Sunday, February 16, 2014

SOAL JAWAB AGAMA BAHAGIAN 12

Soal Jawab Agama Siri 12 (Seksaan Api Neraka, Siapa Penghuni Neraka dan Ciri-ciri Ahli Neraka)

 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Soal Jawab Agama Siri 12 adalah memberi penjelasan mengenai seksaan api neraka, siapa penghuni neraka dan apakah ciri-ciri ahli neraka. 

221. Soalan : Sila jelaskan golongan manakah yang akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka?

Neraka adalah tempat penyeksaan bagi mahluk Allah SWT yang menentang Allah SWT dan Rasu-Nya. Mereka adalah orang-orang yang menentang terhadap syariat Allah SWT dan mengingkari suruhan Rasulullah SAW.

Sesiapa sahaja orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan keluar darinya. Pintu neraka berdiri kokoh dan tertutup rapat. Itulah penjara bagi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang pengadilan akhirat.
  
Neraka adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya untuk orang fasik, kafir dan munafik mereka kekal di dalam selama-lamanya. Kecuali orang fasik yang ada sedikit iman setelah menjalani seksaan neraka ribuan atau jutaan tahun barulah akan dibenarkan memasuki syurga.Apabila orang-orang kafir sampai di neraka, pintu-pintu dikunci di belakang mereka. Di sini, mereka melihat pemandangan yang paling menakutkan. Mereka segera faham bahawa mereka akan menerima azab yang pedih dan dahsyat di neraka, tempat mereka untuk selama-lamanya. Pintu-pintu yang terkunci menunjukkan bahawa tidak akan jalan untuk menyelamatkan diri. 


Allah SWT menerangkan keadaan orang-orang kafir sebagai berikut (maksudnya) :

“Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.” (Surah al-Balad (90) ayat 19-20)

222. Soalan : Siapakah yang menjaga pintu neraka dan apakah bahan yang menjadi bahan bakar api neraka?

Pintu gerbang neraka di jaga oleh Malaikat Malik, yang memiliki 19 malaikat penyeksa di dalam neraka, salah satunya yang disebut namanya dalam Al-Quran adalah Zabaniah.

Didalam Al-Quran disebutkan bahan bakar neraka adalah dari manusia dan batu (ada yang mengatakan batu berhala).

223. Soalan : Bagaimana seksaan yang diterima oleh ahli neraka?  

Walaupun neraka sering digambarkan sebagai tempat penyeksaan yang teramat panas, tetapi ada juga penyeksaan neraka berbentuk hawa neraka yang teramat dingin. 

Disebutkan di dalam Al-Quran, firman Allah SWT maksudnya : “ Inilah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. (Surah Sad (38) ayat 57)

Seksaan di dalam neraka yang paling ringan diberikan sandal api yang boleh membuat otak mereka mendidih. Nabi SAW bersabda maksudnya : “Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan seksaannya ialah orang yang diberi sepasang sandal yang talinya terbuat dari api neraka, lalu mendidihlah otaknya kerana panasnya yang laksana air panas mendidih di dalam periuk. Dia mengira tiada seorangpun yang menerima seksaan lebih dahsyat dari itu, padahal dialah orang yang mendapat seksaan paling ringan.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

224. Soalan : Neraka tempat penyeksaan itu di panggila Jahannam, berapakan jumlah pintu-pintu Jahannam?

Allah SWT telah menciptakan api neraka pada hari Ahad. Neraka itu mempunyai tujuh buah pintu.

Allah SWT berfirman yang maksudnya :" Jahannam itu tujuh pintu, tiap-tiap pintu (disediakan) untuk golongan yang tertentu daripada umat manusia." (Surah Al-Hijr ayat 44)

225. Soalan. Neraka itu mempunyai beberapa nama sila nyatakan nama-nama tersebut ?

Neraka yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai beberapa nama dan terdapat golongan tertentu yang akan menerima seksaan yang amat dahsyat.

1. Jahannam.

Firman Allah SWT maksudnya : "Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang kafir itu: "Kamu akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan dihimpunkan (pada hari kiamat) ke dalam neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan". (Surah Ali-Imran ayat12)

Allah SWT berfirman yang maksudnya : "Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) seluruhnya." (Surah Al-Hijr ayat 43)

2. Sa'ir.

Firman Allah SWT maksudnya : "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api kedalam perut mereka dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala".(Surah an-Nisaa ayat 10)

Allah SWT berfirman maksudnya : "Dan dia akan masuk ke dalam Sa'ir (api yang menyala-nyala)." (Surah Al-Insyiqaq ayat 12)
  
3. Saqar.

Firman Allah SWT maksudnya :"Mereka tanyakan kepada orang-orang yang berdosa: "Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam  saqar?".Orang-orang yang berdosa menjawab: "Kami dahulu tidak mengerjakan solat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin.Kami telah ikut membicarakan soal Muhammad, bersama orang yang benci kepadanya.Dan Kami mendustakan "Hari Pembalasan",sampai datang kepada kami kepastian kematian." (Surah Al-Muddassir ayat 42-47)

4. Jahim.

Allah SWT berfirman maksudnya : " Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat."(Surah Asy-Syu'ara ayat 91)

Neraka sebagai tempat penyeksaan orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Mereka akan diseksa oleh para sesembahan mereka. Dalam ajaran Islam syirik adalah sebagai salah satu dosa paling besar menurut Allah SWT, kerana syirik berarti menganggap bahawa ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah SWT dan boleh pula menganggap bahawa ada Tuhan selain Allah. 

5. Hutamah. (Api yang dinyalakan)

Firman Allah SWT maksudnya : "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutamah. dan tahukah kamu apa Hutamah itu? (iaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati." (Surah Al-Humazah ayat 1-7)

6. Lazo. (Api yang bergejolak)

Firman Allah SWT maksudnya : " Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah bergejolak.(Surah Al-Ma'arij ayat 15)

Neraka yang disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin. Bagi mereka yang tidak mahu bersedekah, membayar zakat, atau bahkan bermuka masam apabila ada orang miskin datang meminta bantuan.
  
7. Hawiyah. (Api yang sangat panas)

Allah SWT berfirman maksudnya : " Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan) nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (iaitu) api yang sangat panas" (Surah Al-Qari'ah ayat 8-11)
  
Neraka Hawiyah yang diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, iaitu mereka yang selama hidup didunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Orang muslim lelaki dan perempuan yang tidak tanduknya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti para wanita muslim yang tidak menutup aurat, pergaulan bebas lelaki dan perempuan,  bagi para lelaki muslim yang sering memakai sutra dan emas, mencari rezeki dengan cara tidak halal, memakan riba dan sebagainya.

8. Wail

Firman Allah SWT maksudnya : "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (iaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3)

Firman Allah SWT maksudnya : “Maka celakalah orang yang solat, (iaitu) orang-orang yang lalai terhadap solatnya..” (Surah Al-Ma’un(107) ayat  3-4)

Neraka yang disediakan untuk para pengusaha atau pedagang yang menipu, dengan cara mengurangi berat timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan juga mereka yang melalai-lalaikan solat hingga habis waktu solat.

226. Soalan : Siapakah golongan yang ramai memasuki neraka?

Ramai wanita di neraka kerana mereka tidak bersyukur dan banyak mengutuk dan mengingkari suami mereka. 

Ðari Abdullah bin Umar r.a katanya: Rasulullah SAW telah bersabda: “Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar iaitu memohon ampun. Kerana aku melihat kaum wanitalah yang lebih ramai menjadi penghuni neraka.” Seorang wanita yang cukup pintar di antara mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang lebih ramai menjadi penghuni neraka?” Rasulullah SAW bersabda: “Kamu banyak mengutuk dan mengingkari suami.(Hadis Riwayat Muslim)  

227. Kenapakah jin dan manusia di seksa  dengan azab sekali di neraka? Apakah kesalahan yang telah mereka lakukan ketika di dunia?Firman Allah SWT maksudnya : “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (Surah al-A'raaf (7) ayat 179) 

Semua penderitaan yang mereka alami, tidak akan ada seorang pun dapat memberikan pertolongan kepada penghuni neraka. Tidak ada yang sanggup menyelamatkan mereka darinya. Dibuang seperti itu akan memberi mereka perasaan kesepian yang pahit.

228. Soalan : Bagaimana seksaan yang diterima oleh penghuni neraka, adakah kulit mereka hangus lalu digantikan dengan kulit yang baru?

Penghuni neraka tidak tahan rasa sakit dan mereka tidak pernah mati. Oleh kerana itu, mereka tidak pernah dapat menyelamatkan diri dari seksaan. Dalam Al Quran, rasa sakit diterangkan sebagai berikut: "alangkah beraninya mereka menentang api neraka!" (Surah al-Baqarah (2) ayat 175).

Kulit mereka pulih semula setelah  dibakar; seksaan yang sama berlangsung terus menerus selama-lamanya; Sekali lagi, Allah SWT berfirman maksudnya : "Masuklah kamu ke dalamnya; maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu." 
(Surah at-Thuur, (52) ayat 16)
Firman-Nya lagi yang bermaksud : “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Surah an-Nisaa' (4) ayat 56)


229. Apakah jenis hukuman dan seksaan yang diterima oleh penghuni neraka?

Di akhirat para penghuni neraka akan menjalani hukuman berupa seksa yang sangat pedih. Seksaan yang mereka derita dalam neraka itu bermacam-macam sekali, sebagaimana yang difirmankan Allah seperti berikut:

1. "Dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka." (Surah At-Taubah (9) ayat 35)

2. "Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, supaya mereka diseret, kedalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api."(Surah Gafir (40) ayat 71-72)

3. "Peganglah dia kemudian seretlah dia ketengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya seksaan (dari) air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia." (Surah Ad-Dukhan (44) ayat 47-49)

4. "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya kelehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta." (Surah Al-Haqqah (69) ayat 30-32)

5. "Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala-kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Dan cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, maka mereka dikembalikan kedalamnya, (serta dikatakan kepada mereka): "Rasailah azab yang membakar ini." (Surah Al-Hajj (22) ayat 19-22)

6. Firman Allah SWT  maksudnya : “Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak boleh menelannya” (Surah Ibrahim ayat 16-17). 

Diberi air nanah yang amatlah busuk baunya lagi pekat, maka mereka pun merasa jijik dan tidak mampu menelannya. 

7. Diberi minuman dengan hamiim (air yang mendidih) sehingga memotong ususnya. 
Hamiim ialah air yang mendidih oleh panasnya api Jahannam, yang mampu melelehkan isi perut dan menceraiberaikan kulit mereka yang meminumnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman maksudnya : “Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka)” (Surah Al Hajj ayat 20)

 8. Firman Allah SWT maksudnya : “Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.” (Surah Al Ghasiyah ayat 6-7)

230. Soalan : Sila jelaskan apakah ciri-ciri ahli neraka yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW? 

Sabda Rasulullah SAW maksudnya : "Ahli neraka ada lima golongan iaitu: orang lemah yang tidak peduli sesamanya, para pengkhianat, penipu yang memperdaya keluarga dan harta orang lain, kikir dan pendusta, serta orang yang berakhlak tercela” (Hadis Riwayat Muslim) 

Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahawa 5 golongan manusia ahli neraka adalah :

1. Orang lemah yang tidak peduli sesamanya. (orang jahil, tidak berilmu dan bodoh sombong)

2. Para penghianat dan penipu yang memperdaya keluarga dan harta orang lain.(anak yang menghianati  ibu bapanya, suami yang penghianati isteri dan anak-anaknya dan pemimpin  zalim, perasuah yang menipu dan menghianati rakyatnya)

3. Kikir (kedekut).

4. Pendusta.

5. Orang yang berakhlak tercela. 

231. Soalan : Bagaimana keadaan api neraka yang di sediakan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang derhaka dan tidak mahu melaksanakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya?

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanatnya dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud : "Api neraka telah dinyalakan selama seribu tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan seribu tahun hingga putih, kemudian dilanjutkan seribu tahun sehingga hitam gelap, bagaikan malam gelap kelam."

Sabda Nabi SAW. yang bermaksud : " Sesungguhnya seringan-ringan seksa ahli neraka iaitu seorang yang bersandal (selipar) dari api neraka, dan dapat mendidihkan otaknya, seolah-olah di telinganya ada api, dan giginya berapi dan di bibirnya ada wap api, dan keluar ususnya dari bawah kakinya, bahkan ia merasa bahawa dialah yang terberat seksanya dari semua ahli neraka, padahal ia sangat ringan seksanya dari semua ahli neraka."

232. Soalan : Siapakan golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab?
  
Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah S.A.W bersabda maksudnya :
"Enam kerana enam akan dimasukkan ke neraka pada hari kiamat sebelum hisab (perhitungan amal) iaitu :
1. Kerajaan yang zalim.
2. Orang yang fanatik (menyombongkan kebangsaannya)
3. Ketua kampung/pemimpin yang sombong.
4. Pedagang atau ahli perniagaan yang berkhianat.
5. Orang kampung yang kerana kebodohannya.
6. Dan ahli ilmu kerana hasad dengkinya."

233. Soalan : Apakan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya dijauhi daripada seksaan api neraka :

Doa untuk memohon perlindungan Allah SWT daripada azab neraka Jahanam


رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ


Maksudnya : "Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka" "Wahai Tuhan kami! Sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya, dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun" (Surah Ali-Imran ayat 191-192)
Sabda Nabi SAW yang bermaksud : "Bila seseorang selesai membaca tasyahhud (akhir), hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah empat perkara, iaitu: ' Ya Allah, aku berlindung kepada Mu dari seksa Neraka Jahannam, dari seksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-Masih Dajjal'. (Selanjutnya, hendaklah ia berdoa memohon kebaikan untuk dirinya sesuai kepentingannya)". (Hadis Riwayat Muslim, Abu 'Awanah, Nasa'i dan Ibnu jarud dalam al-muntaqa)
Doa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat : "Ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari seksa neraka." 
(Surah Al-Baqarah ayat 201).

234. Soalan : Adakah perbuatan memutuskan silaturahim dan membuat fitnah tidak akan masuk syurga dan akan dimasukkan ke dalam neraka?

Benar, sesiapa sahaja yang suka memutuskan silaturahim  dan suka membuat fitnah dia tidak akan masuk syurga dan akan dimasukkan pula ke dalam neraka.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda maksudnya  : "Tidak akan masuk syurga bagi yang memutuskan silaturahim". (Hadis Riwayat Muslim dari Al-Zuhri)
Nabi SAW bersabda maksudnya : “Tidak akan masuk syurga pembawa fitnah”
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
235. Soalan : Adakah  umat Islam yang di seksa di neraka yang mempunyai sedikit iman dalam hatinya akan masuk syurga setelah habis hukumannya di neraka?

Benar, umat Islam (mempunyai sedikit iman) yang berdosa yang telah menjalani seksaan di neraka akhirnya akan di masukkan ke dalam syurga, kerana Allah SWT berjanji, sesiapa yang Islam dan beriman dan ada keimanannya sebesar zarrah atau sebesar tubuh semuit hitam yang halus atau sebesar biji sawi, jika wujud dalam kalbunya keyakinan tentang adanya Tuhan Yang Esa yang berhak di sembah, iaitu Allah SWT, dan menyebut dia kalimah 'la-ilaha illallah' (Yang bermaksud: Tiada tuhan yg berhak disembah kecuali Allah SWT ). Akhirnya kelak, setelah berakhkab [Nota: 'Akhkab' adalah hitungan waktu akhirat. Katanya satu akhkab bersamaan dgn 100,000 tahun dalam tahun akhirat. Setiap sehari di akhirat sama dengan 1,000 tahun kiraan tahun kita di dunia sekarang!!] 

dalam neraka, akan masuk syurga. Itulah orang Iman yg terakhir mendapat syurga, setelah sekian jutaan atau ribuaan atau ratusan tahun merana dalam neraka dalam proses pembersihan diri mereka daripada dosa!  
Rasulullah SAW bersabda maksudnya : "Sesunguhnya, barangsiapa di antara umatku yang mati, sedangkan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, orang itu masuk syurga.” Aku (Abu Dzar) bertanya: “Sekalipun orang itu berzina dan mencuri?” Jawab Nabi, Ya, sekalipun dia berzina dan mencuri.” (Hadis Shahih Bukhari  no.647).

236. Soalan : Apakah amalan-amalan ahli neraka?

Amalan-amalan ahli neraka adalah seperti berikut :

1. Melakukan amalan syirik kepada Allah.2. Mendustakan para Rasul dan kufur.
3. Hasad dengki. 4. Berdusta. 5. Berhianat. 6. Berbuat zalim. 7. Perbuatan keji lagi hina.
8. Mungkir janji. 9. Memutus silaturahim. 10.  Takut untuk pergi berjihad. 11. Bakhil (Kedekut). 12. Tidak sama antara zahir dan batin, 13. Berputus asa dari rahmat Allah, 14. Merasa aman dari azab Allah, 15. Berkeluh kesah (tidak sabar) ketika tertimpa musibah, 16. Sombong dan tidak menyukuri nikmat, 17. Meninggalkan kewajiban terhadap Allah, 18. Melanggar batasan-batasan-Nya, 19. Melakukan perkara haram, 20. Takut terhadap makhluk dan tidak takut terhadap khaliq, 21. Berharap kepada makhluk dan tidak kepada khaliq, 22. Bertawakkal kepada makhluk dan tidak kepada khaliq, 23. Beramal dengan riya dan sum’ah, 24. Menyalahi Al-Quran dan sunnah, 25. Taat kepada makhluk dan tidak kepada khaliq, 26. Fanatik kepada kabatilan, 27. Mencela ayat-ayat Allah, 28. Menentang kebenaran, 29. Menyembunyikan ilmu dan kesaksian yang sebenarnya harus disampaikannya. 30. Melakukan sihir (santau dan sejenisnya), 31. Derhaka kepada orang tua, 32. Membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa jalan yang benar, 33. Makan harta anak yatim, 34. Makan riba, 35. Lari dari peperangan, 36. Menuduh wanita baik-baik lagi mukminah telah berbuat zina, 37. Berzina dan 38. Meminum arak.

237. Soalan : Siapakah orang muflis diakhirat yang akan dihumbankan ke dalam api neraka?

Dari Abu Hurairah r.a bahawa Nabi SAW. bersabda yang bermaksud : “Tahukah kamu siapakah dia Orang Muflis?”

Sahabat-sahabat baginda menjawab : “Orang Muflis di antara kami, ya Rasulullah ialah orang yang tidak ada wang ringgit dan tidak ada harta benda.”
Nabi SAW. bersabda yang bermaksud : “Sebenarnya Orang Muflis dari kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa sembahyang, puasa dan zakat , sedang datangnya itu dengan kesalahan memaki hamun orang ini, dan menuduh orang itu , memakan harta orang orang ini ,menumpah darah orang itu dan juga memukul orang . Maka akan di ambil dari amal kebajikannya serta di beri kepada orang ini dan orang itu , kemudian kiranya habis amal kebajikannya sebelum habis di bayar kesalahan-kesalahan yang di tanggungnya , akan di ambil pula dari kesalahan-kesalahan orang yang di aniayakannya serta di timpakan keatasnya , kemudian ia di humbankan kedalam neraka.”

(Hadis Riwayat Muslim dan Tirmizi)

238. Soalan : Jika seseorang itu meninggal dunia adakah akan diperlihatkan tempat duduknya samaada di syuga atau neraka?

Benar seseorang  telah meninggal dunia (berada di alam barzakh) akan diperlihatkan setiap pagi dan petang tempat duduknya samaada di syurga atau neraka. Alam barzakh boleh menjadi taman-taman syurga atau boleh menjadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka.

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Sesungguhnya bila salah seorang di antaramu meninggal, maka diperlihatkan kepadanya tempatnya di waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk ahli syurga, maka ia ahli syurga. Dan jika termasuk ahli neraka, maka ia ahli neraka. Lalu dikatakan kepadanya: ”Inilah tempatmu sehingga Allah bangkitkan kamu pada hari kiamat.” (Hadis Riwayat Bukhari) 

239. Soalan : Adakah amalan yang tidak ikhlas akan di tolak oleh Allah SWT dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka?

Terdapat hadis riwayat Muslim yang menceritakan 3 golongan manusia yang akan di tolak amalannya kerana tidak ikhlas dan membuat sesuatu untuk pujian manusia.

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa sallam bersabda : “Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan (yang diberikan di dunia), lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya : 'Amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Ia menjawab : 'Aku berperang semata-mata karena Engkau sehingga aku mati syahid.' Allah berfirman : 'Engkau dusta! Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan (tentang dirimu).' Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeret orang itu atas mukanya (tertelungkup), lalu dilemparkan ke dalam neraka. 
Berikutnya orang (yang diadili) adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca al Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya: 'Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?' Ia menjawab: 'Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca al Quran hanyalah kerana engkau.' Allah berkata : 'Engkau dusta! Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang ‘alim (yang berilmu) dan engkau membaca al Quran supaya dikatakan (sebagai) seorang qari (pembaca al Quran yang baik). Memang begitulah yang dikatakan (tentang dirimu).' 
Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya (yang diadili) adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya (mengakuinya). Allah bertanya : 'Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Dia menjawab : 'Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infaq pada jalan yang Engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata kerana Engkau.' Allah berfirman : 'Engkau dusta! Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan (murah hati) dan memang begitulah yang dikatakan (tentang dirimu).' Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka.’” 

(Hadis Riwayat Muslim)

240. Soalan : Apakah amalan soleh yang boleh menjauhkan diri kita daripada api neraka?

Terdapat beberapa amala-amal soleh yang akan membantu kita daripada terjerumus ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam syurga.
1. Jangan marah kepada orang lain dan banyak memberi kemaafan. 

2. Jauhilah makanan haram dan syubahat. 

3. Tutuplah keburukan orang lain nescaya Allah akan menutup keaiban kita pada hari kiamat 

4. Sentiasa mengalir air mata penyesalan kerana dosa-dosa yang dilakukan kepada Allah SWT. 

5. Elok budi pekerti, rendah diri dan sabar dengan ujian ( bala ) daripada Allah SWT. 

6. Banyakkan bersedekah dalam keadaan sembunyi ( tidak diketahui ) dan menghubungkan kasih sayang dan silaturahim. 

7. Bersabar di dunia dengan bala dan musibah dan reda dengan qada dan qadar Allah SWT.

8. Bersih hati daripada hasad dengki dan iri hati, jauhkan diri daripada memfitnah, mengumpat dan mengadu domba.

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML