Friday, July 25, 2014

PENERANGAN HADITH-HADITH MENGENAI DAJJAL, NABI ISA, YA'JUJ DAN MA'JUJ SERTA PERISTIWA DEKATNYA HARI QIAMAT

Hadith-hadith Mengenai Dajjal, Isa, Ya’juj, Ma’juj dan Peristiwa Dekatnya Hari Qiamat.


Perkara-perkara ghaib seperti turunnya al-Masih ad-Dajjal, al-Masih `Isa, Ya’juj, Ma’juj dan lain-lain peristiwa yang bakal berlaku menjelang Hari Qiamat tidak dapat kita ketahui melainkan melalui wahyu.  Kita seharusnya tidak pandai-pandai bercakap mengenai hal yang besar ini mengikut hawa nafsu, melainkan bercakap tentangnya menurut apa yang telah dikatakan oleh ALLAH Ta`ala dan RasulNYA.

Berikut ini disenaraikan antara hadith dari Nabi sallAllahu `alaihi wasallam mengenainya supaya kita semua dapat merujuk berkenaan hal di atas berdasarkan sumber yang sahih, dipercayai lagi muktamad.
Rupa Dajjal, Perbuatan Dajjal dan Kronologi Peristiwa Besar Menjelang Hari Qiamat

Dari An-Nawwas bin Sim`an (النّوّاس بن سمعان) radhiAllahu `anhu berkata:

    “Pada suatu pagi Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal.  Di dalam bercerita itu, Baginda merendahkan dan mengeraskan suaranya sehingga kami mengira bahawa Dajjal itu berada di tengah-tengah kebun kurma.  Ketika kami ke kebun, Baginda mengetahui maksud kami, kemudian Baginda bertanya, “Apa maksudmu?”  Kami menjawab, “Wahai Rasulullah, tadi engkau menceritakan tentang Dajjal dan dalam bercerita itu engkau merendahkan dan mengeraskan suara sehingga kami mengira Dajjal berada di tengah-tengah kebun kurma.”

    Baginda bersabda, “Selain Dajjal ada yang lebih aku khuatirkan.  Jika Dajjal keluar sedangkan aku masih berada di tengah-tengah kamu sekalian nescaya cukup aku sahaja yang melawannya tanpa kamu.  Jika Dajjal keluar sedangkan aku sudah tidak berada di tengah-tengah kamu sekalian maka masing-masing mesti mempertahankan dirinya sendiri.  ALLAH sebagai gantiku di dalam melindungi setiap Muslim.

    Dajjal itu adalah seorang pemuda yang berambut kerinting, matanya agak menonjol keluar.  Kalau boelh aku mengumpamakan, dia itu seperti `Abdul `Uzza bin Qathan (عبد العزّى بن قطن).  Barangsiapa di antara kalian menjumpainya maka hendaklah membaca permulaan surah al-Kahfi kepadanya.  Dajjal keluar di antara Syam dan Iraq, kemudian dia membuat onar ke kanan dan ke kiri.  Wahai hamba ALLAH, teguhkanlah pendirianmu.”

    Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, berapa lama dia di permukaan bumi?”

    Baginda menjawab, “Empat puluh hari.  Sehari seperti satu tahun, sehari seperti satu bulan, sehari seperti satu minggu, dan hari-hari yang lain seperti hari-hari biasa.”

    Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, pada hari yang seperti satu tahun itu apakah kita cukup mengerjakan solat seperti satu hari biasa sahaja?”

    Baginda menjawab, “Tidak, kira-kirakan sahaja.”

    Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di permukaan bumi ini?”

    Baginda bersabda, “Seperti awan yang didorong oleh angin.  Ia datang kepada suatu kaum dan mengajak mereka, maka mereka pun mempercayainya dan mengikuti apa yang diperintahkannya.  Ia menyuruh langit langit untuk segera menurunkan hujan, maka turunlah hujan.  Ia menyuruh tanah untuk menumbuhkan tanam-tanaman maka tumbuhlah tanam-tanaman, sehingga kembalilah para pengembala dengan ternak yang segar bugar, buah susunya penuh dengan air susu serta ternakan itu gemuk-gemuk.  Kemudian ia datang kepada suatu kaum dan mengajak mereka, tapi mereka menolak ajakannya itu dan ia pergi meninggalkan mereka.  Kemudian keadaan mereka sangat menyedihkan kerana tiada sedikit pun harta kekayaan mereka.  Ia berjalan melalui daerah yang kosong dan berkata kepadanya, “Keluarkanlah simpananmu”, maka simpanan kekayaan daerah itu mengiringi Dajjal sebagaimana raja lebah yang diiringi oleh pasukan lebah.  Kemudian ia memanggil seseorang yang masih sangat muda dan dipenggalnya dengan pedang, dipotong menjadi dua lalu dibuang sejauh mungkin kemudian Dajjal memanggilnya dan pemuda yang dipenggal itu datang dengan muka yang berseri-seri sambil tertawa.

    Dalam keadaan yang seperti itu tiba-tiba ALLAH Ta`ala mengutus Al-Masih (`Isa) bin Maryam sallAllahu `alaihi wasallam di mana Baginda turun pada menara putih di sebelah timur Damaskus, turun dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap dua Malaikat.  Apabila Baginda menundukkan kepala mala Baginda menitiskan air mata dan apabila Baginda mengangkatnya maka mengalirlah butiran seperti mutiara.  Tiada seorang kafir pun yang bau nafasnya melainkan dia pasti meninggal dunia, dan nafasnya itu sampai pada batas pandangannya.

    Baginda mencari Dajjal sehingga ditemuinya di Bab Lud (باب لدّ) (nama sebuah daerah di Palestin), lantas Baginda membunuhnya.  Kemudian `Isa sallAllahu `alaihi wasallam datang pada sesuatu kaum yang telah dipelihara ALLAH dari gangguan Dajjal, Baginda lantas mengusap muka mereka dan menceritakan darjat mereka di dalam Syurga.

    Dalam keadaan yang demikian itu, tiba-tiba ALLAH Ta`ala memberi wahyu kepada `Isa sallAllahu `alaihi wasallam, “Sesungguhnya AKU telah mendatangkan makhluq kepada hambaKU, yang tiada seseorang pun dapat memerangi mereka maka ungsikanlah hambaKU ke bukit Thur.”

    ALLAH mendatangkan Ya’juj dan Ma’juj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi.  Rombongan yang pertama di antara mereka berjalan melalui danau Tobariyyah (طبريّة) dan meminum air semua air yang berada di danau itu sehingga rombongan yang terakhir berkata, “Tadi di sini penuh air.”

    Nabi ALLAH `Isa sallAllahu `alaihi wasallam berserta para sahabat radhiAllahu `anhum terkepung sehingga nilai kepala lembu bagi seseorang di antara mereka itu lebih berharga daripada seratus dinar bagi seseorang di antara kamu sekalian waktu sekarang ini.

    Nabi ALLAH `Isa sallAllahu `alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiAllahu `anhum merasa sangat benci kepada Ya’juj dan Ma’juj, serta mereka berdo`a kepada ALLAH Ta`ala.  ALLAH Ta`ala lantas mendatangkan penyakit kepada Ya’juj dan Ma’juj sehingga mereka mati serentak.

    Kemudian Nabi ALLAH `Isa sallAllahu `alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiAllahu `anhum turun dari bukit ke bumi, mereka tidak mendapatkan sejengkal tempat pun di permukaan bumi ini melainkan sudah penuh dengan bangkai dan bau busuk.  Maka Nabi ALLAH `Isa sallAllahu `alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiAllahu `anhum berdo`a kepada ALLAH.  Kemudian ALLAH Ta`ala mengutus burung yang seperti leher unta lantas mengambil dan membuang bangkai-bangkai Ya’juj dan Ma’juj pada tempat yang dikehendaki oleh ALLAH.  Kemudian ALLAH `Azza wa Jalla menurunkan hujan lebat sampai menggenangi rumah dan tempat (sarang) binatang, untuk mencuci bumi sehingga bumi ini sangat bersih seperti batu yang licin.

    Kemudian diperintahkan kepada bumi, “Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan keluarkanlah barakahmu.”  Maka pada waktu itu orang-orang cukup makan delima dan bernaung dengan kulitnya serta diberi barakah dalam susu satu sapi cukup untuk satu suku bangsa.  Dan air susu satu kambing cukup untuk beberapa orang.

    Sewaktu mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ALLAH Ta`ala mengutus angin segar yang masuk melalui bawah ketiak mereka serta mencabut ruh setiap orang mukmin dan muslim.  Dan orang-orang yang jahat masih tetap hidup di dunia di mana mereka saling berbuat kekacauan seperti keldai.  Maka pada mereka itulah terjadilah Hari Kiamat.”

    (HR Muslim)

Dajjal Membawa Air & ApiDari Rib`iy bin Hirasy (ربعيّ بن حراش) berkata:

    “Saya pergi bersama Abu Mas`ud al-Ansari (ابي مسعود الانصارى ) ke tempat Huzdaifah bin Al-Yaman (حذيفة بن اليمان) radhiAllahu `anhum, kemudian Abu Mas`ud berkata kepada Hudzaifah, “Ceritakanlah kepadaku berita tentang Dajjal yang engkau dengar dari Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.”

    Hudzaifah berkata, “Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dengan membawa air dan api.  Adapun apa yang terlihat air oleh manusia maka itu sebenarnya adalah api yang membakar.  Sedangkan apa yang terlihat api oleh manusia maka itu sebenarnya adalah air yang dingin dan segar.”  Barangsiapa di antara kamu sekalian berjumpa dengan Dajjal, maka hendaklah ia membuat keputusan memilih pada apa yang terlihat sebagai api kerana sesungguhnya itu adalah air yang segar dan baik.”  Kemudian Abu Mas`ud berkata, “Saya pun telah mendengar berita yang seperti itu.”

    (HR al-Bukhari dan Muslim)

Peringatan Para Nabi Mengenai Dajjal & Rupa DajjalDari Anas radhiAllahu `anhu berkata bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

    “Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan kepada umatnya terhadap si buta sebelah yang sangat pendusta.  Ingatlah bahawasanya Dajjal itu buta sebelah, dan sesungguhnya Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Agung itu tidaklah buta sebelah.  Dan di antara dua mata Dajjal itu ada tulisan, ك ف ر”

    (HR al-Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu berkata, bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

    “Sukakah aku jelaskan kepada kamu tentang Dajjal yang belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi kepada umatnya.  Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah dan sesungguhnya ia akan muncul dengan membawa semacam Syurga dan Neraka.  Sesuatu yang dikatakan Syurga oleh Dajjal itu sebenarnya adalah Neraka.”

    (HR al-Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu `Umar radhiAllahu `anhuma bahawasanya Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam menyebut-nyebut Dajjal di tengah-tengah manusia, di mana Baginda bersabda:

    “Sesungguhnya ALLAH itu tidaklah buta sebelah.  Ingatlah bahawasanya al-Masih Dajjal itu mata sebelah kanannya buta, matanya itu seperti buah anggur yang menonjol keluar.”

    (HR al-Bukhari dan Muslim)

Dajjal Tidak Dapat Masuk Ke Makkah & Madinah

Dari Anas (انس) radhiAllahu `anhu berkata bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam telah bersabda:

    “Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah, tiada suatu jalan pada kedua-dua negeri itu melainkan di situ pasti ada malaikat yang berbaris menjaganya.  Maka berhentilah Dajjal pada tempat yang gersang berdekatan Madinah, kemudian kota Madinah digoncangkan di mana ALLAH bermaksud untuk mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Madinah.”

    (HR Muslim)

Dajjal Diiringi Oleh 70,000 Yahudi Isbahan

Dari Anas radhiAllahu `anhu bahawasanya Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam telah bersabda:

    “Orang Yahudi Isbahan (اصبهان) sebanyak 70,000 yang lengkap dengan pakaian seragamnya (الطّيالسة) akan selalu mengikuti Dajjal.”

    (HR Muslim)

Manusia Melarikan Diri Dari Dajjal

Dari Ummu Syarik (امّ شريك) radhiAllahu `anha bahawasanya dia mendengar Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

    “Sungguh manusia melarikan diri dari Dajjal sampai di atas gunung.”

    (HR Muslim)

Ujian Kedatangan Dajjal Adalah Ujian Terbesar Bagi Manusia

Dari `Imran bin Husain (عمران بن حصين) radhiAllahu `anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

    “Tidak ada perkara sejak kejadian Adam sallAllahu `alaihi wasallam hingga Hari Kiamat lebih besar daripada perkara mengenai Dajjal.”

    (HR Muslim)

Seorang Mukmin Membongkar Penipuan Dajjal, Lalu Dibunuh.  Itulah Mati Syahid Paling Besar.

Dari Abu Sa`id Al-Khudri (ابي سعيد الخدري) radhiAllahu `anhu, daripada Nabi sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

    “Dajjal akan muncul kemudian ada seorang lelaki mukmin yang datang kepadanya, lalu dia disambut oleh tentera-tentera Dajjal di mana mereka mereka bertanya kepadanya, “Hendak ke mana kamu?”  Lelaki itu menjawab ”Saya mahu menemui seseorang yang baru sahaja muncul.”

    Mereka bertanya kepada lelaki mukmin itu, “Apakah kamu tidak percaya kepada Tuhan kami?”  Lelaki itu menjawab, “Tidak ada keraguan sedikit pun tentang Tuhan kami.”  Mereka berkata, “Bunuhlah orang ini.”  Salah seorang dia antara mereka berkata kepada yang lain, “Bukankah Tuhanmu telah melarang kamu untuk membunuh seseorang tanpa perintahnya?”

    Mereka lantas membawa lelaki mukmin itu ke hadapan Dajjal.  Lelaki itu berkata, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya inilah Dajjal yang disebut-sebut oleh Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam.”  Kemudian Dajjal memerintahkan untuk menelentangkan lelaki mukmin itu serta berkata, “Siksalah orang ini.  Pecahkanlah kepalanya serta pukullah punggung dan perutnya.”  Kemudian Dajjal bertanya, “Apakah kamu belum percaya kepadaku?”  Lelaki mukmin itu menjawab, “Engkau adalah al-Masih pendusta besar.”

    Dajjal lantas memerintahkan agar lelaki mukmin itu dibelah dengan gergaji dari kepala sehingga terbelah dua searah dengan kedua kakinya.  Kemudian Dajjal berjalan melalui kedua-dua bahagian itu, serta berkata kepadanya, “Bangkit dan berdirilah tegak.”  Lalu Dajjal bertanya kepadanya, “Apakah kamu belum percaya kepadaku?”  Lelaki mukmin itu menjawab, “Malah pengetahuanku tentang engkau bertambah jelas.”

    Kemudian lelaki mukmin berkata, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal tidak akan boleh berbuat seperti ini lagi kepada sesiapa pun setelah memperlakukan sedemikian rupa kepadaku.”  Lantas Dajjal memegang lelaki mukmin itu untuk disembelih tetapi tiba-tiba ALLAH menjadikan anggota badan yang berada di antara leher dan tulang belakang itu seperti baja sehingga Dajjal tidak mampu menyembelihnya.  Kemudian Dajjal memegang kedua-dua tangan dan kedua-dua kakinya lantas dilemparkan ke suatu tempat yang orang-orang menyangka tempat itu ialah neraka, sedangkan sebenarnya ia dilempar ke dalam Syurga.”

    Kemudian Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda, “Inilah manusia yang paling besar persaksiannya (mati syahid yang paling tinggi tingkatannya) menurut TUHAN seru sekalian alam.”

    (HR Muslim)

Perkara Mengenai Dajjal Adalah Remeh Di Sisi ALLAH

Dari Al-Mughirah bin Syu`bah (المغيرة بن شعبة) radhiAllahu `anhu berkata:

    “Tidak ada seorang pun yang sering bertanya kepada Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam tentang Dajjal melebihi saya, dan sesungguhnya Baginda bertanya kepada saya, “Apakah yang kamu khuatirkan?”  Saya menjawab, “Sesungguhnya orang-orang mengatakan bahawasanya Dajjal itu mempunyai bukit roti dan sungai air.”  Baginda bersabda, “Yang demikian itu sangat remeh bagi ALLAH Ta`ala.”

    (HR al-Bukhari dan Muslim)

Kaum Muslimin Akan Memerangi Kaum Yahudi

Dari Abu Hurairah radhiAllahu `anhu bahawasanya Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

    “Hari Kiamat itu tidak akan datang sebelum kaum Muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pokok, kemudian batu dan pokok berkata, “Wahai orang Islam, inilah orang Yahudi berada di belakangku maka datanglah ke mari dan bunuhlah dia.”  Kecuali pokok gharqad (الغرقد) (sejenis cemara) kerana pokok itu adalah pokoknya orang Yahudi.”

    (HR al-Bukhari dan Muslim)

Itulah sebahagian hadith dari Nabi sallAllahu `alaihi wasallam yang sempat saya salin dari kitab Riyadhus-Solihin susunan Imam an-Nawawi.  Semoga dengannya kita lebih jelas bagaimanakah perihal Dajjal sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallAllahu `alaihi wasallam.

Sebarang cerita yang memperihalkan Dajjal dan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang disampaikan oleh masyarakat mengenainya haruslah kita tawaqquf dan saring kerana dalam bab ghaib seperti ini tidak seharusnya kita bercerita atau bercakap mengikut cakap-cakap orang atau dengar-dengar sahaja.  Ia mesti berpandukan apa yang disebut oleh ALLAH Ta`ala dan RasulNYA sallAllahu `alaihi wasallam.

Berikut ini pula adalah do`a yang wajar kita semua amalkan dalam memohon perlindungan dengan ALLAH dari kejahatan fitnah/ujian al-Masih ad-Dajjal:

Doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam di dalam solat, iaitu selepas membaca tasyahud akhir – sebelum memberi salam.

Untuk mengetahui cara melindungi diri dari fitnah al-Masih ad-Dajjal selanjutnya, tuan/puan bolehlah membaca tulisan berikut kerana di sana ada diceritakan secara ringkas bagaimana cara-caranya:

http://drhalimi.blogspot.com/2014/07/usaha-lindungi-diri-dari-fitnah-dajjal.html

Semoga ALLAH memelihara saya dan kita semua dengan hidayah dan taufiqNYA.  Serta melindungi saya dan kita semua dari fitnah/ujian besar al-Masih ad-Dajjal dan lain-lain fitnah/ujian, amin…

Sekadar berkongsi,

No comments:

Powered By Blogger | Template Created By Lord HTML