Wednesday, January 1, 2014

WASIAT KEDUA-BELAS NABI MUHAMMAD S.A.W

Wasiat Kedua belas Nabi s.a.w. (Perihal Rukun Islam)

Dari Muadz bin Jabal r.a. beliau berkata : Saya bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Suatu hari saya sangat dekat dengan beginda semasa kami berjalan dan aku berkata : "Wahai Rasulullah, khabarkanlah kepada saya tentang suatu amal yang dapat memasukkan saya ke dalam Syurga dan dapat menjauhkan saya daripada api Neraka."

 Rasulullah s.a.w. bersabda : 'Engkau telah menanyakan perkara besar di mana perkara itu akan menjadi mudah bagi orang yang dikehendaki oleh Allah s.w.t. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, puasa dalam bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah.' 

Kemudian baginda bersabda lagi : 'Sukakah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? .

Saya menjawab ; 'Suka wahai Rasulullah' .

Baginda pun bersabda ; 'Puasa itu perisai, sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sepertimana air dapat memadamkan api. Begitu pula halnya dengan solatnya seseorang. Begitu pula halnya dengan solatnya seseorang di tengah malam. 

Dan baginda bacakan firman Allah s.w.t. :
'Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo'a kepada Tuhan-Nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Sesungguhnya tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka iaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.'
(Surah As-Sajdah ayat 16-17)

Kemudian baginda bersabda : 'Sukakah engkau aku khabarkan tentang pokok, tiang dan puncak daripada semua perkara?'

Saya berkata : 'Suka wahai Rasulullah.' 

Baginda bersabda : 'Pokok sesuatu perkara itu Islam, tiangnya adalah solat manakala puncaknya adalah jihad'. 

Baginda bersabda lagi : 'Sukakah engkau aku khabarkan cara mengendalikan semua itu?' 

Saya menjawab : 'Suka wahai Rasulullah'. 

Baginda bersabda : 'Cukuplah engkau menjaga ini sambil memberi isyarat kepada lidahnya'.

Saya bertanya : 'Apakah kita akan ditanya setiap apa yang kita ucapkan?' 

Baginda menjawab : 'Celakalah. Tiada tersungkur wajah-wajah manusia ke dalam Neraka melainkan kerana kurang menjaga perkataan-Nya (lidahnya)."

(Hadis Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih)

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML