Tuesday, March 11, 2014

MENGEJEK DAN MENGHINA

Jauhkan Diri Daripada Mengejek dan Mencela Sesama Mukmin

Sahabat yang dirahmati Allah,
Setiap orang Muslim adalah bersaudara. Seorang Muslim lain tidak boleh mengejek dan mecela sesama saudara Muslim. Boleh jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela.

Firman Allah s.w.t bermaksud :|"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman. Dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”
(Surah al Hujurat ayat 11).

Terkait dengan ayat ada dua catatan iaitu:

1. Jangan mencela dirimu sendiri, maksudnya ialah mencela antara sesama Mukmin kerana orang-orang Mukmin adalah bersaudara seperti satu tubuh.

2. Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti hai fasik, hai kafir , hai orang hitam dan sebagainya.

Ahmad ash Shawi al Maliki mengatakan, “Makna ayat adalah janganlah seorang itu mengolok-olok yang lain kerana boleh jadi pihak yang diolok-olok itu lebih agung dan mulia dibandingkan pihak yang mengolok-olok. Ringkasnya tidaklah patut seorang Muslim mengolok-olok saudaranya seagama bahkan semua makhluk ciptaan Allah. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik hatinya dan lebih ikhlas dan lebih bertakwa dibandingkan yang mengolok-olok.

Syeikh Abdurrahman as Sa’di mengatakan, “Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sebagian hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Yaitu janganlah sekelompok orang mengejek sekelompok yang lain baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama muslim.

Perbuatan ini terlarang dan hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang yang mengejek itu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Padahal boleh jadi pihak yang diejek itu malah lebih baik dari pada pihak yang mengejek. Bahkan inilah realita yang sering terjadi.

Mengejek hanyalah dilakukan oleh orang yang hatinya penuh dengan akhlak yang tercela dan hina serta kosong dari akhlak mulia.

Oleh kerana itu Nabi s.a.w. bersabda maksudnya, “Cukuplah seorang itu dinilai jahat jika dia merendahkan saudaranya sesama Muslim” (Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)”

Syeikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin berkata, “Jika telah diketahui bahwa manusia itu bertingkat-tingkat. Di antaranya manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah ilmu. Sebagian orang itu lebih berilmu daripada yang lain dalam ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu alat yang sangat membantu untuk mengusai ilmu agama semisal ilmu-ilmu tentang bahasa Arab sebagaimana nahwu, balaghah dan yang lainnya.

Manusia itu juga bertingkat-tingkat dalam masalah rezeki. Ada yang diberi rezeki yang melimpah. Ada pula yang diberi rezeki hanya cukup sekadarnya.

Manusia juga bertingkat-tingkat dalam akhlak. Ada yang memiliki akhlak luhur dan mulia, ada pula yang tidak demikian.

Manusia juga bertingkat-tingkat dalam masalah bentuk fizikal luaran .  Ada yang fizikalnya sempurna, ada juga yang tidak (cacat anggota).

Manusia juga bertingkat-tingkat dalam masalah status sosial. Ada yang status sosialnya tinggi, (berpangkat dan ternama)  ada pula yang biasa-biasa saja.

Apakah seseorang diperbolehkan untuk mengejek orang yang lebih rendah dalam berbagai hal di atas? Pasti ianya dilarang oleh Allah s.w.t.

Allah s.w.t. memanggil kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman  agar sebagian dari kita tidak mengejek sebagian yang lain. Yang melebihkan sebagian orang atas yang lainnya adalah Allah. Orang yang paling mulia disisi Allah s.w.t adalah orang yang paling bertaqwa.

Sesiapa yang mengejek orang lain kerana kekurangannya sebenarnya dia mengejek takdir Allah s.w.t.

Sahabat yang dimuliakan,
Mengapa kita ejek orang yang lebih rendah dibandingkan kita dalam masalah ilmu agama, harta, akhlak, bentuk fizikal, status sosial, dan keturunan? Bukankah Allah s.w.t. yang memberikan anugerah kepada kita, Dia juga yang menakdirkannya untuk berada di bawah kita, dalam pandangan kita, dalam banyak hal?

Suasana masyarakat kita sekarang ini berada di dalam keadaan parah kerana ejek-mengejek, merendahkan orang lain atau menjatuhkan maruah seseorang sudah menjadi perkara biasa.

Media arus perdana setiap hari membawa berita-berita fitnah, mengumpat, menghina orang lain tanpa usul periksa sehingga berita tersebut menjadi sensasi terutama seliberiti yang terkenal. Berita dibilik tidor pun di dedahkan kepada masyarakat umum untuk mendapat habuan keduniaan dan melariskan jualan. Akhlak seperti ini amat di tegah oleh Islam kerana sesiapa yang mendedahkan keaifan orang lain, Allah s.w.t akan dedahkan keaifannya dihari akhirat, mungkin di dunia lagi dia akan menerima balasannya daripada Allah s.w.t.

Sada Nabi s.a.w. maksudnya : "Siapa yang menutup keaiban orang Islam, Allah akan menutup keaibannya didunia dan diakhirat. Dan Allah sentiasa menolong hamba itu selagi hamba itu mahu menolong saudaranya."(Hadis Riwayat Muslim).

 Rasulullah s.a.w. pernah menyatakan salah seorang sahabat Ansar adalah ahli Syurga, maka Abdullah bin 'Amr r.a. ingin mengetahui apakah amalannya hingga dia telah terpilih menjadi ahli Syurga.

Abdullah bin 'Amr telah meminta izin ingin menjadi tetamu selama tiga hari dirumah lelaki tersebut untuk melihat amalan-amalannya. Dalam masa tiga hari beliau tidak nampak amalan-amalannya yang istimewa.Apabila Abdullah bin Amr hendak pulang lelaki tersebut pun berkata : "Engkau telah melihat amalanku, tetapi ada satu sebagai tambahan, aku tidak mempunyai perasaan buruk dalam hatiku tentang seorang Muslim. Aku tidak irihati jika Allah menganugerahkan kepada orang lain suatu nikmat istimewa.

Abdullah berkata : "Inilah amalan yang telah menaikkanmu kepada kedudukan itu, dan inilah suatu amalan yang tidak dapat kami lakukan."(Hadis Riwayat Ahmad, Bazzar dan Mujma uz Zawaid)

Sikap orang politik kadangkala sanggup meremehkan dan menghina musuh politiknya di sebabkan perbezaan ideologi. Para ulama kadangkala menjadi sasarannya dengan membuat penghinaan dan tuduhan tidak berasas. Mereka sanggup merendahkan hukum-hukum Allah s.w.t semata-mata untuk menjaga dan mempertahankan sistem hidup ciptaan manusia yang  mereka laksanakan.

Islam melarang seseorang Muslim menghina orang lain disebabkan bangsa atau warna kulit. Sesiapa saja samaada dari Bangladish, Indonesia, Pakistan, Afrika, India, Cina dan lain-lain selagi mereka orang Islam dan orang beriman sebenarnya mereka adalah saudara kita. Allah s.w.t tidak pandang seseorang kerana bangsanya atau warna kulitnya tetapi Allah s.w.t pandang taqwanya kepada-Nya.

Abu Zar r.a pernah terkeluar kata-kata kepada Bilal r.a. apabila berlaku sedikit perselisihan antara mereka, "Wahai budak hitam". Maka Bilal r.a terasa hati lalu mengadu kepada Rasulullah s.a.w. dan baginda memanggil Abu Zar dan mengatakan kepada beliau, "Kamu adalah seorang lelaki yang masih ada karat jahilaiah dalam hati kamu"
Bila mendengar teguran Nabi s.a.w Abu Zar terasa hina dan minta Bilal memijak kepalanya. Begitulah sensitif hati sahabat Rasulullah s.a.w. bila menerima tarbiyah dari baginda. s.a.w. Kerana menghina seseorang disebabkan keturunannya adalah dilarang kerana setiap anak Adam adalah serupa samaada kulit hitam atau putih semuanya adalah hamba Allah s.w.t.

Betapa banyak orang yang pada saat ini mengejek orang lain,pada masa yang lain Allah s.w.t timpakan pula kepadanya kehinaan hingga orang lain pula akan mengejek pada dirinya sebagai balasan di atas dosa yang ia lakukan.

Dari Muadz bin Jabal, Rasulullah s.a.w.bersabda maksudnya, “Siapa saja yang mencela saudaranya sesama Muslim karena sebab dosa yang pernah dia lakukan maka orang yang mencela tersebut tidak akan mati sampai melakukannya”.

Dari Watsilah bin al Asqa’, Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya, “Janganlah engkau menampakkan rasa gembira saat saudaramu sesama Muslim menderita kesusahan. Hal itu menjadi sebab Allah menyayanginya dan menimpakan cobaan pada dirimu”
(Hadis Riwayat Tirmidzi.)

Sahabat,
Marilah kita bina hubungan ukhwah Islamiyah dan silaturahim sesama Mukmin. Jauhilah sikap suka mengejek, menghina atau memerendahkan sesama Mukmin kerana setiap orang Mukmin adalah bersaudara. Jika kita jaga hubungan ini dan memperbaikinya maka kita akan mendapat redha Allah s.w.t samaada di dunia dan hari akhirat.No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML