Thursday, March 20, 2014

KATEGORI ASMA AL HUSNA


Dalam beberapa kitab termasuk Addinul Islami disebutkan selain daripada  lafaz Allah dan Al Rab (Tuhan), adalah:
Nama-nama Allah yang baik-baik (Asmaa-ullaahul Husnaa) yang terkandung dalam Al-Quranul Karim iaitu:
.
A. Nama-Nama Sifat Allah SWT Yang Berkaitan Dengan Zat Peribadinya:

Al-Waahid (Maha Tunggal)
 Al-Ahad (Maha Esa)
 Al-Haq (Maha Benar)
 Al-Qudduus (Maha Suci)
 As-Shamad (Maha Diperlukan)
 Al-Ghaniy (Maha Kaya)
 Al-Mughni (Maha Mengayakan)
 Al-Awwal (Maha Pertama)
Al-Akhir (Maha Penghabisan)
 Al-Hayyu (Maha Hidup)
 Al-Qayyuum (Maha Berdiri Sendiri)
.
.
B. Nama-Nama Sifat Allah Ta’ala Yang Berhubung Dengan Penciptaan-Nya:

 Al-Khaaliq (Maha Mencipta)
 Al-Baari’ (Maha Pembuat)
 Al-Mushawwir (Maha Pembentuk)
 Al-Badii’ (Maha Pencipta yang baru)
.
.
C. Nama-Nama Yang Berhubungan Dengan Sifat Kecintaan Dan Kerahmatan:

Rahmaan (Maha Pengasihi)
Rahiim (Maha Penyayang)
Ar-Rauuf (Maha Pengasih)
 Al- Waduud (Maha Pencinta)
 Al-Lathiif (Maha Lemah Lembut /Halus)
 Ai-Tawwaab (Penerima Taubat)
 Al-Haliim (Maha Penghiba)
Al-’Afuw (Maha Pemaaf)
 Al-Ghaffar  (Maha Mengampun)
 Al-Ghaffur (Maha Pengampun)
 Asy-Syakuur (Maha Pembalas, Pemberi Kurnia)
 As-Salaam (Maha Pengaman)
 Al-Mu’min (Maha Pemelihara keamanan)
 Al-Barr (Maha Mencipta Kebaikan /Dermawan)
 Rafli’ (Maha Mengangkat Darjat)
 Ar-Razzaaq (Maha Pemberi rezeki)
 Al-Wahhaab (Maha Pemberi)
 Al-Waasi’ (Maha Luas)
.
.
D. Nama-Nama Yang Berhubungan Dengan Kebesaran, Keagungan Dan Kemuliaan Allah Ta’ala:

 AI-’Azhiim (Maha Agung)
 Al-’Aziiz (Maha Mulia)
 Al-Aliy (Maha Tinggi)
 Al-Muta’aalii (Maha Suci)
 Al-Qawiy (Maha Kuat)
 Al-Qahhaar (Maha Pemaksa)
 Al-Jabbaar (Maha Perkasa)
 Al-Mutakabbir (Maha Megah)
 Al-Kabiir (Maha Besar)
 Al-Kariim (Maha Pemurah)
 Al-Hamiid (Maha Terpuji)
 Al-Majiid (Maha Mulia)
 Al-Matiin (Maha Kuat)
 Az-Zhaahir (Maha Nyata)
 Zuljalaali Wal Ikraam (Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan)
.
.
E. Nama-Nama Yang Berhubungan Dengan Ilmu Pengetahuannya:

 Al-’Aliim (Maha Mengetahui)
 Al-Hakiim (Maha Bijaksana)
 As-Samii’ (Maha Mendengar)
 Al-Khabiir (Maha Waspada)
 Al-Bashiir (Maha Melihat)
 Asy-Syahiid (Maha Menyaksikan)
 Ar-Raqiib (Maha Meneliti)
 Al-Baathin (Maha Tersembunyi)
 Al-Muhaimin (Maha Menjaga)
.
.
F. Nama-Nama Yang Berhubungan Dengan Kekuasaan Dan Pimpinan Allah Ta’ala:

Al-Qaadir (Maha Kuasa)
 Al-Muqtadir (Maha Menguasai)
 Al-Wakiil (Maha Memelihara penyerahan)
Al-Haflidz (Maha Pemelihara)
 Al-Malik (Maha Merajai)
Al-Fattaah (Maha Membukakan)
 Al-Hasiib (Maha Penjamin)
 Al-Muntaqim (Maha Penyiksa)
 Al- Muqiit (Maha Pemberi kecukupan)
.
.
G. Nama-Nama Sifat Allah SWT Yang Berkaitan Dengan Kudratnya:

 Al-Qaabidh (Maha Pencabut)
 Al-Baasith (Maha Meluaskan)
AI-Mu’iz (Maha Pemberi kemuliaan)
 Al-Mudzil (Maha Pemberi kehinaan)
 A1-Mujiib (Maha Mengabulkan)
 Al-Baa’its (Maha Membangkitkan)
 Al-Muhshii (Maha Penghitung)
 Al-Mubdi’ (Maha Memulai)
 A1-Mu’iid (Maha Mengulangi)
 Al-Muhyii (Maha Menghidupkan)
 Al-Mumiit (Maha Mematikan)
 Maalikul Mulk (Maha Menguasai kerajaan)
 AI-Jaami’ (Maha Mengumpulkan)
 Ad-Dhaar (Maha Pemberi Kemudaratan)
Al-Maani’ (Maha Membela, Maha Menolak)
 At-Haadi (Maha Pemberi Petunjuk)
 Al-Baaqi (Maha Kekal)
 Al-Waarits (Maha Pewaris)
 .
.
H. Nama-Nama Sifat Allah SWT Yang Berkaitan Dengan Iradatnya:

 An-Nuur (Maha Bercahaya)
 Ash-Shabuur (Maha Penyabar)
 Ar-Rasyiid (Maha Cendekiawan)
 Al-Muqsith (Maha Mengadili)
 An-Naafi’ (Maha Memanfaat)
 AI-Waalii (Maha Menguasai)
 AI-Jaliil (Maha Luhur)
 Al-Waaliy (Maha Mengendalikan Segala Urusan)
 Al-’Adl (Maha Adil)
 Al-Khaafidh (Maha Menjatuhkan)
 Al- Waajid (Maha Kaya)
 AI-Muqaddim (Maha Mendahulukan)
 Al-Muakhkhir (Maha Mengakhirkan)
 Al-Hakam (Maha Menghukum)

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML