Thursday, March 13, 2014

ORANG MUKMINTujuh Ciri-ciri Orang Mukmin Yang Melayakkan Diri Untuk Memasuki Syurga

أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad  S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Orang mukmin yang berjihad dijalan Allah SWT dan yang telah mewakafkan harta mereka di jalan-Nya akan mendapat balasan yang baik disisi Allah SWT iaitu balasan syurga. Allah SWT telah berjanji kepada mereka yang berjuang untuk menegakkan kebenaran dan mementang kemungkaran dimuka bumi ini dengan kemenangan dan kebahagiaan samaada di dunia maupun di hari akhirat.

Di dalam surah At-Taubah Allah SWT menerangkan tentang ciri-ciri orang  mukmin di dalam firman-Nya yang bermaksud : “Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat (at-taibun), yang beribadat (al-abidun), yang memuji (Allah) (al-hamidun), yang mengembara (melawat) (al-saihun), yang rukuk (al-raqiun), yang sujud (as-sajidun), yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar ( al-amiru bil makruf wanahu anil mungkar), dan memelihara hukum-hukum Allah (wal hafizuna lihududillah) dan bergembiralah orang-orang mukmin itu” (Surah at-Taubah ayat 112)

Huraiannya :

Pertama : At-Taibun (orang yang bertaubat).

Sifat pertama yang perlu wujud dalam diri orang mukmin dan para daie ialah taubat. Orang mukmin dan pejuang Islam haruslah lebih berhati-hati terhadap maksiat dan  apa sahaja bentuknya daripada musuh-musuh mereka. Dosa-dosa yang dilakukan oleh diri mereka lebih wajar ditakuti daripada musuh-musuh mereka sendiri.

Sekiranya berlaku sesuatu yang tergolong dalam amal maksiat mereka hendaklah bersegera memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah SWT  sebagai menyahut seruan Allah SWT yang terkandung di dalam firmanNya yang bermaksud : “Dan berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan dari Tuhan kalian dan berlumba-lumbalah mencari syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orng yang bertakwa”
(Surah Ali Imran ayat 133)

Kecenderungan bertaubat menyerah diri kepada Allah dan memohon keampunan daripadanya adalah sifat utama yang dimiliki oleh orang-orang mukmin.

Firman Allah SWT maksudnya : “Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendii lantas mereka ingat akan Allah lalu memohon keampunan terhadap dosa-dosa mereka dan siapakah pula yang berkuasa mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui”
(Surah Ali Imran ayat 135)

Keperluan kita mengawal dirinya daripada melakukan maksiat hendaklah meliputi dosa-dosa kecil kerana membiasakan diri memandang remeh terhadap dosa-dosa kecil akan mendorong seseorang untuk melakukan dosa-dosa besar pula. Ini berpatutuan dengan Sabda Nabi SAW yang bermaksud: “Jauhilah dosa-dosa kecil kerana apabila ia terkumpul pada diri seseorang lambat-laun akhirnya ia akan membinasakannya”

Untuk mewujudkan sifat taibun setiap orang mukmin  dan para daie hendaklah sentiasa bermuhasabah di mana ia dapat berbicara dengan dirinya, menilai, mengkritik, dan membersihkannya daripada karat-karat dosa. Dengan cara ini ia telah menyahut panggilan
Allah dalam firmanNya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan jalan ketakwaan, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorinya”. (Surah asy-Syams  ayat 7-10)

Sehubungan dengan itu para ulama berpendapat bahawa bertaubat dari setiap dosa adalah wajib. Sekiranya maksiat dan dosa itu ialah di antara manusia dengan Allah SWT maka taubat memerlukan tiga syarat iaitu :

1. Meninggalkan dosa-dosa itu dan tidak lagi mengerjakannya.

2. Menyesali terhadap perbuatan dosa yang telah berlalu.

3. Berazam tidak akan kembali melakukannya selama-lamanya.

Dosa terhadap manusia memerlukan empat syarat iaitu :

1. Meninggalkan dosa-dosa itu dan tidak lagi mengerjakannya.

2. Menyesali terhadap perbuatan dosa yang telah berlalu.

3. Berazam tidak akan kembali melakukannya selama-lamanya.

4. Memohon kerelaan dari orang-orang yang ia pernah di zalimi atau memulangkan hak yang pernah diambilnya. (sekiranya ia bersalah kepada manusia)

Kedua : Al-Abidun (orang yang beribadah)

Satu lagi sifat yang harus menjadi amalan orang mukmin adalah suka beribadat kepada Allah. Manusia-manusia abid ialah mereka yang beribadah kepada Allah dalam setiap gerak-geri dan tindak tanduk, begitu juga dengan perkataan dan perbuatan mereka supaya dengan itu mereka dapat memenuhi tujuan utama hidupnya sebagaimana firman Allah SWT maksudnya : “Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku”
( Surah Az-Zariyat  ayat 56)

Apabila Allah SWT telah menjadi matlamat kita, sasaran ibadah kita, arah dan matlamat hidup kita maka kita akan berpegang teguh dengan segala perintahNya dalam setiap urusan hidup. Dengan tindak tanduk seperti ini memenuhi dan mengisi pengertian untuk menjadikan kehidupan seluruhnya tergolong dalam ibadah kepada Allah Azzawajalla, sesuai dengan pengakuan: Firman-Nya yang bermaksud : “Katakanlah: 'Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam'.” (Surah an-An’am ayat 162)

Apabila berhadapan dengan keterangan yang pasti dari nas maka tidak ada ruang untuk berijtihad. Di hadapan ketentuan syariat yang pasti tiada tempat untuk hawa nafsu. Sesuatu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak wajar lagi untuk sesiapa pun berdolak dalik lagi mengenainya.

Ini juga bererti segala tindak tanduk dalam kehidupan manusia samaada dalam konteks individu ataupun dalam hubungan dengan orang lain hendaklah mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambaNya.

Dengan pengertian yang menyeluruh seperti ini kita dapat beribadah kepada Allah SWT dalam seluruh urusan hidup kita. Dalam pengertian seperti ini juga tidur menjadi ibadah, bekerja menjadi ibadah, berumah tangga, berjalan, mengajar, semuanya mengikut peraturan yang diredai-Nya.

Ketiga : Al-Hamidun (orang yang memuji Allah)

Al-Hamidun ialah golongan manusia yang hati-hati mereka sangat peka terhadap nikmat Allah SWT kepada mereka. Lidah-lidah mereka menyatakan kesyukuran dan pujian terhadap Allah sedangkan anggota tubuh badan pula mengajukan pengorbanan bagi mencari keredaan-Nya.

Siapakah yang lebih patut dan lebih wajar dari orang mukmin dan para daie untuk mengucapkan kesyukuran terhadap Allah SWT?. Bukankah mereka orang-orang yang mendapat nikmat hidayah dan nikmat iman.

Firman Allah SWT maksudnya : “Tetapi Kami jadikan al-Quran itu laksana cahaya yang denganNya Kami tunjuki siapa yang Kami kehendaki diantara hamba-hamba Kami. Sesungguhnya Kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus”.
(Surah Al-Syura ayat 52)

Sesungguhnya nikmat Allah terhadap hambaNya tidak dapat dihitung. Segala sesuatu di dalam alam semesta, segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan segala sesuatu yang wujud dalam kehidupan menjadi bukti terhadap nikmat Allah SWT yang amat banyak.

Allah SWT berfirman maksudnya : “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Dan menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya”.
(Surah Nuh ayat 15-18)

Memang segala nikmat ini dan lain-lain lagi yang memenuhi alam semesta menjadi bukti atas kemurahan dan pemberian Allah SWT serta kasih-sayangnya terhadap hamba-hambaNya. Pernyataan terima kasih dan syukur terhadap nikmat itu hanya dapat disempurnakan apabila seseorang itu mempergunakan segala nikmat itu dalam amal-amal yang diredai oleh Allah SWT yang memberi nikmat tersebut.

Inilah perintah Allah SWT di dalam banyak ayat-ayat al-Quran, antaranya: “Kerana itu ingatlah kamu kepadaKu nescaya Aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu” (Surah al-Baqarah ayat 152)

Allah SWT akan meredai seseorang hamba-Nya yang memakan sesuatu makanan kemudian ia bersyukur di atas nikmat makanan itu atau hamba-Nya yang meminum sesuatu minuman kemudian ia bersyukur atas nikmat minuman itu.

Orang mukmin dan para daie seharusnya memuji dan mensyukuri Allah SWT di dalam masa senang dan susah, di dalam kesempitan dan kemewahan, sehingga mereka termasuk di dalam golongan manusia yang sabar dan bersyukur.

Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang bermaksud :
"Amat menakjubkan sikap mukmin yang sentiasa memandang baik terhadap segala sesuatu di sekelilingnya. Apabila seseorang mukmin itu memperolehi kebaikan, dia terus memuji dan bersyukur kepada Allah dan itu adalah baik baginya. Jika dia ditimpa keburukan, maka
dia pun memuji Allah  dan bersabar menghadapinya dan ini pun baik baginya, seseorang mukmin akan tetap diberi pahala di atas setiap amalan yang yang dilakukannya sehingga diberikan pahala terhadap makanan yang disuapkan ke dalam mulut isterinya."
(Hadis Riwayat Ahmad dan  Abu Daud.)

Keempat : Al-Saihun (orang yang mengembara / melawat)

Pengembara di sini ialah pengembaraan penglibatan, pemikiran, hati dan perasaan dengan melihat makhluk ciptaan Allah di langit dan bumi. Pengembaraan para mukmin adalah pengembaraan menjelajah diri dan segala sesuatu yang disekelilingnya.

Allah berfirman maksudnya : “Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal (iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 'Ya Tuhan Kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, peliharalah kami dari api neraka'.” (Surah Ali-Imran ayat 190-191)

Betapa perlunya orang-orang mukmin dan para daie kepada pengembaraan meneroka dan menjelajah alam semesta yang luas terbentang, angkasa lepas dan galaksi bintang-bintang yang memperlihatkan kepada mereka itu betapa keagungan dan kebesaran kekuasaan Allah. Ini tentunya dapat mendorong mereka untuk mentaati Alah dan beribadah kepadaNya.

Alangkah perlunya para mukmin mengembara kepada pengembaran-pengembaraan meneliti sejarah pertarungan antara kebenaran dengan kebatilan di mana mereka dapat melihat dengan jelas bagaimana kemegahan para taghut, para pemerintah yang zalim dan perancangan musuh-musuh Islam hancur berkecai berhadapan dengan benteng Islam. Mereka pasti insaf bahawa negara yang diasaskan di atas kebatilan usianya tidak panjang sedangkan kuasa yang dibina atas dasar kebenaran ianya kekal hingga hari kiamat.

Firman Allah SWT maksudnya : “Maka berjalanlah kamu di atas muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul)”
(Surah an-Nahl ayat 36)

Apabila seorang mukmin dan daie meneliti rahsia kejadian-kejadian Allah SWT, meneliti dalam dirinya, kehidupan sekelilingnya, pada air, udara, tumbuh-tumbuhan dan haiwan pasti ia melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam perbezaan bahasa-bahasa manusia, warna kulit, perangai kecenderungan, keinginan dan rupa paras. Keimanannya pasti akan lebih kukuh dan rasa takutnya terhadap Allah makin tinggi. Begitu juga keimanannya akan semakin mendalam.

Sebagian  ahli tafsir menerangkan bahawa orang-orang yang mengembara / melawat (as-saihuun) pada ayat tersebut adalah orang yang berpuasa sebab mereka melakukan lawatan (kunjungan) kepada  Allah. Makna lawatan, tegas beliau, di sini adalah bahawa puasa merupakan penyebab mereka (orang yang berpuasa) boleh sampai kepada Allah. Lawatan kepada Allah ditandai dengan meninggalkan seluruh kebiasaan yang selama ini dilaksanakan  (contoh makan, minum, mendatangi isteri di siang hari) serta menahan diri dari rasa lapar dan dahaga.

Kelima : Al-Raqiun dan As-Sajidun (orang yang rukuk dan sujud)

Manusia yang sering rukuk dan sujud ialah golongan yang mengambil berat soal-soal ibadah mengukuhkan dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Mereka ialah orang-orang yang begitu memelihara solatnya sammada dalam saat berdiri, duduk, atau mengiring mereka menjadikan ibadat sebagai bekalan.

Firman Allah SWT maksudnya : “orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingati Allah, melaksanakan solat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang (hari kiamat)"(Surah an-Nur ayat 37)

Orang mukmin dan para daie terutamanya pada zaman ini amat perlu mempunyai hubungan dengan Allah sesuai dengan tangungjawab yang dipikul dan cabaran-cabaran besar yang merintangi perjalanan. Kemenangan para sahabat Nabi SAW dan orang-orang soleh untuk mengembangkan dakwah yang dibawa oleh mereka adalah hasil kekuatan hubungan mereka terhadap agama Allah. Begitu juga kerapnya amalan-amalan mereka dalam melaksnakan amalan-amalan sunat apatah lagi amalan fardu yang diwajibkan.

Allah SWT berfirman maksudnya : “Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)” (Surah Az Zariyat ayat 17-18)

Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Aisyah r.ha. dia berkata , "Aku mencari Nabi SAW di suatu malam dan aku menemui baginda sedang rukuk dan sujud sambil mengucapkan :

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَنْتَ
Subhanaka Wabihhamdika , Laa Ila Ha Illa Anta
(Maha Suci Engkau dan segala Puji bagi-Mu . tiada tuhan yang patut di sembah melainkan Engkau)
(Al-Adzkar An-Nanawiyyah hal.94 , dan Sahih Muslim (1/352) Abu A'wanah dan an-Nasa'ie)

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud :
"Tetaplah kamu memperbanyak sujud. Ini kerana tidaklah engkau sujud sekali kepada Allah melainkan Allah akan mengangkatmu satu darjat dan akan menghapuskan satu kesalahan."
(Hadis Riwayat Muslim, At-Tarmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah)

Keenam : Al-Amiru bil Makruf Wanahu Anil Mungkar ( orang yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar).

Perlaksanaan amar makruf nahi mungkar merupakan tugas utama orang mukmin. Seseorang muslim tidak akan menjadi muslim benarnya selama ia tidak melaksanakan tugas ini dalam lingkungan dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Jika tugas-tugas ini diabaikan bagaimanakah mereka akan dapat meletakkan dirinya sebagai pemberi nasihat, penunjuk jalan, pembimbing dan juga sebagai pemimpin?.

Amar makruf adalah suatu taklif rabbani (tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah) sebelum ianya menjadi taklif haraki. Taklif rabbani dinyatakan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang bermaksud : “Dan hendaklah ada dikalangan kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (Surah Ali-Imran  ayat 104)

Disamping itu di dalam hadis-hadis nabawi pula terdapat banyak keterangan-keterangan yang memperkukuh dan memperjelaskan lagi keterangan al-Quran tentang kewajipan berdakwah amar makruf nahi mungkar, nasihat dan ingat mengingati supaya mengikut kebenaran.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Barangsiapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu hendaklah ia mengubah dengan lidahnya (perkataannya) dan jika ia tidak mampu (juga) maka hendaklah (membenci dan menolak) dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Dan selepas itu tidak ada lagi iman walaupun sebesar biji sawi”
(Hadis Riwayat Muslim)

Rasulullah SAW begitu menekankan keperluan melaksanakan tugas ini yang dianggap sebagai kunci kedamaian dan kebahagiaan masyarakat. Rasulullah SAW  bersabda maksudnya :

“Demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaanNya hendaklah kamu meyuruh yang makruf, melarang kemungkaran (jika tiada) Allah akan menimpakan ke atas kamu seksa-Nya kemudian kamu berdoa kepadaNya tetapi doa kamu tidak akan diperkenankan”

Hakikatnya banyak sekali dalil-dalil daripada al-Quran dan as-Sunah yang menegaskan betapa pentingnya umat Islam mengamalkan amar makruf dan nahi mungkar dalam kehidupan. Sebenarnya tujuan Allah dan Rasul-Nya menyuruh kepada perkara yang sedemikian tidak lain supaya membina kesejahteraan umat manusia, supaya manusia hidup dalam rukun damai dan saling ingat mengingatkan antara satu sama lain.

Justeru itu orang mukmin dan para daie harus menyedari bahawa di antara syarat penting menjalankan tugas amar makruf nahi mungkar, ialah perlunya mereka menjadi qudwah hasanah contoh tentang dakwah yang menjadi seruannya kepada orang ramai. Menjadi qudwah kepada perkara yang disuruh orang melakukannya dan di dalam perkara yang dilarang orang lain meneruskannya. Sekiranya amalnya berbeza dari kata-katanya maka sia-sialah amalnya dan hilanglah ganjaran untuknya.

Ketujuh : Wal hafizuna li hududillah ( orang yang memelihara hukum-hukum Allah)

Mereka ialah golongan yang berjuang untuik melaksanakan perintah-perintah Allah terhadap diri, dan masyarakatnya. Sekiranya perintah-perintah Allah SWT tidak mungkin dilaksanakan dalam bentuk yang sempurna tanpa kekuasaan dan pemerintahan Islam maka usaha dan perjuangan menegakkan pemerintahan Islam dan memelihara hukum-hukum Allah menjadi satu perkara yang wajib.

Kehidupan orang mukmin dan para daie hendaklah berlangsung di dalam dua landasan yang seimbang dalam usaha menegakkan hukum-hukum Allah.

Landasan pertama – Ia hendaklah menegakkan hukum-hukum Allah dalam dirinya dan terhadap persekitarannya sedaya yang mungkin. Itulah tanggungjawab individu orang yang mukmin baik laki-laki mahupun perempuan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT maksudnya : “Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka; ialah ucapan, “Kami mendengar dan kami patuh”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.
(Surah an-Nur ayat 51)

Firman-Nya lagi yang bermaksud : “Dan tidak patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, dalam kesesatan yang amat nyata” (Surah al-Ahzab ayat 36)

Landasan kedua orang mukmin dan para daie hendaklah segera bekerja bagi mencapai matlamat menegakkan dan memelihara hukum-hukum Allah secara keseluruhannya. Iaitu dengan menegakkan Daulah Islamiah yang melaksanakan hukum-hukum Allah di dalam pemerintahan. Ini adalah kewajipan dan tanggungjawab ‘amal jamai’ yang tidak akan gugur wajibnya dari pundak orang-orang Islam sehinggalah ia terlaksana dan matlamatnya tercapai dengan izin Allah SWT. 

Firman Allah SWT maksudnya : “Maka demi Tuhanmu mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau (hai Muhammad) hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (Surah an-Nisa ayat 65)

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita memahami dan menghayati tujuh ciri-ciri orang mukmin yang melayakkan diri untuk memasuki syurga Allah SWT seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT di dalam kitab suci al-Quranul karim. Kita tidak mungkin mampu menghayati Islam yang syumul apabila kita hidup berseorangan tanpa memiliki sahabat-sahabat yang soleh dan jemaah Islam yang mampu menghayati Islam sebagai satu cara hidup. Hidup kita perlu tolong menolong, bantu membantu dan nasihat-menasihati semata-mata mencari keredaan Allah SWT.

Orang Mukmin Akan Persiapkan Tiga Perkara Sebelum Kedatangan Ramadan

Sahabat yang dirahmati Allah,
Ramadhan akan menjelma dalam masa beberapa hari lagi,
kedatangannya membawa seribu rahmat untuk orang berpuasa.
Setiap detiknya mengandungi keampunan dan keberkatan.
Kedatangannya dinanti oleh orang yang bertakwa.

'Ya Allah, berkatilah kami dibulan Syaaban ini dan panjangkan umur kami dan sampaikanlah kami di bulan Ramadhan al-Mubarak'

Sudahkah kalian persiapkan diri dan hati untuk menyambut kedatangan Ramadan?
Adakah kalian merasa gembira atau resah bila kehadiran Ramadan?

Nabi SAW  ada menyatakan sesiapa yang merasa gembira dengan kedatangan Ramadan ia dijauhkan dari api neraka.!

Tanda orang mukmin itu, hatinya terpaut pada Ramadan, jiwa dan perasaannya seronok dan bergembira kerana di bulan inilah ia dapat mempertingkatkan iman dan takwanya kepada Allah SWT., dilipatkan ganda pahala dan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu.

Sahabat yang dimuliakan,
Sebagai orang mukmin kita perlu membuat tiga persiapan penting sebelum kedatangan Ramadhan :

Pertama : Persiapan ilmu tentang Ramadan.
Membuka kitab mengenai adab-adab puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa dan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Dan amalan-amalan yang perlu dilaksanakan semasa berpuasa.

Syarat Sah Puasa ialah :
1. Islam, tidak sah puasa orang kafir
2. Berakal yang bermaksud mumayyiz, tidak sah puasa orang gila dan kanak-kanak yang belum mumayyiz kerana mereka tidak memiliki niat. Puasa kanak-kanak yang sudah mumayyiz adalah sah. Apabila usianya mencapai 7 tahun, dia hendaklah diminta supaya berpuasa jika dia mampu melaksanakanya. Apabila usianya mencapai 10 tahun, dia hendaklah dipukul kerana meninggalkanya sebagaimana sembahyang.
3. Tidak mempunyai keuzuran yang menghalangnya daripada berpuasa seperti berada dalam keadaan haid atau nifas, pengsan atau gila sepanjang hari.

Sabda Nabi SAW  bermaksud :  “Diangkat qalam (tulisan amalan) daripada tiga jenis manusia : daripada orang tidur sehingga dia bangun, daripada kanak-kanak sehingga dia bermimpi (baligh) dan daripada orang gila sehinggalah dia berakal“. 
(Hadis Riwayat Abu Daud  dan selainnya). 

Kedua : Persiapan hati dan jiwa.
Di akhir bulan Syaaban ini perlulah kalian membuat persiapan hati dan jiwa kalian untuk memohon keampunan kepada Allah di atas segala dosa-dosa yang telah kalian lakukan sebelum ini. Hendaklah kalian merintih dan mengharap belas kasih daripada Allah SWT. supaya mengampunkan dosa-dosa yang lalu hingga berlinang air mata. 

Imam al-Ghazali berkata, "Orang yang bijak adalah mereka yg merintih dan memohon keampunan kepada Allah SWT  sebelum datangnya Ramadan"

Kalian juga perlu meminta maaf kepada ibu bapa, suami, isteri, anak-anak, jiran tetangga, sahabat-sahabat, rakan-rakan dan sesiapa saja yang telah kalian melakukan dosa kepada mereka.

Pesanan Jibril a.s. kepada Rasulullah SAW. ketika hadirnya Ramadan:
"Jangan tinggalkan bermohon maaf dengan tiga golongan ketika hadirnya Ramadan :
Pertama : Mohon maaf dari kedua ibu bapamu.
Kedua : Mohon maaf sesama suami dan isteri.
Ketiga : Mohon maaf daripada keluarga, sahabat handai dan mereka berada disekelilingmu" 

Diharapkan masuk saja  dibulan Ramadan kalian telah bersih dari dosa-dosa besar dan kecil, semoga keberkataan Ramadan dapat kalian miliki sepenuhnya.

Ketiga : Ikhlaskan hati kalian kepada Allah SWT
Ikhlaskan hati  kepada Allah SWT  bahawa kalian berazam menjadikan  Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang akan di laksanakan daripada Ramadan sebelumnya semoga memiliki  TAKWA  di akhir Ramadan dengan keazaman :
1. Membaca al-Quran 30juzuk  termasuk memahami maknanya.
2..Melaksanakan solat berjemaah 5 waktu dimasjid atau surau secara berjemaah.
3. Melaksanakan solat terawih dimasjid atau surau secara berjemaah termasuk witir.
4. Mengikuti tazkirah Ramadan.
5. Tidak meninggalkan solat duha.
6. Memperbanyakkan sedekah setiap hari .
7. Sentiasa berwuduk
8. Melaksanakan solat tahajjud.
9. Memperbanyakkan berdoa siang dan malam.
10. Meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa.
11. Menambahkan amalan-amalan sunat disepanjang bulan Ramadan samaada siang atau malam.

Sahabat yang dihormati,
Takwa adalah kekuatan dalaman anugrah Allah SWT  kepada hamba-hamba-Nya yang ikhlas beribadah semata-mata mencari keredan-Nya, semakin tinggi takwa kalian, maka semakin hampir dan mulia kalian di sisi Allah SWT.

Nabi SAW  bersabda yang bermaksud, " Solat yang lima, Jumaat hingga Jumaat dan Ramadan hingga Ramadan menghapuskan dosa-dosa yang di antaranya apabila (dengan syarat) dijauhi dosa-dosa besar."

Jadikanlah madrasah Ramadan ini untuk kalian bersihkan hati dari dosa-dosa dan jinakkanlah nafsu yang liar supaya ia ikut arahan iman, berlapar penting untuk menjinakkan nafsu.

Apabila puasa mengikut sunnah Nabi, hati muslim menjadi lembut dan takut kepada azab Allah. Muslim akan lebih teliti dalam tindak tanduknya.
Apabila kalian berpuasa, puasalah segala-galanya ;
Berpuasa pada perut ialah tidak makan dan minum.
Berpuasa pada lidah ialah tidak bercakap sia-sia atau mengumpat.
Berpuasa pada telinga ialah tidak mendengar muzik rock dan perbualan lucah.
Berpuasa pada mata ialah tidak memandang yang berdosa seperti aurat dan pandangan marah.
Berpuasa pada kaki tidak menuju ketempat maksiat dan sia-sia.

Jagalah masa kalian , tinggalkan perbuatan sia-sia dan cakap kosong.
Bila kalian dimarahi, bersabarlah dan katakanlah 'saya sedang berpuasa'
Gunakanlah masa kalian untuk membaca al-Quran, berzikir, berselawat, solat-solat sunat.
Tambahkanlah ilmu  dengan membaca hadis, tafsir al-Quran. buku-buku ulama muktabar dan hadirilah mana-mana majlis ilmu yang bermanfaat.

Sahabat yang dikasihi,
Banyakkanlah beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT,
kerjakanlah solat tarawih sepenohnya dua puluh rekaat termasuk tiga witir.

Janganlah kalian merasa beban dengan ibadah sunat, kerana sesungguhnya satu amalan sunat yang kalian kerjakan akan mendapat pahala satu amalan fardu, dan satu amalan fardu akan digandakan Allah SWT kepada 70 kaliganda.

Inilah rahmat Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, di bulan yang mulia ini.

Ingatlah , orang yang berpuasa mengikut adabnya akan menjadi 'orang baru' kerana berjaya membuang segala kelemahan diri.

Ramadhan di akhiri dengan kesedihan kerana berpisah dengan limpahan rahmat dan keampunan Allah.

Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Jikalau para hamba itu mengetahui apa dia Ramadan, nescaya umatku berangan-angan setahun itu kesemuanya Ramadhan."

Akhir kata, mulai sekarang, kalian buatlah persiapan serapi mungkin. Buatlah jadual harian sebulan penuh apakah bentuk amalan dan ibadah yang akan dilaksanakan. Anggaplah Ramadhan kali ini merupakan Ramadan terbaik yang akan kalian laksanakan dalam rangka mencari keredhaan Allah SWT.

Laksanakan Lapan Amanah Untuk Orang Mukmin.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Allah s.w.t  telah menjadikan setiap sesuatu di dunia ini  berpasang-pasangan. Malam dengan siang, bumi dengan langit dan lelaki dengan perempuan. Penciptaan keatas lelaki dan perempuan adalah ujian Allah s.w.t. Masing-masing akan di soal di hari akhirat nanti apakah semasa hidup di dunia ini telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di amanahkan oleh-Nya?

Allah s.w.t telah menyeru kepada lelaki dan perempuan Muslim dan lelaki dan perempuan Mukmin bahawa terdapat lapan amanah dan tanggungjawab yang mesti di laksanakan di dunia ini iaitu ketaatan, benar, sabar, khusyuk, bersedekah, berpuasa, memelihara kehormatan dan banyak menyebut (nama ) Nya. Jika kesemua yang dinyatakan ini dapat disempurnakan maka ganjaran yang besar oleh Allah s.w.t iaitu keampunan dan pahala yang benar di akhirat nanti.

Firman Allah s.w.t.  yang bermaksud :" Sungguh lelaki dan perempuan Muslim, lelaki dan perempuan Mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang benar."
(Surah al-Ahzab ayat 35)

Ummu 'Imarah al-Anshari r.ha. berkata : "Ayat ini (Surah al-Ahzab ayat 35) diturunkan berkenaan dengan perkataanku kepada Rasulullah s.a.w. : "Wahai Rasulullah, aku melihat wahyu-wahyu yang diturunkan Allah selalu berkaitan dengan kaum lelaki. Tak pernah ada kaum wanita disebut-sebut dalam wahyu Allah."
(Hadis Riwayat Tirmidzi -hadis hasan)

 Sahabat yang dimuliakan,
Allah s.w.t tidak bezakan di antara lelaki dan perempuan jika kedua-duanya berpegang dengan prinsip, "kami dengar dan kami patuh" maka rahmat dan kasih sayang Allah s.w.t akan di berikan-Nya di dunia ini dan dihari akhirat akan mendapat balasan Syurga seluas langit dan bumi.

Lapan perkara tersebut adalah seperti berikut :

Pertama : Ketaatan.
Firman Allah s.w.t maksudnya : "Dan tidaklah pantas bagi lelaki yang Mukmin dan perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa menderhakai  Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata."

Qatadah  r.a meriwayatkan bahawa suatu ketika, Rasulullah s.a.w meminang Zainab r.ha untuk Zaid bin Harithsah (anak angkat baginda). Zainab r.ha mengira, Rasul s.a.w hendak meminang untuk baginda sendiri. Zainab r.ha menolak bila mengetahui pinangan itu untuk Zaid r.a. Setelah turun ayat ini , Zainab menerima pinangan tersebut." (Hadis Sahih Riwayat Thabrani. Lihat Qurthubi 8/5455 dan Ibnu Katsir : 4/246).

Berdasarkan ayat di atas lelaki dan perempuan Mukmin wajib mematuhi segala arahan Allah s.w.t. dan Rasul-Nya tanpa soal dan banyak alasan. Melaksanakan semua yang diwajibkan Allah s.w.t dan meninggalkan semua larangan-Nya.

Kedua : Benar.

Dari Abu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya : "Sesungguhnya berkata benar menuntun kepada  kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menuntun ke Syurga, dan sesungguhnya seorang laki-laki akan senantiasa berkata benar sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang berkata benar. Dan sesungguhnya bohong itu menuntun kepada kedosaan dan sesungguhnya kedosaan itu menuntun ke Neraka, dan sesungguhnya seorang laki-laki akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong."

Dalam riwayat lain, Rasulullah s.a.w. juga menganggap pembohong itu dalam kebinasaan.

Sabda Nabi s.a.w maksudnya : "Celakalah berkata-kata dengan kata-kata yang menyebabkan manusia menertawakannya padahal ia berbohong, celakalah baginya, celakalah baginya, celakalah baginya." (Hadis Riwayat  Ahmad dan Tirmidzi)

Bukan lelaki sahaja yang mesti berkata benar tetapi perempuan juga di wajibkan berkata benar dan tidak berbohong.
Ketiga : Sabar.

Firman Allah s.w.t maksudnya : "Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira"
(Surah az-Zumar, ayat10).

Seterusnya Allah s.w.t. juga berfirman: "Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar; (Iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: 'Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.' Mereka itu ialah orang-orang yang menerima selawat dari Tuhan mereka serta rahmat-Nya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk-Nya."
(Surah al-Baqarah, ayat 155-157).

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud : "Menakjubkan perihal orang yang beriman. Sesungguhnya setiap perkara dalam urusannya (orang Mukmin ) semuanya adalah baik baginya dan tidak berlaku hal yang demikian melainkan ke atas mereka yang beriman. Jika dia ditimpa kesusahan dia bersabar maka yang demikian adalah baik baginya dan jika dia didatangkan kemudahan dia bersyukur maka yang demikian adalah baik baginya."
(Hadis Riwayat Muslim)

Keempat : Khusyuk.

Kusyuk dalam menunaikan solat.
Orang Mukmin mampu melaksanakan solat dengan khusyuk sesuai dengan keteguhan dan kemantapan iman dimilikinya. Pengertian khusyuk mencakupi seseorang itu memahami apa yang dibaca dan dilakukannya dalam solat.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud : "Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan solat dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk; (Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka, dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya"
(Surah al-Baqarah ayat 45-46)

Menurut Imam al-Ghazali, dalam khusyuk itu juga harus ada rasa takut kepada Allah. Solat yang dikerjakan dengan khusyuk adalah syarat pertama untuk mewarisi Syurga Firdaus.

Kelima : Bersedekah.

Sedekah memiliki keutamaan dan pahala yang besar di dunia dan akhirat. Hanya orang yang diinginkan Allah dan diberi-Nya taufiklah yang akan mendapatkan itu semua. Oleh itu setiap Muslim Mukmin mestilah merebut peluang yang besar ini untuk kebaikan di dunia dan akhirat.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
“Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu sebelum seorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya, (kalau tidak) maka ia (pada saat itu) akan merayu dengan katanya : “Wahai Tuhanku! Alangkah baiknya kalau Engkau lambatkan kedatangan ajal matiku- ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang soleh.”
(Surah al-Munafiqqun ayat 10)

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :
“Sungguh sedekah itu akan memadamkan kemarahan Tuhan dan menghindarkan dari kematian yang buruk (su’ul khatimah).”
(Hadis Riwayat al-Tirmidzi)

Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud :
“Sedekah akan memadamkan kesalahan (dosa), sebagaimana air memadamkan api.”
(Hadis Riwayat al-Tirmidzi)

Keenam :  Berpuasa.

Allah memberikan keistimewaan kepada umat yang berpuasa dibulan Ramadhan dengan menyediakan satu pintu khusus di Syurga yang dinamai Al Rayyan. Pintu Syurga Al Rayyan ini hanya disediakan bagi umat yang berpuasa.

Kata Nabi s.a.w.dalam satu hadisnya yang bermaksud : " Pintu Rayyan hanya diperuntukkan bagi orang-orang berpuasa, bukan untuk lainnya. Bila pintu tersebut sudah dimasuki oleh seluruh rombongan ahli puasa Ramadhan, maka tak ada lagi yang boleh masuk ke dalamnya. (Hadis Riwayat  Ahmad dan Bukhari-Muslim).
Nabi s.a.w. bersabda maksudnya : “Puasa (Ramadhan) merupakan perisai dan benteng yang kokoh dari siksa api Neraka.” (Hadis Riwayat  Ahmad dan Baihaqi). 

Ketujuh : Menjaga kehormatan.

1. Menutup aurat samaada lelaki dan perempuan  sebagai upaya syar’i untuk menjaga atau melindungi kehormatan, dan mencegah semua hal-hal yang mengakibatkan terjadinya kecurigaan, fitnah dan kerusakan.

2. Kesucian hati: Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, mengisi hati mereka dengan ketaqwaan dan menjunjung tinggi kehormatan. Maha benar Allah yang telah berfirman maksudnya :"Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka"
( Surah al-Ahzâb: 53)

3. Kemuliaan akhlak atau budi pekerti: Senantiasa berakhlak mulia seperti menundukkan pandangan samaada lelaki atau perempuan, dan tidak mengekori aurat lelaki atau perempuan,  memiliki sifat kesopanan dan rasa malu.

Daripada Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Iman mempunyai lebih daripada enam puluh cabang. Adapun malu adalah salah satu cabang dari cabang iman."
(Hadis riwayat Imam al-Bukhari)

Firman Allah s.w.t maksudnya : "Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu" (Surah al-Ahzab ayat 59)

Kelapan : Banyak berzikir menyebut nama Allah.

Allah Yang Maha Besar selalu mengingatkan kita di dalam kitab-Nya Al-Quran Al-Karim supaya 
berzikir seperti berikut:

“Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebahagian dari malam, maka sujudlah kepadaNya dan bertasbihlah kepadaNya pada bahagian yang panjang di malam hari.” 
( Surah Al Insan ayat 25 - 26)

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Nabi s.a.w bersabda maksudnya : "Sesungguhnya Allah s.w.t Yang Maha Memberkati lagi Maha Tinggi memiliki para Malaikat yang mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah s.w.t. Para Malaikat selalu mengelilingi bumi. Para Malaikat sentiasa memerhati majlis-majlis zikir. Apabila mereka dapati ada satu majlis yang dipenuhi dengan zikir, mereka turut mengikuti majlis tersebut di mana mereka akan melingkunginya dengan sayap-sayap mereka sehinggalah memenuhi ruangan antara orang yang menghadiri majlis zikir tersebut dan langit. Apabila orang ramai yang hadir dalam majlis tersebut beredar, para malikat naik ke langit." 

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya : "Hendaklah kamu sentiasa perbaharui iman kamu". Para sahabat Rasulullah s.a.w. berkata "Wahai Rasulullah s.a.w. bagaimanakah kami perbaharui iman kami?" Rasulullah s.a.w. menjawab "Ucapkanlah: "Laailaha illallah sebanyaknya".

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita menghayati semua perintah dan suruhan Allah s.w.t . Orang Mukmin lelaki dan perempuan tidak banyak alasan untuk melaksanakan kepatuhannya. Laksanakanlah dengan ikhlas lapan perkara yang dihuraikan diatas dengan bersungguh-sungguh supaya kita akan mendapat keampunan dan pahala yang besar di sisi-Nya diakhirat nanti.

Takut Kepada Allah Sifat Orang Mukmin.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Di dalam jiwa manusia hanya boleh menerima salah satu saja samaada jalan fujur (keburukan) atau jalan taqwa. Manusia boleh buat pilihan sendiri tanpa dipaksa-paksa.

Firman Allah s.w.t :

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

 "Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada fujur (kejahatan), dan yang membawanya kepada bertaqwa" (Surah Ash-Syams ayat 8)

Apabila seseorang itu memilih jalan fujur (kejahatan) maka manusia akan menanggung akibat daripada kesilapan ini  . Firman Allah s.w.t maksudnya : 
“Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya dia (akan merasakan) kehidupan yang sempit (di dunia), dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta” (Surah Thaaha ayat 124).


Sebaliknya orang Mukmin akan memilih jalan taqwa kerana jalan ini boleh menyelamatkan kehidupannya di dunia dan akhirat.


Firman Allah s.w.t. maksudnya :
"Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertaqwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (Surah al-Baqarah ayat 212)

Firman-Nya lagi yang bermaksud : "Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?"(Surah al-An'am ayat 32)

Sahabat yang dimuliakan,
Hati manusia yang memilih jalan fujur (kejahatan) sebenarnya ia mengundang syaitan hadir di hatinya, jiwanya akan dikuasai hawa nafsu amarah, matlamat hidupnya hanya untuk dunia semata-mata, jiwanya tidak pernah merasa puas dengan kemewahan hidup dan tidak pernah bersyukur. Demi untuk mengejar dunia yang mempersonakan tidak kira halal haram semuanya dikebas tanpa takut bahawa satu hari nanti ia akan bertemu dengan Allah s.w.t dan akan disoal hartanya darimana dia perolehi dan kemana pula dia belanjakan?

Berbeza pula dengan orang yang memilih jalan taqwa, hatinya sentiasa diisi dengan malaikat kerana banyaknya berzikir dan meningati Allah, banyak membaca al-Qur'an dan solat tahajjud, ia merasakan bahawa hidup di dunia adalah tempat sementara waktu dan di akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Di dunia adalah tempat ia bercucuk tanam dan  di akhirat adalah tempat memetik hasil-hasilnya.

Orang bertaqwa tidak mengenal letih, putus asa dan kecewa dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Dunia tempat bekerja bukan tempat rehat. Ia terus gigih melaksanakan amal soleh, memperbanyakkan amal ibadah, meningkatkan ilmu fardu ain dan menyampaikannya, berdakwah dan berjihad di jalan Allah s.w.t.

Dunia tempat menanam, akhirat tempat menuai. Waktu menanam  memanglah susah, tidak semudah waktu menuai. Tetapi tanpa melalui kesusahan, tidak akan dapat menikmati kesenangan. Orang bertaqwa  sekali-kali tidak akan terpengaruh dengan ajakan  syaitan dan godaan nafsu menyuruh berbuat jahat dan kemungkaran.

Sahabat yang dikasihi,
Marilah kita melihat satu kisah yang di ceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya' 'Ulumuddin, menukilkan satu kisah teladan antara seorang guru dan beberapa orang muridnya. Di kalangan murid-murid itu ada seorang murid yang lebih di sayangi oleh guru. Sampailah suatu ketika mereka merasa tidak puas hati meluahkan perasaan kepada guru. "Kenapa dia lebih di sayangi daripada kami semua?" Guru tidak banyak menjawab, malah memberi satu tugas kepada semua muridnya termasuk murid yang tersayang.

Kata guru itu, " Ambillah tiap orang dari kamu seekor burung ini dan sembelih burung itu tanpa di lihat oleh sesiapa pun." Setelah melakukan tugas yang di beri oleh guru, kembalilah semua mereka dengan sembelihan masing-masing. Mereka begitu gembira kerana telah berjaya mencapai maksud guru supaya di sembelih burung tanpa di lihat oleh sesiapa pun. Anehnya, murid yang tersayang telah kembali tanpa menyembelih burung itu, Guru bertanya kepadanya di hadapan murid-murid lain, "Kenapa kamu tidak menyembelihnya?" Jawab murid berkenaan, " Puas saya mencari tempat yang tidak boleh di lihat orang. Ke mana jua saya pergi, tidak dapat lari dari di lihat oleh Allah s.w.t." Mendengar penjelasan murid berkenaan, fahamlah murid-murid yang selainnya kenapa ia di sayangi oleh guru.

Demikian syakhsiah orang yang muraqabah. Perbuatannya luhur, perkataannya benar, fikirannya bersih, hatinya mulia. Tersemat pada dirinya takut sebenarnya pada murka Allah s.w.t. dan tidak takut selain daripada Allah s.w.t. Bimbangnya pada nasib akhirat mengatasi bimbangnya akan pengaruh di dunia. Ia tidak banyak berkata-kata kecuali yang mengandungi kebaikan. Ia banyak merenung diri daripada berkata hal orang lain (mengumpat). Ia bimbang menerima amanah kerana takut tidak tertunai, lebih-lebih lagi amanah kepimpinan.

Sahabat,
Orang Mukmin yang bertakwa kepada Allah, sentiasa menyebukkan diri dengan kerja-kerja kebajikan, membantu anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, berkhidmat pada masyarakat tanpa mengharap ganjaran. Dia bijak membahagikan masanya dengan berkesan, masa untuk dia memperkemaskan dirinya dengan ilmu agama dan kemahiran. Sentiasa meningkatkan ibadah khusus iaitu dengan membaca zikir al- Ma'thurat kubra pagi dan petang, membaca al- Quran, solat duha, solat tahajjud dan lain-lain lagi. Untuk ilmu pula memperuntukan masa untuk hadir di majlis-majlis ilmu dan ceramah agama, mengikuti program usrah dan halaqat,program-program dakwah, membaca buku-buku fikrah tulisan ulama'-ulama' muktabar, hadis dan tafsir.

Bayangkanlah, sekiranya kita laksanakan semua perkara berupa tanggung jawab di atas masa yang ada tidak mencukupi berbanding masa yang ada pada kita! Kita tidak ada masa untuk melepak di pasar-pasar raya, menonton konset-konset yang melalaikan atau memenuhi hobi tanpa ada tujuan yang jelas. Ingatlah! masa adalah kehidupan, lebih berharga dari emas dan permata, masa tidak boleh di ganti dengan harta di dunia, kalau dia berlalu bermakna habislah sebahagian daripada hidup kita.

Nabi s.a.w mengajar kita berdoa yang bermaksud " Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kesedihan dan kesusahan, perasaan lemah dan malas, sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran (dan mengacau hatiku) dan orang yang menindasku."
(Hadis Riwayat Bukhari).

Orang Mukmin Sentiasa Mengawal Dan Menjaga Dirinya Daripada Godaan Hawa Nafsu

Sahabat yang dirahmati Allah,
Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda:”Neraka dilingkari oleh hal-hal yang menarik hawa nafsu sedangkan syurga dilingkari oleh hal-hal yang tidak disenangi.”
(Hadis Riwayat al-Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas jelaslah kepada kita bahawa jalan-jalan yang boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka adalah perkara-perkara menarik hawa nafsu. Sebaliknya pula jalan menuju ke syurga adalah jalan yang sukar dan bertentangan dengan hawa nafsu manusia. 

Ingatlah hawa nafsu sentiasa mendorong manusia kepada keseronokan dan kebahagian yang menipu, melupakan manusia bahawa seksaan dan azab sengsara menanti manusia di hari akhirat akibat maksiat dan dosa yang dilakukan ketika di dunia. Hawa nafsu dan bisikan syaitan seiringan menjadikan manusia lupa diri dan lupa bahawa hidup di dunia ini adalah sementara waktu sahaja bukannya tempat yang kekal abdi.

Sedangkan iman, takwa dan akhlak yang baik adalah ciri-ciri ahli syurga yang hanya mampu dimiliki oleh orang-orang mukmin pilihan Allah SWT .
Firman Allah SWT maksudnya : "Hai jiwa yang tenang (Mutmainnah). Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredaiNya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaKu, masuklah ke dalam syurga-Ku." (Surah al-Fajr ayat 27-30)

Sahabat yang dimulikan,
Pertentangan di antara kebenaran dan kebatilan sebenarnya adalah satu sunnah di dalam kehidupan manusia. Setiap perkara yang menjurus kepada nafsu sentiasa mendorong manusia untuk melakukannya sedangkan perkara yang mengajak kepada syurga sentiasa ada halangan dan rintangannya. Itulah yang dinamakan cabaran iman.

Allah SWT memberi khabar gembira terhadap orang-orang yang sanggup mengorbankan gelora hawa nafsunya demi untuk berbakti di jalan Allah SWT bahawa mereka nanti akan diberi ganjaran syurga yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan.

Kekuatan iman itu akan tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya apabila wujudnya nilai-nilai istiqamah di dalam hati dan sabar adalah kunci kekuatan tersebut. Ia menjadikan manusia dapat bertahan daripada dipengaruhi oleh sebarang hasutan yang menarik diri mereka kepada neraka atau dengan lain perkataan kesabaran itu merupakan ubat yang paling pahit tetapi paling mujarrab untuk seseorang itu sampai ke syurga.

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita jaga iman , hubungan hati kita kepada Allah SWT dan akhlak Islam yang mulia, untuk menjadi contoh dan ikutan kepada orang lain. Orang mukmin tidak akan mudah dipengaruhi hawa nafsu amarah sebaliknya  orang fasik dan munafik akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya sendiri di tambah pula dengan bisikan dan godaan syaitan. 

Mereka yang hidup suka membuat fitnah, mengumpat, mendedahkan aib orang lain, lidah suka maki hamun dan sumpah seranah adalah golongan yang dikuasai oleh hawa nafsu. Termasuk juga para pemimpin yang menyalahgunakan kuasa, mengambil rasuah, menipu dan menzalimi rakyat adalah pemimpin yang sedang mengiut telunjuk hawa nafsunya sendiri.

Oleh itu untuk kita terpilih menjadi penghuni syurga seluas langit dan bumi perlulah bersabar dengan godaan  dan tarikan dunia dan sanggup bersusah payah di dunia ini semata-mata mencari reda dan rahmat Allah SWT dan menjauhkan diri daripada hasutan hawa nafsu.

Orang Mukmin Akan Menjawab Semua Godaan dan Hasutan Syaitan Dengan Ayat-ayat Allah SWT.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Syaitan laknatullah sentiasa menggoda dan menghasut anak Adam daripada semua sudut. Tetapi seorang mukmin akan mampu menjawab dengan penuh keimanan kepada Allah SWT segala persolana dan hasutan syaitan. Setiap soalan akan ada jawapannya.

Kenapa aku diuji?

Jawapannya : "Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan : 'Kami telah beriman.' sedangkan mereka belum diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta'." (Surah Al-Ankabut ayat 2-3)

Kenapa masih tak dapat apa yang aku impikan?

Jawapannya : "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, pada hal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." (Surah Al-Baqarah ayat 216)

Kenapa aku mendapat ujian seberat ini?

Jawapannya : "Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Surah Al-Baqarah ayat 286)

Rasa kecewa?

Jawapannya : "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."
(Surah Ali-Imran ayat 139)

Bagaimana harus aku menghadapinya?

Jawapannya : "Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (mengahadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya (mencapai kemenangan)." (Surah Ali-Imran ayat 200)

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang, dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk." 
(Surah Al-Baqarah ayat 45)

Apa yang aku dapat daripada semua ini? 

Jawapannya : "Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang mukmin, diri, harta mereka dengan memberikan Syurga untuk mereka." (Surah At-Taubah ayat 111)

Kepada siapa aku mengharap? 

Jawapannya : "Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dari-Nya. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal."
(Surah At-Taubah ayat 129)

Aku sudah tak dapat bertahan lagi! 

Jawapannya : "...dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." (Surah Yusof ayat 12)

Sahabat yang dikasihi,
Ingatlah pada Allah SWT selalu apabila kalian sentiasa diuji dengan bala dan musibah. Setiap sesuatu yang di timpakan ujian kepada kalian mengandungi hikmah yang besar, yakinlah terhadap qadak dan qadar-Nya dan berbaik sangka dengan Allah SWT. Setiap kesusahan dan penderitaan itu terdapat kebaikan dan kebahagiaan.

Orang Mukmin Yang diUji Allah s.w.t.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya :

"Orang Mukmin sama ada lelaki ataupun perempuan akan sentiasa diuji oleh Allah s.w.t, sama ada dirinya, anaknya ataupun hartanya sehinggalah dia menghadap Allah s.w.t tanpa dia membawa dosa sedikitpun." 

(Hadis Riwayat Imam Tirmizi). 

Kesimpulan Hadis: 

1- Sabar menghadapi cubaan boleh menghapuskan segala dosa. 

2- Cubaan yang paling dahsyat adalah cubaan yang dihadapi oleh para Nabi kemudian orang-orang soleh seterusnya ke bawah secara berturut-turut.


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML