan menjadi kaedah atau prinsip Islam yang sangat mulia dan sempurna. Banyak masalah Islam, khususnya hukum, boleh di ambil daripada hadis ini sebagai satu kaedah atau prinsip. Terutama dalam bab muamalah (segala bentuk transaksi) , bab munakahat (hal-hal yang berkenaan dengan perkahwinan) dan juga dalam bab faraid (urusan wasiat yang berkait dengan warisan.)

Banyak kaedah fiqh yang menjadi rujukan dan sandaran untuk berfikir  para ulama feqah, berpangkal dan berpunca pada hadis ini. Bahkan, boleh dikatakan, hadis ini merupakan setengah dari syariat Islam, sebab syariat Islam didatangkan untuk dua perkara :

Pertama : Menolak mudarat.

Kedua : Mendatangkan manfaat.

Oleh kerana hadis ini menjelaskan tentang menolak mudarat, maka boleh dikatakan kedudukan hadis ini adalah separuh atau setengah dari syariat Islam itu sendiri.

Dalam ajaran Islam semua urusan tidak mengandungi perkara-perkara yang membawa mudarat. Bila seorang muslim menemukan dharar (perkara yang membawa madarat) baginya, maka akan ada dalil lain yang menghilangkan dharar tersebut. 

Seorang muslim tidak dibenarkan melakukan sesuatu, baik ucapan, perbuatan, atau sikap yang boleh menimbulkan dharar (mudarat ), bagi dirinya maupun orang lain. Jika ada ucapan, perbuatan, atau sikap seorang muslim berakibat pada munculnya dharar (mudarat) bagi dirinya atau orang lain, maka dharar itu harus dihilangkan dengan keputusan dan kekuatan syariat Islam, kecuali jika apa yang dilakukannya itu mempunyai hak dan landasan syarie

Perlu dijelas di sini bahawa tidak ada dharar (mudarat) dalam Islam. Berikut gambaran tentang tidak adanya mudarat dalam syariat Islam pada beberapa perkara, atau dengan perkataan lain, jika terjadi, maka mudarat itu nescaya akan dihilangkan.

Pertama : Ubudiyah ( Ibadah kepada Allah SWT)

Ibadah yang disyariatkan Allah SWT adalah untuk mendatangkan manfaat bagi manusia. Jika ibadah itu mengakibatkan munculnya mudarat, maka syariat Islam memberikan rukhshah (keringanan) untuknya.

Contohnya : Seorang yang junub wajib mandi besar sebelum melakukan ibadah. Tetapi sekiranya ia mempunyai luka serius yang berbahaya (mudarat) jika terkena air. Maka ia tak perlu mandi, cukup dengan tayammum.

Adapun dalil dari Al Quran adalah firman Allah SWT,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Maksudnya : “Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan permukaan bumi yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu”. (Surah al- Maidah (5) ayat  6).

Rukhshah dimaksudkan untuk menafikan mudarat baginya, namun ia tetap dan wajib melakukan ibadah.

Kedua : Muamalah 

Di antara prinsip Islam dalam muamalah adalah saling reda meredai.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)
                                                                                                                                                 
Maksudnya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling reda. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian." (Surah an-Nisaa (4) ayat 29)

Sehingga masing-masing pihak akan memperoleh manfaat. Sekiranya bermuamalah boleh mendatangkan mudarat, baik bagi satu pihak maupun keduanya, maka muamalah ini diharamkan dan dilarang oleh Islam.

Oleh sebab itu Islam mengharamkan riba, di sebabkan riba boleh mendatangkan  mudarat  yang luar biasa. Islam juga mengharamkan segala bentuk muamalah yang menimbukan mudarat bagi manusia.

Ketiga : Makanan dan Minuman

Salah satu prinsip Islam dalam makanan dan minuman adalah halal, suci dan bersih dan mengharamkan makanan dan minuman yang kotor , memabukkan dan mendatangkan mudarat. 

Firman Allah SWT maksudnya : "(iaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka . Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Surah al-A'raf (7) ayat 157)

Oleh itu Islam adalah agama yang mengharamkan khamr (minuman keras), sebab ia adalah khabaits (buruk dan mudarat) bahkan ummul khabaits (induk segala keburukan), yang akan mengakibatkan munculnya mudarat bagi akal, jiwa, tubuh badan dan harta.

Keemapat : Munakahat

Salah satu prinsip dalam perkahwinan adalah melahirkan suasana mawaddah wa rahmah dalam hubungan suami isteri 

Firman Allah SWT maksudnya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." 
(Surah ar-Rum (30) ayat 21)

Sekiranya berlaku  kezaliman yang biasa dilakukan oleh lelaki (suami) untuk berbuat sewenang-wenang kepada wanita (isterinya). Salah satu yang di ajarkan Islam adalah talak (cerai) yang boleh  dirujuk hanya dua kali.

Firman Allah SWT maksudnya : "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula)." (Surah al-Baqarah ayat 231)

Kelima : Faraid (harta pusaka)

Islam memerintahkan seseorang untuk berwasiat agar orang tertentu boleh mendapatkan bahagian dari hartanya. Namun, agar tidak ada mudarat atas para pewaris, Islam melarang seseorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya kerana harta pusaka perlu dibahagikan menurut sistem faraid (kepada waris-warisnya).

Firman Allah SWT maksudnya : "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Surah al-Anfal ayat 75)

Sahabat yang dikasihi,
Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna kerana dalam Islam tidak ada mudarat dan tidak boleh menimbulkan mudarat kepada orang lain. Jika kita berpegang pada prinsip Islam maka akan sempurnalah kehidupan kita dan sentiasa mendapat keredaan Allah SWT.


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML