Monday, December 30, 2013

AMALAN SOLEH

Sempurnakan Amal Kalian Dengan Enam Perkara
Kesalihan amal seseorang akan sempurna dengan enam perkara :

(1) Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan takut pada ancaman-Nya.

(2) Berbaik sangka terhadap sesama Muslim.

(3) Menyibukkan diri dengan aib sendiri sehingga ia tidak sempat memperhatikan aib orang lain.

(4) Menutup aib saudaranya dan tidak menyebarkannya kepada orang lain dengan harapan saudaranya tersebut mahu meninggalkan perbuatan maksiat dan memperbaiki perilakunya yang tidak baik.

(5) Menganggap besar kekurangan yang ada pada amalnya sehingga ia terdorong untuk meningkatkannya. 

(6)Berteman dengan orang yang ia anggap benar iaitu orang soleh.


No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML