Thursday, March 20, 2014

FIDYAH PUASA

Cara-cara Bayaran Fidyah Untuk Mereka Yang Meninggalkan Puasa

أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمSegala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Terdapat ramai dikalangan sahabat-sahabat kita bertanya mengenai fidyah yang wajib dibayar apabila meninggalkan puasa dan juga cara kiraan fidyah yang diwajibkan dibayar apabila puasa yang ditinggalkan melebihi tahun berikutnya. Di bawah ini dihuraikan berpandukan tafsiran Jalalain dan pendapat ulama-ulama fiqah untuk rujukan kita bersama.

Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 184 :

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)

Maksudnya : "(iaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (iaitu): Memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Surah al-Baqarah ayat 184)

Pada ayat 184 dan permulaan ayat 185, Allah SWT menerangkan bahwa puasa yang diwajibkm itu ada beberapa hari yaitu pada bulan Ramadan menurut banyaknya hari bulan Ramadan itu (29 atau 30 hari). 

Nabi Besar Muhammad SAW  semenjak turunnya perintah puasa sampai wafatnya, baginda selalu berpuasa di bulan Ramadan selama 29 hari kecuali satu kali saja yang genap 30 hari.

Sekalipun Allah SWT. telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan kepada semua orang-orang yang beriman, akan tetapi Allah Yang Maha Bijaksana memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada waktu itu dan menggantinya pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Pada ayat tersebut tidak diperincikan jenis/sifat dan ukuran tentang kadar dan musafir itu, sehingga para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing antara lain sebagai berikut:

(a).Dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit dan musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan demikian pula perjalanannya, jauh atau dekat, sesuai dengan bunyi ayat ini. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Sirin dan Daud Az-Zahiri.

(b).Dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit yang benar-benar merasa kesukaran berpuasa, kerana sakitnya. Ukuran kesukaran itu diserahkan kepada rasa tanggung jawab masing-masing. Pendapat ini dipelopori oleh sebagian ulama tafsir.

(c).Dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan musafir dengan ketentuan-ketentuan, apabila sakit itu berat dan akan mempengaruhi keselamatan jiwa atau keselamatan sebagian anggota tubuhnya atau menambah sakitnya bila ia berpuasa; dan juga bagi orang-orang yang musafir, apabila perjalanannya itu dalam jarak jauh, yang ukurannya paling sedikit ialah 16 farsakh (kurang lebih 89 km).

(d).Tidak ada perbedaan pendapat mengenai perjalanan musafir, apakah dengan berjalan kaki, atau dengan apa saja, asalkan tidak untuk mengerjakan perbuatan maksiat.

Sesudah itu Allah menerangkan lagi pada pertengahan ayat 184 yang terjemahannya: "Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (iaitu) memberi makan orang miskin."

Menurut bunyi ayat itu, barangsiapa yang benar-benar merasa berat menjalankan puasa, maka ia boleh menggantinya dengan fidyah, walaupun ia tidak sakit dan tidak musafir.

Termasuk orang-orang yang berat mengerjakan puasa itu ialah:

(a).Orang tua yang tidak mampu berpuasa, bila ia tidak berpuasa diganti dengan fidyah.

(b).Wanita hamil dan yang sedang menyusui bayi.

(c).Orang-orang sakit yang tidak sanggup berpuasa dan penyakitnya tidak ada harapan akan sembuh, hanya diwajibkan membayar fidyah.

(d).Mengenai buruh dan petani yang penghidupannya hanya hasil kerja keras dan membanting tulang setiap hari, dalam hal ini ulama feqah mengemukakan pendapat sebagai berikut:

(1).Imam Al-Azra`i telah memberi fatwa "sesungguhnya wajib bagi orang-orang pengetam padi dan sebagainya dan yang serupa dengan mereka, berniat puasa setiap malam Ramadan. Barang siapa (pada siang harinya) ternyata mengalami kesukaran atau penderitaan yang berat, maka ia boleh berbuka puasa. Dan kalau tidak demikian, ia tidak boleh berbuka."

(2).Kalau seseorang yang pencariannya tergantung kepada suatu pekerjaan berat untuk menutupi keperluan hidupnya atau keperluan hidup orang-orang yang harus dibelanjainya di mana ia tidak tahan berpuasa maka ia boleh berbuka di waktu itu (dengan arti harus berpuasa sejak pagi).

Kemudian pada akhir ayat 184 ini Allah menjelaskan bahawa barangsiapa yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan dengan membayar fidyah lebih dari ukurannya atau memberinya makan lebih dari seorang miskin, maka perbuatan itu baik baginya. Sesudah itu Allah SWT menutup ayat ini dengan menekankan bahawa berpuasa itu lebih baik daripada tidak berpuasa.

Dalam Tafsir Jalalain  ayat 184 Surah al-Baqarah menyatakan :

"(Beberapa hari) manshub atau baris di atas sebagai maf`ul dari fi`il amar yang bunyinya diperkirakan 'shiyam' atau 'shaum' (berbilang) artinya yang sedikit atau ditentukan waktunya dengan bilangan yang telah diketahui, yakni selama bulan Ramadan sebagaimana yang akan datang nanti.

Dikatakannya 'yang sedikit' untuk memudahkan bagi mualaf. (Maka barangsiapa di antara kamu) yakni sewaktu kehadiran hari-hari berpuasa itu (sakit atau dalam perjalanan) maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa dalam kedua situasi tersebut, lalu ia berbuka, (maka hendaklah dihitungnya) berapa hari ia berbuka, lalu berpuasalah sebagai gantinya (pada hari-hari yang lain.) 

(Dan bagi orang-orang yang) (tidak sanggup melakukannya) disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh (maka hendaklah membayar fidyah) yaitu (memberi makan seorang miskin) artinya sebanyak makanan seorang miskin setiap hari, iaitu satu gantang/mud dari makanan pokok penduduk negeri. Menurut satu qiraat, dengan mengidhafatkan 'fidyah' dengan tujuan untuk penjelasan. Ada pula yang mengatakan tidak, bahkan tidak ditentukan takarannya.

Di masa permulaan Islam, mereka diberi kesempatan memilih, apakah akan berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian hukum ini dihapus (mansukh) dengan ditetapkannya berpuasa dengan firman-Nya. "Maka barangsiapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa." Kata Ibnu Abbas, "Kecuali wanita hamil dan yang sedang menyusui, jika berbukanya itu disebabkan kekhawatiran terhadap bayi, maka membayar fidyah itu tetap menjadi hak mereka tanpa nasakh." 

(Dan barangsiapa yang secara sukarela melakukan kebaikan) dengan menambah batas minima yang disebutkan dalam fidyah tadi (maka itu) maksudnya berbuat tathawwu` atau kebaikan (lebih baik baginya. Dan berpuasa) menjadi mubtada', sedangkan khabarnya ialah, (lebih baik bagi kamu) daripada berbuka dan membayar fidyah (jika kamu mengetahui) bahawa berpuasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah."

Sahabat yang dimuliakan,
Qadak puasa Ramadan pada tahun ini adalah wajib ditunaikan terlebih dahulu sebelum datangnya bulan Ramadan tahun hadapan. Kerana hutang puasa wajib adalah kita berhutang dengan Allah SWT, oleh kerana kita tidak tahu saat kematian maka jika mempunyai masa dan kelapangan janganlah diangguh-tangguh perkara wajib untuk dilaksanakan. Tidak digalakkan puasa sunat Isnin dan Khamis jika kita belum qadak puasa wajib yang ditinggalkan.

Jika kita tidak mengqadakkan puasa tahun ini sehingga datang Ramadan tahun hadapan ini bermakna kita wajib mengqadakkan puasa yang ditinggalkan dan membayar fidyah kepada fakir miskin dengan kadar secupak beras untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya.

Fidyah bererti membayar denda berbentuk beras kepada fakir miskin atau pun digantikan dengan nilai mata wang masa kini. 

Kadar fidyahnya mudah sahaja, iaitu sehari tinggal puasa bersamaan dengan fidyah secupak beras untuk tahun pertama. Tahun berikutnya digandakan mengikut tahun (lihat contoh mudah di bawah ini).

Persoalan yang pertama, banyak mana sebenarnya ukuran secupak beras?

Secupak beras adalah bersamaan dengan 556 gram, iaitu lebih sedikit daripada setengah kilo, tetapi tidak sampai satu kilo.

Dalam hal ini, satu perkara perlu diberi perhatian, iaitu membayar lebih tidak mengapa, membayar kurang jangan sekali.

Mengikut kiraan semasa 1kilo beras harganya bersamaan dengan rm 2.60

Jika kita ambil kiraan secupak beras (556gm) = 2.60 x 0.556 = rm 1.45

Oleh itu secara kasar harga untuk dibayar secupak beras adalah rm 1.50

Persoalan yang kedua, kepada siapa seelok-eloknya kita perlu membayar fidyah?

Ada pendapat yang mengatakan bayar fidyah lebih afdal terus kepada fakir miskin, daripada melalui amil yang dilantik.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa lebih afdal membayar fidyah melalui amil, kerana amil telah dilantik dengan cara tertentu oleh pihak berkuasa. Tambahan pula, bukan senang hendak mencari fakir miskin di kawasan tempat tinggal kita.

Bagaimana pun menurut Imam Shafie, ikut mana-mana pendapat yang dirasakan sesuai kecuali apabila ditentukan oleh mufti negeri masing-masing. Dalam hal ini mufti hendaklah diutamakan.

Sekarang ini terdapat masjid-masjid yang telah mengadakan kutipan wang fidyah untuk diberikan kepada fakir miskin. Cara ini amat memudahkan orang ramai yang ingin membayar fidyah (wang denda)

Persoalan yang ketiga, berapakah nilai pendapatan yang boleh diklasifikasikan sebagai fakir miskin?

Nilai fakir sebenarnya boleh diukur begini. Ambil RM10 untuk buat pengukuran. Andaikan seseorang itu memerlukan RM10 sehari untuk perbelanjaan harian, termasuk diri sendiri dan tanggungan di bawahnya.

Sekiranya pendapatannya sehari cuma RM3. Maka dia adalah seorang fakir. Sekiranya pendapatannya RM7, maka dia adalah seorang yang miskin.

Sekiranya pendapatannya RM10, maka dia seorang yang sederhana. Sekiranya pendapatannya RM12, maka dia seorang yang berada. Sekiranya pendapatannya RM18, maka dia seorang yang kaya.

Persoalan yang keempat, selepas bayar fidyah, adakah saya bebas dari hutang puasa?

Tidak, belum lagi. Puasa yang telah ditinggalkan itu tetap wajib diqadak (diganti), dalam nisbah dan kadar yang sama, iaitu satu hari tertinggal bersamaan dengan satu hari qadak. Jumlah fidyah meningkat mengikut tahun, tetapi bilangan puasa tetap sama.

Contoh mudah (seperti yang dinyatakan di awal artikel):
 1. Tinggal puasa 1 hari tahun lepas, bayar 1 cupak.
 2. Tinggal puasa 2 hari tahun lepas, bayar 2 cupak.
 3. Tinggal puasa 1 hari 2 tahun lepas, bayar 2 cupak.
 4. Tinggal puasa 2 hari 2 tahun lepas, bayar 4 cupak.
 5. Tinggal puasa 1 hari tahun lepas dan 1 hari 2 tahun lepas, bayar 3 cupak.
 6. Tinggal puasa 2 hari tahun lepas dan 1 hari 2 tahun lepas, bayar 4 cupak.
 7. Tinggal puasa 7 hari tahun lepas dan 7 hari 2 tahun lepas dan 7 hari 3 tahun lepas, (7 + 14 + 21) bayar 42 cupak. 

Dalam kes ke 7, seseorang yang telah meninggalkan puasa selama 3 tahun adalah 21 hari, wajib diqadakkan adalah 21 hari puasa qadak dan wajib membayar fidyah sebanyak 42 cupak (42 x rm 1.50 = rm 63.00)

Kesimpulannya, darabkan jumlah hari dengan jumlah tahun lalu (berasingan mengikut tahun) dan kemudian tambahkan kesemua tahun-tahun ini, maka dapatlah jumlah cupaknya.

Mudah bukan? Kalau dapat, cuba kira bayaran fidyah yang wajib dibayar oleh seseorang yang tidak pernah berpuasa selama 40 puluh tahun hidup di atas muka bumi Allah maka kalian bolehlah buat kiraan berdasarkan formula tersebut di atas.

Sahabat yang dikasihi.
Marilah sama-sama kita mematuhi setiap hukum-hakam yang datangnya daripada Allah SWT. Melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram, makruh dan syubhat. Kita pertingkatkan amal kita dengan memperbanyakkan amalan sunat, kerana amalan sunat ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jika kita masih ada puasa qadak yang belum ditunaikan maka percepatkanlah berpuasa terutama yang ditinggalkan beberapa tahun yang lalu dan kiralah dengan tepat atau lebihkan sedikit bayaran fidyah sekiranya perlu dibayar fidyah. Semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita di dunia ini semata-mata mencari keredaan-Nya.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML