Sunday, March 9, 2014

MAULID NABI DAN PENJELASANNYA

Pendahuluan1. Isu yang berlegar di sekitar kita, ketika tibanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Iaitu isu tentang bid’ah. Sedikit coretan ringkas daripadaku, berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah dituduh sebagai “ibadah yang bid’ah”.

2. Terbaca sebuah artikel yang telah dihantar oleh “Muhammad Solihin” di dalam Blog Idhamlim, tentang sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukanlah niat di hati ini untuk meng”komplen” sesiapa, atau memanjangkan perbahasan tentang maulid, sebaliknya fokus saya cumalah berputar sekitar “hujah yang tidak membenarkan perayaan maulid”.

Secara Ringkas

1. Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan untuk memperingati Baginda SAW. Ia adalah salah satu bentuk menerapkan kecintaan kepada Baginda SAW. Nabi SAW bersabda :

Tiga perkara, sesiapa memilikinya akan merasai kemanisan iman : Hendaklah Allah dan Rasul itu paling dicintai kepadanya berbanding yang lain. (kedua) Hendaklah dia menyayangi seseorang, tidak menyayanginya melainkan kerana Allah. (ketiga) Hendaklah dia membenci untuk kembali kufur, sepertimana bencinya dia dilemparkan ke neraka

( Imam Bukhari, Shahih Bukhari, cet. ke 3, Darul Ibnu Kathir, Beirut, tahqiq Dr Mustafa Dib al Bugho, bah. 1, ms 14, hadis no. 16 )

2. Jelas di dalam dalil ini, menunjukkan bahawa Maulid Nabi SAW yang bertujuan untuk memperingati Baginda SAW adalah satu acara yang digalakkan, dan tidak bercanggah dengan syara’.

Hujah Yang Mengharamkan Maulid Nabi SAW

Sepertimana yang diceritakan, “Muhammad Solihin” telah menukilkan di dalam artikel beliau beberapa pandangan yang mengharamkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berikut antara pendapat yang menentang bersertakan hujah mereka:

1. Nabi Muhammad saw tidak pernah merayakan atau menyuruh umatnya untuk merayakan hari kelahirannya. Nabi saw telah menekankan agar jangan memperbesarkannya sepertimana orang kristian memperbesarkan Nabi Isa AS. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari:
Baginda bersabda, Jangan memperbesarkan mengenai aku seperti Kristian memperbesarkan mengenai anak Maryam. Aku hanyalah hamba, jadi katakanlah, hamba Allah dan pesuruh Nya.(Al Qomar)

Apa yang telah disuruh Rasulullah saw hanyalah menyuruh umatnya menjadikan hari kelahirannya satu hari untuk beribadat yang mana berbeza dengan perayaan. Bertepatanlah dengan hadis di bawah:

Dalam sahih Muslim daripada Abi Qatadah al-Ansari berkata: Nabi (s.a.w.) telah ditanya tentang puasa pada hari Isnin lalu baginda bersabda: Di hari tersebutlah aku dilahirkan dan di hari tersebut jugalah aku diutuskan. Dan hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan , kerana setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah , dan setiap bid'ah itu adalah sesat. [Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud]

2. Para sahabat Rasulullah dan juga umat Rasulullah SAW pada 3 abad kemudian tidak pernah merayakannya walaupun merekalah orang yang lebih mencintai Rasulullah saw lebih dari umat terkemudian..

Hadis Imran bin Husain r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya yang terbaik dari kalangan kamu ialah sezaman denganku, kemudian orang yang hidup selepas zaman aku, setelah itu orang yang hidup selepas mereka. Imran berkata: Aku tidak mengetahui kenapakah Rasulullah s.a.w menyebut selepas kurunnya sebanyak dua atau tiga kali. Selepas itu datang satu kaum yang di minta memberi penyaksian tetapi tidak di beri penyaksian, yang berkhianat sehingga tidak boleh dipercayai, yang suka bernazar tetapi tidak melaksanakannya dan sukakan kemewahan. Perayaan Maulid Nabi datang beberapa abad kemudian yang mana ciri-ciri Agama Islam yang sebenar sudah hilang dan bid'ah berleluasa.

3. Allah berfirman di dalam Al-Quran: Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. 3:31-32)

Ayat di atas menerangkan cara menunjukkan kasih sayang yang sebenar yang patut dilakukan kepada Rasulullah SAW. Ayat yang pertama di atas menjelaskan bahawa cinta itu hanyalah pengakuan, tetapi buktinya ialah menuruti apa yang Rasulullah SAW bawakan. Manakala ayat kedua menekankan kepentingan dalam menuruti kehendak Allah dan Rasul Nya. Allah menyudahi ayat di atas dengan ancaman yang keras bahawa sesiapa yang tidak mahu mentaati adalah kafir dan Allah tidak mencintai orang kafir.

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. (QS. 5:3)

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. 33:21)

4. Kata-kata sahabat Rasulullah SAW : Huzaifah Ibnu Al-Yamaan ra berkata : "Setiap ibadah yg tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, maka janganlah melakukannya" Dan berkata Ibnu Mas'ud :"Ikutlah (sunnah) dan jangan menambah, dan telah cukup bagi kamu - perbuatan yg lama (kekal dengan cara lama)"

...................................................................................

Inilah sebahagian artikel yang telah dicopy daripada tulisan “Muhammad Solihin” yang disiarkan di dalam Blog Idhamlim. Saya tidak berniat untuk mempersoalkan rujukannya, sebaliknya membuka perbincangan berdasarkan perspektif ilmiah.

Ulasan Tentang Hujah Golongan Yang Menentang

Hujah Pertama

1. Hujah pertama menyatakan bahawa “Maulid Nabi SAW” tidak pernah dilakukan oleh Baginda SAW, dan tidak pernah disuruh untuk mengadakannya.

2. Juga menceritakan tentang sabda Nabi SAW “Jangan kamu memperbesarkan aku sepertimana Kristian memperbesarkan Nabi Isa AS”

3. Menjelaskan tentang hadis Nabi SAW yang melarang kita daripada melakukan perkara-perkara bid’ah

Jawapan Terhadap Hujah Pertama

1. Sesuatu perkara yang tidak dilakukan atau disuruh oleh Baginda SAW terbahagi kepada 2 jenis :

a. Samada ia diharamkan. Dan sesuatu yang diharamkan hendaklah terdapat dalil pengharamannya. Sekiranya tidak, bagaimanakah kita boleh menghukumkannya sebagai haram.

Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan beberapa kewajipan, janganlah engkau mengabaikannya. Allah SWT juga telah meletakkan batasanNya, janganlah engkau melampaui batasan tersebut. Allah SWT juga telah mengharamkan beberapa perkara, janganlah engkau mengambilnya. Manakala sesuatu yang tidak disebut sebagai haram, maka ia adalah rahmat bagimu, bukanlah disebabkan Allah terlupa. Maka, janganlah engkau mencari-carinya. (ad Darqutni)

b. Samada ia makruh, contohnya Nabi SAW tidak menyuruh umatnya memakan bawang, dan Baginda SAW sendiri tidak memakannya. Maka hukumnya makruh, dan tidak diharamkan. Juga dijelaskan bahawa sebab Baginda SAW tidak menyukai bawang ialah baunya yang agak kuat. ( Ali bin Burhanuddin al Halabi, as Sirah al Halabiah Fi Siratil Aminil Ma’mun, cet Darul Makrifah 1400, Beirut, bah. 2, ms 751 )

c. Samada Nabi SAW “tidak terfikir” untuk melaksanakannya. Ini kerana, sekiranya Baginda SAW melaksanakannya, dikhuatiri ia dianggap sebagai satu kewajipan bagi umatnya. Contohnya Nabi SAW pernah meninggalkan Solat Terawih dikhuatiri ia menjadi satu kewajipan, sedangkan ia hanyalah ibadah sunat. ( Dr Abdul Ilah bin Husain al ‘Arfaj, Mafhumul Bid’ah Wa Atharuhu Fi Idhtirabil Fatawal Muasirah, cet. 1, 2009, Maktabah Darul Fath, ms 109 )

2. Kita membesarkan Nabi Muhammad SAW, tidak sama seperti Kristian memperbesarkan Nabi Isa AS. Nabi SAW melarang umatnya menganggap dirinya sebagai tuhan. Ini kerana qias daripada larangan terhadap golongan Kristian yang memperbesarkan Nabi Isa AS. Mereka menjadikan Nabi Isa AS sebagai tuhan, dan kadangkala menganggapnya sebagai anak tuhan.

Allah SWT berfirman

Dan orang-orang Yahudi berkata: “Uzair ialah anak Allah”, dan orang-orang Nasrani berkata: “Al-Masih ialah anak Allah”. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, (iaitu) mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu; semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran? Mereka menjadikan pendita-pendita dan ahli-ahli mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga (mereka mempertuhankan) Al-Masih ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. (Surah at Taubah : 30 – 31)

Maka, tidak boleh disamakan Maulid Nabi SAW sebagai satu ibadat yang menjadikan seorang nabi sebagai tuhan. Selama ini, Maulid Nabi tidak pernah dianggap sebagai satu bentuk men“tuhan”kan Nabi Muhammad SAW.

3. Hadis yang melarang daripada melakukan bid’ah begitu banyak, dan ia tidak perlu disebut di sini. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menyebut bahawa sambutan kelahirannya merupakan bid’ah. WaLlahua’lam.

Dr Abdul Ilah bin Husain al Arfaj menyenaraikan sebanyak 9 ciri-ciri bid’ah yang ditegah oleh syara’ ( Dr Abdul Ilah bin Husain al ‘Arfaj, Mafhumul Bid’ah Wa Atharuhu Fi Idhtirabil Fatawal Muasirah, cet. 1, 2009, Maktabah Darul Fath, ms 369 ) :

a. Pegangan yang bertentangan dengan Akidah yang sebenar, seperti menyamakan Allah dengan makhlukNya, dan sebagainya.

b. Mengubahsuai bentuk ibadat yang telah disepakati keshahihannya. Contohnya menambah rakaat dalam solat Isya’ dan sebagainya.

c. Mengubah waktu ibadat atau tempatnya yang telah disyariatkan, seperti mengerjakan solat bukan pada waktunya, dan melaksanakan tawaf bukan di ka’bah.

d. Mendakwa kelebihan pada sesuatu tempat, masa, individu atau apa sahaja tanpa sebarang dalil yang shahih.

e. Mencipta sesuatu ibadah tertentu seperti ia disyariatkan. Contohnya mendirikan Solat Asyura, Solat Nisfu Sya’ban dengan 100 rakaat dan 1000 bacaan Surah al Ikhlas, dan sebagainya.

f. Mengadakan perhimpunan untuk melakukan ibadah tertentu, di satu tempat dan masa yang ditentukan, sedangkan ia tidak disyariatkan. Ini kerana dianggap tempat atau masa tersebut mempunyai fadhilatnya tertentu, tanpa sebarang dalil.

g. Menentukan bilangan, ukuran, waktu atau tempoh tertentu tanpa sebarang dalil. Contohnya mengubah ukuran zakat, rakaat dalam solat qasar dan sebagainya.

h. Sebarang amalan yang tiada sebarang sandaran dalil syara’. Maulid Nabi SAW mempunyai sandaran dalil yang cukup banyak sepertimana yang disebutkan.

Maka, daripada kesemua ciri-ciri ini, Maulid Nabi SAW tidak dikatakan sebagai bid’ah. “kecuali” sekiranya “aktiviti” di dalamnya mengandungi amalan bid’ah, seperti mendirikan solat mengadap makam Nabi SAW atau sebagainya. Sekiranya tidak, maka dipersilakan.

Hujah Kedua

Ia tidak dilakukan oleh para sahabat RA, ataupun 3 kurun selepas mereka, yang dikatakan sebagai kurun yang terbaik. Bahkan mereka lebih mencintai Rasulullah.

Jawapan Terhadap Hujah Kedua

1. Sepertimana yang telah disebutkan, “tidak melakukan”, bukan bermakna sesuatu tersebut haram. ( Dr Abdul Ilah bin Husain al ‘Arfaj, Mafhumul Bid’ah Wa Atharuhu Fi Idhtirabil Fatawal Muasirah, cet. 1, 2009, Maktabah Darul Fath, ms 109 )

2. Sebelum ini telah disebutkan secara ringkas, berkemungkinan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Baginda SAW itu disebabkan ia belum difikirkan lagi ketika itu. Maka huraiannya akan diperincikan. Sesuatu amalan yang tidak dilakukan oleh Baginda SAW terbahagi kepada ( Dr Abdul Ilah bin Husain al ‘Arfaj, Mafhumul Bid’ah Wa Atharuhu Fi Idhtirabil Fatawal Muasirah, cet. 1, 2009, Maktabah Darul Fath, ms 105-108 ) :

a. Haram, contohnya Baginda SAW tidak melakukan perkara haram, walaupun ia tidak terdapat pada zaman Baginda SAW. Bahkan, sesuatu itu dikatakan sebagai haram sekiranya Nabi SAW melarangnya. Sekiranya tidak, sudah pasti ia dibenarkan, kerana Nabi SAW tidak akan membiarkan amalan haram itu berlaku.

b. Harus, contohnya Baginda SAW tidak mengembala lembu atau menternak itik. Tetapi ia diharuskan, dan dibenarkan. Selagi mana tiada dalil yang mengharamkannya, maka ia dihalalkan. Contohnya menternak itik curi, ia diharamkan sebab “mencuri”, bukan sebab menternak itik.

c. Makruh, contohnya telah disebutkan sebelum ini tentang pemakanan bawang. Kadangkala Nabi SAW melarangnya, dan kadangkala Nabi SAW memakannya. Larangan tersebut ketika hendak mengerjakan solat jemaah, dan hukum makruh mengerjakan solat jemaah sedangkan mulut berbau. ( Muhammad bin Abdullah al Hakim, Mustadrak Ala as Shahihain, cet 1, 1990, Darul Kutub Ilmiah Beirut, tahqiq Mustafa Abdul Qadir Ato, bah. 4, ms 150, no. 7189 )

3. Apa yang pastinya, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Baginda SAW bukanlah satu perkara yang wajib. Ini kerana tidak mungkin sesuatu yang wajib, sedangkan ia tidak dilakukan oleh Baginda SAW. ( Dr Abdul Ilah bin Husain al ‘Arfaj, Mafhumul Bid’ah Wa Atharuhu Fi Idhtirabil Fatawal Muasirah, cet. 1, 2009, Maktabah Darul Fath, ms 110 ). Maka, mewajibkan (secara syara’) sesuatu yang tidak dilakukan oleh Baginda SAW adalah haram.

4. Para Sahabat RA sememangnya paling mencintai Rasulullah SAW. Tetapi mereka tidak pula mengadakan sambutan Maulid Nabi SAW. Sekiranya terdapat seseorang mengadakan Maulid Nabi SAW pada zaman mereka, berkemungkinan Para Sahabat RA menyambutnya, dan berkemungkinan melarangnya. Tetapi hakikatnya ia tidak terjadi di zaman tersebut. Maka tidak boleh kita mengukurnya sebagai satu perkara yang “haram”.

Hujah Ketiga

1. Hujah ketiga mendatangkan ayat al Quran, Surah Ali Imran ayat 31-32, yang menceritakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah.

2. Juga disertakan Surah al Ma’idah ayat 3 dan Surah al Ahzab ayat 21.

Jawapan Kepada Hujah Ketiga

1. Di dalam ayat 31-32 Surah Ali Imran, diturunkan kepada satu kaum ketika zaman Baginda SAW. Mereka berkata kepada Baginda SAW, “Wahai Muhammad, Demi Allah, kami lah orang yang paling mencintai Allah”. Maka turunlah ayat ini.

Ayat ini menjelaskan tentang mereka yang mengatakan bahawa mereka cintakan Allah, tetapi tidak mahu mengikut Nabi SAW, dan apa yang ditetapkan oleh Baginda SAW. ( Dr Wahbah az Zuhaili, at Tafsir al Munir Fil Aqidah, Wasy Syariah Wal Manhaj, cet ke 2, 1418, Darul Fikr, bah 3, ms 206 )

Bahkan ayat ini menggalakkan kita supaya mencintai Nabi Muhammad SAW, dan tiada sebarang bentuk yang menunjukkan Maulid Nabi SAW adalah satu amalan sesat yang terlarang.

2. Surah al Maidah ayat 3, menceritakan bahawa syairat sudah lengkap. Maka, tiada sebarang penambahan lagi yang diperlukan dalam agama. Manakala di dalam persoalan Maulid Nabi SAW, ia bukanlah bentuk penambahan bagi sesuatu kekurangan, tetapi ia adalah “mencantikkan” sesuatu yang sedia ada.

Maka, mencantikkan sesuatu yang sedia ada bukanlah bermaksud “syariat baru”. Bahkan “mencantikkan” tersebut hendaklah tidak bercanggah dengan Islam. Sekiranya bercanggah, maka ia turut termasuk dalam istilah bid’ah.

Hujah Keempat

Kata-kata sahabat Rasulullah SAW : Huzaifah Ibnu Al-Yamaan RA berkata : "Setiap ibadah yg tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, maka janganlah melakukannya" Dan berkata Ibnu Mas'ud : "Ikutlah (sunnah) dan jangan menambah, dan telah cukup bagi kamu - perbuatan yg lama (kekal dengan cara lama)"

Jawapan Terhadap Hujah Keempat

1. Kalam daripada Huzaifah al Yamani telah disebutkan di dalam Abdul Rahman bin Ismail Abu Syamah, al Ba’ith Fil Ingkar al Bida’i Wal Hawadith, cet pertama, Darul Huda 1938, tahqiq Uthman Ahmad Anbar, bah. 1, ms 16.

2. Maksud sebenar daripada kedua-dua ayat ini ialah larangan daripada melakukan ibadah selain daripada apa yang dilakukan oleh Para Sahabat RA. Perkara ini tidak menunjukkan Maulid Nabi SAW merupakan satu perkara yang dilarang. Ini kerana ia bukanlah bentuk “ibadah” yang khusus. Ia hanyalah perayaan atau sambutan untuk memperingati Baginda SAW.

3. Sambutan sesuatu perayaan bukanlah satu bentuk ibadah. Tetapi memperingati Baginda SAW adalah satu ibadah. Perayaan yang berbentuk ibadah, diharamkan sekiranya bercanggah dengan syara’.

Kesimpulan

1. Memperingati Nabi SAW adalah satu bentuk ibadah yang digalakkan. Di sana terdapat pelbagai cara dan kaedah untuk memudahkan kita memperingati Baginda SAW. Cara-cara tersebut hendaklah tidak bercanggah dengan syara’. Ini berdasarkan kaedah :

Matlamat tidak menghalalkan cara

( Muktamar Islam di Jeddah, Majalah Majma’ al Fiqh al Islami, bah 9, ms 1643 )

2. Manusia hari ini menghalalkan sambutan hari jadi bagi anak-anak mereka. Bahkan di dalam kalendar tertulis “keputeraan sultan” yang sudah biasa pada pandangan kita. Kenapakah kita perlu membid’ahkan sambutan Maulid Nabi SAW, sedangkan manusia di seluruh dunia menyambut sambutan hari jadi anak mereka.

3. Mereka yang mengatakan cinta kepada Baginda SAW, tetapi mengharamkan sambutan Maulid Baginda SAW. Bukankah ia nampak pelik? Tujuan mengadakan Maulid Nabi SAW adalah untuk memperingati Baginda SAW. Sekiranya terdapat cara lain untuk memperingati Baginda SAW, silakan. Terpulang dengan cara anda, asalkan tidak bercangah dengan syara’.

4. Tidak dilakukan oleh Baginda SAW atau para sahabat RA, bukanlah bermaksud perbuatan tersebut diharamkan. Bahkan, larangan Baginda SAW juga mempunyai dua kemungkinan. Samada larangan tersebut adalah haram, atau makruh. ( Dr Abdul Ilah bin Husain al ‘Arfaj, Mafhumul Bid’ah Wa Atharuhu Fi Idhtirabil Fatawal Muasirah, cet. 1, 2009, Maktabah Darul Fath, ms 103 - 107 )


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML